Szkolenie on-line: Typowanie podatników do kontroli - czyli co administracja skarbowa wie o podatniku

Organizator:  Dział szkoleń podatki.biz
Cena obejmuje: dostęp dla jednej osoby do nagrania wykładu na okres jednego miesiąca;
udział w sesji pytań i odpowiedzi on-line;
prezentację do szkolenia;
dostęp do nagrania sesji pytań i odpowiedzi na okres jednego miesiąca;
certyfikat szkoleniowy.

Termin sesji pytań i odpowiedzi: 19.10.2021 r., godz. 14.00

dostępność: towar dostępny

Cena: 479.70 zł
(390 zł netto)
Dodano do koszyka
Ilość:
bezpłatna dostawa Dodaj do koszyka

Opis:

Krajowa Administracja Skarbowa powstała w 2017 r. Utworzona została z połączenia trzech działających wcześniej niezależnych struktur. Struktur, które tak jak każda administracja, czy każda służba gromadzą szereg informacji na temat obywateli - podatników. Informacje i dane, gromadzone wcześniej przez trzy niezależne struktury organizacyjne po 2017 roku znalazły się w zakresie działalności jednej formacji, jednej służby - Krajowej Administracji Skarbowej i wyodrębnionej w jej strukturach służby celno - skarbowej.
 
Czy połączenie w jedną strukturę wcześniej istniejących formacji dało pożądany efekt synergii i Krajowa Administracja Skarbowa stała się najlepiej poinformowaną formacją w zakresie finansów państwa, jego obywateli czy też obrotu środków finansowych na rachunkach bankowych? Wydaje się, że tak. Dodatkowo warto zauważyć, że wbrew pozorom zakres gromadzonych przez administrację skarbową informacji jest bardzo szeroki i ociera się o wiele sfer życia podatników. Administracja skarbowa z roku na rok poszerza zakres swoich uprawnień, a w konsekwencji zakres informacji pozostających w jej zainteresowaniu. 
Jakie zatem informacje gromadzi i przetwarza Krajowa Administracja Skarbowa o podatnikach? W jaki sposób gromadzi te informacje w ramach swoich uprawnień? Czy wszystkie informacje gromadzi w sposób jawny za wiedzą osób, których te informacje dotyczą? I w końcu w jaki sposób i w jakim zakresie wykorzystuje posiadane informacje? 
 
Na te wszystkie pytania odpowiedzieć ma szkolenie.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy o zasadach działania Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz zakresie, źródłach i przeznaczeniu gromadzonych przez nią danych. Dzięki uczestnictwu w szkoleniu dowiesz się, jakie sygnały i zdarzenia, generowane przez podatników, stanowią impuls do wszczęcia działań sprawdzających i kontrolnych. Ta wiedza z kolei pozwoli na indentyfikację tych obszarów działalności, które są szczególnie narażone na kontrole. W efekcie pozwoli na skuteczne podjęcie działań zmierzających do zapewnienia prawidłowości rozliczeń, kontroli zachowań osób odpowiedzialnych za prowadzenie ewidencji i dokumentacji - co doprowadzi do prawidłowej organizacji kontroli wewnętrznej i sformułowanie jej ramowych zasad. 

Adresaci szkolenia:

Szkolenie kierujemy do doradców podatkowych i prawnych, zarządów, wspólników, właścicieli i osób odpowiedzialnych za współpracę z administracją podatkową w przedsiębiorstwach, a w szczególności w biurach rachunkowych. 

Trener:

Radosław Borowski

Funkcjonariusz służb skarbowych z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym. Ekspert w zakresie aspektów przestępczości podatkowej i nadużyć podatkowych w szczególności w obszarze podatku od towarów i usług. Prowadzi szkolenia i wykłady z zakresu przestępczości podatkowej, technik działań analitycznych czy funkcjonowania administracji skarbowej.
Specjalizuje się także w zakresie specyfiki i metodyki działalności administracji skarbowej, w szczególności w obszarze postępowań podatkowych, kontroli podatkowych i kontroli celno-skarbowych.
Współpracuje z kancelariami doradztwa podatkowego w zakresie metodyki i pragmatyki działań organów administracji skarbowej.

Poleć znajomemuZapisz do PDF Wydrukuj

1. Organizacja Krajowej Administracji Skarbowej
  • Organy Krajowej Administracji Skarbowej
  • Uprawnienia organów Krajowej Administracji Skarbowej
2. Uprawnienia organów Administracji skarbowej w szczególności w zakresie gromadzenia danych
3. Przepisy prawa regulujące gromadzenie danych przez organy KAS
4. Organizacja Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie gromadzenia i analizy dostępnych danych i informacji
  • Organy Krajowej Administracji Skarbowej uprawnione do gromadzenia informacji
  • Sposób gromadzenia informacji przez organy Krajowej Administracji Skarbowej
  • Cel gromadzenia informacji przez organy Krajowej Administracji Skarbowej
5. Charakterystyka źródeł danych i informacji gromadzonych, przetwarzanych i wykorzystywanych przez Krajową Administrację Skarbową
6. Sposób wykorzystywania zgromadzonych danych i informacji - wykorzystanie zgromadzonych informacji
7. Typowanie do kontroli lub podejmowanie innych czynności w zakresie działań KAS
 
Nagranie szkolenia składa się z 4 części o następującej długości (min.):
1. 47:28
2. 44:35
3. 46:08
4. 49:10

Całkowity czas szkolenia bez przerwy: ok. 3 godz. 10 minut
Szkolenie składa się z dwóch części - wykładu teoretycznego (dostępnego w postaci nagrania on-line) oraz udziału w sesji pytań i odpowiedzi, na żywo, w jednym z kolejnych terminów (nie ma konieczności udziału w pierwszej dostępnej sesji, można ten udział przenieść na później). Sesje pytań i odpowiedzi do każdego szkolenia organizowane są przynajmniej raz w miesiącu, naprzemiennie w godzinach pracy jak i w godzinach popołudniowych.

Wykład

Wykład podzielony jest na kilka części, a do jego odtworzenia wystarczy przeglądarka internetowa i domyślny, systemowy odtwarzacz video. Wykład dostępny jest przez miesiąc od dnia pierwszego uruchomienia (to istotne - nie decyduje data zakupu, a data pierwszego uruchomienia). Dostęp do wykładu odbywa się na platformie www.kursy.podatki.biz, za pomocą danych logujących, które opiekun e-kursu prześle e-mailem na adres wskazany w zamówieniu. 

Cena obejmuje zezwolenie na wykorzystanie wykładu przez jedną osobę (nie musi to być kupujący - należy wskazać dane uczestnika w korespondencji lub rozmowie z opiekunem indywidualnym).

Prezentacja

Plik prezentacji wykorzystywanej w trakcie wykładu dostępny jest na platformie www.kursy.podatki.biz
Sesja pytań i odpowiedzi do każdego ze szkoleń jest cyklicznie powtarzana. O terminie najbliższej sesji Uczestnik zostanie poinformowany listem e-mail z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem przez opiekuna szkolenia. Jeśli Uczestnik nie może brać udziału w tej sesji, może zapisać się na kolejną dostępną sesję, informując o tym opiekuna szkolenia.

Ważne

Jeśli Uczestnik nie może wziąć udziału w najbliższej sesji pytań i odpowiedzi, może przesłać wcześniej swoje pytania w liście e-mail i odtworzyć w przyszłości sesję, zawierającą odpowiedzi na wszystkie pytania i odpowiedzi łącznie z przesłanymi wcześniej przez Uczestnika. Nagranie będzie dostępne na koncie Uczestnika w systemie www.kursy.podatki.biz, przez miesiąc od dnia nagrania, a o dostępności nagrania Uczestnik zostanie poinformowany przez opiekuna szkolenia.


Sesja pytań i odpowiedzi odbywa się na platformie myownconference.pl. W trakcie sesji Trener szkolenia, widoczny i słyszany dla wszystkich Uczestników, odpowiada na wszystkie pytania, które zostały zgłoszone przez Uczestników przed sesją w formie mailowej oraz na wszystkie pytania, które zostaną zadane w trakcie trwania sesji za pomocą czatu, dostępnego dla wszystkich zalogowanych Uczestników.

Czas sesji pytań i odpowiedzi jest nielimitowany, sesja trwa aż do udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania uczestników, związane z przedmiotem szkolenia.

Uczestnicy zachowują anonimowość, nie jest dostępny obraz z ich kamer ani dźwięk z ich mikrofonów (pytania zadawane są za pomocą czatu tekstowego).

W trakcie sesji pytań i odpowiedzi obecny jest moderator działu szkoleń www.podatki.biz, którego zadaniem jest pomoc w przypadku problemów technicznych i koordynowanie przerw, jeśli okażą się konieczne.

Login i hasło oraz informacje dotyczące sesji pytań i odpowiedzi przesyłane są indywidualnie do Uczestników po zapisaniu się przez nich do konkretnej sesji pytań i odpowiedzi.

Pytania do sesji pytań i odpowiedzi

Pytania do sesji pytań i odpowiedzi muszą być związane z tematem szkolenia w obrębie jego programu. Mogą zostać przekazane na dwa sposoby - po zapoznaniu się z częścią wykładową, w formie listu e-mail oraz, niezależnie od tego, w trakcie sesji pytań i odpowiedzi.

Jeśli w trakcie sesji pytań i odpowiedzi Uczestnik będzie chciał uszczegółowić pytanie lub "dopytać", będzie miał taką możliwość.

Sesja jest nielimitowana czasowo, i każdy jej Uczestnik ma gwarancję uzyskania odpowiedzi.

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy mogą się o nie ubiegać na podstawie wystawianego przez nas certyfikatu, który skonstruowany jest zgodnie z wymogami (zawiera m.in. termin szkolenia, temat i ilość godzin).

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/Honorujemy Kartę Dużej Rodziny
 
Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy e-kurs podatki.biz.
Aby otrzymać rabat, należy podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego, w polu Uwagi, podać numer aktywnej karty.

TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl