Szkolenie on-line: Podatkowe problemy biur rachunkowych: PIT i VAT

Organizator:  Dział szkoleń podatki.biz
Cena obejmuje: dostęp dla jednej osoby do nagrania wykładu na okres jednego miesiąca;
udział w sesji pytań i odpowiedzi on-line;
prezentację do szkolenia;
dostęp do nagrania sesji pytań i odpowiedzi na okres jednego miesiąca;
certyfikat szkoleniowy.

Termin sesji pytań i odpowiedzi: 30.09.2021 r., godz. 14.00

dostępność: towar dostępny

Cena: 479.70 zł
(390 zł netto)
Dodano do koszyka
Ilość:
bezpłatna dostawa Dodaj do koszyka

Opis:

Zmiany, wprowadzane nieustannie w ostatnim czasie, kontynuowane między innymi w związku z sytuacją epidemiologiczną i koniecznością korekt niektórych rozwiązań, dotkliwe są szczególnie dla osób prowadzących biura rachunkowe i zajmujących się w nich rachunkowością i rozliczeniami. Aby usystematyzować aktualny stan prawny, ułatwić biegłe poruszanie się w materii bieżących rozliczeń podatkowych pracownikom i właścicielom biur rachunkowych, przygotowaliśmy szkolenie: Podatkowe problemy biur rachunkowych PIT i VAT.

Trener:

Arkadiusz Duda - Licencjonowany doradca podatkowy (nr 12132). Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku 15 letniej praktyki zawodowej w jednej z największych spółek giełdowych w Polsce oraz we współpracy z szeregiem kancelarii podatkowych i prawnych. Specjalizuje się w podatku VAT, podatkach dochodowych oraz podatku od nieruchomości. Uczestniczył w wielu kluczowych na rynku polskim, projektach optymalizujących zobowiązania podatkowe spółek w tym w największym w skali kraju projekcie optymalizacji podatku od nieruchomości. Posiada szeroką wiedzę oraz doświadczenie w prowadzeniu sporów z organami podatkowymi oraz w reprezentacji podatnika przed sądami administracyjnymi. Zajmował się koordynacją kilkuset postępowań podatkowych. Doświadczenie zdobywał również w ramach współpracy z Kancelarią Podatkową Zimny Doradcy Podatkowi. Przeprowadził szereg szkoleń i seminariów podatkowych m.in. we współpracy z Krajową Izbą Podatkową, Univers Konsulting - edukacja. Jacyno i Modzelewski Sp. z o.o., Verte Centrum Szkoleń i Rozwoju Kadr, Ośrodkiem Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. W. Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej a także Krajową Radą Spółdzielczą w Warszawie. W zakresie szkoleń współpracował również z wydawnictwem Taxpress S.C. gdzie dodatkowo publikuję w miesięczniku Prawo Finansów Publicznych.
Poleć znajomemuZapisz do PDF Wydrukuj

Program szkolenia i harmonogram czasowy:

Część I - Slim VAT 1

1:25 - Prezenty małej wartości
5:43 - Zasady korekty faktur, uzgodnień, dokumentowania itp.
49:10 - Spójne kursy walut
52: 00 - Wydłużenie terminu na odliczenie VAT
53: 10 - Odliczenie VAT z tytułu usług noclegowych w celu ich odsprzedaży
54:20 - Wydłużenie czasu na wywóz towaru
Całkowity czas - 55:24

Część II - Slim VAT 2

00:00 - Transakcje łańcuchowe
02:21 - Rozliczenie korekt in minus w przypadku importu usług i WNT
05:48 - Termin dokonania korekty w przypadku importu towarów
06:41 - Oświadczenie o wyborze opodatkowania nieruchomości w formie aktu notarialnego
08:39 - Odliczenie należnego podatku w imporcie usług
12:38 - Wydłużenie czasu do rozliczenia korekty VAT
13:50 - Wydłużenie czasu do złożenia informacji VAT-26 (samochody)
15:10 - Likwidacja duplikatu faktury
16:13 - Ulga na złe długi
22:00 - Zmiany w obligatoryjnej zawartości faktur, rozszerzenie terminu do wystawienia faktury zaliczkowej
25:30 - Zmiany w mechanizmie podzielonej płatności (MPP)
Całkowity czas - 27:01

Część III - Pozostałe zmiany w podatku VAT

00:00 - Wiążąca Informacja Stawkowa
05:50 - Zwolnienie dotyczące rolników ryczałtowych
06:40 - Korekta przepisów dotyczących białej listy podatników
09:10 - JPK z deklaracją
10:58 - WDT paliw
11:36 - MPP, Odpowiedzialność solidarna
20:27 - Sankcja VAT
22:55 - Stosowanie Ordynacji podatkowej do kar pieniężnych
23:40 - Zwolnienie podmiotowe
25:40 - Dostawy łańcuchowe
26:44 - Zmiany w procedurze Tax Free
30:48 - Pakiet e-commerce
37:34 - Kasy fiskalne
Całkowity czas: 38:49

Część IV - Zmiany wprowadzone w JPK - Omówienie problemów

00:00 - Wprowadzenie
06:49 - Kary za błędy w JPK
08:12 - Zawartość ewidencji i deklaracji. kody GTU, oznaczenie procedur
33:44 - Zmiany w JPK a MPP
Całkowity czas: 36:28

Część V - Wystawianie faktur - problemy praktyczne

00:00 - Papiery fakturowe i e-faktury
06:50 - Obowiązek wystawienia faktury, brak obowiązku wystawienia faktury
09:05 - Termin wystawienia faktury
18:55 - Szczególne zasady wystawiania faktur
20:50 - Podmioty uprawnione do wystawienia faktury
22:15 - Zawartość faktury
31:21 - Faktura wystawiona przez podmiot wykreślony z ewidencji podatników a prawo do odliczenia VAT
40:10 - Faktury zaliczkowe i faktury końcowe, faktury częściowe
43:50 - Faktury w walutach obcych
44:35 - Dokumenty zrównane z fakturą
47:55 Faktura, nie dająca prawa do odliczenia
Całkowity czas: 53:03

Część VI - Faktury elektroniczne. Zmiany w podatku PIT. Spółka komandytowa

00:00 Faktury elektroniczne - wprowadzenie
03:36 Faktura ustrukturyzowana
05:30 Faktury korygujące, noty korygujące
09:35 Anulowanie faktury, odesłanie faktury, faktura nie wprowadzona do obrotu, refakturowanie
15:00 Konsekwencje błędnego wystawienia faktury
15:37 Zasady stosowania stawki 8%
26:35 Zmiany dotyczące spółki komandytowej
34:00 Uprawnieni do stosowania stawki 9% CIT
35:28 Obowiązek sporządzenia informacji o strategii podatkowej
38:04 Zmiany w opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
41:40 Ograniczenie ulgi abolicyjnej, metody unikania podwójnego opodatkowania
46:55 Zmiany stawek amortyzacyjnych - ograniczenia
Całkowity czas: 48:25

Całkowity czas szkolenia bez przerw: około 4,5 godziny

Szkolenie składa się z dwóch części - wykładu teoretycznego (dostępnego w postaci nagrania on-line) oraz udziału w sesji pytań i odpowiedzi, na żywo, w jednym z kolejnych terminów (nie ma konieczności udziału w pierwszej dostępnej sesji, można ten udział przenieść na później). Sesje pytań i odpowiedzi do każdego szkolenia organizowane są przynajmniej raz w miesiącu, naprzemiennie w godzinach pracy jak i w godzinach popołudniowych.

Wykład

Wykład podzielony jest na kilka części, a do jego odtworzenia wystarczy przeglądarka internetowa i domyślny, systemowy odtwarzacz video. Wykład dostępny jest przez miesiąc od dnia pierwszego uruchomienia (to istotne - nie decyduje data zakupu, a data pierwszego uruchomienia). Dostęp do wykładu odbywa się na platformie www.kursy.podatki.biz, za pomocą danych logujących, które opiekun e-kursu prześle e-mailem na adres wskazany w zamówieniu. 

Cena obejmuje zezwolenie na wykorzystanie wykładu przez jedną osobę (nie musi to być kupujący - należy wskazać dane uczestnika w korespondencji lub rozmowie z opiekunem indywidualnym).

Prezentacja

Plik prezentacji wykorzystywanej w trakcie wykładu dostępny jest na platformie www.kursy.podatki.biz
Sesja pytań i odpowiedzi do każdego ze szkoleń jest cyklicznie powtarzana. Najbliższa sesja odbędzie się w dniu 30.09.2021 r. i rozpocznie o godz. 14.00. Jeśli Uczestnik nie może brać udziału w tej sesji, może zapisać się na kolejną dostępną sesję, informując o tym opiekuna szkolenia w liście e-mail.

Ważne

Jeśli Uczestnik nie może wziąć udziału w najbliższej sesji pytań i odpowiedzi, może przesłać wcześniej swoje pytania w liście e-mail i odtworzyć w przyszłości sesję, zawierającą odpowiedzi na wszystkie pytania i odpowiedzi łącznie z przesłanymi wcześniej przez Uczestnika. Nagranie będzie dostępne na koncie Uczestnika w systemie www.kursy.podatki.biz, przez miesiąc od dnia nagrania, a o dostępności nagrania Uczestnik zostanie poinformowany przez opiekuna szkolenia.


Sesja pytań i odpowiedzi odbywa się na platformie myownconference.pl. W trakcie sesji Trener szkolenia, widoczny i słyszany dla wszystkich Uczestników, odpowiada na wszystkie pytania, które zostały zgłoszone przez Uczestników przed sesją w formie mailowej oraz na wszystkie pytania, które zostaną zadane w trakcie trwania sesji za pomocą czatu, dostępnego dla wszystkich zalogowanych Uczestników.

Czas sesji pytań i odpowiedzi jest nielimitowany, sesja trwa aż do udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania uczestników, związane z przedmiotem szkolenia.

Uczestnicy zachowują anonimowość, nie jest dostępny obraz z ich kamer ani dźwięk z ich mikrofonów (pytania zadawane są za pomocą czatu tekstowego).

W trakcie sesji pytań i odpowiedzi obecny jest moderator działu szkoleń www.podatki.biz, którego zadaniem jest pomoc w przypadku problemów technicznych i koordynowanie przerw, jeśli okażą się konieczne.

Login i hasło oraz informacje dotyczące sesji pytań i odpowiedzi przesyłane są indywidualnie do Uczestników po zapisaniu się przez nich do konkretnej sesji pytań i odpowiedzi.

Pytania do sesji pytań i odpowiedzi

Pytania do sesji pytań i odpowiedzi muszą być związane z tematem szkolenia w obrębie jego programu. Mogą zostać przekazane na dwa sposoby - po zapoznaniu się z częścią wykładową, w formie listu e-mail oraz, niezależnie od tego, w trakcie sesji pytań i odpowiedzi.

Jeśli w trakcie sesji pytań i odpowiedzi Uczestnik będzie chciał uszczegółowić pytanie lub "dopytać", będzie miał taką możliwość.

Sesja jest nielimitowana czasowo, i każdy jej Uczestnik ma gwarancję uzyskania odpowiedzi.

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy mogą się o nie ubiegać na podstawie wystawianego przez nas certyfikatu, który skonstruowany jest zgodnie z wymogami (zawiera m.in. termin szkolenia, temat i ilość godzin).

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/Honorujemy Kartę Dużej Rodziny
 
Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy e-kurs podatki.biz.
Aby otrzymać rabat, należy podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego, w polu Uwagi, podać numer aktywnej karty.

TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

Zrozumieć VAT - Podatek VAT dla początkujących

Kurs e-learningowy
Cena: 356,70 zł (290 zł netto)

Wprowadzenie do podatku VAT

Kurs e-learningowy
Cena: 109,47 zł (89 zł netto)