Szkolenie on-line: Księgowość projektów unijnych

Organizator:  Dział szkoleń podatki.biz
Cena obejmuje: dostęp dla jednej osoby do nagrania wykładu na okres jednego miesiąca;
udział w sesji pytań i odpowiedzi on-line;
prezentację do szkolenia;
dostęp do nagrania sesji pytań i odpowiedzi na okres jednego miesiąca;
certyfikat szkoleniowy.

Termin sesji pytań i odpowiedzi: 25.10.2021 r. godz. 14.00

dostępność: towar dostępny

Cena: 479.70 zł
(390 zł netto)
Dodano do koszyka
Ilość:
bezpłatna dostawa Dodaj do koszyka

Opis:

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do prawidłowego dostosowania i przygotowania księgowości jednostki do realizacji i rozliczenia projektów finansowanych z funduszy strukturalnych. Ponadto Uczestnicy zapoznają się  z wymogami formalnymi stawianymi dokumentom, przedstawiającym poniesione wydatki.

Korzyści dla Uczestników:

Uczestnicy udoskonalą wiedzę w zakresie księgowości i rozliczania dotacji unijnych, a w szczególności w zakresie:

  • sporządzania odpowiedniej dokumentacji księgowej i projektowej,
  • przygotowania polityki rachunkowości i zakładowego planu kont,
  • księgowości, sprawozdawczości prowadzonej w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE,
  • kwalifikowalność kosztów w projekcie.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest dla osób zarządzających projektami unijnymi, koordynujących i rozliczających projekty, pracowników działów finansowo-księgowych, z jednostek już realizujących projekty, jak również zamierzających się ubiegać o dotacje, pracowników i właścicieli biur rachunkowych. Szkolenie pozwoli na zdobycie wiedzy niezbędnej do pracy w działach związanych z realizacja dotacji unijnych.

Trener:

Gabriela Suski Borek - trenerka z wieloletnim doświadczeniem, posiadająca praktyczne i wszechstronne doświadczenie w zakresie realizacji oraz rozliczania projektów dofinansowanych z UE, księgowości małych i średnich przedsiębiorstw, księgowości jednostek budżetowych oraz kadr i płac.

 
Poleć znajomemuZapisz do PDF Wydrukuj

I. Podstawy prawne dotyczące rachunkowości projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych

II. Dostosowanie polityki (zasad) rachunkowości w związku z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych w sektorze prywatnym

1. Wyodrębniona ewidencja środków trwałych oraz ich umorzenie

2. Wyodrębniona ewidencja środków pieniężnych

3. Wyodrębniona ewidencja rozrachunków

4. Wyodrębniona ewidencja kosztów

5. Wyodrębniona ewidencja przychodów

6. Zasady (metody) księgowania dotacji, przychodów projektu oraz zwrotów niewykorzystanych środków

7. Prezentacja dotacji w sprawozdaniu finansowym jednostki oraz jej wpływ na ocenę działalności jednostki w danym okresie sprawozdawczym

III. Ogólne zasady kwalifikowalności

1. Kwalifikowalność projektów

2. Zakres geograficzny kwalifikowalności

3. Ocena kwalifikowalności projektu

4. Trwałość projektu

5. Kwalifikowalność wydatków

IV. Zasady kwalifikowania kosztów i wydatków

1. Wkład niepieniężny

2. Opłaty finansowe, doradztwo i inne usługi związane z realizacją projektu

3. Wydatki na dokumentację niezbędną do przygotowania projektu

4. Amortyzacja

5. Wynagrodzenia

6. Podróże służbowe

7. Zakup środków trwałych

  • Zakup środków trwałych stanowiący część wydatków inwestycyjnych
  • Zakup sprzętu będącego środkiem trwałym do użytku na czas realizacji projektu

8. Leasing i inne techniki finansowania niepowodujące natychmiastowego przeniesienia prawa własności

9. Podatek od towarów i usług

10. Koszty ogólne

V. Opodatkowanie funduszy unijnych (PIT, CIT, VAT)

1. Podstawa opodatkowania

2. Obowiązek podatkowy

3. Podatek VAT naliczony i prawo do odliczenia

4. Dokumenty uprawniające do odliczenia podatku VAT

5. Ograniczenia w odliczaniu podatku VAT naliczonego

6. Rozliczenie otrzymanych dotacji i środków pomocowych przy sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej z VAT

7. Analiza aktualnego orzecznictwa i przykładowych indywidualnych interpretacji podatkowych

VI. Instrukcja obiegu i archiwizowania dokumentów księgowych związanych z realizacją projektów unijnych

1. Dokumenty finansowo-księgowe

2. Dokumenty merytoryczne

3. Archiwizacja dokumentów

VII. Kontrola wewnętrzna i zewnętrzna projektu

1. Kontrola merytoryczna

2. Kontrola formalna

3. Kontrola rachunkowa

4. Przykłady nieprawidłowości i nadużyć w trakcie realizacji i dokumentacji rozliczeniowej projektów.

5. Zasady kontroli instytucji zewnętrznych

 
Nagranie szkolenia składa się z 4 części o następującej długości (min.):
1. 59:52
2. 1:02:11
3. 57:36
4. 1:10:28

Całkowity czas szkolenia bez przerwy: ok. 4 godz. 10 minut
Szkolenie składa się z dwóch części - wykładu teoretycznego (dostępnego w postaci nagrania on-line) oraz udziału w sesji pytań i odpowiedzi, na żywo, w jednym z kolejnych terminów (nie ma konieczności udziału w pierwszej dostępnej sesji, można ten udział przenieść na później). Sesje pytań i odpowiedzi do każdego szkolenia organizowane są przynajmniej raz w miesiącu, naprzemiennie w godzinach pracy jak i w godzinach popołudniowych.

Wykład

Wykład podzielony jest na kilka części, a do jego odtworzenia wystarczy przeglądarka internetowa i domyślny, systemowy odtwarzacz video. Wykład dostępny jest przez miesiąc od dnia pierwszego uruchomienia (to istotne - nie decyduje data zakupu, a data pierwszego uruchomienia). Dostęp do wykładu odbywa się na platformie www.kursy.podatki.biz, za pomocą danych logujących, które opiekun e-kursu prześle e-mailem na adres wskazany w zamówieniu. 

Cena obejmuje zezwolenie na wykorzystanie wykładu przez jedną osobę (nie musi to być kupujący - należy wskazać dane uczestnika w korespondencji lub rozmowie z opiekunem indywidualnym).

Prezentacja

Plik prezentacji wykorzystywanej w trakcie wykładu dostępny jest na platformie www.kursy.podatki.biz
Sesja pytań i odpowiedzi do każdego ze szkoleń jest cyklicznie powtarzana. O terminie najbliższej sesji Uczestnik zostanie poinformowany listem e-mail z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem przez opiekuna szkolenia. Jeśli Uczestnik nie może brać udziału w tej sesji, może zapisać się na kolejną dostępną sesję, informując o tym opiekuna szkolenia.

Ważne

Jeśli Uczestnik nie może wziąć udziału w najbliższej sesji pytań i odpowiedzi, może przesłać wcześniej swoje pytania w liście e-mail i odtworzyć w przyszłości sesję, zawierającą odpowiedzi na wszystkie pytania i odpowiedzi łącznie z przesłanymi wcześniej przez Uczestnika. Nagranie będzie dostępne na koncie Uczestnika w systemie www.kursy.podatki.biz, przez miesiąc od dnia nagrania, a o dostępności nagrania Uczestnik zostanie poinformowany przez opiekuna szkolenia.


Sesja pytań i odpowiedzi odbywa się na platformie myownconference.pl. W trakcie sesji Trener szkolenia, widoczny i słyszany dla wszystkich Uczestników, odpowiada na wszystkie pytania, które zostały zgłoszone przez Uczestników przed sesją w formie mailowej oraz na wszystkie pytania, które zostaną zadane w trakcie trwania sesji za pomocą czatu, dostępnego dla wszystkich zalogowanych Uczestników.

Czas sesji pytań i odpowiedzi jest nielimitowany, sesja trwa aż do udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania uczestników, związane z przedmiotem szkolenia.

Uczestnicy zachowują anonimowość, nie jest dostępny obraz z ich kamer ani dźwięk z ich mikrofonów (pytania zadawane są za pomocą czatu tekstowego).

W trakcie sesji pytań i odpowiedzi obecny jest moderator działu szkoleń www.podatki.biz, którego zadaniem jest pomoc w przypadku problemów technicznych i koordynowanie przerw, jeśli okażą się konieczne.

Login i hasło oraz informacje dotyczące sesji pytań i odpowiedzi przesyłane są indywidualnie do Uczestników po zapisaniu się przez nich do konkretnej sesji pytań i odpowiedzi.

Pytania do sesji pytań i odpowiedzi

Pytania do sesji pytań i odpowiedzi muszą być związane z tematem szkolenia w obrębie jego programu. Mogą zostać przekazane na dwa sposoby - po zapoznaniu się z częścią wykładową, w formie listu e-mail oraz, niezależnie od tego, w trakcie sesji pytań i odpowiedzi.

Jeśli w trakcie sesji pytań i odpowiedzi Uczestnik będzie chciał uszczegółowić pytanie lub "dopytać", będzie miał taką możliwość.

Sesja jest nielimitowana czasowo, i każdy jej Uczestnik ma gwarancję uzyskania odpowiedzi.

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy mogą się o nie ubiegać na podstawie wystawianego przez nas certyfikatu, który skonstruowany jest zgodnie z wymogami (zawiera m.in. termin szkolenia, temat i ilość godzin).

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/Honorujemy Kartę Dużej Rodziny
 
Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy e-kurs podatki.biz.
Aby otrzymać rabat, należy podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego, w polu Uwagi, podać numer aktywnej karty.

TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

Księgowość projektów unijnych

Kurs e-learningowy
Cena: 356,70 zł (290 zł netto)

Kryptowaluty - podatki i rachunkowość

Kurs e-learningowy
Cena: 405,90 zł (330 zł netto)

Amortyzacja podatkowa środków trwałych

Kurs e-learningowy
Cena: 146,37 zł (119 zł netto)

Podatek VAT w obrocie międzynarodowym

Kurs e-learningowy
Cena: 146,37 zł (119 zł netto)

Szkolenie on-line: Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

Szkolenie przez Internet
Cena: 479,70 zł (390 zł netto)