Szkolenie on-line: Inwentaryzacja: Zasady, Metody, Procedury

Organizator:  Dział szkoleń podatki.biz
Cena obejmuje: dostęp dla jednej osoby do nagrania wykładu na okres jednego miesiąca;
udział w sesji pytań i odpowiedzi on-line;
prezentację do szkolenia;
dostęp do nagrania sesji pytań i odpowiedzi na okres jednego miesiąca;
certyfikat szkoleniowy.

Termin sesji pytań i odpowiedzi: 24.09.2021 r., godz. 14.00

dostępność: towar dostępny

Cena: 479.70 zł
(390 zł netto)
Dodano do koszyka
Ilość:
bezpłatna dostawa Dodaj do koszyka

Opis:

Cel szkolenia:

Szkolenie prezentuje wszystkie zasady i techniki dokonywania inwentaryzacji, wzory dokumentów, praktyczne wskazówki.

Materiał szkolenia uwzględnia wymogi wynikające ze Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów (Dz.Urz. MF z dnia 28 lipca 2016 r. poz. 55).

Korzyści dla Uczestników:

W trakcie szkolenia omówione zostaną:

  • zasady organizacji i dokumentacji inwentaryzacji (podział kompetencji, zakres obowiązków osób odpowiedzialnych, etapy i terminy przeprowadzania)

  • metody inwentaryzacji (spis z natury, potwierdzenie sald, weryfikacja)

  • procedury ustalania i rozliczania oraz dokumentowania różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych, a także w księdze przychodów i rozchodów oraz problematykę podatku VAT w aspekcie zaistniałych niedoborów i otrzymanych za nie odszkodowań.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest dla osób zarządzających, członków komisji inwentaryzacyjnych, pracowników działów finansowo-księgowych. Szkolenie skierowane jest zarówno do osób początkujących (mających niewielkie lub żadne doświadczenie w rachunkowości), jak i do tych, które posiadają już praktykę księgową, ale pragną pogłębić swoją wiedzę z tej dziedziny.

Trener:

Gabriela Suski Borek - trenerka z wieloletnim doświadczeniem, posiadająca praktyczne i wszechstronne doświadczenie w zakresie realizacji oraz rozliczania projektów dofinansowanych z UE, księgowości małych i średnich przedsiębiorstw, księgowości jednostek budżetowych oraz kadr i płac.

 
Poleć znajomemuZapisz do PDF Wydrukuj

1. Inwentaryzacja

a. Zadania i istota inwentaryzacji

b. Przedmiot inwentaryzacji

c. Zasady inwentaryzacji

d. Metody i formy inwentaryzacji

e. Terminy inwentaryzacji

f. Organizacja i dokumentacja inwentaryzacji

g. Charakterystyka dokumentacji inwentaryzacyjnej

h. Instrukcja inwentaryzacyjna

i. Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji

j. Harmonogram inwentaryzacji

k. Skład komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych

l. Zespół spisowy w firmie osoby fizycznej prowadzącej sprzedaż detaliczną

m. Inwentaryzacja bez udziału osoby materialnie odpowiedzialnej

n. Kompetencje organów i osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie inwentaryzacji

o. Etapy inwentaryzacji

2. Inwentaryzacja drogą spisu z natury

a. Istota i przedmiot spisu z natury

b. Czynności przygotowawcze do spisu z natury

c. Przeprowadzenie inwentaryzacji droga spisu z natury przez podmiot zewnętrzny

d. Przebieg inwentaryzacji zapasów

e. Przebieg inwentaryzacji środków trwałych

f. Przebieg inwentaryzacji środków pieniężnych i papierów wartościowych

g. Dokumenty związane ze spisem z natury

h. Techniki informatyczne wspomagające spis z natury

i. Kontrola przebiegu spisu z natury

j. Najczęściej popełniane błędy prze sporządzaniu spisu z natury

k. Wycena arkuszy spisowych

3. Ustalenie różnic inwentaryzacyjnych i ich rozliczenie

a. Niedobory i szkody zawinione i niezawinione

b. Nadwyżki inwentaryzacyjne

c. Kompensata niedoborów i nadwyżek

d. Ewidencja księgowa różnic inwentaryzacyjnych

e. Różnice inwentaryzacyjne w prawie podatkowym

4. Potwierdzenie sald

a. Istota i przedmiot inwentaryzacji drogą potwierdzenia sald

b. Inwentaryzacja aktywów drogą potwierdzenia sald

c. Inwentaryzacja środków pieniężnych w banku

d. Inwentaryzacja należności

e. Inwentaryzacja składników będących w posiadaniu innych jednostek

5. Inwentaryzacja w drodze weryfikacji

a. Istota i przedmiot inwentaryzacji drogą weryfikacji

b. Inwentaryzacja wartości niematerialnych i prawnych

c. Inwentaryzacja środków trwałych trudno dostępnych i gruntów, środków trwałych w budowie

d. Inwentaryzacja materiałów i towarów w drodze

e. Inwentaryzacja należności spornych i wątpliwych

f. Inwentaryzacja rozrachunków publicznoprawnych

g. Inwentaryzacja rozliczeń międzyokresowych

h. Inwentaryzacja kapitałów

6. Dokumenty inwentaryzacyjne

 

Nagranie szkolenia składa się z 4 części o następującej długości (min.):
1. 56:38
2. 1:00:22
3. 55:57
4. 1:19:44

Całkowity czas szkolenia bez przerwy: ok. 4 godz. 12 minut
Szkolenie składa się z dwóch części - wykładu teoretycznego (dostępnego w postaci nagrania on-line) oraz udziału w sesji pytań i odpowiedzi, na żywo, w jednym z kolejnych terminów (nie ma konieczności udziału w pierwszej dostępnej sesji, można ten udział przenieść na później). Sesje pytań i odpowiedzi do każdego szkolenia organizowane są przynajmniej raz w miesiącu, naprzemiennie w godzinach pracy jak i w godzinach popołudniowych.

Wykład

Wykład podzielony jest na kilka części, a do jego odtworzenia wystarczy przeglądarka internetowa i domyślny, systemowy odtwarzacz video. Wykład dostępny jest przez miesiąc od dnia pierwszego uruchomienia (to istotne - nie decyduje data zakupu, a data pierwszego uruchomienia). Dostęp do wykładu odbywa się na platformie www.kursy.podatki.biz, za pomocą danych logujących, które opiekun e-kursu prześle e-mailem na adres wskazany w zamówieniu. 

Cena obejmuje zezwolenie na wykorzystanie wykładu przez jedną osobę (nie musi to być kupujący - należy wskazać dane uczestnika w korespondencji lub rozmowie z opiekunem indywidualnym).

Prezentacja

Plik prezentacji wykorzystywanej w trakcie wykładu dostępny jest na platformie www.kursy.podatki.biz
Sesja pytań i odpowiedzi do każdego ze szkoleń jest cyklicznie powtarzana. Najbliższa sesja odbędzie się w dniu 24.09.2021 r. i rozpocznie o godz. 14.00. Jeśli Uczestnik nie może brać udziału w tej sesji, może zapisać się na kolejną dostępną sesję, informując o tym opiekuna szkolenia w liście e-mail.

Ważne

Jeśli Uczestnik nie może wziąć udziału w najbliższej sesji pytań i odpowiedzi, może przesłać wcześniej swoje pytania w liście e-mail i odtworzyć w przyszłości sesję, zawierającą odpowiedzi na wszystkie pytania i odpowiedzi łącznie z przesłanymi wcześniej przez Uczestnika. Nagranie będzie dostępne na koncie Uczestnika w systemie www.kursy.podatki.biz, przez miesiąc od dnia nagrania, a o dostępności nagrania Uczestnik zostanie poinformowany przez opiekuna szkolenia.


Sesja pytań i odpowiedzi odbywa się na platformie myownconference.pl. W trakcie sesji Trener szkolenia, widoczny i słyszany dla wszystkich Uczestników, odpowiada na wszystkie pytania, które zostały zgłoszone przez Uczestników przed sesją w formie mailowej oraz na wszystkie pytania, które zostaną zadane w trakcie trwania sesji za pomocą czatu, dostępnego dla wszystkich zalogowanych Uczestników.

Czas sesji pytań i odpowiedzi jest nielimitowany, sesja trwa aż do udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania uczestników, związane z przedmiotem szkolenia.

Uczestnicy zachowują anonimowość, nie jest dostępny obraz z ich kamer ani dźwięk z ich mikrofonów (pytania zadawane są za pomocą czatu tekstowego).

W trakcie sesji pytań i odpowiedzi obecny jest moderator działu szkoleń www.podatki.biz, którego zadaniem jest pomoc w przypadku problemów technicznych i koordynowanie przerw, jeśli okażą się konieczne.

Login i hasło oraz informacje dotyczące sesji pytań i odpowiedzi przesyłane są indywidualnie do Uczestników po zapisaniu się przez nich do konkretnej sesji pytań i odpowiedzi.

Pytania do sesji pytań i odpowiedzi

Pytania do sesji pytań i odpowiedzi muszą być związane z tematem szkolenia w obrębie jego programu. Mogą zostać przekazane na dwa sposoby - po zapoznaniu się z częścią wykładową, w formie listu e-mail oraz, niezależnie od tego, w trakcie sesji pytań i odpowiedzi.

Jeśli w trakcie sesji pytań i odpowiedzi Uczestnik będzie chciał uszczegółowić pytanie lub "dopytać", będzie miał taką możliwość.

Sesja jest nielimitowana czasowo, i każdy jej Uczestnik ma gwarancję uzyskania odpowiedzi.

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy mogą się o nie ubiegać na podstawie wystawianego przez nas certyfikatu, który skonstruowany jest zgodnie z wymogami (zawiera m.in. termin szkolenia, temat i ilość godzin).

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/Honorujemy Kartę Dużej Rodziny
 
Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy e-kurs podatki.biz.
Aby otrzymać rabat, należy podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego, w polu Uwagi, podać numer aktywnej karty.

TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl