Szkolenie on-line: Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa w 2021 r.

Organizator:  Dział szkoleń podatki.biz
Cena obejmuje: dostęp dla jednej osoby do nagrania wykładu na okres jednego miesiąca;
udział w sesji pytań i odpowiedzi on-line;
prezentację do szkolenia;
dostęp do nagrania sesji pytań i odpowiedzi na okres jednego miesiąca;
certyfikat szkoleniowy.

Termin sesji pytań i odpowiedzi: 29.10.2021 r. godz. 14.00

dostępność: towar dostępny

Cena: 479.70 zł
(390 zł netto)
Dodano do koszyka
Ilość:
bezpłatna dostawa Dodaj do koszyka

Opis:

W ostatnim czasie ustawodawca nieustannie i dość gruntownie zmienia przepisy w zakresie cen transferowych. 

Wychodząc naprzeciw zmianom w przepisach zapraszamy Państwa na szkolenie, które ma na celu zapoznanie Państwa z regulacjami podatkowymi dotyczącymi podmiotów powiązanych. W szczególności szkolenie poświęcone zostanie zmienionym regulacjom.

 

Cel szkolenia:

Szkolenie pozwoli Uczestnikom uzyskać niezbędną wiedzę i umiejętności, by prawidłowo rozpoznawać kiedy firma staje się "podmiotem powiązanym" oraz w jaki sposób realizować ustawowe wymogi, tak by nie narażać się na niekorzystne rozstrzygnięcia organów podatkowych. Szkolenie pozwoli również przygotować się do planowanych zmian w przepisach. Podczas szkolenia uczestnicy poznają i nauczą się stosować (oraz bronić przed zastrzeżeniami organów podatkowych):

 • metody ustalania cen transferowych,
 • zasady sporządzania dokumentacji podatkowej
 • zasady zawierania porozumień dotyczących cen transferowych.

Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną również najnowsze stanowiska Forum Unii Europejskiej ds. Cen Transferowych będące wytycznymi dla administracji podatkowych w zakresie badania i kontroli transakcji między podmiotami powiązanymi.

 

Trener:

Mariusz Makowski - doradca podatkowy, trener, wykładowca akademicki, ekspert w zakresie opodatkowania dochodów osiąganych przez Polaków za granicą oraz przez cudzoziemców w Polsce. Publikuje artykuły na temat opodatkowania dochodów zagranicznych w serwisie podatki.biz, w miesięczniku "Ekspert Księgowy". Jest m. in. autorem książek: "Exit tax" (Infor 2019), "Ceny transferowe. Nowa dokumentacja w 2019 r." (Infor 2019), "Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach w 2018 r." (Infor 2018), "Ceny transferowe. Dokumentacja w 2018 r." (Infor 2018), "Zatrudnianie cudzoziemców - rewolucyjne zmiany, Poradnik Gazety Prawnej 9/17" (Infor 2017), "Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych za granicą. Ujęcie praktyczne" (Difin, 2008). Prowadził szkolenia dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Telewizji Polskiej, Unilever, Deloitte, Polimex - Mostostal i in. Dla portalu podatki.biz realizuje szkolenia z tematyki opodatkowania dochodów zagranicznych (m.in. Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych za granicą, Delegowanie pracowników za granicę, Zatrudnianie pracowników z zagranicy, Prowadzenie działalności gospodarczej za granicą). Prowadzi własną kancelarię podatkową (www.doradca-podatkowy.net.pl).

Poleć znajomemuZapisz do PDF Wydrukuj

 1. Podmioty powiązane

1.1 Podmioty powiązane na gruncie polskich przepisów podatkowych - zmiany obowiązujące od 2019 r. - nowe definicje i rozszerzony katalog podmiotów

1.2 Pojęcie podmiotów powiązanych w prawie międzynarodowym

- regulacje OECD i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podmiotów powiązanych

1.3 Wymiana z podmiotami mającymi siedzibę w "rajach podatkowych".

1.4 Pojęcie "zagranicznego zakładu" w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, zasady ustalania zysków "zakładu"

 1. Opodatkowanie zysków zagranicznej spółki kontrolowanej (CFC) - zmiany obowiązujące od 1.1.2018 r.
 2. Nowe rozwiązania obowiązujące od 2019 r.

3.1 Korekta cen transferowych dokonana przez podatnika

3.2 Bezpieczna marża dla usług o niskiej wartości dodanej

3.3 Bezpieczne oprocentowanie pożyczek

3.4 Informacja o cenach transferowych przekazywana Szefowi KAS

 1. Metody szacowania cen transferowych

4.1 Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej

4.2 Metoda ceny odsprzedaży

4.3 Metoda rozsądnej marży (koszt plus)

4.4 Metody zysku transakcyjnego

4.5 Inne metody dopuszczone do stosowania od 2019 r. - metoda techniki wyceny

4.6 Szczególne zasady dotyczące ustalania wartości rynkowej dóbr niematerialnych i usług

4.7 Uprawnienia organów podatkowych w zakresie szacowania cen

 1. Zawieranie porozumień w sprawach ustalania cen transakcyjnych

5.1 Rodzaje porozumień

5.2 Dokumenty załączane do wniosku

5.3 Postępowanie w sprawie porozumienia

5.4 Decyzja w sprawie porozumienia

 1. Dokumentacja podatkowa w zakresie cen transferowych

6.1 Dokumentacja cen transferowych - przepisy obowiązujące od 1.1.2017 r.

6.1.1 Dokumentacja podstawowa, "lokalna"

6.1.2  Analiza porównawcza

6.1.3  Dokumentacja centralna "master-file"

6.1.4  Sprawozdania dołączane do zeznań podatkowych - CIT-TP i PIT-TP

6.1.5  "Country by country report" - obowiązujący od 2016 r.

6.2 Zmiany obowiązujące od 2019 r.

6.2.1 Likwidacja progu przychodów lub kosztów, podwyższenie progu wartości transakcji

6.2.2 Wydłużenie terminów na sporządzenie dokumentacji lokalnej i grupowej

6.2.3 Analiza porównawcza - obowiązkowy element dokumentacji lokalnej

6.2.4 Dopuszczenie innych metod szacowania cen

6.2.5 Nowe regulacje dla transakcji o niskiej wartości dodanej

 1. Sankcje wynikające z niedopełnienia obowiązków w zakresie dokumentacji podatkowej

7.1 Nieuznanie części kosztów

7.2 Nowe przepisy dotyczące sankcji związanych z naruszaniem przepisów o cenach transferowych

7.3 Odpowiedzialność karna skarbowa

 1. Zmiany wprowadzone w związku z epidemią COVID-19.

Nagranie szkolenia składa się z 3 części o następującej długości (min.):
1. 45:12
2. 1:30:23
3. 1:23:31

Całkowity czas szkolenia bez przerwy: ok. 3 godz. 39 minut
Szkolenie składa się z dwóch części - wykładu teoretycznego (dostępnego w postaci nagrania on-line) oraz udziału w sesji pytań i odpowiedzi, na żywo, w jednym z kolejnych terminów (nie ma konieczności udziału w pierwszej dostępnej sesji, można ten udział przenieść na później). Sesje pytań i odpowiedzi do każdego szkolenia organizowane są przynajmniej raz w miesiącu, naprzemiennie w godzinach pracy jak i w godzinach popołudniowych.

Wykład

Wykład podzielony jest na kilka części, a do jego odtworzenia wystarczy przeglądarka internetowa i domyślny, systemowy odtwarzacz video. Wykład dostępny jest przez miesiąc od dnia pierwszego uruchomienia (to istotne - nie decyduje data zakupu, a data pierwszego uruchomienia). Dostęp do wykładu odbywa się na platformie www.kursy.podatki.biz, za pomocą danych logujących, które opiekun e-kursu prześle e-mailem na adres wskazany w zamówieniu. 

Cena obejmuje zezwolenie na wykorzystanie wykładu przez jedną osobę (nie musi to być kupujący - należy wskazać dane uczestnika w korespondencji lub rozmowie z opiekunem indywidualnym).

Prezentacja

Plik prezentacji wykorzystywanej w trakcie wykładu dostępny jest na platformie www.kursy.podatki.biz
Sesja pytań i odpowiedzi do każdego ze szkoleń jest cyklicznie powtarzana. O terminie najbliższej sesji Uczestnik zostanie poinformowany listem e-mail z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem przez opiekuna szkolenia. Jeśli Uczestnik nie może brać udziału w tej sesji, może zapisać się na kolejną dostępną sesję, informując o tym opiekuna szkolenia.

Ważne

Jeśli Uczestnik nie może wziąć udziału w najbliższej sesji pytań i odpowiedzi, może przesłać wcześniej swoje pytania w liście e-mail i odtworzyć w przyszłości sesję, zawierającą odpowiedzi na wszystkie pytania i odpowiedzi łącznie z przesłanymi wcześniej przez Uczestnika. Nagranie będzie dostępne na koncie Uczestnika w systemie www.kursy.podatki.biz, przez miesiąc od dnia nagrania, a o dostępności nagrania Uczestnik zostanie poinformowany przez opiekuna szkolenia.


Sesja pytań i odpowiedzi odbywa się na platformie myownconference.pl. W trakcie sesji Trener szkolenia, widoczny i słyszany dla wszystkich Uczestników, odpowiada na wszystkie pytania, które zostały zgłoszone przez Uczestników przed sesją w formie mailowej oraz na wszystkie pytania, które zostaną zadane w trakcie trwania sesji za pomocą czatu, dostępnego dla wszystkich zalogowanych Uczestników.

Czas sesji pytań i odpowiedzi jest nielimitowany, sesja trwa aż do udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania uczestników, związane z przedmiotem szkolenia.

Uczestnicy zachowują anonimowość, nie jest dostępny obraz z ich kamer ani dźwięk z ich mikrofonów (pytania zadawane są za pomocą czatu tekstowego).

W trakcie sesji pytań i odpowiedzi obecny jest moderator działu szkoleń www.podatki.biz, którego zadaniem jest pomoc w przypadku problemów technicznych i koordynowanie przerw, jeśli okażą się konieczne.

Login i hasło oraz informacje dotyczące sesji pytań i odpowiedzi przesyłane są indywidualnie do Uczestników po zapisaniu się przez nich do konkretnej sesji pytań i odpowiedzi.

Pytania do sesji pytań i odpowiedzi

Pytania do sesji pytań i odpowiedzi muszą być związane z tematem szkolenia w obrębie jego programu. Mogą zostać przekazane na dwa sposoby - po zapoznaniu się z częścią wykładową, w formie listu e-mail oraz, niezależnie od tego, w trakcie sesji pytań i odpowiedzi.

Jeśli w trakcie sesji pytań i odpowiedzi Uczestnik będzie chciał uszczegółowić pytanie lub "dopytać", będzie miał taką możliwość.

Sesja jest nielimitowana czasowo, i każdy jej Uczestnik ma gwarancję uzyskania odpowiedzi.

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy mogą się o nie ubiegać na podstawie wystawianego przez nas certyfikatu, który skonstruowany jest zgodnie z wymogami (zawiera m.in. termin szkolenia, temat i ilość godzin).

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/Honorujemy Kartę Dużej Rodziny
 
Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy e-kurs podatki.biz.
Aby otrzymać rabat, należy podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego, w polu Uwagi, podać numer aktywnej karty.

TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl