Subwencje, dotacje, dopłaty
- podatki i rachunkowość

wydawnictwo:  Ekspert Księgowy
autorzy:  Krzysztof Koślicki,
Agnieszka Węcowska
data wydania:  kwiecień 2016
liczba stron:  160
format:  e-book: plik PDF

dostępność: towar dostępny

Cena: 59.00 zł
(47,97 zł netto)
Dodano do koszyka
Ilość:
bezpłatna dostawa Dodaj do koszyka

Opis:

Dotacje, subwencje i różnego rodzaju dopłaty są jednym ze źródeł finansowania działalności. Mogą pochodzić z zasobów krajowych lub zagranicznych, być wypłacane ze środków publicznych albo nie. Przy rozliczaniu dotacji i innych form pomocy nie sposób pominąć kwestii podatkowych. Podstawowe znaczenie mają tu przepisy odnoszące się do podatków dochodowych (od osób fizycznych i od osób prawnych) oraz podatku od towarów i usług. Dokładnej analizy wymagają regulacje dotyczące źródeł przychodów oraz obrotu. Zauważmy, że dotacje mogą być zwolnione z podatku tylko po spełnieniu określonych warunków. Istotnym zagadnieniem jest również to, czy wydatki finansowane dotacjami są kosztem uzyskania przychodu. Czy powinny być amortyzowane? Czy otrzymaną dotację należy zaliczyć do obrotu i opodatkować VAT? Wreszcie, jak to zaksięgować? W jaki sposób dotacje, subwencje i dopłaty ujmować w księgach rachunkowych?

O tym wszystkim przeczytacie Państwo w bieżącym wydaniu „Eksperta Księgowego”.

O Ekspercie Księgowym:

Ekspert Księgowy to wydawnictwo kierowane do osób, które na co dzień zajmują się podatkami i rachunkowością. Szczególnie polecamy go właścicielom i pracownikom biur rachunkowych, księgowym, doradcom podatkowym i prawnym oraz osobom, które samodzielnie prowadzą rachunkowość w swojej firmie.

Poleć znajomemuZapisz do PDF Wydrukuj

 • Subwencje, dotacje, dopłaty – podatki i rachunkowość
  • Subwencje, dotacje i dopłaty – aspekty podatkowe
   • Podatki dochodowe
    • Dotacja jako przychód w PIT, ale zwolniony
    • Zwolnienie z opodatkowania
    • Wydatki finansowane dotacją a koszty uzyskania przychodów
    • Wydatki związane z otrzymaniem dotacji a koszty
    • Wydatki częściowo finansowane dotacją
    • Odpisy amortyzacyjne od środka trwałego finansowanego dotacją
    • Podatek dochodowy od dotacji w rozumieniu przepisów o finansach publicznych
    • Dotacje z udziałem środków europejskich
    • Dotacje w ramach programu SAPARD
   • Podatek od towarów i usług
    • Związek z ceną
    • Odliczenie podatku
  • Dotacje w ujęciu rachunkowym
   • Dotacje na gruncie ustawy o rachunkowości i MSR
    • Definicja i podział dotacji
    • Moment ujęcia dotacji w księgach rachunkowych
    • Metody ujęcia dotacji w księgach rachunkowych
    • Klasyfikacje dotacji ze względu na cel przyznanej dotacji
    • Prezentacja dotacji w sprawozdaniu finansowym
    • Dotacja z funduszy unijnych – szczególny sposób prowadzenia ewidencji
   • Dotacje – problemy praktyczne
    • Sprzedaż środka trwałego sfinansowanego z dotacji – ujęcie podatkowe
    • Sprzedaż środka trwałego sfinansowanego z dotacji – ujęcie księgowe
    • Nieodpłatne przekazanie środka trwałego sfinansowanego dotacją
    • Jak zaewidencjonować w księgach rachunkowych zwrot dotacji?
    • Dotacja unijna na rozpoczęcie działalności – ujęcie podatkowe
    • Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego
    • Dotacje dla bezrobotnych rozpoczynających działalność gospodarczą
    • Zwrot dotacji z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej
    • Jak wykazać w zeznaniu rocznym CIT-8 przychód zwolniony z dotacji?
    • Jaką stawką opodatkować dotację?
    • Kontrola projektu współfinansowanego ze środków unijnych
 • Orzecznictwo
  • Korekta kosztów po otrzymaniu dotacji?
 • Interpretacje i wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
  • Dofinansowanie z urzędu pracy a koszty uzyskania przychodów
  • Dotacje a wskaźnik struktury dla celów VAT
  • Dotacja na prowadzenie przedszkola a PIT
  • Wydatki sfinansowane dotacją. Odliczenie VAT i koszty podatkowe
  • Skutki podatkowe zwrotu z PUP składek na ubezpieczenie społeczne pracowników
  • Rozliczanie dotacji w PKPiR
  • Dotacja z województwa a CIT
  • Odsetki przy zwrocie dotacji a koszty uzyskania przychodów
  • Dotacje unijne a odliczenie VAT
  • Dofinansowanie z ZFŚS pobytu dziecka pracownika w ośrodku wczasowym
  • Rozliczanie dotacji przez zakłady budżetowe

Dotacje – problemy praktyczne

Sprzedaż środka trwałego sfinansowanego z dotacji – ujęcie podatkowe

Jednostka otrzymała dotację, która w całości sfinansowała zakup środka trwałego. Odpisy amortyzacyjne nie stanowiły kosztu uzyskania przychodu. Czy sprzedaż tego środka trwałego należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Uwaga!

Przychód z tytułu sprzedaży środka trwałego sfinansowanego dotacją jest przychodem z działalności gospodarczej i należy go opodatkować na zasadach ogólnych.

Dotacje otrzymane na poczet zakupu albo wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych, nie stanowią przychodów z działalności gospodarczej (art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o PIT). Z drugiej strony, za koszty uzyskania przychodu nie uważa się odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie (art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy o PIT).

To, że zakup środka trwałego został sfinansowany dotacją, nie ma wpływu na powstanie przychodu z odpłatnego zbycia składników majątku wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą. Przychody ze sprzedaży takiego środka trwałego to przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym (art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT). Przychodom tym należy przeciwstawić odpowiednie koszty. A zatem przychód ze sprzedaży środka trwałego należy pomniejszyć o koszty jego uzyskania.
Jak wynika z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT, kosztem uzyskania przychodów przy określaniu dochodu z odpłatnego zbycia danego środka trwałego są wydatki poniesione na nabycie środka trwałego, pomniejszone o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych. Kosztem uzyskania przychodu jest więc wartość netto środka trwałego, czyli niezamortyzowana część jego wartości początkowej.

W tym miejscu należy podkreślić, że przez określenie „suma dokonanych odpisów amortyzacyjnych” ustawodawca rozumie odpisy amortyzacyjne zarówno zaliczone do kosztów podatkowych, jak i te niestanowiące kosztów uzyskania przychodu (art. 22h ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że w sytuacji gdy środek trwały został sfinansowany dotacją i od tej wartości odpisy amortyzacyjne nie były kosztem podatkowym (art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy o PIT), to i tak należy je uwzględnić przy obliczaniu wartości netto zbywanego środka trwałego.

Poniższy przykład liczbowy ilustruje, jak ustalać koszty uzyskania przychodu ze sprzedaży sfinansowanego dotacją środka trwałego.

Autorami tematu numeru są:
Krzysztof Koślicki - ekspert w dziedzinie prawa podatkowego i rachunkowości. Autor książek wydanych przez Wydawnictwo Ekspert Księgowy, m.in.: „Środki trwałe w ujęciu podatkowym i bilansowym”, „Bilansowe zamknięcie roku”, „Certyfikat księgowy” oraz „Księgi handlowe dla początkujących – problemy praktyczne”, wielu publikacji prasowych, omówień i analiz. Prowadzący lub współprowadzący e-kursy organizowane przez www.podatki.biz, m.in.: „Jak zdobyć uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych”, „Zrozumieć pełną księgowość”, „Działalność gospodarcza dla początkujących”. Ukończył studia w zakresie prawa i administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Pracował jako konsultant podatkowy w renomowanej firmie doradczej oraz jako redaktor prowadzący w „Gazecie Prawnej”. Od 2010 roku jest redaktorem naczelnym serwisu www.podatki.biz.

Agnieszka Węcowska – doradca podatkowy, licencjonowany księgowy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz studiów podyplomowych w zakresie doradztwa podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując w kancelarii doradztwa podatkowego, w działach księgowych oraz podatkowych małych i dużych podmiotów gospodarczych, w tym spółek z kapitałem zagranicznym notowanych na giełdzie. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem dochodowym od osób prawnych. Obecnie związana jest zawodowo z jedną z grup branży energetycznej działających w Polsce oraz prowadzi własną kancelarię podatkową. Autorka publikacji dotyczących rachunkowości i podatków.

Autorami materiałów publikowanych w Ekspercie Księgowym są przede wszystkim autorzy piszący dla podatki.biz, będący jednocześnie trenerami naszego działu szkoleń. Są to osoby prowadzące czynne praktyki doradców podatkowych, doradców prawnych i usługowych księgowych oraz pracownicy etatowi działu redakcyjnego www.podatki.biz.

Redaktorem naczelnym czasopisma jest Romuald Gabrysz, pełniący jednocześnie funkcję redaktora prowadzącego www.podatki.biz.

 

PRODUKTY POWIĄZANE

Koszty uzyskania przychodów
w teorii i praktyce
- Podatki i rachunkowość

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Korekty w praktyce
Ujęcie podatkowe i rachunkowe

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Najem, dzierżawa, leasing, użyczenie - podatki i rachunkowość

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Zestawienie stawek VAT 2016

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Optymalizacja podatkowa dla księgowych

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Rachunkowość transakcji międzynarodowych

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Przekształcenia przedsiębiorstw
w ujęciu podatkowym i bilansowym

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Fundacje i stowarzyszenia - podatki i rachunkowość organizacji pożytku publicznego

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Księgi handlowe dla początkujących

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Księgi handlowe - problemy praktyczne

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)