Spis z natury - teoria i praktyka

wydawnictwo:  Ekspert Księgowy
autor:  Edyta Zaniewicz
data wydania:  grudzień 2016
liczba stron:  160
format:  e-book: plik PDF


dostępność: towar dostępny

Cena: 59.00 zł
(47,97 zł netto)
Dodano do koszyka
Ilość:
bezpłatna dostawa Dodaj do koszyka

Opis:

Prowadzenie własnej pozarolniczej działalności gospodarczej wiąże się z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa podatkowego. Jednym z nich jest obowiązek sporządzenia spisu z natury. Przed-siębiorcy głównie wiążą ten obowiązek ze sporządzeniem remanentu na początek i na koniec roku podatkowego i traktują jako uciążliwą konieczność.
Każdy teoretycznie wie, na czym polega spis z natury – towary znajdujące się w firmie na dany dzień należy policzyć i wycenić. W praktyce jednak zagadnienie to jest dużo bardziej skomplikowane, a jego prawidłowa realizacja wymaga znajomości wielu zagadnień prawnych. Przede wszystkim podatnicy podatku dochodowego prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów powinni wykazać się znajomością tych zagadnień.
Niniejsza publikacja poświęcona jest właśnie kwestii sporządzania spisu z natury w tego rodzaju firmach. To zbiór praktycznych wskazówek, konkretnych rozwiązań, licznych interpretacji, które wyjaśniają jak stosować przepisy prawa dotyczące sporządzania spisu z natury, jak rozumieć definicje i sformułowania, którymi posługuje się ustawodawca, wreszcie: jaka jest dominująca linia interpretacyjna organów podatkowych w kwestiach sporządzania spisu.

O Ekspercie Księgowym:
Ekspert Księgowy to wydawnictwo kierowane do osób, które na co dzień zajmują się podatkami i rachunkowością. Szczególnie polecamy go właścicielom i pracownikom biur rachunkowych, księgowym, doradcom podatkowym i prawnym oraz osobom, które samodzielnie prowadzą rachunkowość w swojej firmie.

Poleć znajomemuZapisz do PDF Wydrukuj

Spis z natury. Teoria i praktyka
 • Obowiązek sporządzenia spisu z natury
  • Warunki formalne, jakie powinien spełniać spis z natury
   • Skład zespołu spisowego i przygotowanie się do spisu
   • Staranny i trwały
   • Składniki majątku objęte spisem
   • Obowiązkowe dane w arkuszu spisowym
  • Spis zerowy
  • Towary w zakładzie i poza zakładem
   • Towary własne poza zakładem
   • Towary obce w zakładzie
 • Zasady wyceny spisu z natury
  • Cena zakupu, cena nabycia
  • Koszt wytworzenia
  • Cena rynkowa
   • Towary uszkodzone, niemodne
 • Terminy sporządzania spisu
  • Zawiadomienie o zamiarze sporządzenia spisu
  • Spis na dzień 1 stycznia i na koniec roku podatkowego
   • Kiedy sporządzić spis?
   • Brak obowiązku sporządzania spisu na 1 stycznia
   • Składniki majątku objęte spisem
  • Spis na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego
   • Zerowy spis na dzień rozpoczęcia działalności
   • Spis na dzień rozpoczęcia – towary pochodzące z majątku prywatnego
  • Spis na dzień utraty w ciągu roku podatkowego prawa do zryczałtowanego opodatkowania podatkiem dochodowym
  • Spis z natury na dzień zmiany wspólnika i zmiany proporcji udziałów wspólników
  • Likwidacja działalności
  • Szczególne terminy sporządzania spisu
   • Spis za okresy miesięczne
   • Remanent nakazowy zarządzany przez naczelnika urzędu skarbowego
  • Sytuacje nietypowe
   • Śmierć podatnika
   • Zawieszenie i odwieszenie działalności gospodarczej
   • Zmiana branży, zmiana profilu działalności
 • Obliczenie dochodu z uwzględnieniem różnic remanentowych
 • Obowiązek wpisania spisu do księgi
 • Praktyczne aspekty sporządzania spisu na przykładzie działalności z różnych branż
  • Spis z natury w firmach z branży budowlanej
   • Towary handlowe
   • Materiały
   • Produkcja (roboty budowlane) w toku
   • Wyrób gotowy – zakończone roboty budowalne
  • Spis z natury w firmach usługowych z branży medycznej
   • Usługi stomatologiczne, protetyczne i ortodontyczne
   • Gabinety lekarskie i weterynaryjne
  • Spis z natury w firmach autohandel
   • Komis
   • Kupno i sprzedaż samochodów
   • Pojazdy poza granicami kraju na dzień sporządzenia spisu
  • Wnioski
 • Straty i ubytki
 • Spis z natury u przedsiębiorców korzystających ze zryczałtowanych form opodatkowania

Orzecznictwo

 • Koszty uzyskania przychodów. Dokumentowanie poniesionych wydatków

Interpretacje i wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

 • Aport przedsiębiorstwa a obowiązek spisu z natury
 • Kontynuacja przez spadkobiercę działalności gospodarczej a obowiązek przeprowadzenia spisu z natury
 • Koniec działalności. Spis z natury dla potrzeb VAT
 • Materiały podstawowe lub pomocnicze w spisie z natury
 • Spis z natury i korekta kosztów a obliczenie zaliczek na PIT
 • Darowizna przedsiębiorstwa a obowiązek spisu
 • Brak obowiązku ujęcia sadzonek w spisie z natury

OBOWIĄZEK SPORZĄDZENIA SPISU Z NATURY

Warunki formalne, jakie powinien spełniać spis z natury

Ustawodawca nakłada na przedsiębiorców prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów obowiązek sporządzenia spisu z natury. Obowiązek ten wynika z § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 1037, z późn. zm., dalej: rozporządzenie), gdzie znajduje się wyraźne wskazanie: (…) podatnicy są obowiązani do sporządzenia spisu z natury. Przepisy rozporządzenia wymieniają warunki formalne, jakie powinien spełniać spis z natury, w szczególności wskazują, w jaki sposób powinien być sporządzony spis oraz jakie dane powinien zawierać. Przepisy wykonawcze regulują także, w jaki sposób powinny być wycenione składniki majątku, nie określają natomiast, jak powinno przebiegać sporządzanie spisu.

Autorką tematu numeru jest Edyta Zaniewicz – ekspert w dziedzinie prawa podatkowego i rachunkowości. Autorka licznych publikacji, m.in. dla www.podatki.biz, Wolters Kluwer S.A., dziennika „Rzeczpospolita”. Współpracuje z ośrodkami szkoleniowymi, prowadząc kursy z przedsiębiorczości i księgowości. Ukończyła studia w zakresie rachunkowości i finansów przedsiębiorstw na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Posiada certyfikat księgowy wydany przez Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Od 2009 r. jest właścicielką biura rachunkowego.

Autorami materiałów publikowanych w Ekspercie Księgowym są przede wszystkim autorzy piszący dla podatki.biz, będący jednocześnie trenerami naszego działu szkoleń. Są to osoby prowadzące czynne praktyki doradców podatkowych, doradców prawnych i usługowych księgowych oraz pracownicy etatowi działu redakcyjnego www.podatki.biz.

Redaktorem naczelnym czasopisma jest Romuald Gabrysz, pełniący jednocześnie funkcję redaktora prowadzącego www.podatki.biz.