Samodzielna księgowość od podstaw

Organizator: Dział szkoleń podatki.biz
Otrzymasz: ✔ Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (24 miesiące, z aktualizacją);
✔ Dostęp do testów (24 miesiące, z aktualizacją);
✔ Nośnik z materiałami (pendrive) po ukończeniu e-kursu (opcja);
✔ Plik z certyfikatem do samodzielnego wydruku;
✔ Drukowany certyfikat poświadczający ukończenie e-kursu (opcja).dostępność: towar dostępny

Cena: 479.70 zł
(390 zł netto)
Dodano do koszyka
Ilość:
bezpłatna dostawa Dodaj do koszyka

Opis:

Ukończenie e-kursu księgowości i rachunkowości dla początkujących pozwoli na samodzielną klasyfikację, analizę i księgowanie operacji gospodarczych u mikro i małych przedsiębiorców, w zakresie księgowości pełnej i uproszczonej. Po sukcesywnym zapoznaniu się z materiałem, rozwiązaniu zadań, quizów i testów oraz wykonaniu ćwiczeń Uczestnik zdobędzie wiedzę i umiejętności pozwalające na prowadzenie księgowości zarówno w firmie rodzinnej jak i spółkach prawa handlowego. Będą to z pewnością umiejętności pozwalające na prowadzenie księgowości zarówno własnej firmy jak i rozpoczęcie kariery księgowego w firmach większych.
Poleć znajomemuZapisz do PDF Wydrukuj

Co tydzień udostępnimy kolejną lekcję (lekcji jest 14). Na zakończenie kursu udostępniamy specjalny dodatek, składający się z kilkudziesięciu ćwiczeń i quizów. Zadaniem dodatku jest określenie mocnych i słabszych stron Uczestnika - co umożliwi wybór materiałów do niezbędnych powtórek. W każdej lekcji znajduje się zestaw ćwiczeń do samodzielnego rozwiązania. Ćwiczenia uczą samodzielnego systematyzowania i pozyskiwania wiedzy, stanowiąc uzupełnienie treści przekazywanych w lekcji. Począwszy od lekcji wymagających dokonywania zapisów księgowych ćwiczenia związane z ewidencjonowaniem wykonywane będą w specjalnych arkuszach. W treści lekcji umieszczamy szybkie quizy - pozwalają one ocenić koncentrację i bieżący stopień przyswojenia wiedzy.

Każda lekcja kończy się testem. Dostępny jest w razie konieczności test poprawkowy, z tym, że punktacja w teście numer 2 jest obniżona. W celu zaliczenia e-kursu należy uzyskać 60% dostępnych punktów.

Pytania, na które należy odpowiedzieć w teście umieszczane są w treści lekcji. Dzięki temu można przygotować się do jego rozwiązania (czas na rozwiązanie testu jest limitowany).

Pierwszą część lekcji numer 1 udostępniamy w celach poglądowych tutaj: https://kursy.podatki.biz/course/view/974821020 - zachęcamy do sprawdzenia, czy ten sposób udostępniania wiedzy Ci odpowiada.

Ważne!
Uczestnik, który z jakiegoś powodu nie może poświęcić czasu na kolejne lekcje może do nich wracać, kiedy tylko zechce - w okresie 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia e-kursu.

Szacowany czas wymagany do ukończenia e-kursu
Na ukończenie e-kursu i rozwiązanie testów trzeba przeznaczyć około 82 godziny zegarowe (około 5 godzin w tygodniu) - przy założeniu, że kurs zostanie ukończony w ciągu 15 tygodni.


Zapraszamy!
Program e-kursu obejmuje następujące zagadnienia:
 
Lekcja 1
Formy prowadzenia działalności gospodarczej w powiązaniu z metodami opodatkowania dochodów (przychodów) oraz rachunkowości
 
Kształt i stopień sformalizowania księgowości (i rachunkowości) został przez lata dostosowany do rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności gospodarczej, oraz powiązany z formą aktywności gospodarczej, która to forma czasami determinuje sposób prowadzenia firmowej rachunkowości.
Należy zatem wiedzieć, w jaki sposób działają te zależności, kto i kiedy może lub powinien prowadzić rachunkowość w określony sposób, i przy użyciu jakich ewidencji będzie prowadził swoją księgowość. I temu poświęcamy pierwszą cześć lekcji. W drugiej części szczegółowo omawiamy wady i zalety poszczególnych form opodatkowania, oraz obowiązki związane z prowadzeniem księgowości i rachunkowości dla tych form. Zajmiemy się sytuacjami, w których korzystna będzie zmiana dotychczasowej formy - opodatkowania i/lub rachunkowości, omawiając przy okazji formalności, terminy i inne obowiązki wiążące się z taką zmianą. Omówimy ewidencje dodatkowe, które należy prowadzić przy poszczególnych formach opodatkowania i rachunkowości.
 
Szacowany czas na zapoznanie się z materiałem i wykonanie ćwiczeń - 360 min
 
Lekcja 2
 
Trzy rodzaje ewidencji głównych - Ewidencja przychodów, Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów, Księgi handlowe
 
W każdym z rodzajów opodatkowania (za wyjątkiem karty podatkowej) występuje jakaś ewidencja główna - pełniąca rolę "matki" dla pozostałych ewidencji. Ewidencja ta powinna odzwierciedlać przebieg operacji gospodarczych w sposób umożliwiający nie tylko orientację w sytuacji firmy, ale również w sposób pozwalający na prawidłowe ustalenie zobowiązań z tytułu danin publicznych. Ponieważ jednak sposoby opodatkowania w poszczególnych sytuacjach znacząco się różnią, różnią się też ewidencje główne. W lekcji omawiamy ich budowę, cechy szczególne, podobieństwa i różnice. Sygnalizujemy również, że przedsiębiorcy muszą prowadzić różnego rodzaju ewidencje uzupełniające, których ilość i zakres gromadzonych danych również różnią się w zależności od indywidualnej sytuacji podatkowej.
 
Szacowany czas na zapoznanie się z materiałem i wykonanie ćwiczeń - 240 min
 
Lekcja 3
 
Pełna księgowość - wprowadzenie
 
Księgowość jest jednym z elementów rachunkowości jednostki. Ich wzajemne zależności poznasz w tej lekcji. Wskazujemy, z czego składa składa się rachunkowość jednostki i jakie są podstawowe zasady rachunkowości, co zawiera polityka rachunkowości i kto jest odpowiedzialny za jej utworzenie i aktualizację. Omawiamy przy tej okazji rolę kierownika jednostki i jego odpowiedzialność, nie zapominając jednocześnie o omówieniu odpowiedzialności księgowego, któremu powierzono prowadzenie księgowości firmy. W tej lekcji zajmujemy się też pewnymi kwestiami formalnymi, wskazując zasady dotyczące miejsca prowadzenia ksiąg, otwierania i zamykania ksiąg oraz wymogami, jakie muszą spełniać księgi prowadzone komputerowo. Dowiesz się też, jakie są obligatoryjne składniki ksiąg rachunkowych i w jaki sposób są ze sobą powiązane.
 
Szacowany czas na zapoznanie się z materiałem i wykonanie ćwiczeń - 360 min
 
Lekcja 4
 
Aktywa, pasywa, konta syntetyczne i analityczne. Plan kont i pierwsze ćwiczenia z księgowania
 
Prowadzenie rachunkowości w oparciu o ustawę o rachunkowości, z zachowaniem obowiązujących w niej reguł to najwyższy poziom wtajemniczenia księgowego. Ale zaznaczmy wyraźnie - zupełnie inny poziom wiedzy konieczny jest głównemu księgowemu, nadzorującemu procesy księgowe w dużej, wielooddziałowej korporacji, a zupełnie inny księgowemu w firmie rodzinnej czy małej spółce z o.o. Ten drugi potrzebuje przede wszystkim praktycznych umiejętności, pozwalających na prawidłowe dokumentowanie, ewidencjonowanie i zestawianie typowych operacji gospodarczych, oraz wiedzy na temat sporządzenia uproszczonego sprawozdania finansowego, wymaganego dla przedsiębiorców spełniających kryteria przedsiębiorców mikro i małych. Warto przy tym zaznaczyć, że kryteria te są dość szerokie - i poznasz je w tej lekcji. Poza tym dowiesz się czym są konta księgowe, co należy do aktywów a co do pasywów jednostki (i jaka jest różnica w ich ujmowaniu na kontach). Poznasz też podstawowe informacje dotyczące dokumentów księgowych oraz zasad dokonywania zapisów księgowych, dowiesz się także, czym jest saldo i obrót konta. W ramach ćwiczeń dokonasz swoich pierwszych księgowań.
 
Szacowany czas na zapoznanie się z materiałem i wykonanie ćwiczeń - 360 min
 
Lekcja 5
 
Zaczynamy księgowanie - Rozrachunki
 
Przy prowadzeniu działalności gospodarczej bardzo częstym zjawiskiem jest powstawanie różnego typu zdarzeń, które stanowią dla jednostki należność lub zobowiązanie. Ogół tych wszystkich należności i zobowiązań w rachunkowości nosi nazwę rozrachunków. Z tej lekcji dowiesz się między innymi, jak wyglądają konta rozrachunkowe, nauczysz się rozliczania transakcji z odbiorcami i dostawcami, dowiesz się także jak księgować rozliczenia z tytułu należności publiczno-prawnych. W drugiej części lekcji zajmujemy się ewidencjonowaniem wynagrodzeń i innych rozrachunków z pracownikami, omawiamy też kilka innych typowych sytuacji (np. ewidencjonowanie różnic kursowych czy rozliczenia zaliczki).
 
Szacowany czas na zapoznanie się z materiałem i wykonanie ćwiczeń - 360 min
 
Lekcja 6
 
Koszty i przychody - ewidencjonowanie i prezentacja
 
Rozpoczynając tę lekcję będziesz w sytuacji, w której podstawowe zasady ewidencjonowania zdarzeń na kontach syntetycznych i analitycznych będą Ci już doskonale znane. Czas zatem na omówienie kolejnych kwestii ważnych zarówno z punktu widzenia zarządzającego jak i fiskusa - na ewidencjonowanie kosztów i przychodów. Omawiamy w tej lekcji podział kosztów na kategorie, przedstawiając sposoby ich prezentacji w księgach, prezentując jednocześnie księgowania najczęściej występujących rodzajów kosztów i przychodów. Z tej lekcji dowiesz się też, skąd bierze się konieczność dokonywania rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów, i jak przebiega ta operacja.
 
Niezbędny czas na zapoznanie się z materiałem i wykonanie ćwiczeń - 360 min
 
Lekcja 7
 
Amortyzacja bilansowa i podatkowa - ewidencje
 
Trudno wyobrazić sobie przedsiębiorstwo, w którym od czasu do czasu nie pojawia się jakiś środek trwały lub wartości niematerialne i prawne. Tę lekcję całkowicie poświęciliśmy kwestiom związanym z amortyzacją, zwracając uwagę na różnice pomiędzy amortyzacją bilansową i podatkową. Dowiesz się z niej między innymi, jakie są metody amortyzacji, jak ustalić wartość początkową czy jak ewidencjonować ulepszenie i remont środka trwałego.
 
Szacowany czas na zapoznanie się z materiałem i wykonanie ćwiczeń - 360 min
 
Lekcja 8
 
Inwentaryzacja. Odpisy i rezerwy
 
W lekcji 8 zdobędziesz wiedzę, pozwalającą na przygotowanie firmy do sporządzenia sprawozdania finansowego. Zajmujemy się w jej pierwszej części zagadnieniami związanymi z inwentaryzacją składników majątkowych (okresowa inwentaryzacja to obowiązek wynikający wprost z ustawy o rachunkowości). Prezentacja aktualnego stanu przedsiębiorstwa w księgach wymaga też okresowego dokonywania odpisów, wynikających np. z utraty wartości któregoś ze składników. Z ostrożności jednostka często tworzy też rezerwy - chociażby z tytułu przewidywanych zdarzeń przyszłych. Tymi zagadnieniami zajmiemy się w drugiej części lekcji.
 
Niezbędny czas na zapoznanie się z materiałem i wykonanie ćwiczeń - 360 min
 
Lekcja 9
 
Bilans, rachunek wyników, sprawozdanie finansowe
 
Lekcja 9 zbliża nas powoli do końca części poświęconej pełnej księgowości. W tej lekcji zajmiemy się bowiem zakończeniem roku bilansowego. Wiąże się z nim ustalenie rocznego wyniku finansowego jednostki, sporządzenie bilansu i rachunku wyników, wraz z informacją dodatkową, a następnie połączenie ich wszystkich w sprawozdanie finansowe. Jednostki mikro i małe, którymi się tu zajmujemy mają te obowiązki w znaczący sposób uproszczone - ustawa przewiduje bowiem możliwość skorzystania przez nie z uproszczonej postaci bilansu i rachunku wyników. W tej lekcji przedstawiamy zatem wymogi, jakie dla tych jednostek przewidziane są w ustawie i sposób ich wykonania.
 
Szacowany czas na zapoznanie się z materiałem i wykonanie ćwiczeń - 360 min
 
Lekcja 10
 
Ewidencjonowanie rzadziej występujących operacji i zdarzeń
 
Przedstawiamy ewidencjonowanie wielu nieomówionych wcześniej operacji, które choć rzadziej, to prędzej czy później mogą sprawić pewne kłopoty początkującym księgowym. Po tej lekcji zdarzenia te nie będą spędzać Ci już nigdy snu z powiek, a seria ćwiczeń i quizów pozwoli zapamiętać sposób postępowania w tych nieco mniej typowych sytuacjach.
 
Szacowany czas na zapoznanie się z materiałem i wykonanie ćwiczeń - 360 min
 
Lekcja 11
 
Ewidencja przychodów dla podatników zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych
 
Zajmiemy się w tej lekcji najprostszą z omawianych w kursie ewidencji. Na zawartość lekcji składa się w pierwszej części szczegółowe omówienie ewidencji przychodów, jednak dużo bardziej istotne jest omówienie najczęściej występujących problemów spotykanych przy ewidencjonowaniu przychodów opodatkowanych ryczałtem wraz z ich rozwiązaniami.
 
Szacowany czas na zapoznanie się z materiałem i wykonanie ćwiczeń - 180 min
 
Lekcja 12
 
Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (PKPiR) - Przychody w PKPiR
 
Podatkowa Księga Przychodów to znacznie wyższy poziom szczegółowości w porównaniu do ewidencji przychodów. Aby ją prawidłowo prowadzić, musimy potrafić prawidłowo sklasyfikować uzyskiwane przychody, koszty, wydatki, których nie ewidencjonujemy w kolumnach głównych PKPiR. W pierwszej z trzech lekcji, które poświęcamy PKPiR, koncentrujemy się na przychodach. Nauczysz się je rozpoznawać i klasyfikować, oraz określać moment, w którym należy ująć przychód w PKPiR. Omawiamy też sytuacje bardziej skomplikowane - na przykład przychody z dotacji, umorzonych lub częściowo umorzonych dopłat, przychody z kar umownych, przychody nie stanowiące przychodów z działalności itp.
 
Szacowany czas na zapoznanie się z materiałem i wykonanie ćwiczeń - 360 min
 
Lekcja 13
 
Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (PKPiR) - Koszty w PKPiR
 
Zapisy kosztowe to źródło największych problemów, pojawiających się w konfrontacjach z fiskusem. Wpływając decydująco na dochód do opodatkowania (a przy okazji - na ustalenie wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne) są szczególnie ważne dla przedsiębiorców. Nie należy pomijać żadnej okazji, aby zwiększyć koszty zgodnie z przepisami, należy też wiedzieć, w którym momencie te koszty ujmować. Dla prawidłowego prowadzenia PKPiR niezbędna jest też umiejętność kwalifikacji i podziału kosztów - szczególnie dotyczy to kosztów zakupu, kosztów występujących w podmiotach produkcyjnych, czy podmiotach handlowych, które dokonują łączenia i drobnego przerobu produktów.
 
Szacowany czas na zapoznanie się z materiałem i wykonanie ćwiczeń - 360 min
 
Lekcja 14
 
Dokumenty są ważne - nie tylko te zewnętrzne
 
Kwestia prawidłowego dokumentowania kosztów i przychodów jest najważniejsza, a sposobów, aby to robić prawidłowo jest wiele - co ciekawe, zwykle nawet doświadczeni księgowi nie znają ich wszystkich, przez co często umykają okazje, aby koszty zwiększyć. Chyba najważniejszą umiejętnością praktyczną, jaką może posiadać księgowy, prowadzący PKPiR jest umiejętność sporządzania dokumentów własnych wewnętrznych, dokumentujących kosztów i rozpoznanie sytuacji, w których jest to dopuszczalne. To właśnie temat lekcji numer 14.
 
Szacowany czas na zapoznanie się z materiałem i wykonanie ćwiczeń - 360 min
 
Lekcja 15
 
Ćwiczenia, quizy, testy
 
Lekcja 15 to już tylko testy, ćwiczenia i quizy. Jej zadaniem jest utrwalenie Twojej wiedzy oraz wskazanie, do jakiego materiału należałoby powrócić. Na liście quizów są te, które pojawiały się we wcześniejszych lekcjach oraz zupełnie nowe. A ponieważ quizy można rozwiązywać wielokrotnie zachęcamy, aby quizy z tej rozwiązywać co jakiś czas, sprawdzając, czy nie należy uzupełnić i przypomnieć sobie niektórych informacji.
 
Szacowany czas rozwiązanie, powtórki i systematyzację informacji - ok. 150 min
  • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
  • dostęp do testów on-line,
  • nośnik z materiałami i dodatkami po ukończeniu e-kursu,
  • certyfikat poświadczający ukończenie e-kursu.

Honorujemy Kartę Dużej Rodziny
 
Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy e-kurs podatki.biz.

Aby otrzymać rabat, podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego w polu Uwagi wpisz numer aktywnej karty.

TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl