Rozpoczęcie pracy z programem

Okno główne programu składa się z dwóch zasadniczych części:

  • menu programu
  • okna pracy z wybrana klasyfikacją

Menu programu umożliwia wybór odpowiedniej funkcji programu:

Klasyfikacje – otwiera listę dostępnych w programie klasyfikacji

Okna – umożliwia przełączanie się pomiędzy otworzonymi w programie klasyfikacjami

O programie – umożliwia wyświetlenie pliku pomocy programu (Pomoc), treści postanowień licencyjnych (Licencja), informacji o posiadanej wersji programu (Wersja)

alt