Różnice kursowe -
podatki i rachunkowość

wydawnictwo:  Ekspert Księgowy
autor:  Elżbieta Kowalska
data wydania:  październik 2013
liczba stron:  160
format:  e-book: plik PDF

dostępność: towar dostępny

Cena: 59.00 zł
(47,97 zł netto)
Dodano do koszyka
Ilość:
bezpłatna dostawa Dodaj do koszyka

Opis:

Transakcje rozliczane w walutach obcych są już codziennością wszystkich przedsiębiorców. Nie ma z nimi większych problemów w sensie operacyjnym – korzystamy z rachunków prowadzonych w walutach, kupujemy środki na wolnym rynku, w razie potrzeby możemy też przewalutować konkretną transakcję. Paradoksalnie – mnogość stosowanych instrumentów prowadzi do powstawania wielu pytań i wątpliwości w zakresie bilansowego i podatkowego rozliczania tych transakcji. I choć zasady dokonywania przeliczania transakcji w walutach obcych na walutę polską określone są w przepisach prawa bilansowego, przepisach podatkowych oraz Międzynarodowych Standardach Rachunkowości (MSR), w praktyce prawie wszyscy księgowi mają problemy ze stosowaniem tych przepisów w konkretnych przypadkach.

Książka z serii Ekspert Księgowy Różnice kursowe – rachunkowość i podatki ma na celu przystępne wyjaśnienie obowiązujących aktualnie zasad ustalania różnic kursowych, oraz warunków ich ujęcia bilansowego i podatkowego. Liczne przykłady liczbowe pozwalają poznać praktyczne reguły postępowania w konkretnych sytuacjach, co z pewnością przyczyni się do zminimalizowania ryzyka w prowadzeniu działalności gospodarczej, mającego swoje źródło w nieprawidłowym ustalaniu oraz ujmowaniu różnic kursowych.

O Ekspercie Księgowym:
Ekspert Księgowy to wydawnictwo kierowane do osób, które na co dzień zajmują się podatkami i rachunkowością. Szczególnie polecamy go właścicielom i pracownikom biur rachunkowych, księgowym, doradcom podatkowym i prawnym oraz osobom, które samodzielnie prowadzą rachunkowość w swojej firmie.

Poleć znajomemuZapisz do PDF Wydrukuj

 • Różnice kursowe – podatki i rachunkowość
  • Wykaz skrótów powoływanych aktów prawnych
  • Słownik stosowanych pojęć
  • Uwagi wprowadzające
  • Różnice kursowe w ujęciu podatkowym
   • Różnice kursowe w ustawie o CIT
   • Różnice kursowe w ustawie o PIT
   • Różnice kursowe w ustawie o VAT
  • Różnice kursowe w ujęciu bilansowym
   • Różnice kursowe zrealizowane i niezrealizowane
   • Podatek odroczony
   • Metody wyceny rozchodu środków pieniężnych
   • Prezentacja różnic kursowych w sprawozdaniu finansowym
   • Kompensata rozrachunków w walucie obcej
   • Klauzula walutowa
  • Regulacje międzynarodowe a ustawa o rachunkowości
   • Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji
   • Momenty wyceny transakcji
   • Ujęcie różnic kursowych na dzień bilansowy
  • Analiza przypadków
   • Sprzedaż walut w kantorze internetowym
   • Sprzedaż waluty do banku
   • Kredyty i pożyczki w walucie obcej
   • Spłata przewalutowanego kredytu
   • Wartość początkowa zakupionego środka trwałego (metoda rachunkowa)
   • Zagraniczna podróż służbowa pracownika
   • Wycena bilansowa
   • Lokata overnight w walucie
   • Import i przyjęcie materiałów do magazynu
   • Spłata zobowiązań wobec dostawcy zagranicznego
   • Otrzymanie zaliczki na dostawę
   • Wypłata dywidendy w walucie
   • Umorzenie należności w walucie
   • VAT wykazany na fakturze
   • Ewidencje w PKPiR
   • Zamiana EUR na USD
  • Ważniejsze interpretacje i orzecznictwo z zakresu różnic kursowych
   • Wybór metody rozliczania różnic kursowych
   • Kurs faktycznie zastosowany
   • Podatek od towarów i usług
   • Podatki dochodowe
 • Orzecznictwo
  • Różnice kursowe po przewalutowaniu pożyczki
  • Podatek od towarów i usług a różnice kursowe
 • Interpretacje i wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
  • Skutki przewalutowania pożyczki przez spółkę komandytową
  • Wycena operacji na rachunku walutowym
  • Ustalanie różnic kursowych metodą bilansową przez spółki osobowe
  • Różnice kursowe od środków własnych a kurs faktycznie zastosowany.
  • Wycena pochodnych instrumentów finansowych a CIT

Zagraniczna podróż służbowa pracownika

Pracownik otrzymał polecenie wyjazdu służbowego do Berlina w okresie od 15 lipca 2013 r. (poniedziałek) do 19 lipca 2013 r. Podróż odbył prywatnym samochodem. Przebieg wyjazdu służbowego był następujący:

 • wyjazd z Katowic – 15 lipca 2013 r., godz. 6.00,
 • przyjazd na granicę państwa – 15 lipca 2013 r., godz. 10.10,
 • przyjazd na granicę państwa w drodze powrotnej – 19 lipca 2013 r., godz. 18.00,
 • powrót do Katowic – 19 lipca 2013 r., godz. 22.10.

Z przebiegu delegacji wynika, że pracownik odbył podróż służbową krajową i zagraniczną. Podróż krajowa trwała 4 godziny 10 minut w dniu 15 lipca oraz 4 godziny 10 minut w dniu 19 lipca i za ten czas pracownikowi nie przysługują diety.
Podróż zagraniczna trwała 4 dni 7 godzin i 50 minut, wobec czego pracownikowi za czas trwania zagranicznej podróży służbowej przysługują 4 diety w pełnej wysokości i 1/3 diety. Zgodnie z rozporządzeniem delegacyjnym dieta za dobę zagranicznej podróży służbowej wynosi 49 EUR, tak więc dieta za cały okres delegacji wyniosła:
(4 x 49 EUR) + (1/3 x 49 EUR) = 212,33 EUR.
Pracownik pobrał zaliczkę na pokrycie kosztów podróży służbowej w kwocie 1200 EUR, która została wypłacona mu z kasy walutowej (stan kasy na dzień wypłaty zaliczki wynosił 21 000 PLN po kursie 4,20 PLN za 1 EUR, czyli 5000 EUR). Kwota zaliczki została przeliczona według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wypłaty waluty, czyli z 12 lipca 2013 r. Kurs wynosił 4,3852 PLN za 1 EUR, wobec czego kwota zaliczki wyrażona w PLN wyniosła 5262,24 PLN.

 • RK – Wypłata zaliczki na podróż służbową: 5262,24 PLN (1 200 EUR)
 • Debet (Winien) Pozostałe rozrachunki z pracownikami – zaliczki,
 • Credit (Ma) Kasa walutowa;

22 lipca 2013 r. (poniedziałek) pracownik przedłożył rozliczenie zaliczki na kwotę ogółem 1200 EUR (w tym 212,33 EUR dieta). Kwota rozliczenia została przeliczona na PLN po kursie z 19 lipca 2013 r., który wynosił 4,2484 PLN za 1 EUR. Wartość rozliczenia w PLN wyniosła 5098,08 PLN.

Autorem tematu numeru jest Elżbieta Kowalska - doświadczony i ceniony wykładowca, praktyk biznesu (doradca w zakresie finansów i zasad funkcjonowania podmiotów sektora MŚP), ekspert w zakresie rachunkowości i wdrożeniowiec systemów informatycznych w rachunkowości, kadrach i płacach. Ukończyła studia w zakresie Zarządzania przedsiębiorstwem w Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Współpracuje z Uniwersytetem Śląskim. Jest współautorem pozycji zwartych i publikuje w wydawnictwie Infor (Biuletyn Rachunkowości i Finansów; Biuletyn Głównego Księgowego). Ekspert PARP w dziedzinie: Prowadzenia przedsiębiorstwa na terytorium UE. Poza tym, prowadzi też niezależne szkolenia oraz uczestniczy w pracach monitorujących realizację projektów unijnych, z kręgu tzw. ekonomii społecznej. Jako licencjonowany coach spółki Sage, zajmuje się aplikacjami modułów programu Symfonia Premium, w szeroko pojętej rachunkowości oraz kadrach i płacach (przedsiębiorstw oraz podmiotów sektora finansów publicznych). W szczególności, specjalizuje się w zagadnieniach:

 • ewidencji i rozliczania działalności podmiotów gospodarczych;
 • kadrowo-płacowych;
 • wdrażania informatycznych systemów finansowo-księgowych, podatkowych i kadrowo-płacowych;
 • rachunku kosztów i budżetowania

Autorami materiałów publikowanych w Ekspercie Księgowym są przede wszystkim autorzy piszący dla podatki.biz, będący jednocześnie trenerami naszego działu szkoleń. Są to osoby prowadzące czynne praktyki doradców podatkowych, doradców prawnych i usługowych księgowych oraz pracownicy etatowi działu redakcyjnego www.podatki.biz.

Redaktorem naczelnym czasopisma jest Romuald Gabrysz, pełniący jednocześnie funkcję redaktora prowadzącego www.podatki.biz.

 

PRODUKTY POWIĄZANE

Podatek VAT i kasy fiskalne 2013

Ekspert Księgowy
Cena: 62,00 zł (59.05 zł netto)

Fundacje i stowarzyszenia -
podatki i rachunkowość organizacji pożytku publicznego (2013)

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Sprawozdania finansowe dla członków zarządu

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Transakcje internetowe -
podatki i rachunkowość

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Świadczenia nieodpłatne i częściowo odpłatne - podatki i rachunkowość

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Prawa i obowiązki biur rachunkowych

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)