RODO w praktyce - kurs błyskawiczny

organizator:  dział szkoleń podatki.biz
otrzymasz: płytę CD z materiałami do kursu
materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
dostęp do testów on-line
certyfikat poświadczający ukończenie kursu

 


dostępność: towar dostępny

Cena: 356.70 zł
(290 zł netto)
Dodano do koszyka
Ilość:
bezpłatna dostawa Dodaj do koszyka

Opis:

RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) nie nakłada jednakowych obowiązków na podmioty zobowiązane do stosowania rozporządzenia. Ich charakter, pracochłonność i stopień skomplikowania uzależnione są od celów, dla których przetwarzamy dane, ich zakresu, statusu wrażliwości itp. Medialne informacje mogą sprawiać wrażenie, że RODO to kataklizm, tymczasem w większości organizacji wystarczy sporządzenie kilku dokumentów i zastosowanie w miarę prostych procedur. Nie ma sensu wydawać w takich firmach pieniędzy na zewnętrznych specjalistów RODO - w nieskomplikowany sposób wszystkie procedury i obowiązki można wypełnić samodzielnie.

Przepisom RODO podlega między innymi każdy przedsiębiorca - bez względu na formę prawną, w jakiej prowadzi działalność. Miejsce przetwarzania danych nie ma tu znaczenia i umieszczenie centrum przetwarzania w chmurze poza obszarem UE nie zwalnia nas z obowiązku stosowania przepisów RODO. Rozporządzenie ma zastosowanie przy przetwarzaniu danych osobowych, a to oznacza jakiekolwiek operacje na danych, np. ich zbieranie i przechowywanie, usuwanie, udostępnianie, opracowywanie czy modyfikowanie w inny sposób. Nie ma też znaczenia wielkość organizacji i zakres przetwarzanych danych - ale jak wspomnieliśmy wcześniej, różny jest stopień skomplikowania procedur.
Jeśli w Waszej organizacji nie wdrożono jeszcze RODO albo chcecie ocenić, czy i jakie procedury w Waszej organizacji należy lub należało zastosować, wystarczy ukończyć nasz błyskawiczny e-kurs:

RODO w praktyce

Po jego ukończeniu będziecie z pewnością w stanie samodzielnie sprostać wymaganiom RODO

E-karnet szkoleniowy

Możesz wziąć udział w tym szkoleniu oszczędzając do 60% jego wartości. Wystarczy, że zakupisz E-karnet szkoleniowy uprawniający do udziału w trzech dowolnych e-kursach.

Dowiedz się więcej na temat e-karnetu szkoleniowego »


Poleć znajomemuZapisz do PDF Wydrukuj

W kursie uczestniczysz wtedy, kiedy masz czas. Ukończysz go w terminie, który sam sobie wyznaczysz. Materiały szkoleniowe, ilustrowane przykładami dostępne są w Twoim panelu Użytkownika, do którego otrzymasz dostęp po opłaceniu e-kursu. Materiały pisane są w sposób zrozumiały i przyjazny przez eksperta podatki.biz - ich zadaniem jest przystępne i logiczne pokazanie zmian w przepisach i omówienie ich praktycznych konsekwencji dla podatników i płatników.

Dla każdej lekcji kursu udostępniamy test on-line. Rozwiązując test, sprawdzasz swoją wiedzę i jednocześnie utrwalasz zdobyte wiadomości. Po rozwiązaniu testu otrzymasz informację o wyniku. Jeśli będzie niezadowalający, będziesz mógł rozwiązać poprawkowy test z tego zakresu. Historia testów, pytania i odpowiedzi z komentarzem, a także osiągnięte przez Ciebie wyniki będą widoczne w Twoim panelu osobistym. Jeżeli akurat jesteś na urlopie lub nie masz czasu, nic nie szkodzi - testy udostępniamy bezterminowo.

Po ukończeniu kursu otrzymasz certyfikat i płytę CD ze wszystkimi materiałami.

I jeszcze jedna bardzo istotna rzecz - cena. Wynosi ona tylko 340 zł netto. W jej ramach otrzymasz 6 lekcji w formie e-booka, wzory dokumentów, dostęp do testów, płytę CD z materiałami oraz certyfikat poświadczający ukończenie kursu.

1. Wprowadzenie do tematyki szkolenia oraz przybliżenie podstawowych pojęć

a. UODO a RODO - jak zmiena się obecna regulacja z zakresu danych osobowych po 25 maja 2018 r.

b. Zakres podmiotowy i przedmiotowy RODO

c. Podstawowe pojęcia zdefiniowane w RODO

 • Zmiany w podstawowych definicjach
 • Nowe pojęcia wprowadzone przez RODO

2. Legalność przetwarzania danych osobowych

a. Zasady przetwarzania danych w RODO

b. Przesłanki przetwarzania danych na gruncie RODO ze szczególnym uwzględnieniem zgody na przetwarzanie danych osobowych

c. Dane szczególnych kategorii

d. Profilowanie

3. Prawa osób, których dane dotyczą

a. Nowa treść obowiązków informacyjnych

b. Prawo dostępu do zgromadzonych danych

c. Prawo do sprostowania

d. Prawo do bycia zapomnianym

e. Prawo do ograniczenia przetwarzania

f. Prawo do przenoszenia danych

g. Prawo do sprzeciwu

4. Obowiązki administratora danych osobowych (ADO) w świetle RODO

a. Obowiązki administratora przed rozpoczęciem przetwarzania i w jego trakcie

 • Privacy by design - prywatność w fazie projektowania
 • Privacy by default - prywatność jako opcja domyślna
 • Analiza ryzyka
 • Rejestrowanie czynności przetwarzania
 • Współpraca z organem nadzorczym
 • Odpowiednie zabezpieczenie danych
 • Zgłaszanie naruszeń organowi nadzorczemu
 • Zawiadamianie podmiotów danych o naruszeniach
 • Ocena skutków dla ochrony danych

b. Powierzenie przetwarzania danych osobowych

c. Transgraniczne przetwarzanie danych

5. Inspektor ochrony danych i zabezpieczenia danych

a. Inspektor ochrony danych (IOD) vs. administrator bezpieczeństwa informacji (ABI)

b. Kryteria doboru oraz status IOD

c. Zadania IOD na gruncie RODO

d. Zasady zapewniania bezpieczeństwa danych w świetle RODO

6. Odpowiedzialność oraz sankcje na gruncie RODO

a. Rola i status organu nadzorczego

b. Zasady przeprowadzania kontroli przez organ nadzorczy

c. Środki ochrony prawnej

d. Odpowiedzialność w świetle RODO

e. Sankcje

Dodatek:

Wdrożenie RODO, czyli jak ocenić gotowość firmy do RODO

 • płytę CD z materiałami do kursu,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej - błyskawiczny dostęp do wszystkich lekcji,
 • dostęp do testów on-line,
 • certyfikat poświadczający ukończenie kursu.