Przewodnik prawny, podatkowy
i rachunkowy dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

wydawnictwo:  Ekspert Księgowy
autor:  Krzysztof Koślicki
data wydania:  kwiecień 2015
liczba stron:  160
format:  e-book: plik PDF


dostępność: towar dostępny

Cena: 59.00 zł
(47,97 zł netto)
Dodano do koszyka
Ilość:
bezpłatna dostawa Dodaj do koszyka

Opis:

Samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne nie jest proste. Pomijając kwestie typowo biznesowe, trzeba również znać się na prawie gospodarczym, podatkach, prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych i wielu innych dziedzinach. Niektórzy muszą też stosować – co oznacza: znać – przepisy ustawy o rachunkowości. Zagadnieniom tym poświęcamy niniejszy numer „Eksperta Księgowego”.

Ten numer „Eksperta Księgowego” jest przewodnikiem prawnym, podatkowym i rachunkowym dla wszystkich osób fizycznych, które zdecydowały się prowadzić działalność gospodarczą. Omawiamy w nim zasady zakładania i likwidacji działalności, przedstawiamy regulacje podatkowe, sprawdzamy, jakie podatki i według jakich zasad musi płacić przedsiębiorca. Wyjaśniamy także, w jaki sposób optymalizować rozliczenia podatkowe, by podatki konieczne do zapłaty były jak najniższe. Zajmujemy się również rozliczeniami z Zakładem Ubezpieczeń Społecznym. Przedstawiamy najważniejsze zagadnienia dotyczące zatrudniania pracowników. Poznamy zatem niektóre przepisy wynikające z prawa pracy. Wskazujemy też najistotniejsze kwestie prawa cywilnego, które mogą mieć znaczenie dla drobnych przedsiębiorców.

Na koniec przechodzimy do kwestii rachunkowych. Sprawdzamy, kogo i w jakim stopniu przy prowadzeniu działalności gospodarczej dotyczą przepisy ustawy o rachunkowości.

O Ekspercie Księgowym:

Ekspert Księgowy to wydawnictwo kierowane do osób, które na co dzień zajmują się podatkami i rachunkowością. Szczególnie polecamy go właścicielom i pracownikom biur rachunkowych, księgowym, doradcom podatkowym i prawnym oraz osobom, które samodzielnie prowadzą rachunkowość w swojej firmie.

Poleć znajomemuZapisz do PDF Wydrukuj

 • Przewodnik prawny, podatkowy i rachunkowy dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
  • Własna firma. Najtrudniejszy pierwszy krok?
   • Prowadzenie działalności gospodarczej
   • Formy działalności
   • Rejestracja firmy
   • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
   • Wniosek CEIDG-1
   • Rozliczanie podatków
   • Koncesje lub zezwolenia
  • Rozliczenia podatkowe
   • Podatek dochodowy od osób fizycznych
   • Wybór formy opodatkowania PIT
   • Ustalenie właściwego urzędu skarbowego
   • Zasady ogólne – skala podatkowa
   • Rozliczenie według jednolitej stawki podatku 19% – podatek liniowy
   • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
   • Stawki ryczałtu
   • Karta podatkowa
  • Koszty uzyskania przychodów
   • Wyłączenie z katalogu kosztów
   • Dokumentowanie poniesionych wydatków
   • Zakup okularów przez przedsiębiorcę
   • Prywatne ubezpieczenie medyczne
   • Rozliczenie wydatków na studia
   • Wydatki poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej
   • Rozliczenie tzw. wydatków na reprezentację
   • Wynajem mieszkania a koszty firmy
   • Prowadzenie firmy w domu a koszty podatkowe
   • Odpisy amortyzacyjne jako specjalny rodzaj kosztu podatkowego
   • Wydatki na wyposażenie i ewidencja wyposażenia
  • Podatek od towarów i usług
   • Podatnik i działalność gospodarcza w ustawie o VAT
   • Rejestracja dla celów VAT
   • Prawa i obowiązki podatnika VAT
   • Kasy rejestrujące
   • Odliczanie VAT od zakupów przed rejestracją firmy
   • Ewidencjonowanie sprzedaży przy pomocy kasy rejestrującej. Wyjaśnienie MF
  • Rozliczenia z zakładem ubezpieczeń społecznych
   • Mały ZUS dla początkujących przedsiębiorców
   • Składki dla pozostałych przedsiębiorców
   • Terminy rozliczania i opłacania składek
  • Księgi podatkowe czy księgi rachunkowe?
   • Podatkowa księga przychodów i rozchodów
    • Objaśnienia do podatkowej księgi przychodów i rozchodów – załącznik nr 1 rozporządzenia
   • Księgi rachunkowe
    • Co zawierają księgi?
    • Księgowość przy użyciu komputera
    • Odpowiedzialność kierownika jednostki
    • Dokumenty księgowe
    • Elementy dowodów księgowych
    • Rzetelność dowodów księgowych
    • Rzetelność ksiąg rachunkowych
    • Przechowywanie dokumentów księgowych
    • Udostępnianie dokumentów osobom trzecim
  • Przepisy prawa pracy
   • Umowy o pracę
    • Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę
    • Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
    • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
    • Ochrona wynagrodzenia za pracę
   • Obowiązki pracodawcy i pracownika
   • Urlopy wypoczynkowe
  • Regulacje prawa cywilnego
   • Formy wymagane dla ważności czynności prawnych
   • Czynności prawne
   • Zawarcie umowy
   • Pełnomocnictwo i prokura
   • Terminy w prawie cywilnym
   • Przedawnienie roszczeń
  • Zawieszenie działalności gospodarczej
 • Ekspert radzi
  • Podatki 2015: Najważniejsze limity – rachunkowość, PIT, CIT i VAT
  • Metody prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  • Terminy dokonywania zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
  • Jednorazowy odpis amortyzacyjny. Kto może z niego skorzystać?
  • Kto może płacić uproszczone zaliczki na podatek dochodowy?
  • Zawieszenie działalności gospodarczej a VAT
  • Likwidacja działalności. Skutki podatkowe w PIT i VAT
 • Orzecznictwo
  • NSA o wyborze formy opodatkowania
  • NSA o przedawnieniu zobowiązań podatkowych
 • Interpretacje i wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
  • Korekta kosztów uzyskania przychodu po otrzymaniu faktur korygujących
  • Kto może rozliczać PIT według stawki liniowej?
  • Polisa ubezpieczeniowa od utraty dochodu a koszty podatkowe
  • Amortyzacja nieruchomości w kosztach uzyskania przychodów

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Zaznaczmy, że od 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Reguluje ona między innymi funkcjonowanie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Wyjaśnijmy, że zadaniem CEIDG jest:
 1. ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi,
 2. udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie,
 3. umożliwienie wglądu do danych bezpłatnie udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego,
 4. umożliwienie ustalenia terminu i zakresu zmian wpisów w CEIDG oraz wprowadzającego je organu.
Jak wyjaśnia na swojej stronie internetowej Ministerstwo Gospodarki (www.mg.gov.pl), przedsiębiorcy działający jednoosobowo oraz wspólnicy spółek cywilnych rejestrowani są w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, którą prowadzi minister właściwy do spraw gospodarki (uprzednio w Ewidencji Działalności Gospodarczej, którą prowadził urząd miasta lub gminy). Wniosek składany jest na specjalnym formularzu (CEIDG-1) i stanowi – oprócz wniosku o wpis do ewidencji – także wniosek o nadanie numeru REGON, zgłoszenie do urzędu skarbowego oraz do ZUS lub KRUS. Wniosek pozwala również wybrać formę opodatkowania. Jak przypomina jednak na swojej stronie internetowej CEIDG, po dokonaniu rejestracji firmy w CEIDG, w terminie 7 dni należy zgłosić się do oddziału ZUS w celu wyboru formy ubezpieczenia (złożyć ZUS ZUA/ZZA).

Zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, wpisowi do CEIDG podlegają:
 • firma przedsiębiorcy oraz jego numer PESEL, o ile taki posiada,
 • data urodzenia przedsiębiorcy,
 • numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada,
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 • informacja o obywatelstwie polskim przedsiębiorcy, o ile takie posiada, i innych obywatelstwach przedsiębiorcy,
 • oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu zamieszkania przedsiębiorcy, adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz adresy, pod którymi jest wykonywana działalność gospodarcza, w tym adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony – dane te są zgodne z oznaczeniami kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, o ile to w danym przypadku możliwe,
 • adres poczty elektronicznej przedsiębiorcy oraz jego strony internetowej, o ile przedsiębiorca takie posiada i zgłosił te informacje we wniosku o wpis do CEIDG,
 • data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej,
 • określenie przedmiotów wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD),
 • informacje o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej,
 • ...

Autorem tematu numeru jest Krzysztof Koślicki - ekspert w dziedzinie prawa podatkowego i rachunkowości. Autor książek wydanych przez Wydawnictwo Ekspert Księgowy, m.in.: „Środki trwałe w ujęciu podatkowym i bilansowym”, „Bilansowe zamknięcie roku”, „Certyfikat księgowy” oraz „Księgi handlowe dla początkujących – problemy praktyczne”, wielu publikacji prasowych, omówień i analiz. Prowadzący lub współprowadzący e-kursy organizowane przez www.podatki.biz, m.in.: „Jak zdobyć uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych”, „Zrozumieć pełną księgowość”, „Działalność gospodarcza dla początkujących”. Ukończył studia w zakresie prawa i administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Pracował jako konsultant podatkowy w renomowanej firmie doradczej oraz jako redaktor prowadzący w „Gazecie Prawnej”. Od 2010 roku jest redaktorem naczelnym serwisu www.podatki.biz.

Autorami materiałów publikowanych w Ekspercie Księgowym są przede wszystkim autorzy piszący dla podatki.biz, będący jednocześnie trenerami naszego działu szkoleń. Są to osoby prowadzące czynne praktyki doradców podatkowych, doradców prawnych i usługowych księgowych oraz pracownicy etatowi działu redakcyjnego www.podatki.biz.

Redaktorem naczelnym czasopisma jest Romuald Gabrysz, pełniący jednocześnie funkcję redaktora prowadzącego www.podatki.biz.

 

PRODUKTY POWIĄZANE

Transakcje internetowe -
podatki i rachunkowość

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Świadczenia nieodpłatne i częściowo odpłatne - podatki i rachunkowość

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Prawa i obowiązki biur rachunkowych

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Korekty w praktyce
Ujęcie podatkowe i rachunkowe

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Najem, dzierżawa, leasing, użyczenie - podatki i rachunkowość

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Zestawienie stawek VAT 2016

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Optymalizacja podatkowa dla księgowych

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Subwencje, dotacje, dopłaty
- podatki i rachunkowość

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Fundacje i stowarzyszenia - podatki i rachunkowość organizacji pożytku publicznego

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Księgi handlowe dla początkujących

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)