Przedawnienie wierzytelności - jak się przed nim bronić i jak z niego korzystać

Organizator: Dział szkoleń podatki.biz
Otrzymasz: Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (24 miesiące, z aktualizacją);
Dostęp do testów (24 miesiące, z aktualizacją);
Nośnik z materiałami (pendrive) po ukończeniu e-kursu (opcja);
Plik z certyfikatem do samodzielnego wydruku;
Drukowany certyfikat poświadczający ukończenie e-kursu (opcja).


dostępność: towar dostępny

Cena: 356.70 zł
(290 zł netto)
Dodano do koszyka
Ilość:
bezpłatna dostawa Dodaj do koszyka

Opis:

Przedawnienie jest przyczyną wielu dotkliwych porażek procesowych, utraty płynności i straty pieniędzy. Ale to broń obosieczna - co dla jednego jest stratą, dla drugiego stanowi zysk. Podnosząc prawidłowo zarzut przedawnienia, unikniemy sytuacji, w których po paru latach bezczynności ktoś rości przeciwko nam o zapłatę różnego rodzaju należności.
 
Instytucja przedawnienia nabiera szczególnego znaczenia w stosunkach z administracją państwową - apetyt fiskusa na nasze pieniądze jest przecież nieograniczony.
 
Warto też wiedzieć, jak bronić się przed firmami, które skupują stare zobowiązania. Firmy te bazują bowiem na naszej nieznajomości prawa regulującego instytucję przedawnienia. Wszyscy - zwłaszcza przedsiębiorcy, rozliczający ich księgowi, doradcy podatkowi i prawni - powinni bezwzględnie poznać prawo dotyczące przedawnienia, prawa dłużników i wierzycieli oraz procedury pozwalające na unikanie kłopotów i strat. Dlatego właśnie opracowaliśmy i udostępniamy ten przekrojowy e-kurs.
Poleć znajomemuZapisz do PDF Wydrukuj

Po udostępnieniu e-kursu uzyskujesz dostęp do wszystkich materiałów, w kolejności zalecanej przez redakcję działu szkoleń podatki.biz. Materiały są prezentowane w formacie HTML i dostępne w każdej chwili i w każdej popularnej przeglądarce internetowej. W celach poglądowych udostępniamy krótki mikro e-kurs demonstracyjny:
 
 
Mikro e-kurs demonstracyjny pozwala zapoznać się ze sposobem prezentacji materiałów szkoleniowych - w innych e-kursach jest on podobny.
Lekcja 1

Pojęcie i istota przedawnienia w prawie cywilnym
  • Przedawnienie a zabezpieczenie rzeczowe, rodzaje roszczeń oraz terminy ich przedawnienia

Lekcja 2

Przypadki i zagadnienia szczególne - część 1
  • Roszczenia o zachowek, odsetki, roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym, roszczenia wynikające z Prawa bankowego, roszczenie o odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości, roszczenie o zapłatę kary umownej, roszczenia ubezpieczeniowe, roszczenia z tytułu umów budowlanych, roszczenia wekslowe, roszczenia wynikające z umowy przedwstępnej

Lekcja 3

Przypadki i zagadnienia szczególne - część 2
  • Roszczenia z zakresu prawa spółek, roszczenia dotyczące czynów nieuczciwej konkurencji, roszczenia z tytułu naruszenia patentu, roszczenia z tytułu nieuczciwych praktyk rynkowych, roszczenia dotyczące sprzedaży konsumenckiej, roszczenia określone w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, roszczenia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, roszczenia o zwrot kwoty gwarantowanej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, roszczenia o zwrot środków inwestorów objętych systemem rekompensat w obrocie instrumentami finansowymi

Lekcja 4

Przypadki i zagadnienia szczególne - część 3
  • Roszczenia wynikające z Prawa czekowego, roszczenia wynikające z ustawy o obligacjach, roszczenia wynikające z Prawa pocztowego, roszczenia wynikające z Prawa przewozowego, roszczenia wynikające z międzynarodowego przewozu kolejowego, roszczenia wynikające z Prawa prasowego, roszczenia wynikające z Kodeksu morskiego, przedawnienie w prawie pracy, przedawnienie a zasiedzenie

Lekcja 5

Ustalenie terminu przedawnienia, zawieszenie i przerwanie biegu przedawnienia

Lekcja 6

Przedawnienie a prekluzja
  • Sprzedaż wierzytelności przedawnionej

Lekcja 7

Przedawnienie należności cywilnoprawnych a przedawnienie innych zobowiązań

Lekcja 8

Skutki podatkowe i rachunkowe przedawnienia wierzytelności - ocena z punktu widzenia wierzyciela i dłużnika

Dodatek

Wzory dokumentów, przykłady rozwiązań stosowanych w praktyce
  • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
  • dostęp do testów on-line,
  • nośnik z materiałami i dodatkami po ukończeniu e-kursu,
  • certyfikat poświadczający ukończenie e-kursu.

Honorujemy Kartę Dużej Rodziny
 
Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy e-kurs podatki.biz.

Aby otrzymać rabat, podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego w polu Uwagi wpisz numer aktywnej karty.

TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl