Podatkowe problemy biur rachunkowych - ujęcie praktyczne

Organizator: Dział szkoleń podatki.biz
Otrzymasz: Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (24 miesiące, z aktualizacją);
Dostęp do testów (24 miesiące, z aktualizacją);
Nośnik z materiałami (pendrive) po ukończeniu e-kursu (opcja);
Plik z certyfikatem do samodzielnego wydruku;
Drukowany certyfikat poświadczający ukończenie e-kursu (opcja).


dostępność: towar dostępny

Cena: 479.70 zł
(390 zł netto)
Dodano do koszyka
Ilość:
bezpłatna dostawa Dodaj do koszyka

Opis:

Zmiany, wprowadzone na przełomie 2019/2020, kontynuowane nieustannie między innymi w związku z sytuacją epidemiologiczną i koniecznością korekt niektórych rozwiązań, dotkliwe są szczególnie dla osób prowadzących biura rachunkowe i zajmujących się w nich rachunkowością i rozliczeniami. Do licznych obowiązków doszły te, związane z koniecznością kontroli prawidłowości przeprowadzenia transakcji pod kątem jej fakturowania i rodzaju płatności. Konieczność kontroli należności i zobowiązań, związana z nową odmianą ulgi na złe długi w PIT i CIT, to kolejne nowe obciążenie. Aby ułatwić biegłe poruszanie się w tej materii pracownikom i właścicielom biur rachunkowych zapraszamy na praktyczny e-kurs:

Podatkowe problemy biur rachunkowych - ujęcie praktyczne.


UWAGA!

Uczestnicy otrzymają narzędzie informatyczne - Algorytm weryfikacji transakcji pod kątem MPP oraz "Białej listy" - pozwalające na automatyczną i natychmiastową ocenę transakcji pod kątem jej zgodności z przepisami dotyczącymi mechanizmu podzielonej płatności oraz tzw. "Białej listy".
 

Poleć znajomemuZapisz do PDF Wydrukuj

Po udostępnieniu e-kursu uzyskujesz dostęp do wszystkich materiałów, w kolejności zalecanej przez redakcję działu szkoleń podatki.biz. Materiały są prezentowane w formacie HTML i dostępne w każdej chwili i w każdej popularnej przeglądarce internetowej.

W celach poglądowych udostępniamy kilka bezpłatnych kursów. Kursy bezpłatne stanowią znakomity początek, umożliwiający skuteczne, proste i szybkie opanowanie podstaw poszczególnych zagadnień szczegółowych, prezentując przy okazji ten sposób zdobywania wiedzy. Kursy bezpłatne dostępne są dla wszystkich, nie wymagają logowania ani rejestracji. Wystarczy przeglądarka internetowa.  

Obecnie dostępne są następujące kursy bezpłatne (kliknij w tytuł, żeby rozpocząć):
Zapraszamy!

Lekcja 1
Obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności (MPP)
- Likwidacja odwrotnego obciążenia - rozliczenie okresu przejściowego
- Kto jest zobowiązany do obowiązkowego stosowania MPP?
- Załącznik nr 15 do Ustawy VAT
- Sposób wystawienia faktury w MPP
- Zasady określania progu 15.000 zł
- Kaucja gwarancyjna
- Zaliczki w MPP
- Faktury pro-forma a obowiązkowy MPP
- Faktury częściowe a obowiązkowy MPP
- Konsekwencje błędnego wystawienia faktury oraz braku płatności w trybie MPP
- Ograniczenia w możliwości rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w podatku CIT i PIT
- Płatności zbiorcze
- Rozliczenie korekt faktur wystawionych bez zwrotu "mechanizm podzielonej płatności"
- Korekta płatności w przypadku braku zapłaty w trybie MPP
- Faktury w walucie obcej a obowiązkowy MPP
- Podatnik zwolniony podmiotowo z VAT a MPP
- Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności solidarnej nabywcy towaru
- Płatności na rzecz komorników oraz organów egzekucyjnych
- Płatność na rzecz faktora
- Rozszerzenie zakresu możliwości płatności z rachunku VAT
 
Lekcja 2
"Biała lista podatników VAT" oraz relacje i powiązania MPP oraz "Białej listy"
- Obowiązek posiadania rachunku firmowego na białej liście - kogo dotyczy, jak wprowadzić do białej listy?
- Automatyczna weryfikacja kontrahenta
- Brak ujawnionego rachunku bankowego na białej liście - konsekwencje
- Czy można nie płacić faktury w przypadku wykazania na fakturze rachunku nieujawnionego na białej liście?
- Konsekwencje zapłaty na rachunek inny niż z białej listy (odpowiedzialność solidarna, zakaz rozpoznania kosztu uzyskania przychodu)
- Niezgodność rachunku na fakturze z białą listą
- Czy podatnicy VAT zwolnieni muszą posiadać rachunek firmowy?
- Analiza objaśnień wydanych w sprawie "Białej listy podatników VAT"
- Algorytm weryfikacji transakcji pod kątem MPP oraz "Białej listy" - analiza narzędzia
- Relacje i powiązania MPP oraz "Białej listy"
 
Lekcja 3
Zmiany w zakresie ewidencji VAT oraz nowa struktura logiczna JPK
- Obowiązek oznaczania transakcji
- Nowe pozycje w ewidencji
- Zmiany systemowe
- Pozostałe zmiany
- Nowa struktura logiczna JPK:

  1. Kto i od kiedy będzie stosował nową strukturę JPK?
  2. Nowa struktura logiczna pliku JPK
  3. Analiza poszczególnych pozycji nowej struktury JPK (część ewidencyjna i deklaracyjna)
  4. Zmiany w oznaczaniu oraz symbolice dokumentów 
  5. Nowe zasady korygowania plików JPK_V7M(K)
  6. Kary administracyjne za błędy w plikach JPK

 
Lekcja 4
Pozostałe zmiany w podatku VAT cz. I
- Kasy on - line. Problemy praktyczne
- Praktyczne skutki wprowadzenia matrycy stawek VAT
- Wiążąca informacja stawkowa oraz jej praktyczne wykorzystani
- Ograniczenia w rozliczeniach kwartalnych
- Roboty konserwacyjne w budownictwie mieszkaniowym
- Zmiana w definicji pierwszego zasiedlenie - zasady opodatkowania sprzedaży oraz zakupu nieruchomości
- Spis z natury przy likwidacji działalności
- Zmiany w zakresie zwrotu podatku VAT
 
Lekcja 5
Pozostałe zmiany w podatku VAT cz. II
- Pakiet paliwowy - zakres zmian
- Zmiany w WNT - podstawa opodatkowania
- Zmiany w opodatkowaniu importu towarów
- Zwolnienia - gry hazardowe
- Komornicy i organy egzekucyjne - konsekwencje zmian
- Zwrot podatku VAT w terminie 25 dni
- Korekta w przypadku ponownego skorzystania ze zwolnień
- Wykreślanie i przywracanie do rejestru podatników VAT
- Stawka sankcyjna 15 % w przypadku kontroli podatkowej
- Ograniczenia w zwolnieniu podmiotowym
- Faktury VAT RR
- Faktury wystawiane na podstawie paragonów oraz rachunki uproszczone
- Indywidualne rachunki podatkowe
- Ulga na złe długi
 
Lekcja 6
Zwolnienie w podatku PIT osób do 26 roku życia - obowiązki płatnika i podatnika
- Kogo dotyczy zwolnienie (pracownicy, zleceniobiorcy)?
- Przychody objęte zwolnieniem
- Warunki formalne zastosowania zwolnienia (rodzaje oświadczeń)
- Prezentacja wzorów oświadczeń (przekazanie uczestnikom w formie edytowalnej)
- Od kiedy stosować zwolnienie w tym okres przejściowy oraz zwolnienie od 2020 roku
- Zakres obowiązków płatnika w przypadku zastosowania zwolnienia
- Co ma zrobić płatnik w przypadku braku oświadczenia podatnika zwolnionego?
- Zastosowanie zwolnienia w stosunku do wielu źródeł wynagrodzenia (zasady liczenia limitu kwotowego)
- Zasady ustalania limitu wieku
- Zasady określania kwoty zwolnienia
- Czy zwolnienie ma zastosowanie do nierezydentów?
- Podatek zryczałtowany a zwolnienie z PIT osób do 26 roku życia
- Ogólne zasady określania kosztów uzyskania przychodu
- Czy możliwe jest zastosowanie 50 % kosztów uzyskania przychodów w przypadku zastosowania zwolnienia?
- Opodatkowanie przychodu ponad limit zwolnienia
- Zasady poboru składki ZUS w przypadku zwolnienia
- Sposób ujmowania zwolnienia w deklaracjach podatkowych PIT
- Sposób obliczenia wynagrodzenia pracownika zwolnionego (moment przejście na zwolnienie)
- Lista płac w przypadku zastosowania zwolnienia
- Możliwości potrąceń w przypadku osób korzystających ze zwolnienia
- Zmiany w pozostałych ustawach
- Czy zwolnienie z PIT jest schematem podatkowym (MDR) podlegającym raportowaniu i przez kogo?
 
Lekcja 7
Obniżenia stawki podatku PIT do 17 % w tym obowiązki płatnika
- Geneza i uzasadnienie projektowanych zmian
- Kogo obejmie obniżona stawka 17 % w podatku PIT?
- Nowe limity progowe dla stawek podatku PIT
- Zasady obliczania limitów
- Obniżona stawka PIT 17 % a zwolnienie osób do 26 roku życia - analiza
- Rodzaje źródeł przychodów a obniżona stawka PIT 17 %
- Sposób obliczenia wynagrodzenia w przypadku zastosowania stawki podatku PIT 17 %
 
Lekcja 8
Podwyższenie kosztów uzyskania przychodów w podatku PIT
- Podwyższenie kosztów uzyskania przychodu w przypadku stosunku pracy - zakres zmian
- Zastosowanie podwyższonych kosztów uzyskania przychodów do umów cywilnoprawnych
- Zryczałtowane kwoty kosztów uzyskania przychodów
- Zasady obliczania wynagrodzenia oraz pozostałe konsekwencje dla płatnika
 
Lekcja 9
Wprowadzenie ulgi na złe długi od roku 2020
- Przesłanki zastosowania ulgi
- Obowiązki oraz uprawnienia dłużnika i wierzyciela
- Zasady korekta dochodu lub straty podatkowej
- Korekta w czasie
- Terminy płatności
- Ulga w przypadku zaliczek
- Stosowanie ulgi przez podmioty powiązane
- Pozostałe zagadnienia
 
Lekcja 10
Zasady rozliczeń pracowników z Ukrainy oraz pozostałych cudzoziemców
- Pozwolenia oraz inne wymogi administracyjne
- Forma zatrudnienia
- Ustalenie rezydencji podatkowej
- Obowiązki księgowego w zakresie rozliczeń
 
Lekcja 11
Rozliczanie transakcji transgranicznych - najczęściej występujące problemy księgowe
- Klasyfikacja transakcji
- WNT
- WDT
- Import
- Eksport
- Obowiązek podatkowy
- Zasady dokumentowania
- Pozostałe obowiązki bura rachunkowego
 
Lekcja 12
Obowiązki księgowego wprowadzone ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
- Rejestr beneficjentów rzeczywistych - obowiązki biura rachunkowego
- Obowiązek rejestrowania transakcji
- Środki bezpieczeństwa finansowego
- Obowiązek raportowania
 
 Lekcja 13
 Faktury VAT - zasady wystawiania, korekt, ewidencji itp.
- Dane na fakturze
- Data sprzedaży
- Kiedy wystawić fakturę
- Korekta faktury
- Faktura zaliczkowa, rozliczająca oraz nota
- Faktura elektroniczna
- Typowe problemy biur rachunkowych z fakturami
 
Lekcja 14
Podatek u źródła (WHT) w praktyce biur rachunkowych
- W jakich przypadkach pobiera się WHT?
- Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
- Wymagane dokumenty
- Limit 2 mln zł
- Oświadczenie i opinia organu
- Należyta staranność
- "Beneficial owner"
 
Lekcja 15
Zasady stosowania obniżonej stawki 8 % w podatku VAT
- Transakcja (usługa) kompleksowa
- Stawka 8 % w budownictwie mieszkaniowym (zasady liczenia powierzchni 300 m i 150 m, na jakich dokumentach się oprzeć itp.)
- Pozostałe najczęściej spotykane problemy biur rachunkowych
 
Lekcja 16
Jak rozliczyć leasing operacyjny oraz leasing finansowy samochodów?
- Podstawowe zasady
- Samochody z przeznaczeniem na cele firmy oraz cele mieszane
- Katalog wydatków podlegających ograniczeniom w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu
- Pozostałe zagadnienia
 
Lekcja 17
W jakich przypadkach księgowy ma obowiązek raportowania schematów podatkowych MDR?
- Księgowy jako wspomagający
- Definicja schematu podatkowego
- Zasady raportowania
- Jak uniknąć obowiązku raportowania?
- Jak nie stracić klienta?

  • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
  • dostęp do testów on-line,
  • nośnik z materiałami do kursu i dodatkami - po jego ukończeniu,
  • certyfikat poświadczający ukończenie kursu.

Honorujemy Kartę Dużej Rodziny
 
Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy e-kurs podatki.biz.
Aby otrzymać rabat, należy podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego, w polu Uwagi, podać numer aktywnej karty.

TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

Działalność gospodarcza dla początkujących

Kurs e-learningowy
Cena: 356,70 zł (290 zł netto)

Czytanie sprawozdań finansowych - analiza, interpretacja, ocena - edycja 2021

Kurs e-learningowy
Cena: 602,70 zł (490 zł netto)