Podatek VAT: Fakturowanie i dokumentowanie transakcji w obrocie krajowym

Kurs błyskawiczny
Cena: 121,77 zł (99 zł netto)

Podatek VAT: Procedura VAT marża

Kurs błyskawiczny
Cena: 84,87 zł (69 zł netto)

Podatek VAT: Sprzedaż opodatkowana i zwolniona, proporcja VAT, korekta VAT

Kurs błyskawiczny
Cena: 121,77 zł (99 zł netto)

Podatek VAT: Obrót nieruchomościami i VAT

Kurs błyskawiczny
Cena: 121,77 zł (99 zł netto)

Podatek VAT: Zwolnienia z VAT w obrocie nieruchomościami

Kurs błyskawiczny
Cena: 84,87 zł (69 zł netto)

Podatek VAT: Zwolnienia – Usługi medyczne i związane z ochroną zdrowia

Kurs błyskawiczny
Cena: 84,87 zł (69 zł netto)

Podatek VAT: Zwolnienia – Usługi związane z edukacją

Kurs błyskawiczny
Cena: 84,87 zł (69 zł netto)

Podatek VAT: Stosowanie obniżonych stawek VAT w obrocie krajowym

Kurs błyskawiczny
Cena: 84,87 zł (69 zł netto)

Podatek VAT: Rolnicy ryczałtowi, działalność rolnicza a VAT

Kurs błyskawiczny
Cena: 84,87 zł (69 zł netto)

Podatek VAT: Podatnicy

Kurs błyskawiczny
Cena: 84,87 zł (69 zł netto)

Podatek VAT: Czynności nieobjęte ustawą o VAT

Kurs błyskawiczny
Cena: 84,87 zł (69 zł netto)