Podatek VAT: Sprzedaż opodatkowana i zwolniona, proporcja VAT, korekta VAT

organizator:  dział szkoleń podatki.biz
otrzymasz:
dostęp do platformy e-learningowej
certyfikat poświadczający ukończenie kursu

Uwaga - towar dostępny od 1.03.2020 r.


dostępność: towar dostępny

Cena: 146.37 zł
(119 zł netto)
Dodano do koszyka
Ilość:
bezpłatna dostawa Dodaj do koszyka

Opis:

W idealnym świecie podatnika VAT istniałaby jedna stawka podatku. Gdybyśmy w tym świecie mogli odliczyć cały VAT z faktur zakupowych, byłby to faktycznie podatek od wartości dodanej. Ale niestety tak nie jest. Mamy wiele stawek, a prawo do odliczenia podlega różnym ograniczeniom. Na dodatek pomyłka i błędne zawyżenie podatku do odliczenia skutkują dotkliwymi sankcjami. Dlatego tak ważne jest, aby znać zasady ustalania wartości VAT naliczonego i należnego w przypadku sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej oraz przy zmianach przeznaczenia towarów i środków trwałych (np. w razie skorzystania z prawa ze zwolnienia, likwidacji działalności, przekazania na potrzeby własne).

Mikro e-kurs będzie dostępny na platformie e-learningowej począwszy od 1.03.2020 r.


Program szkolenia:
 
Lekcja 1
 
Sprzedaż zwolniona – jak wyliczyć podatek naliczony?
Wyjątki od zasady – co wchodzi, a co nie wchodzi do proporcji?
Czym jest „pomocniczy charakter”?
 
Lekcja 2
 
Rozpoczęcie działalności i sprzedaży mieszanej a ustalenie proporcji
Sposób korekty podatku
Środki trwałe, nieruchomości a korekta podatku naliczonego
Sprzedaż środków trwałych w okresie korekty
Zmiana przeznaczenia środka trwałego a korekta VAT
 
Lekcja 3
 
Gminy jako podatnicy VAT wykonujący czynności opodatkowane, zwolnione i niepodlegające ustawie
 
Lekcja 4
 
Wyjaśnienia, interpretacje, orzecznictwo

Poleć znajomemuZapisz do PDF WydrukujOpiekun e-kursów informuje e-mailowo o dostępności e-kursu, przekazując jednocześnie dane dotyczące logowania i strony zawierającej ustawienia dla Uczestnika.
 
Uczestnik po zalogowaniu ma dostęp do wszystkich materiałów e-kursu według stanu prawnego obowiązującego w dniu zakupu e-kursu oraz – jeśli są dostępne – do poprzednich stanów prawnych i – w przyszłości – kolejnych stanów prawnych. Dostępne są lekcje w wersjach obejmujących wszystkie stany prawne począwszy od 1.01.2020 r.
 
Uczestnik decyduje o kolejności przeglądanych materiałów. W panelu Uczestnika lekcje umieszczone są w kolejności sugerowanej przez dział szkoleń podatki.biz.
 
Dostęp do materiałów jest nieograniczony czasowo w okresie funkcjonowania platformy edukacyjnej, nie krótszy jednak niż 12 miesięcy, licząc od dnia zamówienia e-kursu. Wszystkie materiały dostępne są przez całą dobę w każdy dzień roku.


Testy
 
Rozwiązywanie testów nie jest obowiązkowe. Rozwiązanie testu do konkretnej lekcji nie jest wymagane w celu uzyskania dostępu do innej lekcji. Jest natomiast konieczne w sytuacji, w której Uczestnik będzie chciał uzyskać certyfikat ukończenia e-kursu. Wówczas należy zgromadzić określoną liczbę punktów (indywidualnie ustaloną dla każdego e-kursu).
 
W razie błędnej odpowiedzi na pytanie dostępne jest jednokrotnie pytanie poprawkowe. Jest ono jednak niżej punktowane.


Certyfikat
 
Po uzyskaniu wymaganej liczby punktów dostępny jest – do samodzielnego wydruku – imienny certyfikat ukończenia e-kursu. W razie braku wymaganej liczby punktów dostępne jest – do samodzielnego wydruku – imienne zaświadczenie o uczestnictwie w e-kursie. Certyfikat lub zaświadczenie mogą również zostać wydrukowane przez organizatora (opcja).Do korzystania z platformy upoważniona jest wyłącznie jedna osoba, dla której został zakupiony e-kurs, chyba że Uczestnik posiada abonament, pozwalający na dostęp wieloosobowy.
 
Osoby korzystające z platformy obowiązują postanowienia regulaminu, obejmującego m.in. zasady dotyczące praw autorskich i dalszego udostępniania.
 


Cena obejmuje:
  • całodobowy dostęp do platformy szkoleniowej,
  • dostęp do lekcji, nieograniczony czasowo w okresie funkcjonowania platformy szkoleniowej,
  • certyfikat poświadczający ukończenie kursu w wersji elektronicznej, do samodzielnego wydruku, lub
  • zaświadczenie o uczestnictwie w kursie w wersji elektronicznej, do samodzielnego wydruku.
 
 
Honorujemy Kartę Dużej Rodziny
 
Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy e-kurs podatki.biz.
Aby otrzymać rabat, należy podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego, w polu Uwagi, podać numer aktywnej karty.

TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl
 


W dni robocze w godzinach 8.00–16.00 Uczestnicy e-kursów mogą korzystać z bezpłatnej infolinii pod numerem telefonu: 800-706-818. Do dyspozycji pozostają również w tych samych godzinach telefon stacjonarny (32 328-50-19) i komórkowy (501-707-541). W godzinach pracy BOK dostępne są także chat internetowy i komunikacja e-mailowa.
 
Osoby korzystające z platformy obowiązują postanowienia regulaminu, obejmującego m.in. zasady dotyczące praw autorskich i dalszego udostępniania.