Optymalizacja podatkowa dla księgowych

wydawnictwo:  Ekspert Księgowy
autor:  Izabela Rutkowska
data wydania:  marzec 2016
liczba stron:  160
format:  e-book: plik PDF

dostępność: towar dostępny

Cena: 59.00 zł
(47,97 zł netto)
Dodano do koszyka
Ilość:
bezpłatna dostawa Dodaj do koszyka

Opis:

Podatnicy dążą zwykle do tego, aby ich zobowiązania podatkowe były możliwie jak najniższe. Kroki, które w tym celu podejmują, nierzadko mają charakter doraźny i nie stanowią elementu szerszego planu. Często nawet nie zdają sobie sprawy z tego, że stosują metody tzw. optymalizacji podatkowej.

Podkreślmy, że wśród działań, które mają na celu optymalizację podatkową, można wyróżnić takie, których zaplanowanie i przeprowadzenie wymaga posiadania zaawansowanych informacji z dziedziny podatków, prawa cywilnego oraz ekonomii. Przykładem może być stosowanie narzędzi optymalizacji podatkowej z wykorzystaniem regulacji podatkowych obowiązujących w innych państwach (tzw. międzynarodowe strategie podatkowe).

Do zastosowania niektórych rozwiązań pozwalających na zminimalizowanie obciążeń podatkowych wystarczająca jest zaś jedynie podstawowa wiedza z zakresu prawa podatkowego. Jednak mimo że pewne narzędzia optymalizacji podatkowej są oczywiste i powszechnie znane, należy wyraźnie zaznaczyć, że wybór tych spośród nich, które przyniosą oczekiwany efekt, zazwyczaj nie jest łatwy. Zależnie od konkretnych okoliczności dany sposób może bowiem nie tylko okazać się nieskuteczny, lecz nawet przynieść wymierne straty finansowe.

W publikacji zostaną przedstawione takie sposoby optymalizacji podatkowej, które mogą okazać się użyteczne dla większości przedsiębiorców, a zwłaszcza dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Podkreślenia wymaga jednak to, że powinny być one stosowane z uwzględnieniem indywidualnych uwarunkowań, w jakich znajduje się dany podatnik.

Metody te wynikają wprost z przepisów krajowego prawa podatkowego i nie wymagają stosowania złożonych strategii prawnopodatkowych. Są to działania, które de facto będą stosować osoby zajmujące się prowadzeniem księgowości. Do nich właśnie kierowana jest Optymalizacja podatkowa dla księgowych.


O Ekspercie Księgowym:

Ekspert Księgowy to wydawnictwo kierowane do osób, które na co dzień zajmują się podatkami i rachunkowością. Szczególnie polecamy go właścicielom i pracownikom biur rachunkowych, księgowym, doradcom podatkowym i prawnym oraz osobom, które samodzielnie prowadzą rachunkowość w swojej firmie.

Poleć znajomemuZapisz do PDF Wydrukuj

 • Optymalizacja podatkowa dla księgowych
  • Istota optymalizacji podatkowej
   • Czym jest optymalizacja podatkowa?
   • Indywidualne interpretacje podatkowe jako instrument zarządzania ryzykiem podatkowym
  • Organizacyjno-prawne sposoby optymalizacji podatkowej
   • Wybór formy organizacyjno-prawnej prowadzonej działalności gospodarczej
   • Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej
   • Rok podatkowy – wpływ dokonanego wyboru na wysokość zaliczek na podatek dochodowy
   • Zmiana udziału wspólnika spółki osobowej w zysku
  • Znaczenie formy opodatkowania podatkiem dochodowym i metody rozliczeń VAT dla działań optymalizacyjnych
   • Wpływ formy opodatkowania podatkiem dochodowym na wysokość płaconych podatków
   • Wybór metody rozliczania podatku od towarów i usług
  • Wybór optymalnego sposobu wpłacania należności budżetowych
   • Zasady wyboru najkorzystniejszej metody wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
   • Korzyści wynikające z kredytu podatkowego
   • Wpływ metody wpłacania podatku VAT na optymalizację podatkową
  • Przykładowe działania optymalizacyjne
   • Amortyzacja jako jedno z podstawowych narzędzi optymalizacji podatkowej
   • Samochód osobowy droższy niż równowartość 20 000 euro
   • Wprowadzenie do ewidencji środków trwałych składników prywatnego majątku przedsiębiorcy
   • Optymalizacja importu towarów na płaszczyźnie VAT
   • Kontrahent nie płaci – jak zoptymalizować zobowiązania podatkowe?
   • Optymalne formy wspierania potrzebujących
   • Działania optymalizacyjne w zakresie VAT w ramach akcji marketingowych
   • Zaliczanie nadpłat i nadwyżek w podatkach
   • Podatkowa księga przychodów i rozchodów – optymalizacja przez sporządzenie spisu z natury na koniec miesiąca
  • Podsumowanie
 • Orzecznictwo
  • Ubezpieczenie samochodu jako koszt uzyskania przychodu
  • Odzyskanie nieściągalnej wierzytelności. Skutki podatkowe
  • Zmiana umowy spółki a przychód z udziałów wspólników
 • Interpretacje i wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
  • Indywidualna stawka amortyzacyjna dla nieruchomości
  • Możliwość obniżania stawek amortyzacyjnych
  • Przeliczanie podstawy opodatkowania na złote
  • Amortyzacja wynajmowanej nieruchomości
  • Wynajem mieszkania jako koszt uzyskania przychodu przedsiębiorcy

Istota optymalizacji podatkowej

Czym jest optymalizacja podatkowa?

Optymalizacja podatkowa – legalne unikanie opodatkowania

W kontekście zobowiązań podatkowych niejednokrotnie pojawia się określenie „optymalizacja podatkowa”. Celem optymalizacji podatkowej jest zapewnienie możliwie najniższego poziomu opodatkowania dochodów przedsiębiorcy. Może ona polegać nie tylko na redukcji zobowiązań podatkowych, lecz także na odsunięciu w czasie obowiązku zapłaty podatku, np. przez przesunięcie momentu powstania obowiązku podatkowego. Warto podkreślić, że zastosowanie w konkretnych okolicznościach odpowiednich narzędzi optymalizacji podatkowej może przynieść naprawdę istotne korzyści finansowe.

Pojęcie „optymalizacji podatkowej” nie zostało zdefiniowane w przepisach prawa podatkowego. Zwykle jest ona rozumiana jako tzw. unikanie opodatkowania, przy czym wyraźnie zaznaczmy, że zawsze jest to działanie w ramach obowiązującego prawa.

Tak uznał między innymi Wojewódzki Sąd Administracyjny w uzasadnieniu wyroku z 21 kwietnia 2005 r., sygn. akt I SA/Wr 3065/03:

Z żadnej normy prawnej nie można wyprowadzić zasady nakładającej na podatnika obowiązek działania dla powstania zobowiązania podatkowego w najwyższej możliwej wysokości. W orzecznictwie oraz w doktrynie prawa podatkowego podkreśla się, że zmniejszanie ciężaru opodatkowania może następować w sposób legalny, przy wykorzystaniu elementów konstrukcyjnych danego podatku (ulgi, zwolnienia podatkowe, odliczenia itp.). Takie działanie podatnika nazywane jest „unikaniem opodatkowania” i pojmowane jest jako działanie za pomocą legalnych środków, które ma na celu zmniejszenie opodatkowania lub nawet jego uniknięcie (oszczędzanie podatkowe). Przyjmuje się w związku z tym, że jeżeli obowiązujący porządek prawny stwarza podatnikowi możliwość wyboru kilku legalnych konstrukcji do osiągnięcia zamierzonego celu gospodarczego, z których każda będzie miała inny wymiar podatkowy, to wybór najkorzystniejszego podatkowo rozwiązania nie może być traktowany jako obejście prawa.

Podatnik powinien jak najlepiej poznać przepisy prawa podatkowego. Wiedza w zakresie obowiązujących regulacji ułatwia bowiem takie zaplanowanie podejmowanych działań, które mogą zapewnić optymalne rezultaty z punktu widzenia minimalizacji obciążeń fiskalnych.

Autorem tematu numeru jest Izabela Rutkowska - absolwentka wydziału prawa, specjalizującą się w prawie podatkowym. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w biurze rachunkowym oraz w spółce doradztwa podatkowego. Obecnie współpracuje z kilkoma podmiotami gospodarczymi, w których zajmuje się kompleksową obsługą prawno-podatkową. Autorka publikacji o tematyce podatkowej.

Autorami materiałów publikowanych w Ekspercie Księgowym są przede wszystkim autorzy piszący dla podatki.biz, będący jednocześnie trenerami naszego działu szkoleń. Są to osoby prowadzące czynne praktyki doradców podatkowych, doradców prawnych i usługowych księgowych oraz pracownicy etatowi działu redakcyjnego www.podatki.biz.

Redaktorem naczelnym czasopisma jest Romuald Gabrysz, pełniący jednocześnie funkcję redaktora prowadzącego www.podatki.biz.

 

PRODUKTY POWIĄZANE

Korekty w praktyce
Ujęcie podatkowe i rachunkowe

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Najem, dzierżawa, leasing, użyczenie - podatki i rachunkowość

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Zestawienie stawek VAT 2016

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Subwencje, dotacje, dopłaty
- podatki i rachunkowość

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Rachunkowość transakcji międzynarodowych

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Przekształcenia przedsiębiorstw
w ujęciu podatkowym i bilansowym

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Fundacje i stowarzyszenia - podatki i rachunkowość organizacji pożytku publicznego

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Księgi handlowe dla początkujących

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Księgi handlowe - problemy praktyczne

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)