Moduł Inne

Weryfikator numerów NIP, PESEL, REGON

Weryfikator numerów NIP, PESEL i REGON to proste w użyciu narzędzie, pozwalające na wstępną weryfikację kontrahenta.

Niektóre ustawy podatkowe czynią podatnika odpowiedzialnym za sprawdzenie kontrahenta. Przykładowo ustawa o VAT nie pozwala na odliczenie podatku wynikającego z faktur wystawionych przez nieistniejącego podatnika.

Weryfikator numerów pozwala wstępnie określić prawidłowość numeru NIP, REGON i PESEL, a także urząd skarbowy, który nadał NIP. W tym urzędzie można potwierdzić, czy dany podatnik faktycznie został tam zarejestrowany i czy nadal jest aktywnym podatnikiem podatku VAT.

alt

alt

Rys. 1. Weryfikacja numerów NIP, PESEL, REGON.

To tylko jeden z modułów, w które wyposażony jest program Kalkulator FK !
Co to oznacza w praktyce?

Kupując program Kalkulator FK otrzymujecie Państwo potężne narzędzie, umożliwiające przeprowadzenie wielu różnych operacji wykorzystywanych w działalności przedsiębiorstwa - bez żadnych dodatkowych dopłat !

Kalkulator pomocniczy

Kalkulator pomocniczy przeznaczony jest do wykonywania podręcznych obliczeń. Można go wywołać z menu, z większości okien programu poprzez kliknięcie myszą przycisku Kalkulator lub odpowiadającego mu klawisza, a także z menu, które pojawia się po użyciu prawego klawisza myszy, jeśli aktywna jest komórka w której wykonujemy obliczenia. W tym ostatnim przypadku przy polu wyniku kalkulatora pomocniczego pojawi się przycisk umożliwiający wprowadzenie danych z komórki do kalkulatora pomocniczego.

Kalkulator pomocniczy umożliwia przeprowadzanie zwykłych działań matematycznych, a także uzupełnianie wprowadzonych wartości o treści komentarza. Proces tez został zautomatyzowany i nie wymaga wprowadzania treści komentarza w osobnym polu - choć jest to możliwe. Treść poszczególnych operacji (wartości) jak i treść komentarza wprowadza się w tę samą komórkę, zachowując określony standard - kolejność wprowadzanych danych, tj. wpierw treść komentarza, potem wartość. Działania te rozdzielamy poprzez wciśnięcie klawisza Enter lub klawisza działania Przykładowo, chcąc wyliczyć wynagrodzenie składające się z trzech składników, wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 1700 zł, premii w wysokości 200 zł oraz dodatku za pracę w nadgodzinach w wysokości 150 zł, wprowadzamy wielkości te kolejno:

Wynagrodzenie zasadnicze Enter
1700 +
premia Enter
200 +
nadgodziny Enter
150 Enter

Tak wprowadzone wielkości zostaną prawidłowo rozpoznane i przeliczone w kalkulatorze pomocniczym.

W przypadku, gdy jako komentarz chcemy wprowadzić wielkość liczbową, wielkość tę należy poprzedzić dowolnym znakiem tekstowym, np. wykorzystując do tego celu spację.

alt

Rys. 1. Kalkulator pomocniczy.

Wciśnięcie przycisku drukuj lub odpowiadającego mu klawisza spowoduje przeliczenie wartości parametrów według wprowadzonych danych i wyświetlenie wyliczeń w postaci podglądu wydruku. Potwierdzenie klawiszem drukuj spowoduje wysłanie wydruku do drukarki, przycisk zapisz do pliku zapisze sporządzony dokument do postaci wybranego pliku tekstowego.

Aktualizacja programu

Jednym z atutów Kalkulatora FK jest jego bieżąca aktualizacja oraz nieustanna praca nad jego rozwojem.

Do programu dodawane są bowiem nowe moduły, realizujące coraz szerszy zakres zadań wykonywanych przez program.

Użytkownicy programu - w chwili dokonania aktualizacji lub rozbudowania programu o nowe funkcje - są o tym fakcie powiadamiani. W ten sposób mogą błyskawicznie dokonać aktualizacji swojego ulubionego produktu - nie ponosząc żadnych dodatkowych opłat!

Kupując program w wersji z aktualizacją opłacacie Państwo jednocześnie usługę aktualizacji na okres następnych 12 miesięcy. Wszelkie zmiany w programie, nowe wersje i moduły w okresie opłaconej aktualizacji dostępne są całkowicie bezpłatnie.

Aktualizacja dokonywana jest przez Internet lub poprzez zainstalowanie nowej wersji programu z płyty CD.

Kalkulator FK - aktualizacja przez Internet

Aktualizacja odbywa się bezpośrednio z programu za pomocą modułu aktualizacji przez Internet, pliki dostępne są również na stronie www. Na życzenie użytkownika pliki przesyłane są także pocztą elektroniczną.

Kalkulator FK - aktualizacja na płytach CD

Użytkownik otrzymuje przesyłane pocztą płyty CD z aktualnym oprogramowaniem. Istnieje także możliwość aktualizacji oprogramowania za pośrednictwem Internetu.

Aktualizacja internetowa

W celu sprawdzenia, czy występuje konieczność aktualizacji oraz w celu pobrania plików aktualizacyjnych wystarczy wybrać opcję aktualizacja z paska narzędzi lub menu programu. Jeśli Użytkownik jest połączony z Internetem nastąpi sprawdzenie aktualności plików i ewentualne pobranie koniecznych plików aktualizacyjnych.

Aktualizacji programu można dokonać także pobierając określone pliki z witryny www. W tym celu należy posłużyć się opcją połącz z witryną użytkowników dostępną z menu programu. Opcja wywoła połączenie z określoną witryną Informacji Podatkowej, na której ulokowano pliki aktualizacyjne wraz z dokładną instrukcją dalszego postępowania.

alt

Rys.1 Aktualizacja Kalkulatora FK

do góry