Licencja programu Kalkulator DT

Licencja programu:

Program Kalkulator DT-1 może być używany bezpłatnie wyłącznie w celach niekomercyjnych do zastosowania na rzecz jednego podmiotu (podatnika), i wyłącznie przez zarejestrowanych użytkowników www.podatki.biz.

Rejestracja w systemie podatki.biz jest bezpłatna. Rejestracji można dokonać pod adresem http://podatki.biz/rejestracja/.

W szczególności nie jest dozwolone korzystanie z programu w celu usługowego sporządzania raportów (np. w biurach rachunkowych, przez doradców podatkowych itp.). Osoby i firmy wykorzystujące program usługowo zobowiązane są do zakupu wersji komercyjnej programu.

Użytkownicy programu Kalkulator FK, posiadający opłaconą aktualizację na dany okres mogą w tym okresie używać programu w celach usługowych bez żadnych opłat dodatkowych.

Informacje na temat aktualnej ceny programu Kalkulator DT-1 podatki.biz znajdują się na stronie: www.sklep.kalkulator-dt.pl.

Dalsze rozpowszechnianie

Nie zezwala się na dalsze rozpowszechnianie jakichkolwiek wersji instalacyjnych ani innych wersji programu Kalkulator DT-1 podatki.biz bez uzyskania pisemnej zgody TaxNet Sp. z o.o. W szczególności nie jest dozwolone udostępnianie programu w sieci Internet, udostępnianie na nośnikach rozpowszechnianych z prasą lub w inny sposób, udostępnianie programu w sieciach firmowych i innych sieciach.

Autorzy i rozpowszechniający program nie biorą odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wynikłe z działania programu. Jednocześnie autorzy oświadczają, że będą usuwać bez zbędnej zwłoki zauważone błędy i udostępniać pliki, dzięki którym zarejestrowani Użytkownicy www.podatki.biz program będą mogli aktualizować program poprzez Internet.