Księgowość projektów unijnych

Organizator: Dział szkoleń podatki.biz
Otrzymasz: Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (24 miesiące, z aktualizacją);
Dostęp do testów (24 miesiące, z aktualizacją);
Nośnik z materiałami (pendrive) po ukończeniu e-kursu (opcja);
Plik z certyfikatem do samodzielnego wydruku;
Drukowany certyfikat poświadczający ukończenie e-kursu (opcja).


dostępność: towar dostępny

Cena: 356.70 zł
(290 zł netto)
Dodano do koszyka
Ilość:
bezpłatna dostawa Dodaj do koszyka

Opis:

Wielu przedsiębiorców korzysta z różnego rodzaju unijnych dotacji, funduszy pomocowych oraz dofinansowania inwestycji i projektów. Otrzymanie dofinansowania oznacza zwykle satysfakcję z dobrze wykonanej pracy na etapie aplikowania o środki, ale to dopiero początek długiej drogi. Wydatki należy bowiem prawidłowo udokumentować i rozliczyć, a korzystanie z dotacji komplikują dodatkowo kwestie związane z rachunkowością i podatkami. Dlatego właśnie powstał nasz e-kurs.

Dzięki niemu zdobędziesz praktyczną wiedzę oraz umiejętności niezbędne do prawidłowego dostosowania i przygotowania księgowości jednostki do realizacji i rozliczenia projektów finansowanych z funduszy strukturalnych.

W trakcie e-kursu zapoznasz się między innymi z procedurami oraz z wymogami formalnymi, które są stawiane dokumentom, a które nie występują w ramach normalnej rachunkowości.

Poleć znajomemuZapisz do PDF Wydrukuj

Po udostępnieniu e-kursu uzyskujesz dostęp do wszystkich materiałów, w kolejności zalecanej przez redakcję działu szkoleń podatki.biz. Materiały są prezentowane w formacie HTML i dostępne w każdej chwili i w każdej popularnej przeglądarce internetowej.

W celach poglądowych udostępniamy kilka bezpłatnych kursów. Kursy bezpłatne stanowią znakomity początek, umożliwiający skuteczne, proste i szybkie opanowanie podstaw poszczególnych zagadnień szczegółowych, prezentując przy okazji ten sposób zdobywania wiedzy. Kursy bezpłatne dostępne są dla wszystkich, nie wymagają logowania ani rejestracji. Wystarczy przeglądarka internetowa.  

Obecnie dostępne są następujące kursy bezpłatne (kliknij w tytuł, żeby rozpocząć):
Zapraszamy!
Lekcja 1
 
Wprowadzenie do tematyki szkolenia oraz podstawy prawne rachunkowości projektów unijnych
 • Definicja legalna dotacji, rodzaje dotacji zgodnie z ustawą o finansach publicznych
 • Podział dotacji ze środków europejskich na rodzaje: fundusze strukturalne i inne
 • Dokładny podział funduszy strukturalnych: fundusze EFS, EFRR i FS, i co z tego wynika dla księgowości
 • Bezzwrotna pomoc zagraniczna - charakterystyka dotacji z tych środków
 • Środki na realizację WPR i EFRG
 • Środki z EFR
 • Norweski Mechanizm Finansowy, mechanizm Finansowy EOG, Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
 
Lekcja 2
 
Dostosowanie polityki (zasad) rachunkowości w związku z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych - część 1
 • Podział dotacji na tzw. miękkie i twarde - charakterystyka pod kątem księgowania
 • Obowiązek wyodrębnionej ewidencji księgowej - regulacje europejskie oraz przepisy polskiego prawa w tym zakresie
 • Wyodrębniona ewidencja środków trwałych i WNiP
 • Prace badawczo-rozwojowe, badania naukowe w projektach, działalność innowacyjna - ujęcie rachunkowe oraz spojrzenie podatkowe w zakresie podatku dochodowego
 
Lekcja 3
 
Dostosowanie polityki (zasad) rachunkowości w związku z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych - część 2
 • Wyodrębniona ewidencja środków pieniężnych, rozrachunków i przychodów
 
Lekcja 4
 
Dostosowanie polityki (zasad) rachunkowości w związku z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych w sektorze prywatnym - część 3
 • Wyodrębniona ewidencja kosztów
 
Lekcja 5
 
Dostosowanie polityki (zasad) rachunkowości w związku z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych w sektorze prywatnym - część 4
 • Wyodrębniona ewidencja kosztów (ciąg dalszy)
 
Lekcja 6
 
Budżet projektu
 • Budżet projektu, harmonogram rzeczowo-finansowy a harmonogram płatności - wprowadzenie
 • Rodzaje budżetów w projektach, budżet zadaniowy
 • Koszty pośrednie (ogólne, overheads)
 • Koszty bezpośrednie w podziale na zadania/etapy - powiązanie z ewidencją księgową
 • Powiązanie budżetu projektu z planem kont - wyodrębniona ewidencja księgowa na przykładach
 • Harmonogram płatności - zmiany w harmonogramie i skutki w rachunkowości projektu
 
Lekcja 7
 
Ogólne zasady kwalifikowalności projektów
 • Kwalifikowalność projektów
 • Zakres geograficzny kwalifikowalności
 • Trwałość projektu
 
Lekcja 8
 
Zasady kwalifikowania kosztów i wydatków w projekcie - część 1
 • Wytyczne horyzontalne oraz szczegółowe - wprowadzenie
 • Wkład niepieniężny - czyli amortyzacja, wynagrodzenia - wolontariat - specyficzne wymogi zgodnie z odrębnymi przepisami - przykłady
 • Opłaty finansowe, doradztwo i inne usługi związane z realizacją projektu
 • Wydatki na dokumentację niezbędną do przygotowania projektu
 • Amortyzacja
 • Wynagrodzenia
 • Zakup środków trwałych
 
Lekcja 9
 
Zasady kwalifikowania kosztów i wydatków w projekcie - część 2
 • Zakup środków trwałych stanowiący część wydatków inwestycyjnych
 • Zakup sprzętu będącego środkiem trwałym do użytku na czas realizacji projektu
 • Zakup gruntu
 • Zakup nieruchomości zabudowanej
 • Leasing
 • Podatek od towarów i usług
 • Koszty ogólne
 • Pomoc techniczna
 • Mieszkalnictwo
 
Lekcja 10
 
Podatek VAT w projektach
 • Zasady kwalifikowania VAT w korespondencji z art. 86 ustawy o VAT, konsekwencje błędnych kwalifikacji, najnowsze interpretacje w tym zakresie
 • Wyłączenia z kwalifikowania, w tym w okresie trwałości projektu
 • Dotacja jako obrót w rozumieniu art. 29a
 • Przegląd interpretacji ogólnych oraz indywidualnych z problematyki dotacji europejskich
 • Przegląd wyroków WSA i NSA w tematyce VAT w projektach unijnych
 
Lekcja 11
 
Podatek PIT w projektach
 • Osoba fizyczna prowadząca działalność otrzymująca dotacje - ujęcie podatkowe
 • Wynagrodzenia sfinansowane dotacją z tzw. bezzwrotnej pomocy zagranicznej - zwolnienie wynagrodzeń z tytułu stosunku pracy oraz wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych zgodnie z art. 21 ust 1 pkt 46 - interpretacje oraz przegląd orzecznictwa w tym zakresie
 
Lekcja 12
 
Podatek CIT w projektach
 • Otrzymanie i wpływ dotacji na rachunek bankowy a przychód podatkowy - ewidencja podatkowa przychodów z tytułu dotacji, wyłączenia - najnowsze orzecznictwo w tym zakresie
 • Wydatki z tytułu realizacji projektu a koszty podatkowe - wyłączenia z kosztów podatkowych z art. 16
 • Korekta kosztów wstecz - przegląd najnowszych wyroków sądowych w tym zakresie
 • Jak ująć przychody i koszty z tytułu realizacji projektu w roku podatkowym w deklaracji CIT-8 - dokładna instrukcja krok po kroku na przykładach
 
Lekcja 13
 
Instrukcja obiegu i archiwizowania dokumentów księgowych związanych z realizacją projektów unijnych
 • Dokumenty finansowo-księgowe, opisywanie dokumentów księgowych, rodzaje i techniki opisu, opis elektroniczny
 • Dokumenty merytoryczne - wymogi dotyczące archiwizacji dokumentacji, w tym w okresie trwałości projektu
 • Instrukcja obiegu i archiwizowania dokumentów księgowych i merytorycznych w projekcie - przykład
 
Lekcja 14
 
Kontrola w projekcie unijnym
 • Instytucje, które mogą nas kontrolować z powodu realizacji projektu
 • Kontrola dokumentów na miejscu - jak się przygotować, jakie mamy prawa i obowiązki
 • Kontrola wewnętrzna - formalna, merytoryczna, finansowa
 • Audyt projektu - kiedy jest obligatoryjny
 • Kontrola w trakcie realizacji projektu, na koniec realizacji projektu, w okresie trwałości projektu - cechy wspólne i unikatowe
 • Przykłady nieprawidłowości i nadużyć w trakcie realizacji projektów
 
Lekcja 15
 
Prezentacja dotacji w sprawozdaniu finansowym jednostki oraz jej wpływ na ocenę działalności jednostki w danym okresie sprawozdawczym
 • Prezentacja dotacji w bilansie, w rachunku wyników i w innych elementach sprawozdania finansowego jednostki
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • dostęp do testów on-line,
 • nośnik z materiałami i dodatkami po ukończeniu e-kursu,
 • certyfikat poświadczający ukończenie e-kursu.

Honorujemy Kartę Dużej Rodziny
 
Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy e-kurs podatki.biz.

Aby otrzymać rabat, podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego w polu Uwagi wpisz numer aktywnej karty.

TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

Zrozumieć pełną księgowość

Kurs e-learningowy
Cena: 356,70 zł (290 zł netto)

Szkolenie on-line: Księgowość projektów unijnych

Szkolenie przez Internet
Cena: 479,70 zł (390 zł netto)