Księgi handlowe - problemy praktyczne

wydawnictwo:  Ekspert Księgowy
autor:  Krzysztof Koślicki
data wydania:  październik 2016
liczba stron:  160
format:  e-book: plik PDF


dostępność: towar dostępny

Cena: 59.00 zł
(47,97 zł netto)
Dodano do koszyka
Ilość:
bezpłatna dostawa Dodaj do koszyka

Opis:

W bieżącym wydaniu Eksperta Księgowego przestawiamy Państwu wybrane zagadnienia z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych. Ich znajomość naszym zdaniem jest niezbędna w codziennej pracy każdego księgowego.

Opracowanie zawiera wiele praktycznych przykładów ilustrujących prezentowane problemy. Oprócz problematyki związanej bezpośrednio z prowadzeniem ksiąg rachunkowych znajdą w nim Państwo zagadnienia dotyczące zamknięcia roku, odpowiedzialności księgowego za księgi oraz kwestie podatkowe odnoszące się do ewidencji niektórych zdarzeń i operacji gospodarczych. Dowiedzą się Państwo, między innymi, jak należy udokumentować i zaewidencjonować premie (bonusy) w księgach, czy firma musi wystawiać fakturę korygującą za przyznane skonto, czy można zaksięgować koszt na podstawie kserokopii rachunku, czym różni się wykorzystanie rezerwy od jej rozwiązania, czy można zaprzestać dokonywania amortyzacji od wartości firmy, w jaki sposób skalkulować podatek odroczony, a także jak ująć w księgach rachunkowych znak towarowy, przyznany kredyt lub ustalić wynik finansowy.

Na te i wiele innych pytań znajdą Państwo odpowiedzi w naszej publikacji. Zapraszamy do lektury.

O Ekspercie Księgowym:
Ekspert Księgowy to wydawnictwo kierowane do osób, które na co dzień zajmują się podatkami i rachunkowością. Szczególnie polecamy go właścicielom i pracownikom biur rachunkowych, księgowym, doradcom podatkowym i prawnym oraz osobom, które samodzielnie prowadzą rachunkowość w swojej firmie.

Poleć znajomemuZapisz do PDF Wydrukuj

Księgi handlowe – problemy praktyczne
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
  • Dowody księgowe i zapisy księgowe
  • Korygowanie błędów
  • Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych
  • Zmiana polityki rachunkowości
 • Ewidencja wybranych zdarzeń i operacji gospodarczych
  • Zaokrąglania podatków w księgach rachunkowych
  • Rabat – udokumentowanie i ujęcie w księgach
  • Premie pieniężne – nota księgowa czy faktura korygująca?
  • Skonto – pozostały przychód operacyjny czy korekta kosztów?
  • Zwrot towaru bez paragonu
  • Kompensowanie rozrachunków
  • Kompensowanie rozrachunków w walucie obcej
  • Kolejność zaliczania kwot z zapłaty wierzytelności
  • Zaliczki otrzymane i przekazane
  • Prowizja za przyznany kredyt oraz odsetki od kredytu
  • Kredyt – wycena według skorygowanej ceny nabycia czy w kwocie wymagającej zapłaty?
  • Zaktualizowanie wartości środka trwałego
  • Wycena zapasów i interpretacja konta Rozliczenie zakupu
  • Metoda rozchodu zapasu a optymalizacja podatkowa
  • Koszt wytworzenia produktu a produkcja poniżej zdolności produkcyjnych
  • Weksel – ujęcie dyskonta
  • Sposób ujęcia w księgach nieodpłatnie otrzymanego środka trwałego
  • VAT z faktury wewnętrznej w przypadku nieodpłatnego przekazania środka trwałego
  • Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne
  • Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne
  • Rezerwy – wykorzystanie i rozwiązanie
  • Rezerwy a RMK
  • Kary – ewidencja u dłużnika i wierzyciela
  • Należność dochodzona na drodze sądowej
  • Dywidenda otrzymana – przychód finansowy w kwocie netto czy brutto?
  • Dywidenda wypłacona
  • Rozliczenie wyniku finansowego w spółkach osobowych – sposób ujęcia podatku dochodowego ciążącego na wspólnikach
  • Podatek dochodowy odroczony
  • Ujęcie w księgach wynagrodzenia wypłacanego na podstawie umowy o dzieło
  • Rozliczanie wartości firmy
  • Możliwość zaprzestania dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy
  • Wycofanie lokalu użytkowego z działalności gospodarczej
  • Znak towarowy wytworzony we własnym zakresie
  • Aktualizacja oprogramowania komputerowego
  • Ustanowienie hipoteki
  • Wadium
  • Ustalenie wyniku finansowego według wariantu kalkulacyjnego
  • Ustalenie wyniku finansowego według wariantu porównawczego
  • Zamknięcie roku
  • Zawieszenie działalności w księgach rachunkowych
 • Odpowiedzialność za księgi
  • Odpowiedzialność głównego księgowego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę
  • Odpowiedzialność osoby prowadzącej księgi rachunkowe na zlecenie
Orzecznictwo
 • Rezerwa celowa w banku tylko do czasu przedawnienia wierzytelności
 • Jak nie koszt, to również nie przychód
Interpretacje i wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
 • Skutki podatkowe transakcji wymiany udziałów
 • Leasing operacyjny. Czynsz inicjalny jako koszt uzyskania przychodu
 • Artykuły spożywcze kosztem uzyskania przychodów?
 • WDT a obowiązek podatkowy w VAT

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Dowody księgowe i zapisy księgowe

Zgodnie z przepisami prawa bilansowego do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić – w postaci zapisu – każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie. Mówi o tym art. 20 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1047, z późn. zm.).

Podstawą zapisów są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej. Ich rzetelność determinuje zgodne z rzeczywistością odzwierciedlenie operacji gospodarczych w księgach rachunkowych jednostki, a co za tym idzie prawidłowość sporządzanych na podstawie zapisów w księgach rachunkowych sprawozdań finansowych czy rozliczeń podatkowych. Dowody księgowe odgrywają istotną rolę w procesie księgowania, a zatem ważna jest ich wiarygodność.

Autorem tematu numeru jest Krzysztof Koślicki - ekspert w dziedzinie prawa podatkowego i rachunkowości. Autor książek wydanych przez Wydawnictwo Ekspert Księgowy, m.in.: „Środki trwałe w ujęciu podatkowym i bilansowym”, „Bilansowe zamknięcie roku”, „Certyfikat księgowy” oraz „Księgi handlowe dla początkujących – problemy praktyczne”, wielu publikacji prasowych, omówień i analiz. Prowadzący lub współprowadzący e-kursy organizowane przez www.podatki.biz, m.in.: „Jak zdobyć uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych”, „Zrozumieć pełną księgowość”, „Działalność gospodarcza dla początkujących”. Ukończył studia w zakresie prawa i administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Pracował jako konsultant podatkowy w renomowanej firmie doradczej oraz jako redaktor prowadzący w „Gazecie Prawnej”. Od 2010 roku jest redaktorem naczelnym serwisu www.podatki.biz.

Autorami materiałów publikowanych w Ekspercie Księgowym są przede wszystkim autorzy piszący dla podatki.biz, będący jednocześnie trenerami naszego działu szkoleń. Są to osoby prowadzące czynne praktyki doradców podatkowych, doradców prawnych i usługowych księgowych oraz pracownicy etatowi działu redakcyjnego www.podatki.biz.

Redaktorem naczelnym czasopisma jest Romuald Gabrysz, pełniący jednocześnie funkcję redaktora prowadzącego www.podatki.biz.

 

PRODUKTY POWIĄZANE

Optymalizacja podatkowa dla księgowych

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Subwencje, dotacje, dopłaty
- podatki i rachunkowość

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Rachunkowość transakcji międzynarodowych

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Przekształcenia przedsiębiorstw
w ujęciu podatkowym i bilansowym

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Fundacje i stowarzyszenia - podatki i rachunkowość organizacji pożytku publicznego

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Księgi handlowe dla początkujących

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)