Księgi handlowe dla początkujących

wydawnictwo:  Ekspert Księgowy
autor:  Krzysztof Koślicki
data wydania:  wrzesień 2016
liczba stron:  160
format:  e-book: plik PDF

dostępność: towar dostępny

Cena: 59.00 zł
(47,97 zł netto)
Dodano do koszyka
Ilość:
bezpłatna dostawa Dodaj do koszyka

Opis:

Nie da się ukryć, że prowadzenie ksiąg rachunkowych nie należy do prostych czynności. Trzeba wykazać się olbrzymią wiedzą z zakresu ustawy o rachunkowości, podatków, ekonomii oraz ubezpieczeń społecznych i prawa cywilnego. Jestem pewien, że lektura tego opracowania pomoże zrozumieć podstawowe zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych.

W tym wydaniu Eksperta Księgowego przedstawimy podstawowe kwestie dotyczące pełnej księgowości. Wyjaśnimy, kto musi prowadzić księgi i jakie są zasady ich prowadzenia. Pokażemy, co wchodzi w skład ksiąg. Skupimy się również na wyjaśnieniu zasad księgowania i przeanalizowaniu ujęcia w księgach różnego rodzaju operacji. Poruszymy najważniejsze zagadnienia związane z samym prowadzeniem ksiąg, dokonywaniem księgowań, a także z inwentaryzacją, wyceną aktywów i pasywów, wynikiem finansowym i amortyzacją. Na koniec zajmiemy się sprawozdaniami finansowymi.

O Ekspercie Księgowym:
Ekspert Księgowy to wydawnictwo kierowane do osób, które na co dzień zajmują się podatkami i rachunkowością. Szczególnie polecamy go właścicielom i pracownikom biur rachunkowych, księgowym, doradcom podatkowym i prawnym oraz osobom, które samodzielnie prowadzą rachunkowość w swojej firmie.

Poleć znajomemuZapisz do PDF Wydrukuj

 • Księgi handlowe dla początkujących
  • Prawo bilansowe – podstawowe zasady
   • Zakres rachunkowości
   • Zasady rachunkowości
   • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
   • Składniki ksiąg rachunkowych
   • Dokumenty księgowe
   • Rzetelność ksiąg rachunkowych
   • Przechowywanie dokumentów księgowych
   • Udostępnianie dokumentów osobom trzecim
   • Odpowiedzialność karna w ustawie o rachunkowości
   • Konto księgowe – pojęcie i istota
   • Plan kont
   • Ewidencja syntetyczna i analityczna
  • Prowadzenie ksiąg rachunkowych w praktyce
   • Inwentaryzacja
   • Amortyzacja
   • Rozliczenia międzyokresowe kosztów
   • Rozliczenia międzyokresowe przychodów
   • Rezerwy
  • Księgowanie różnego rodzaju operacji gospodarczych
   • Konta rozrachunkowe
   • Ewidencjonowanie wynagrodzeń
   • Ewidencja przychodów ze sprzedaży produktów gotowych
  • Koszty podstawowej działalności operacyjnej
   • Działalność operacyjna jednostki
   • Pozostałe przychody i koszty operacyjne
   • Ewidencjonowanie przychodów i kosztów finansowych
  • Sprawozdania finansowe
   • Sprawozdania finansowe jednostek – najważniejsze zasady
   • Sprawozdanie z działalności jednostki
   • Zatwierdzenie sprawozdania
   • Badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych
   • Skonsolidowane sprawozdania finansowe
   • Uproszczone sprawozdania finansowe jednostek mikro
   • Uproszczone sprawozdania finansowe jednostek małych
   • Sprawozdania finansowe a przepisy karne
 • Orzecznictwo
  • Rozliczanie kosztów uzyskania przychodów dla potrzeb podatkowych i rachunkowych
  • Zmiana roku obrotowego w spółce komandytowo-akcyjnej
 • Interpretacje i wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
  • Jak długo przechowywać księgi podatkowe?
  • Jak liczyć limit przychodów do pełnych ksiąg rachunkowych?
  • Sporządzanie i przekazywanie Jednolitego Pliku Kontrolnego
  • Czy bilet parkingowy można traktować jak paragon?

Prowadzenie ksiąg rachunkowych w praktyce

Przejdźmy teraz do poszczególnych kwestii praktycznych. W pierwszej kolejności omówmy inwentaryzację.

Inwentaryzacja

Konieczność przeprowadzenia inwentaryzacji wynika z przepisów ustawy o rachunkowości.
Już na samym początku ustawy, w art. 4 ust. 3, wskazane jest, że rachunkowość jednostki obejmuje między innymi okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów. Pośrednio obowiązek przeprowadzania inwentaryzacji wynika również z zapisu, zgodnie z którym jednostki mają obowiązek rzetelnie i jasno przedstawiać swoją sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. Trzeba tu zaznaczyć, że dane, które wykazuje się w sprawozdaniu finansowym, mogą być wiarygodne w zasadzie jedynie w sytuacji, gdy zostały zweryfikowane ze stanem faktycznym.

Ważne!

Podstawowe cele przeprowadzania inwentaryzacji to:

 • ustalenie faktycznego (rzeczywistego) stanu aktywów i pasywów jednostki,
 • porównanie rzeczywistych danych uzyskanych podczas inwentaryzacji z danymi wykazanymi w księgach rachunkowych,
 • rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone im mienie jednostki.

W myśl przepisów ustawy o rachunkowości ustalenie rzeczywistego stanu składników majątku, dokonywanego w trakcie inwentaryzacji, może odbywać w formie:

 • spisu z natury,
 • potwierdzenia sald,
 • porównania stanów określonych w księgach rachunkowych z dokumentami źródłowymi.

Wybór formy inwentaryzacji nie jest jednak dowolny.

Autorem tematu numeru jest Krzysztof Koślicki - ekspert w dziedzinie prawa podatkowego i rachunkowości. Autor książek wydanych przez Wydawnictwo Ekspert Księgowy, m.in.: „Środki trwałe w ujęciu podatkowym i bilansowym”, „Bilansowe zamknięcie roku”, „Certyfikat księgowy” oraz „Księgi handlowe dla początkujących – problemy praktyczne”, wielu publikacji prasowych, omówień i analiz. Prowadzący lub współprowadzący e-kursy organizowane przez www.podatki.biz, m.in.: „Jak zdobyć uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych”, „Zrozumieć pełną księgowość”, „Działalność gospodarcza dla początkujących”. Ukończył studia w zakresie prawa i administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Pracował jako konsultant podatkowy w renomowanej firmie doradczej oraz jako redaktor prowadzący w „Gazecie Prawnej”. Od 2010 roku jest redaktorem naczelnym serwisu www.podatki.biz.

Autorami materiałów publikowanych w Ekspercie Księgowym są przede wszystkim autorzy piszący dla podatki.biz, będący jednocześnie trenerami naszego działu szkoleń. Są to osoby prowadzące czynne praktyki doradców podatkowych, doradców prawnych i usługowych księgowych oraz pracownicy etatowi działu redakcyjnego www.podatki.biz.

Redaktorem naczelnym czasopisma jest Romuald Gabrysz, pełniący jednocześnie funkcję redaktora prowadzącego www.podatki.biz.

 

PRODUKTY POWIĄZANE

Koszty uzyskania przychodów
w teorii i praktyce
- Podatki i rachunkowość

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Korekty w praktyce
Ujęcie podatkowe i rachunkowe

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Optymalizacja podatkowa dla księgowych

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Subwencje, dotacje, dopłaty
- podatki i rachunkowość

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Rachunkowość transakcji międzynarodowych

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Przekształcenia przedsiębiorstw
w ujęciu podatkowym i bilansowym

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Fundacje i stowarzyszenia - podatki i rachunkowość organizacji pożytku publicznego

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Księgi handlowe - problemy praktyczne

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)