Księgi handlowe dla początkujących - Wybrane problemy praktyczne

Organizator: Dział szkoleń podatki.biz
Otrzymasz: Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (24 miesiące, z aktualizacją);
Dostęp do testów (24 miesiące, z aktualizacją);
Nośnik z materiałami (pendrive) po ukończeniu e-kursu (opcja);
Plik z certyfikatem do samodzielnego wydruku;
Drukowany certyfikat poświadczający ukończenie e-kursu (opcja).


dostępność: towar dostępny

Cena: 109.47 zł
(89 zł netto)
Dodano do koszyka
Ilość:
bezpłatna dostawa Dodaj do koszyka

Opis:

Na e-kurs, zawierający cztery lekcje składa się omówienie kilkudziesięciu problemów, z którymi zetkniecie się prędzej czy później w swojej praktyce księgowej. Oprócz części teoretycznej omówienia problemu, przedstawionego zwykle w formie pytania, w kursie znajdziecie przykłady rozwiązań i zapisów. E-kurs stanowi świetne uzupełnienie e-kursu: Zrozumieć pełną księgowość.

Oto indeks tematyczny zagadnień:
 • Aktualizacja oprogramowania w ramach nabytej uprzednio licencji
 • Aktualizacja wartości środka trwałego
 • Bilety
 • Błędy w dowodach i zapisach księgowych
 • Bonusy
 • Czynsz zapłacony z góry
 • Dokumenty elektroniczne i papierowe
 • Dowody poniesienia opłat
 • Dyskonto weksla
 • Dywidenda otrzymana
 • Dywidenda wypłacona
 • Efektywna stopa procentowa
 • Elementy dokumentu księgowego
 • Ewidencja weksli obcych
 • Ewidencja weksli własnych
 • Ewidencjonowanie w zależności od celu zaliczki
 • Interpretacja konta
 • Rozliczenie zakupu
 • Inwentaryzacja
 • Kary umowne - ewidencja u dłużnika i wierzyciela
 • Kolejność zaliczania kwot z zapłaty wierzytelności
 • Kompensowanie rozrachunków w walucie krajowe i obcej
 • Kopie dowodów księgowych
 • Korygowanie błędów
 • Korygowanie błędów dokumentami korygującymi
 • Korygowanie błędów po dniu bilansowym
 • Koszt wytworzenia produkcji przy produkcji poniżej zdolności produkcyjnych
 • Koszty procesu
 • Kredyty
 • Należności dochodzone na drodze sądowej
 • Nieodpłatnie otrzymany środek trwały
 • Odpisy amortyzacyjne od wartości firmy
 • Opisywanie dokumentów księgowych
 • Optymalizacja podatkowa przy wyborze metody rozchodu zapasu
 • Otrzymanie zaliczki
 • Potwierdzenie rezerwacji
 • Premie
 • Prowizja i odsetki od kredytu - ewidencjonowanie w zależności od celu kredytu
 • Przekazanie zaliczki
 • Rabaty
 • Regulamin obiegu i kontroli dokumentów
 • Rezerwa na remont
 • Rezerwy
 • Rezerwy a bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
 • Rola dowodu księgowego w ustalaniu zobowiązań podatkowych
 • Rozliczanie wartości firmy
 • Rozliczenia międzyokresowe bierne
 • Rozliczenia międzyokresowe czynne
 • Rozliczenie wyniku finansowego w spółkach osobowych
 • Rozwiązanie rezerwy
 • Skonto
 • Skorygowana cena nabycia
 • Systematyka dowodów księgowych
 • Sytuacje, w których określona jest ściśle forma dokumentu
 • Terminy na zaksięgowanie dokumentów
 • Trwała utrata wartości
 • Ustalanie podatku dochodowego odroczonego
 • Ustalenie wyniku finansowego według wariantu kalkulacyjnego
 • Ustalenie wyniku finansowego według wariantu porównawczego
 • Ustanowienie hipoteki
 • Weksel
 • Wycena kredytu
 • Wycena zapasów.
 • Wycofanie lokalu z działalności
 • Wydruki wyciągów bankowych
 • Wykorzystanie rezerwy
 • Wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło
 • Zaliczki
 • Zamknięcie ksiąg
 • Zamknięcie roku
 • Zaokrąglanie podatków w księgach rachunkowych
 • Zawieszenie działalności w księgach rachunkowych
 • Zmiana polityki rachunkowości
 • Znak towarowy wytworzony we własnym zakresie - ewidencja kosztów
 • Zwroty towarów
Poleć znajomemuZapisz do PDF Wydrukuj

Po udostępnieniu e-kursu uzyskujesz dostęp do wszystkich materiałów, w kolejności zalecanej przez redakcję działu szkoleń podatki.biz. Materiały są prezentowane w formacie HTML i dostępne w każdej chwili i w każdej popularnej przeglądarce internetowej.

W celach poglądowych udostępniamy kilka bezpłatnych kursów. Kursy bezpłatne stanowią znakomity początek, umożliwiający skuteczne, proste i szybkie opanowanie podstaw poszczególnych zagadnień szczegółowych, prezentując przy okazji ten sposób zdobywania wiedzy. Kursy bezpłatne dostępne są dla wszystkich, nie wymagają logowania ani rejestracji. Wystarczy przeglądarka internetowa.  

Obecnie dostępne są następujące kursy bezpłatne (kliknij w tytuł, żeby rozpocząć):
Zapraszamy!

Lekcja 1

Dowody księgowe

Lekcja 2

Ewidencja wybranych operacji - Część pierwsza

Lekcja 3

Ewidencja wybranych operacji - Część druga

Lekcja 4

Ewidencja wybranych operacji - Część trzecia
 
 • Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (24 miesiące, z aktualizacją)
 • Dostęp do testów (24 miesiące, z aktualizacją);
 • Plik z certyfikatem do samodzielnego wydruku;
 • Nośnik z materiałami (pendrive) po ukończeniu e-kursu (opcja);
 • Drukowany certyfikat poświadczający ukończenie e-kursu (opcja).

Honorujemy Kartę Dużej Rodziny
 
Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy e-kurs podatki.biz.

Aby otrzymać rabat, podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego w polu Uwagi wpisz numer aktywnej karty.

TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

Zrozumieć pełną księgowość

Kurs e-learningowy
Cena: 356,70 zł (290 zł netto)