Korekty w praktyce
Ujęcie podatkowe i rachunkowe

wydawnictwo:  Ekspert Księgowy
autor:  Izabela Rutkowska
data wydania:  lipiec 2015
liczba stron:  160
format:  e-book: plik PDF


dostępność: towar dostępny

Cena: 59.00 zł
(47,97 zł netto)
Dodano do koszyka
Ilość:
bezpłatna dostawa Dodaj do koszyka

Opis:

Zagadnienia dotyczące korekt, z jakimi spotykają się osoby zajmujące się księgowością, należą do najtrudniejszych w prawie podatkowym. Problematyka ta jest przede wszystkim bardzo złożona. U podstaw konieczności dokonania korekty mogą leżeć najróżniejsze sytuacje, takie jak na przykład błąd podatnika czy zmiana w przebiegu transakcji uprzednio udokumentowanej fakturą. O ile jednak sam fakt, że należy sporządzić stosowną korektę, wydaje się oczywisty, o tyle już to, kiedy powinna ona zostać rozliczona na gruncie ustaw o podatku dochodowym czy ustawy o podatku od towarów i usług, często jest źródłem wątpliwości.

Z pewnością dużym utrudnieniem dla podatników jest niejednoznaczność przepisów, które bywają różnie rozumiane nawet przez organy podatkowe.

Takim bardzo wyrazistym przykładem na to, jak przy niezmienionym brzmieniu przepisu ulega zmianie jego interpretacja przez organy podatkowe, a nawet sądy administracyjne, jest kwestia, kiedy powinien być korygowany przychód, w sytuacji gdy podatnik wystawi fakturę korygującą.

Przez wiele lat nie było wątpliwości, że należy to robić – w zależności od przyczyny wystawienia tej faktury – albo w okresie, w którym był wykazany pierwotny przychód, albo na bieżąco, w okresie, w którym zaistniała przyczyna korekty. Obecnie organy podatkowe i sądy prezentują w zasadzie jednolite stanowisko, że bez względu na tę przyczynę należy korygować przychód pierwotny.

W naszej publikacji wskazujemy pewne rozwiązania, które mogą przyjąć sprzedawcy udzielający rabatów, a których zastosowanie umożliwi rozliczanie korekt w bieżącym okresie. Przywołane zostały również te wyroki sądów administracyjnych, które być może przyczynią się do zmiany aktualnej linii orzeczniczej, a na pewno dostarczą argumentacji tym podatnikom, którzy zamierzają wystąpić z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej momentu rozliczenia faktur korygujących przychody lub koszty.

Przedstawiamy takie rodzaje korekt, z którymi podatnicy mają do czynienia najczęściej. Przywołujemy też konkretne przepisy oraz przykłady, które powinny ułatwić poruszanie się w tej materii.

O Ekspercie Księgowym:

Ekspert Księgowy to wydawnictwo kierowane do osób, które na co dzień zajmują się podatkami i rachunkowością. Szczególnie polecamy go właścicielom i pracownikom biur rachunkowych, księgowym, doradcom podatkowym i prawnym oraz osobom, które samodzielnie prowadzą rachunkowość w swojej firmie.

Poleć znajomemuZapisz do PDF Wydrukuj

 • Korekty w praktyce. Ujęcie podatkowe i rachunkowe
  • Wystawianie faktur korygujących
   • Przyczyna wystawienia faktury korygującej
   • Treść faktury korygującej
   • Faktura korygująca a nota korygująca
   • Dopuszczalność wystawienia faktury korygującej
   • do faktury wystawionej w poprzednich latach
  • Dokumentowanie rabatów, premii pieniężnych i innych sposobów wsparcia sprzedaży
   • Ustalenie tytułu, z jakiego przyznawane są rabat, premia pieniężna itp.
   • Stanowisko organów podatkowych w sprawie skont, rabatów bezpośrednich
   • i wynagrodzenia należnego nabywcy towaru lub usługi
   • za wykonanie konkretnych czynności
   • Faktura czy faktura korygująca (skonto i rabat bezpośredni)?
   • Faktura sprzedaży (premia usługowa)
   • Nota korygująca (rabat pośredni)
  • Rozliczenie faktury korygującej oraz księgowej noty rabatowej przez sprzedawcę – podatek VAT
   • Faktura korygująca „in minus”
   • Księgowa nota rabatowa obniżająca podstawę opodatkowania
   • Faktura korygująca „in plus”
   • Faktura korygująca wystawiona w walucie obcej
  • Rozliczenie faktury korygującej przez nabywcę – podatek VAT
   • Obowiązek zmniejszenia kwoty podatku naliczonego (faktura korygująca „in minus”)
   • Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (faktura korygująca „in plus”)
  • Faktura korygująca a korekta przychodów sprzedawcy
  • Faktura korygująca a koszty uzyskania przychodów nabywcy
  • Duplikaty faktur, faktur korygujących i not korygujących
   • Zasady wystawiania duplikatów faktur
   • Odliczanie podatku naliczonego z duplikatu faktury
   • Duplikat faktury a koszty uzyskania przychodów
  • Korekty związane z nieterminowym regulowaniem zobowiązań
   • Obowiązek zmniejszania kosztów uzyskania przychodów
   • Obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego w związku z nieuregulowaniem należności
  • Zasady dokonywania korekt podatku naliczonego
   • Odliczanie podatku naliczonego – zasady ogólne
   • Zasady ustalania wskaźnika proporcji
   • Okoliczności, które powodują obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego
   • Korekta dokonywana w związku ze zmianą przeznaczenia nabytych towarów lub usług
   • Korekta dokonywana po zakończeniu roku i ustaleniu ostatecznego wskaźnika proporcji
   • Korekty dotyczące pojazdów samochodowych
  • Korekty deklaracji
   • Korygowanie deklaracji przez organ podatkowy
   • Korygowanie deklaracji przez podatnika, płatnika lub inkasenta
  • Zakończenie
 • Ekspert radzi
  • Korekty. Ujęcie rachunkowe
   • Poprawianie błędów w księgach rachunkowych
   • Rzetelność dowodów księgowych
   • Zasada istotności
   • Krajowy Standard Rachunkowości nr 7
  • Ujmowanie korekt w PKPiR
   • Ewidencja korekt, zwrotów i pomyłek w razie ewidencjonowania w kasie rejestrującej
   • Błędy w PKPIR i sposoby ich poprawiania
   • Odnalezione faktury
   • Duplikat faktury
 • Orzecznictwo
  • Korekta kosztów po otrzymaniu korekty – zdanie NSA
  • Korekta deklaracji a powstanie nadpłaty
 • Interpretacje i wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
  • Rabaty pośrednie a korekta rozliczeń VAT
  • Zwroty towarów a korekta przychodu
  • Korekta kosztów po otrzymaniu faktur korygujących

Wystawianie faktur korygujących

Przyczyna wystawienia faktury korygującej

Faktura dokumentująca dokonanie sprzedaży powinna być wystawiona prawidłowo, tj. nie zawierać pomyłek rachunkowych, błędów w danych sprzedawcy lub nabywcy (czy też żadnych innych) oraz przede wszystkim potwierdzać rzeczywisty przebieg operacji gospodarczej. Niekiedy jednak warunki, na jakich była realizowana sprzedaż, mogą ulec zmianie. Zwykle tak się dzieje, jeśli po dokonaniu transakcji udzielany jest rabat (związany np. z osiągnięciem określonego pułapu obrotów) albo dochodzi do zwrotu całości bądź części uprzednio zakupionego towaru.

Wszystkie okoliczności, które powodują obowiązek wystawienia faktury korygującej, są enumeratywnie wymienione w art. 106j ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z późn. zm., dalej: ustawa o VAT).

Zgodnie z tym przepisem, w przypadku gdy po wystawieniu faktury:
 1. udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1, czyli z tytułu wcześniejszej zapłaty należności wynikającej z faktury,
 2. udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1, to jest tych, które miały miejsce już po dokonaniu sprzedaży,
 3. dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
 4. dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 (zapłatą tą jest zaliczka, przedpłata itp.),
 5. podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury
– podatnik wystawia fakturę korygującą.

Okoliczności wskazane w punktach 1–4 związane są z obniżeniem podstawy opodatkowania. Przyczyna, o której mowa w punkcie 5 może oznaczać zarówno obniżenie, jak i podwyższenie podstawy opodatkowania.

Podkreślić trzeba, że bez względu na przyczynę wystawienia faktury korygującej nie jest ona dokumentem samoistnym, który powoduje wyeliminowanie z obrotu faktury pierwotnej. Stanowi ona jedynie dokument uzupełniający do faktury, który zmienia ją tylko w zakresie określonym w korekcie. 
Autorem tematu numeru jest Izabela Rutkowska - absolwentka wydziału prawa, specjalizującą się w prawie podatkowym. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w biurze rachunkowym oraz w spółce doradztwa podatkowego. Obecnie współpracuje z kilkoma podmiotami gospodarczymi, w których zajmuje się kompleksową obsługą prawno-podatkową. Autorka publikacji o tematyce podatkowej.

Autorami materiałów publikowanych w Ekspercie Księgowym są przede wszystkim autorzy piszący dla podatki.biz, będący jednocześnie trenerami naszego działu szkoleń. Są to osoby prowadzące czynne praktyki doradców podatkowych, doradców prawnych i usługowych księgowych oraz pracownicy etatowi działu redakcyjnego www.podatki.biz.

Redaktorem naczelnym czasopisma jest Romuald Gabrysz, pełniący jednocześnie funkcję redaktora prowadzącego www.podatki.biz.

 

PRODUKTY POWIĄZANE

Świadczenia nieodpłatne i częściowo odpłatne - podatki i rachunkowość

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Prawa i obowiązki biur rachunkowych

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Najem, dzierżawa, leasing, użyczenie - podatki i rachunkowość

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Zestawienie stawek VAT 2016

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Optymalizacja podatkowa dla księgowych

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Subwencje, dotacje, dopłaty
- podatki i rachunkowość

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Rachunkowość transakcji międzynarodowych

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Przekształcenia przedsiębiorstw
w ujęciu podatkowym i bilansowym

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Fundacje i stowarzyszenia - podatki i rachunkowość organizacji pożytku publicznego

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Księgi handlowe dla początkujących

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)