Kontrola podatkowa i celno-skarbowa - zanim będzie za późno

Organizator: Dział szkoleń podatki.biz
Otrzymasz: Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (24 miesiące, z aktualizacją);
Dostęp do testów (24 miesiące, z aktualizacją);
Nośnik z materiałami (pendrive) po ukończeniu e-kursu (opcja);
Plik z certyfikatem do samodzielnego wydruku;
Drukowany certyfikat poświadczający ukończenie e-kursu (opcja).


dostępność: towar dostępny

Cena: 356.70 zł
(290 zł netto)
Dodano do koszyka
Ilość:
bezpłatna dostawa Dodaj do koszyka

Opis:

Zwalczanie szarej strefy, obrót wyrobami akcyzowymi, w tym paliwami płynnymi, rzetelność oraz prawidłowość rozliczeń z budżetem państwa z tytułu VAT, również w obrocie wewnątrzwspólnotowym, handel w internecie, nierzetelne faktury czy ujawnianie niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej - to od kilku lat sztandarowe obszary wzmożonych działań służb celno-skarbowych i podatkowych.
 
Realizacja tych działań wiąże się z ciągłymi nowelizacjami przepisów dotyczących kontroli, a także z intensywnymi kontrolami w określonych branżach działalności gospodarczej (np. budowlanej, transportowej, obrotu złomem i surowcami wtórnymi) czy też określonych rodzajów transakcji (np. między podmiotami powiązanymi).
 
Prawa i obowiązki przysługujące w toku postępowań kontrolnych często poznajemy, dopiero będąc poddanymi danej procedurze kontroli. Należy to zmienić i w odpowiedni sposób przygotować się do kontroli poszczególnych tytułów podatkowych.
 
W praktyce nadal funkcjonuje dualizm organów kontroli. Dlatego poznanie zasad prowadzenia kontroli podatkowej i celno-skarbowej oraz sposobów zaskarżania decyzji podejmowanych przez organy kontroli to podstawowy obowiązek każdego przedsiębiorcy, niezależnie od formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej.
 
Aby skutecznie bronić własnego stanowiska, powinieneś przyswoić sobie informacje o technikach kontroli w poszczególnych tytułach podatkowych oraz o praktyce prowadzonych kontroli dostosowującej się do nowelizacji przepisów i sposobów funkcjonowania przedsiębiorców w obrocie gospodarczym.
 
Zapraszamy na nasz przekrojowy e-kurs, w trakcie którego poznasz odpowiedzi między innymi na następujące pytania:
 
Jak wygląda obecnie postępowanie kontrolne?
Jakie procedury kontrolne stosują służby skarbowe?
Z jakich uprawnień korzystają organy kontroli skarbowej i organy podatkowe?
W jaki sposób optymalnie przygotować się do postępowań kontrolnych?
Jakie są kluczowe obszary podlegające kontroli w trakcie prowadzonych postępowań?
Jak skutecznie bronić się przed zarzutami w kontroli skarbowej i podatkowej?
Jak efektywnie wykorzystać istniejące instrumenty prawne do obrony własnego stanowiska?
Poleć znajomemuZapisz do PDF Wydrukuj

Po udostępnieniu e-kursu uzyskujesz dostęp do wszystkich materiałów, w kolejności zalecanej przez redakcję działu szkoleń podatki.biz. Materiały są prezentowane w formacie HTML i dostępne w każdej chwili i w każdej popularnej przeglądarce internetowej. W celach poglądowych udostępniamy krótki mikro e-kurs demonstracyjny:
 
 
Mikro e-kurs demonstracyjny pozwala zapoznać się ze sposobem prezentacji materiałów szkoleniowych - w innych e-kursach jest on podobny.
Lekcja 1
 
Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej - organizacja administracji podatkowej i celnej, wprowadzenie
 
Lekcja 2
 
Wyjaśniamy pojęcia
 • Czynności sprawdzające, kontrola krzyżowa w trakcie czynności sprawdzających, postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa, kontrola celno-skarbowa - podobieństwa i różnice

Lekcja 3
 
Poznaj swoje prawa
 • Prawa podatnika w trakcie czynności prowadzonych przez organy podatkowe

Lekcja 4
 
Możesz dowodzić swoich racji
 • Rola dowodów w postępowaniach prowadzonych przez organy, obowiązek uwzględniania dowodów, prawo podatnika do zgłaszania i przeprowadzania dowodów

Lekcja 5
 
Likwidujemy zagrożenia
 • Likwidacja zagrożeń wykazanych w wyniku kontroli wewnętrznej
 • Sposób, tryb i zasady dokonywania korekt w zapisach księgowych, poprawianie błędów na dokumentach, zapisy dotyczące poprawionych dokumentów i duplikatów dokumentów, księgowanie korekt faktur w poprawnych okresach, korekty zeznań rocznych i obowiązki z tym związane
 • Usuwanie zaległości księgowych
 • Korekty deklaracji
 • Złożenie deklaracji po raz pierwszy po terminie
 • Czynny żal jako sposób na uniknięcie konsekwencji karnych skarbowych

Lekcja 6
 
Kontrolujący mają swoje prawa
 • Prawa pracowników administracji podatkowej, szczególne uprawnienia organów Krajowej Administracji Skarbowej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

Lekcja 7
 
Jak przebiega kontrola podatkowa

Lekcja 8
 
Audyt, czynności audytowe, urzędowe sprawdzenie - regulacje ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
 
Lekcja 9

Zakończenie kontroli i co dalej
 • Protokoły i decyzje, terminy kolejnych czynności

Lekcja 10
 
Niekorzystne wyniki nie muszą być ostateczne
 • Środki odwoławcze, zaskarżanie rozstrzygnięć organów kontroli, rozprawa administracyjna

Lekcja 11
 
Minimalizuj ryzyko osobiste
 • Odpowiedzialność pracowników i firm zewnętrznych za prowadzenie spraw podatnika, płatnika i inkasenta, sposoby minimalizacji ryzyk osobistych, ubezpieczenie od ewentualnych następstw wynikających z odpowiedzialności osobistej

Lekcja 12
 
Interpretacje i objaśnienia podatkowe - obecny stan prawny
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • dostęp do testów on-line,
 • nośnik z materiałami i dodatkami po ukończeniu e-kursu,
 • certyfikat poświadczający ukończenie e-kursu.

Honorujemy Kartę Dużej Rodziny
 
Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy e-kurs podatki.biz.

Aby otrzymać rabat, podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego w polu Uwagi wpisz numer aktywnej karty.

TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl