Jednolity plik kontrolny oraz powszechny obowiązek przesyłania ewidencji VAT

organizator:  dział szkoleń podatki.biz
otrzymasz: płytę CD z materiałami do kursu
materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
dostęp do testów on-line
certyfikat poświadczający ukończenie kursu

 


dostępność: towar dostępny

Cena: 602.70 zł
(490 zł netto)
Dodano do koszyka
Ilość:
bezpłatna dostawa Dodaj do koszyka

Opis:

7 czerwca 2016 roku Prezydent podpisał ustawę z 13 maja 2016 roku o zmianie Ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z jej treścią od 1 lipca 2016 roku wprowadzony zostaje obowiązek obligatoryjnego przekazywania do organów podatkowych ewidencji VAT w formie tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego. Oznacza to, że bez względu na stosowaną formę rozliczeń (kwartalnie lub miesięcznie) do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu oraz bez wezwania organu podatkowego, podatnik będzie zobowiązany do przesłania ewidencji VAT w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Na razie obowiązek ten będzie dotyczył tylko tzw. dużych przedsiębiorców. Mali i średni przedsiębiorcy są do tego zobowiązani już od 1 stycznia 2017 roku.

Ponadto od 1 lipca 2016 roku wchodzą w życie przepisy art. 193a Ordynacji podatkowej, które w sposób fundamentalny zmienią zasady prowadzenia postępowań oraz kontroli podatkowych i skarbowych w Polsce. Część podmiotów prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych będzie od tego dnia zobowiązana, na wezwanie organów podatkowych, do przekazania ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych w tym ksiąg rachunkowych, ewidencji przychodów, podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencji zakupu i sprzedaży VAT, faktur VAT oraz innych dokumentów za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W związku z nowymi obowiązkami pojawia się wiele wątpliwości i problemów. Postaramy się je wyjaśnić i rozwiązać. Zapraszamy na e-kurs:

Jednolity plik kontrolny oraz powszechny obowiązek przesyłania ewidencji VAT: e-kurs dla księgowych, przedsiębiorców i doradców podatkowych

 

E-karnet szkoleniowy

Możesz wziąć udział w tym szkoleniu oszczędzając do 60% jego wartości. Wystarczy, że zakupisz E-karnet szkoleniowy uprawniający do udziału w trzech dowolnych e-kursach.

Dowiedz się więcej na temat e-karnetu szkoleniowego »


Poleć znajomemuZapisz do PDF Wydrukuj

W kursie uczestniczysz wtedy, kiedy masz czas. Ukończysz go w terminie, który sam sobie wyznaczysz. Materiały szkoleniowe pisane są w sposób zrozumiały i przyjazny przez eksperta podatki.biz - ich zadaniem jest opisanie poszczególnych procedur w wyczerpujący i jasny dla Uczestnika e-kursu sposób. Lekcje wysyłane są raz w tygodniu - i zawierają aktualny w momencie wysłania stan prawny.

Dla każdej lekcji kursu udostępniamy test on-line. Rozwiązując test, sprawdzasz swoją wiedzę i jednocześnie utrwalasz zdobyte wiadomości. Po rozwiązaniu testu otrzymasz informację o wyniku. Jeśli będzie niezadowalający, będziesz mógł rozwiązać kolejny test z tego zakresu - udostępnimy go następnego dnia. Historia testów, pytania i odpowiedzi z komentarzem, a także osiągnięte przez Ciebie wyniki będą widoczne w Twoim panelu osobistym. Jeżeli akurat jesteś na urlopie lub nie masz czasu, nic nie szkodzi. Do momentu rozwiązania testu będzie on dostępny w Twoim panelu osobistym.

Po ukończeniu kursu otrzymasz certyfikat poświadczający jego ukończenie i płytę CD ze wszystkimi materiałami.

Lekcja 1:
Definicja i zakres stosowania jednolitego pliku kontrolnego

 • Podstawa prawna wprowadzenia jednolitego pliku kontrolnego (JPK)
 • Cel wprowadzenia JPK
 • Definicja oraz zakres stosowania JPK
 • Podmioty zobowiązane do stosowania oraz terminy wdrożenia JPK
 • Doświadczenia innych państw w zakresie stosowania JPK

Lekcja 2:
Jaki wpływ będzie miało wprowadzenie JPK na sprawność i skuteczność prowadzonych kontroli podatkowych?

 • Czynności sprawdzające
 • Kontrole podatkowe
 • Postepowania podatkowe
 • Postepowania kontrolne

Lekcja 3:
Obligatoryjny obowiązek stosowania JPK

 • Podstawy prawne
 • Zakres podmiotowy i przedmiotowy obowiązku stosowania JPK
 • Konsekwencje nie wywiązania się z obowiązku przekazywania JPK bez wezwania

Lekcja 4:
Implementacja JPK w systemach finansowo księgowych przedsiębiorstw (cz. 1)

 • Brak kompletności danych w systemach finansowo-księgowych
 • Kompleksowość infrastruktury IP
 • Wymagania dla dostawców IP
 • Zmiany w systemach finansowo-księgowych

Lekcja 5:
Implementacja JPK w systemach finansowo księgowych przedsiębiorstw (cz. 2)

 • Współpraca komórek finansowych z komórkami IP
 • Zmiany w organizacji procesów gospodarczych
 • Testy plików JPK
 • Koszty implementacji JPK/span>
 • Spodziewane problemy związane z implementacją JPK do systemów finansowo księgowych przedsiębiorstw

Lekcja 6:
Analiza struktur plików JPK - Księgi rachunkowe

 • Struktura pliku JPK
 • Pola wymagane
 • Analiza zagadnień budzących wątpliwości

Lekcja 7:
Analiza struktur plików JPK - Wyciągi bankowe

 • Struktura pliku JPK
 • Pola wymagane
 • Analiza zagadnień budzących wątpliwości/span>

Lekcja 8:
Analiza struktur plików JPK - Magazyn

 • Struktura pliku JPK
 • Pola wymagane
 • Analiza zagadnień budzących wątpliwości

Lekcja 9:
Analiza struktur plików JPK - Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT

 • Struktura pliku JPK
 • Pola wymagane
 • Analiza zagadnień budzących wątpliwości

Lekcja 10:
Analiza struktur plików JPK - Faktury VAT

 • Struktura pliku JPK
 • Pola wymagane
 • Analiza zagadnień budzących wątpliwości

Lekcja 11:
Analiza struktur plików JPK - Podatkowa księga przychodów i rozchodów

 • Struktura pliku JPK
 • Pola wymagane
 • Analiza zagadnień budzących wątpliwości

Lekcja 12:
Analiza struktur plików JPK - Ewidencja przychodów

 • Struktura pliku JPK
 • Pola wymagane
 • Analiza zagadnień budzących wątpliwości

Lekcja 13:
Zasady bezpiecznego przesyłania danych w plikach JPK

 • Możliwe formy przesyłania danych
 • Jakie należy spełnić wymogi techniczne dla skutecznego przesłania danych
 • Zasady bezpieczeństwa przesyłania danych (szyfrowanie)
 • Skutki ujawnienia danych wrażliwych z JPK

Lekcja 14:
Analiza zagadnień budzących wątpliwości interpretacyjne

 • Konsekwencje braku implementacji JPK
 • Czy JPK może nie zostać wypełniony w pełni (brak danych w księgach) ?
 • Czy dane z faktur papierowych powinny być wpisywane do JPK ?
 • Czy w JPK należy uwzględniać dane historyczne?
 • Czy JPK będzie podlegało korekcie np. w przypadku skorygowania faktur VAT?
 • Czy obowiązek stosowania JPK dotyczy gmin oraz innych jednostek publicznych?
 • płytę CD z materiałami do kursu,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej - błyskawiczny dostęp do wszystkich lekcji,
 • dostęp do testów on-line,
 • certyfikat poświadczający ukończenie kursu.

PRODUKTY POWIĄZANE

E-karnet szkoleniowy

Cena: 725,70 zł (590 zł netto)

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce - kurs błyskawiczny

Kurs błyskawiczny
Cena: 479,70 zł (390 zł netto)