NOWOŚCI WYDAWNICZE

Ekspert księgowy CD - wyd. I

Ekspert Księgowy pakiety e-kursów
Cena: 295,00 zł (239.84 zł netto)

Spis z natury - teoria i praktyka

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Księgi handlowe dla początkujących

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Księgi handlowe - problemy praktyczne

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Fundacje i stowarzyszenia - podatki i rachunkowość organizacji pożytku publicznego

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Przekształcenia przedsiębiorstw
w ujęciu podatkowym i bilansowym

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Rachunkowość transakcji międzynarodowych

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Subwencje, dotacje, dopłaty
- podatki i rachunkowość

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Optymalizacja podatkowa dla księgowych

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Zestawienie stawek VAT 2016

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Przychody 2016
Podatki dochodowe i rachunkowość

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Koszty uzyskania przychodów 2016
w teorii i praktyce
- Podatki i rachunkowość

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Najem, dzierżawa, leasing, użyczenie - podatki i rachunkowość

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Korekty w praktyce
Ujęcie podatkowe i rachunkowe

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Zestawienie stawek VAT 2015

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Rozliczenia VAT i fakturowanie 2014-2015

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Prawa i obowiązki biur rachunkowych

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Świadczenia nieodpłatne i częściowo odpłatne - podatki i rachunkowość

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Transakcje internetowe -
podatki i rachunkowość

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Sprawozdania finansowe dla członków zarządu

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Różnice kursowe -
podatki i rachunkowość

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Ceny transferowe i dokumentacja transakcji z podmiotami powiązanymi

Ekspert Księgowy
Cena: 62,00 zł (59.05 zł netto)

Optymalizacja podatkowa dla księgowych

Ekspert Księgowy
Cena: 62,00 zł (59.05 zł netto)

Delegacje i podróże służbowe - prawo pracy, podatki i ZUS

Ekspert Księgowy
Cena: 62,00 zł (59.05 zł netto)

Usługi międzynarodowe - podatek dochodowy i VAT

Ekspert Księgowy
Cena: 62,00 zł (59.05 zł netto)

Księgi handlowe - najczęściej występujące problemy praktyczne

Ekspert Księgowy
Cena: 62,00 zł (59.05 zł netto)

Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze – podatki i rachunkowość

Ekspert Księgowy
Cena: 62,00 zł (59.05 zł netto)

Nieruchomości - obrót i eksploatacja w ujęciu bilansowym i podatkowym

Ekspert Księgowy
Cena: 62,00 zł (59.05 zł netto)

Podatkowa księga przychodów i rozchodów - problemy praktyczne

Ekspert Księgowy
Cena: 62,00 zł (59.05 zł netto)

Subwencje, dotacje, dopłaty - rachunkowość i podatki

Ekspert Księgowy
Cena: 62,00 zł (59.05 zł netto)

Opodatkowanie i rachunkowość wspólnot mieszkaniowych

Ekspert Księgowy
Cena: 62,00 zł (59.05 zł netto)

Przekształcenia przedsiębiorstw w ujęciu bilansowym i podatkowym

Ekspert Księgowy
Cena: 62,00 zł (59.05 zł netto)

Rachunkowość transakcji międzynarodowych

Ekspert Księgowy
Cena: 62,00 zł (59.05 zł netto)

Podatki dla eksporterów i importerów

Ekspert Księgowy
Cena: 62,00 zł (59.05 zł netto)

Certyfikat księgowy

Ekspert Księgowy
Cena: 62,00 zł (59.05 zł netto)

Kontrola w firmie

Ekspert Księgowy
Cena: 62,00 zł (59.05 zł netto)

Ewidencje księgowe - wzory z komentarzem

Ekspert Księgowy
Cena: 62,00 zł (59.05 zł netto)

Reprezentacja, reklama i sponsoring - rozwiązywanie problemów podatkowych

Ekspert Księgowy
Cena: 62,00 zł (59.05 zł netto)

Podatkowa księga przychodów i rozchodów - poradnik dla początkujących

Ekspert Księgowy
Cena: 62,00 zł (59.05 zł netto)

Sprzedaż w Internecie - rozwiązania problemów podatkowych

Ekspert Księgowy
Cena: 62,00 zł (59.05 zł netto)

Jak przygotować się do kontroli podatkowej i skarbowej

Ekspert Księgowy
Cena: 62,00 zł (59.05 zł netto)

Ekspert Księgowy - Leasing - aspekty prawne i podatkowe

Ekspert Księgowy
Cena: 62,00 zł (59.05 zł netto)