E-szkoła podatkowa

Organizator: Dział szkoleń podatki.biz
Otrzymasz: Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (24 miesiące, z aktualizacją);
Dostęp do testów (24 miesiące, z aktualizacją);
Nośnik z materiałami (pendrive) po ukończeniu e-kursu (opcja);
Plik z certyfikatem do samodzielnego wydruku;
Drukowany certyfikat poświadczający ukończenie e-kursu (opcja).


dostępność: towar dostępny

Cena: 479.70 zł
(390 zł netto)
Dodano do koszyka
Ilość:
bezpłatna dostawa Dodaj do koszyka

Opis:

Od podstaw do biegłości - taki cel przyświecał autorom i trenerom, którzy tworzyli e-szkołę podatkową. To wyjątkowy e-kurs, ponieważ pozwala na zdobycie wiedzy podatkowej tym, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z podatkami. Ale nawet jeśli już masz pewien staż, nie rezygnuj z udziału w e-kursie. Dzięki niemu nie tylko usystematyzujesz i utrwalisz posiadane wiadomości, lecz także zdobędziesz nową wiedzę, a przede wszystkim - dzięki licznym przykładom, omówieniom i analizom - nauczysz się, jak stosować ją w praktyce.

Program e-szkoły podatkowej został tak skonstruowany, aby kolejne lekcje wiązały się z poprzednimi, byś nie miał problemu ze zrozumieniem coraz trudniejszego materiału. Lekcji jest wiele, ale to od Ciebie zależy tempo nauki. Jeśli akurat nie masz czasu, musisz wyjechać bądź zajmują Cię sprawy rodzinne, możesz przerwać e-kurs i wrócić do niego w późniejszym terminie.

Poleć znajomemuZapisz do PDF Wydrukuj

Po udostępnieniu e-kursu uzyskujesz dostęp do wszystkich materiałów, w kolejności zalecanej przez redakcję działu szkoleń podatki.biz. Materiały są prezentowane w formacie HTML i dostępne w każdej chwili i w każdej popularnej przeglądarce internetowej. W celach poglądowych udostępniamy krótki mikro e-kurs demonstracyjny:
 
 
Mikro e-kurs demonstracyjny pozwala zapoznać się ze sposobem prezentacji materiałów szkoleniowych - w innych e-kursach jest on podobny.
Lekcja 1

System podatkowy
 • Ogólna charakterystyka głównych podatków i opłat o charakterze podatkowym wraz z krótkim opisem regulacji prawnych normujących te podatki, podział podatków na pośrednie i bezpośrednie:
  • podatek dochodowy od osób fizycznych
  • podatek dochodowy od osób prawnych
  • podatek od towarów i usług
  • podatek od czynności cywilnoprawnych
  • podatki i opłaty lokalne
  • podatek od spadków i darowizn
  • podatek rolny i leśny
  • podatki - akcyzowy, od gier, tonażowy i od wydobycia niektórych kopalin

Lekcja 2

Podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych - wprowadzenie
 • Omówienie konstrukcji podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, opis podobieństw i różnic, poszczególne grupy podatników, różnice w opodatkowaniu w obrębie jednej grupy oraz cechy zryczałtowanych form opodatkowania

Lekcja 3

Przychody w podatkach dochodowych
 • Szczegółowa analiza rodzajów źródeł przychodów, różnice dotyczące sposobu traktowania poszczególnych przychodów u różnych podatników

Lekcja 4

Koszty uzyskania przychodów - część 1
 • Definicja kosztów uzyskania przychodów - jej stosowanie w praktyce przez organy podatkowe, zasada zabezpieczania i zachowania źródła przychodów, ogólne zasady dotyczące dowodzenia zasadności kosztów, podział kosztów na pośrednie i bezpośrednie

Lekcja 5

Koszty uzyskania przychodów - część 2
 • Wyłączenia z katalogu kosztów, sytuacje sporne, linia orzecznicza, omówienie wydatków, które nie mogą stanowić kosztów uzyskania, które mogą zostać za koszty uznane po spełnieniu określonych warunków i które są wątpliwe dla fiskusa, orzecznictwo sądów administracyjnych w odniesieniu do najczęściej występujących kontrowersji

Lekcja 6

Trudne zagadnienia w podatkach dochodowych
 • Zagadnienia związane ze zdarzeniami często występującymi, sprawiającymi spore trudności i mającymi duży wpływ na ustalenie dochodu (a w konsekwencji podatku), takimi jak: różnice kursowe, stosowanie metod amortyzacji, postępowanie z wierzytelnościami przedawnionymi i zagrożonymi, zasady opodatkowania stron umów leasingu i umów o podobnym charakterze

Lekcja 7

Opodatkowanie dochodów z zagranicy, unikanie podwójnego opodatkowania, podmioty powiązane

Lekcja 8

Podatki zryczałtowane
 • Podatki, których wysokość ustala się w sposób odmienny niż przy zasadach ogólnych, rodzaje zryczałtowanych podatków dochodowych, w tym ryczałt ewidencjonowany i opodatkowanie w formie karty podatkowej

Lekcja 9

Wprowadzenie do VAT
 • Omówienie konstrukcji i roli VAT oraz rodzajów czynności podlegających i niepodlegających temu podatkowi, różnice pomiędzy towarem i usługą w systemie VAT

Lekcja 10

Podatek VAT - ustalenie podstawy opodatkowania i właściwej wysokości stawki podatku, zwolnienia
 • Sposób ustalania podstawy opodatkowania poszczególnych czynności w obrocie krajowym, zasady stosowania obniżonych stawek podatku, a także zwolnienia w VAT i warunki ich stosowania

Lekcja 11

Podatek VAT - kasy i urządzenia fiskalne
 • Podatnicy zobowiązani do rejestracji obrotu przy użyciu kas fiskalnych, prawidłowe wywiązywanie się z obowiązków dokumentacyjnych, technicznych i innych związanych z eksploatacją kasy

Lekcja 12

Podatek VAT - dokumentowanie obrotu
 • Zagadnienia związane z fakturami i e-fakturami, paragonami fiskalnymi i notami, zasady prowadzenia ewidencji dla celów VAT

Lekcja 13

Podatek VAT w obrocie międzynarodowym
 • Zasady opodatkowania dostaw towarów i usług do krajów UE i krajów spoza UE oraz zasady postępowania przy nabyciach z tych krajów

Lekcja 14

Podatek VAT do odliczenia i do zwrotu
 • Omówienie zasad, na jakich możemy VAT odliczyć, starać się o jego zwrot, dokonać korekty jego wysokości i skorzystać z tzw. ulgi na złe długi

Lekcja 15

Podatek od nieruchomości
 • Kto jest podatnikiem tego podatku, jaki jest przedmiot opodatkowania, jak należy ustalić podatek, czym różni się opodatkowanie budynków i budowli, kto i na jakich zasadach może korzystać ze zwolnień w podatku od nieruchomości

Lekcja 16

Podatek od czynności cywilnoprawnych
 • Kategorie podatników, zwolnienia w podatku, stawki podatkowe, sposób ustalenia podstawy opodatkowania PCC

Lekcja 17

Podatek od spadków i darowizn
 • Poszczególne grupy podatników zobowiązane do naliczenia i odprowadzenia podatku, moment powstania obowiązku podatkowego, osoby zobowiązane do zapłaty podatku, sposoby na jego zmniejszenie lub uniknięcie, zasady opodatkowania zbycia majątku otrzymanego w spadku (działanie na styku podatku od spadków i darowizn oraz podatku dochodowego), zwolnienia w podatku od spadków i darowizn oraz warunki, jakie należy spełnić, aby z nich skorzystać

Lekcja 18

Pozostałe podatki i opłaty
 • Podatki dotychczas szczegółowo nieomówione, między innymi: podatek od środków transportowych, podatek rolny, leśny, akcyzowy oraz podatek od gier, kategorie podatników i ich obowiązki związane z naliczeniem i odprowadzaniem podatku

Lekcja 19

Kontrola podatkowa i celno-skarbowa - czyli co możemy, a czego nam nie wolno
 • Prawa i obowiązki podatników w trakcie czynności kontrolnych, zasady rządzące postępowaniem podatkowym, główne reguły, do których muszą stosować się organy Krajowej Administracji Skarbowej, możliwości, jakie mamy w trakcie kontroli i po jej zakończeniu

Lekcja 20

Obrona przed sankcjami
 • Interpretacje podatkowe, sposób ich formułowania, zasady składania i zakres ochrony, jaką dają podatnikom, najważniejsze regulacje Kodeksu karnego skarbowego i sposób ustalenia wysokości grzywien, korzystanie z czynnego żalu, przeprowadzenie kontroli wewnętrznej i złożenie prawidłowej korekty deklaracji
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • dostęp do testów on-line,
 • nośnik z materiałami i dodatkami po ukończeniu e-kursu,
 • certyfikat poświadczający ukończenie e-kursu.

Honorujemy Kartę Dużej Rodziny
 
Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy e-kurs podatki.biz.

Aby otrzymać rabat, podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego w polu Uwagi wpisz numer aktywnej karty.

TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl