Aporty, połączenia, podziały i inne działania restrukturyzacyjne - aspekty podatkowe

organizator:  dział szkoleń podatki.biz
otrzymasz:
dostęp do platformy e-learningowej
certyfikat poświadczający ukończenie kursu

Uwaga - towar dostępny od 16.03.2020 r.


dostępność: towar niedostępny

Cena: 602.70 zł
(490 zł netto)

Opis:

Coraz więcej podmiotów gospodarczych uczestniczy w różnego rodzaju działaniach restrukturyzacyjnych. Czasami jest to spowodowane konsolidacją w ramach jednej grupy kapitałowej, innym razem ma to związek ze zmieniającym się profilem działalności. W każdym jednak przypadku przed rozpoczęciem działań restrukturyzacyjnych konieczne jest przeanalizowanie skutków podatkowych.

Dlatego zapraszamy Państwa na e-kurs:

Aporty, połączenia, podziały i inne działania restrukturyzacyjne

Aspekty podatkowe

Celem e-kursu jest omówienie różnych, najczęściej występujących w praktyce form restrukturyzacji prowadzonej działalności gospodarczej. W zależności od rodzaju, charakteru i wielkości tej działalności możliwy będzie szereg rozwiązań, które spowodują nie tylko większą efektywność prowadzonej działalności, ale również mniejsze obciążenia podatkowe. W trakcie kursu zostaną przybliżone przepisy dotyczące poszczególnych form restrukturyzacji oraz praktyka organów podatkowych, które w licznych interpretacjach wyjaśniają rozumienie często nieprecyzyjnych przepisów.

W związku z kończącymi się pracami nad uruchomieniem nowej platformy e-learningowej e-kurs będzie dostępny od 16.03.2020 r.


Poleć znajomemuZapisz do PDF Wydrukuj

W kursie uczestniczysz wtedy, kiedy masz czas. Ukończysz go w terminie, który sam sobie wyznaczysz. Materiały szkoleniowe pisane są w sposób zrozumiały i przyjazny przez eksperta podatki.biz - ich zadaniem jest opisanie poszczególnych procedur w wyczerpujący i jasny dla Uczestnika e-kursu sposób. Lekcje wysyłane są raz w tygodniu - i zawierają aktualny w momencie wysłania stan prawny.

Dla każdej lekcji kursu udostępniamy test on-line. Rozwiązując test, sprawdzasz swoją wiedzę i jednocześnie utrwalasz zdobyte wiadomości. Po rozwiązaniu testu otrzymasz informację o wyniku. Jeśli będzie niezadowalający, będziesz mógł rozwiązać kolejny test z tego zakresu - udostępnimy go następnego dnia. Historia testów, pytania i odpowiedzi z komentarzem, a także osiągnięte przez Ciebie wyniki będą widoczne w Twoim panelu osobistym. Jeżeli akurat jesteś na urlopie lub nie masz czasu, nic nie szkodzi. Do momentu rozwiązania testu będzie on dostępny w Twoim panelu osobistym.

Lekcja 1
Sukcesja podatkowa

 • Przepisy Ordynacji podatkowej dotyczące działań restrukturyzacyjnych
 • Różne przypadki sukcesji podatkowej
 • Wyjątki od zasady sukcesji podatkowej

Lekcja 2
Przedsiębiorstwo oraz zorganizowana część przedsiębiorstwa

 • Kluczowe pojęcie przy restrukturyzacji działalności
 • Definicje ustawowe
 • Praktyka organów podatkowych
 • Odpowiedzialność nabywcy przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części

Lekcja 3
Połączenie - podatki dochodowe

 • Skutki w podatku dochodowym od osób prawnych Neutralność połączenia - czy zawsze?
 • Rozliczanie strat podatkowych
 • Zasady amortyzacji
 • Zamknięcie roku podatkowego
 • Obowiązki sprawozdawcze

Lekcja 4
Połączenie - podatek VAT oraz PCC

 • Połączenie a rozliczenia w podatku VAT
 • Opodatkowanie PCC połączenia
 • Skutki podatkowe w innych podatkach
 • Obowiązki sprawozdawcze

Lekcja 5
Podział - podatki dochodowe

 • Skutki w podatku dochodowym od osób prawnych
 • Rozliczanie przychodów i kosztów przed i po dniu podziału
 • Obowiązki wobec pracowników
 • Zasady amortyzacji

Lekcja 6
Podział - podatek VAT oraz PCC

 • Podział a rozliczenia w podatku VAT
 • Opodatkowanie PCC podziału - praktyka organów podatkowych
 • Skutki podatkowe w innych podatkach

Lekcja 7
Wkład niepieniężny (aport) - podatek dochodowy

 • Opodatkowanie aportu (CIT/PIT)
 • Aport z agio
 • Aport do spółki osobowej
 • Aport udziałów lub akcji (wymiana udziałów)
 • Aport komercjalizowanej własności intelektualnej - nowe przepisy od 1 stycznia 2016 r.
 • Zasady amortyzacji

Lekcja 8
Wkład niepieniężny (aport) - VAT i PCC

 • Zasady opodatkowania VAT aportów
 • Podstawa opodatkowania
 • Obowiązek podatkowy
 • Odliczenie VAT naliczonego
 • Opodatkowanie PCC aportu

Lekcja 9
Przekształcenie formy prawnej (spółki)

 • Skutki w podatku CIT, VAT i PCC zmiany spółki osobowej w spółkę kapitałową

Lekcja 10
Przekształcenie formy prawnej (działalność gospodarcza)

 • Skutki podatkowe zmiany działalności gospodarczej w spółkę

Lekcja 11
Dofinansowanie spółki

 • Pożyczka od udziałowca
  • Zaliczanie odsetek do kosztów podatkowych
  • Niedostateczna (cienka) kapitalizacja
  • Opodatkowanie PCC
 • Dopłaty
  • Skutki w podatku dochodowym
  • Zwrot dopłat a przychody i koszty
  • Opodatkowanie PCC

Lekcja 12
Sprzedaż udziałów (akcji)

 • Przychód z tytułu sprzedaży udziałów (akcji)
 • Koszty uzyskania przychodów
 • VAT a sprzedaż udziałów
 • Opodatkowanie PCC i możliwości zastosowania zwolnienia z podatku

Lekcja 13
Likwidacja spółki

 • Podatek dochodowy przy likwidacji spółki
 • Obowiązki w zakresie VAT przy likwidacji spółki
 • Obowiązki sprawozdawcze

Lekcja 14
Likwidacja działalności gospodarczej

 • Skutki w podatku PIT
 • Obowiązki w zakresie VAT przy likwidacji działalności gospodarczej
 • Obowiązki sprawozdawcze

Lekcja 15
Podatkowa grupa kapitałowa

 • Czym jest podatkowa grupa kapitałowa?
 • Zasady tworzenia i funkcjonowania
 • Wymogi formalne PGK
 • Utrata statusu PGK

Lekcja 16
Interpretacje podatkowe jako narzędzie zabezpieczające proces restrukturyzacyjny

 • Istota interpretacji podatkowych
 • Zalety uzyskania interpretacji przed planowaną restrukturyzacją
 • Moc ochronna interpretacja dla następców prawnych (np. stosowanie interpretacji spółki przejmowanej przez spółkę przejmującą)
 • Zmiana przepisów od 1 stycznia 2016 r.
 • dostęp do platformy e-learningowej
 • certyfikat poświadczający ukończenie kursu
Zwrot gotówki dla posiadaczy ubezpieczeń OC dedykowanych dla Czytelników podatki.biz

Czytelnicy podatki.biz, posiadający ważną polisę OC dla biura rachunkowego (tu znajdziesz szczegółowe informacje o tym ubezpieczeniu) lub OC dla księgowych i przedsiębiorców jednoosobowych prowadzących samodzielnie własną rachunkowość (tu znajdziesz szczegółowe informacje o tym ubezpieczeniu) zakupioną w ofercie dedykowanej naszym Czytelnikom, otrzymają po zakupie szkolenia zwrot gotówki w wysokości 200 zł netto. Warunkiem otrzymania zwrotu gotówki jest umieszczenie w zamówieniu, w polu Uwagi, numeru polisy. Ze zwrotu gotówki można skorzystać dwa razy w każdym roku kalendarzowym, w którym aktywna jest polisa. Zwrot zostanie dokonany na konto, z którego zostało opłacone szkolenie, po uzyskaniu potwierdzenia faktury korygującej.

Honorujemy Kartę Dużej Rodziny
 
Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy e-kurs podatki.biz.
Aby otrzymać rabat, należy podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego, w polu Uwagi, podać numer aktywnej karty.

TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

Kontrola podatkowa i skarbowa -
zanim będzie za późno

Kurs błyskawiczny
Cena: 418,20 zł (340 zł netto)

Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze - naliczanie, podatki, rachunkowość, optymalizacja

Kurs błyskawiczny
Cena: 295,20 zł (240 zł netto)

Księgowość projektów unijnych

Kurs błyskawiczny
Cena: 602,70 zł (490 zł netto)

Edytory tekstu w biurze i księgowości
(Microsoft Word, OpenOffice Writer
i Dokumenty Google)

Kurs błyskawiczny
Cena: 295,20 zł (240 zł netto)

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce

Kurs błyskawiczny
Cena: 479,70 zł (390 zł netto)