Aktualizacja Kalkulatora DT

Program jest wyposażony w mechanizm aktualizacji poprzez Internet. Aktualizacja jest procesem prostym, niewymagającym od użytkownika żadnych dodatkowych umiejętności.

Zaleca się sprawdzanie czy w stosunku do posiadanej przez nas wersji programu dostępne są jakieś aktualizacje. W procedurę sprawdzenia czy program wymaga aktualizacji wyposażony jest aktualizator.

Aktualizator można uruchomić poprzez wciśnięcie - w oknie programu z listą deklaracji - linku, oznaczonego jako Aktualizacja programu lub wybierając opcję aktualizacji na ekranie powitalnym programu.

alt