Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

REGULAMIN
odpłatnego, czasowego korzystania z treści zawartych w serwisie www.podatki.biz

Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 roku


§ 1
Usługodawca

Świadczącym usługi (USŁUGODAWCA) jest Taxnet Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach (43-100), ul. Młyńska 13A, posiadająca numer NIP: 646-25-04-471 oraz numer REGON: 277463136, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000197413.

§ 2
Regulamin

1. Niniejszy regulamin stanowi regulamin świadczenia usług elektronicznych w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i określa zasady świadczenia usług za pośrednictwem serwisu podatki.biz

2. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z serwisu podatki.biz

§ 3
Przedmiot usługi

1. Przedmiotem usługi jest udostępnienie usługobiorcy czasowego dostępu do pełnych treści serwisu podatki.biz.

2. Serwis jest umieszczony w domenie www.podatki.biz oraz jej poddomenach (subdomenach).

3. W ramach usługi Usługobiorca ma możliwość odczytywania i przeglądania tekstów, zdjęć, grafik i innych treści zamieszczonych w domenie podatki.biz w czasie określonym w zależności od wykupionego dostępu czasowego.

§ 4
Warunki techniczne świadczenia usługi

Do korzystania z usługi niezbędne jest dostęp do:

1. urządzenia z dostępem do Internetu oraz z zainstalowaną przeglądarką stron www

2. prawidłowo skonfigurowanego programu poczty elektronicznej wraz z kontem poczty elektronicznej (e-mail).

3. dostęp do urządzenia umożliwiającego wysyłkę i odbiór wiadomości SMS.

§ 5
Sposób uzyskania dostępu do usługi

Aby skorzystać z usługi określonej w niniejszym regulaminie Usługobiorca powinien:

1. wykupić czasowy dostęp do usługi za pomocą mechanizmu płatności SMS

2. wyrazić zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i regulaminu płatności SMS realizowanej za pośrednictwem firmy Teleaudio dwa Sp. z o.o. Sp.K.

3. zalogować się do serwisu podatki.biz za pomocą otrzymanych danych logujących. Logowanie jest niezbędne do przeglądania pełnych treści zamieszczonych w serwisie.

4. Czas dostępu do usługi jest liczony od chwili otrzymania przez Usługobiorcę danych umożliwiających zalogowanie się do pełnych treści zawartych w serwisie.

5. Usługodawca nie udostępni usługi jeśli Usługobiorca posługuje się przy logowaniu nieprawidłowymi lub niepełnymi danymi logującymi.

6. W przypadku problemów z logowaniem i/lub reklamacją dotyczącą usługi, Usługobiorca może się kontaktować z Biurem Obsługi Klienta podatki.biz, czynnym w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 pod numerem telefonu 784 933 043 lub pod adresem e-mail Biura Obsługi Klienta: podatki@podatki.biz

§ 6
Płatność

Płatność SMS odbywa się w sposób określony Regulaminem Płatności SMS. Do dokonania zakupu niezbędna jest akceptacja ww. regulaminu. W zakresie tej płatności, usługodawcą Usługobiorcy jest Teleaudio dwa Sp. z o.o. Sp.K., 04-028 Warszawa, Al. Stanów Zjednoczonych 61, nr NIP: 525-10-65-169.

§ 7
Polityka prywatności

1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorców, których posiadanie jest niezbędne w celu świadczenia usługi określonej w niniejszym regulaminie. Podanie tych danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożliwością świadczenia usługi przez Usługodawcę.

2. Danymi o których mowa w punkcie nr 1 niniejszego paragrafu jest adres e-mail Usługobiorcy.

3. Administratorem danych osobowych jest Taxnet Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach (43-100), il. Młyńska 13A.Dane osobowe będą przetwarzane przez Taxnet Sp. z o.o. w celu świadczenia usługi. Udostępnianie danych osobowych i dalsze przetwarzanie możliwe jest wyłącznie w sytuacjach prawem dozwolonych - po uzyskaniu zgody Usługobiorcy, jeśli jest konieczna.

§ 8
Polityka stosowania plików cookies

1. W celu zapewnienia wygody użytkowników przy korzystaniu z usługi (zapamiętywanie preferencji i ustawień na stronach, zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych), serwis podatki.biz wykorzystuje pliki cookies.

2. Usługobiorca ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.

§ 9
Prawa autorskie

1. Usługobiorcy mogą korzystać z serwisu oraz utworów i baz danych wyłącznie w ramach i zakresie dozwolonego użytku, zgodnego z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych. W szczególności zgoda na odpłatne korzystanie z utworów i baz danych umieszczonych w serwisie podatki.biz nie oznacza nabycia przez Usługobiorcę jakichkolwiek praw majątkowych i niemajątkowych.

2. Inne niż określone w prawie korzystanie z utworów i baz danych udostępnianych w serwisie bez zgody Usługodawcy udzielonej na piśmie jest zabronione, a naruszenie praw do utworów będzie powodowało wszczęcie działań zmierzających do ustalenia zakresu odpowiedzialności i wartości odszkodowań za naruszenie.

§ 10
Postanowienia uzupełniające

1. Serwis ma charakter informacyjny, a publikowanie zawartych w nim treści nie stanowi czynności z zakresu świadczenia pomocy prawnej, doradztwa czy czynności doradztwa podatkowego.

2. Wykorzystanie i jego sposób materiałów publikowanych w Serwisie odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Usługobiorcy, a Usługodawca nie odpowiada za żadne szkody powstałe czy też mogące powstać w związku z zawartością Serwisu bez względu na bezpośrednią czy pośrednią przyczynę powstania tych szkód.

3. Dostęp do Serwisu może zostać czasowo ograniczony na czas awarii lub innych przyczyn, niezależnych od Usługodawcy.