Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

W dziale Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki znajduje się 20 artykuły spośród 54521 dostępnych w podatki.biz. Spis artykułów prezentowany jest w układzie chronologicznym - od najnowszego do najstarszego. Wybierz żądany artykuł lub przejdź na kolejną stroną aby wyświetlić listę z poprzedniego okresu. Zawsze możesz skorzystać z wyszukiwarki, przejść do spisu tematycznego artykułów, wyświetlić wykaz wszystkich artykułów opublikowanych w podatki.biz.

 • 06.12.2023
  Postępowanie podatkowe i kontrola podatkowa to nie to samo
  Postępowanie podatkowe często poprzedza działania kontrolne. Ale równie często jest odwrotnie - to po przeprowadzonej kontroli rozpoczyna się postępowanie podatkowe. Czym więc różnią się postępowanie podatkowe od kontroli podatkowej czy kontroli celno-skarbowej? więcej »
 • 27.11.2023
  Kreator wniosku o interpretację indywidualną już dostępny
  Krajowa Administracja Skarbowa udostępniła kreator wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych. Interaktywny formularz umożliwi wygenerowanie i wypełnienie wniosku. więcej »
 • 22.11.2023
  Czynny żal - dobrowolne przyznanie się do naruszenia przepisów podatkowych
  Zapomniałeś o złożeniu deklaracji lub zapłaceniu podatku w terminie i obawiasz się konsekwencji karnoskarbowych? Skorzystaj z instytucji czynnego żalu - poinformuj o tym naczelnika urzędu skarbowego lub urzędu celno-skarbowego. Jeśli uregulujesz wszystkie swoje zobowiązania możesz uniknąć kary. Sprawdź, kiedy i jak możesz to zrobić. więcej »
 • 10.11.2023
  Pandemia bez wpływu na bieg przedawnienia zobowiązań podatkowych
  Korzystny dla przedsiębiorcy wyrok WSA w Warszawie uwzględniający stanowisko Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w kwestii warunków niezbędnych do wywołania skutku zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych. więcej »
 • 13.09.2023
  Termin przechowywania dokumentacji księgowej w przypadku odliczania strat z lat ubiegłych
  Przepis pozwalający na rozliczanie strat z lat ubiegłych wykorzystywany jest przez wielu podatników. Ponieważ stratę można rozliczać przez pięć następujących po sobie lat podatkowych pojawia się pytanie – czy skorzystanie z tej możliwości oznacza przesunięcie terminu przechowywania ksiąg z lat, z których strata jest odliczana? więcej »
 • 08.09.2023
  Do 1000 zł bez obowiązku wpłaty zaliczek na PIT
  Podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej nie mają obowiązku wpłacania zaliczki, jeżeli kwota zaliczki podlegająca wpłacie w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek wpłaconych od początku roku nie przekracza 1000 zł. więcej »
 • 10.08.2023
  Wygaszanie interpretacji oraz wyższe opłaty za ich wydanie - co ze zmianami?
  20 czerwca 2023 roku Ministerstwo Finansów poinformowało o rozpoczęciu konsultacji podatkowych w sprawie zmian w ustawie - Ordynacja podatkowa. Wśród wielu propozycji zawartych w projekcie najwięcej kontrowersji budzą zmiany związane z interpretacjami podatkowymi. Przede wszystkim bowiem znacznie mają zostać podniesione opłaty za wydanie interpretacji podatkowych. Kolejną, o wiele bardziej niepokojącą, zmianą jest ustanowienie terminu ważności interpretacji podatkowej. więcej »
 • 01.08.2023
  MF: Raportowanie MDR-3 najpóźniej w dniu 1 sierpnia 2023 r.
  Termin na złożenie deklaracji w zakresie podatku dochodowego za rok 2020, 2021 oraz 2022 już minął. Wobec powyższego informację MDR-3, w odniesieniu do schematów podatkowych innych niż schematy podatkowe transgraniczne, za rok 2020, 2021 oraz 2022, należy złożyć najpóźniej w dniu 1 sierpnia 2023 r. - wyjaśnia Ministerstwo Finansów. więcej »
 • 26.07.2023
  Co to jest NIP
  Numer identyfikacji podatkowej, czyli NIP, to identyfikator podatkowy, dzięki któremu służby skarbowe mogą jednoznacznie zidentyfikować podatnika. Sprawdź, czy musisz go mieć. więcej »
 • 24.07.2023
  Wysokość stawki dziennej od lipca 2023 r.
  Pytanie: Przepisy karne skarbowe określając wysokości grzywien odnoszą się do stawki dziennej. Gdzie można znaleźć wysokość tej stawki? Czy stawka dzienna jest w jakiś sposób indeksowana? więcej »
 • 10.07.2023
  Wiążące informacje - zmiany od 1 lipca 2023 r. (SLIM VAT 3)
  Od 1 lipca 2023 r. wszystkie wiążące informacje wydaje Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS). Wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS) nie podlega opłacie. 1 lipca 2023 r. weszła w życie ustawa z 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1059) – SLIM VAT3. Jedną z ważniejszych zmian zawartych w nowych przepisach jest konsolidacja wydawania wiążących informacji podatkowych i celnych. Polega ona na wyznaczeniu Dyrektora KIS jako organu właściwego do wydawania, oprócz wiążących informacji stawkowych (WIS), również wiążących informacji taryfowych (WIT), wiążących informacji o pochodzeniu (WIP) oraz wiążących informacji akcyzowych (WIA). Ujednolicone zostały też przepisy dotyczące zasad wydawania i stosowania WIS i WIA. więcej »
 • 25.04.2023
  MF upraszcza system podatkowy na zlecenie Premiera
  Procedowany w Ministerstwie Finansów projekt zmian w ordynacji podatkowej jest największą od lat nowelizacją tej ustawy. Zawiera ona szereg rozwiązań służących uproszczeniu procedur podatkowych, zwiększeniu efektywności działania organów podatkowych, poprawie relacji między podatnikami i organami podatkowymi oraz doprecyzowaniu przepisów, których stosowanie budzi wątpliwości - czytamy w odpowiedzi MF na zapytanie dziennikarza. więcej »
 • 20.04.2023
  JPK_PIT i JPK_CIT rok później, wyższe kwoty zwolnień przy darowiznach i inne zmiany
  Przy okazji procedowania pakietu SLIM VAT 3 Sejm uchwalił inne zmiany, dotyczące zarówno spraw podatków PIT jak i CIT oraz procedur podatkowych. Wśród zmian znajduje się między innymi przesunięcie o rok terminu wejścia w życie obowiązku prowadzenia elektronicznie ksiąg oraz ich przesyłania do organów podatkowych (JPK_PIT i JPK_CIT). więcej »
 • 18.04.2023
  Zamiana statusu udziałowców w spółce komandytowej - opinia zabezpieczająca
  Opis czynności poddanej ocenie: We wniosku wskazano, iż planowane czynności (zdarzenie przyszłe) w Spółce X z o. o. spółce komandytowej polegać będą na zmianie struktury wewnętrznej spółki poprzez zmianę statusu spółki Y sp. z o. o. z komplementariusza na komandytariusza Spółki X z o. o. spółki komandytowej oraz jednoczesnej zmianie dotychczasowych komandytariuszy, będących osobami fizycznymi na komplementariuszy. Zmiana statusu wspólników zostanie dokonana w drodze zmiany umowy Spółki, w trybie art. 115 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Wysokość wkładów poszczególnych wspólników oraz przysługujące im udziały w zyskach Spółki pozostaną na niezmienionym poziomie.  więcej »
 • 17.04.2023
  Przekształcenie jednoosobowej działalności w jednoosobową spółkę z o.o. a unikanie opodatkowania
  W przypadku przekształcenia działalności jednoosobowej w jednoosobową spółkę z o.o. pojawiają się różnego rodzaju korzyści – w tym korzyść podatkowa polegająca na neutralności – w wyniku samego przekształcenia nie powstaje bowiem zobowiązanie podatkowe. Neutralność ta – co może na pierwszy rzut oka dziwić - zgodnie z Ordynacją podatkową stanowi korzyść podatkową – tak mówi art. 3 pkt 18 tej ustawy. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

11.12.2023

Szkolenie online: Akademia HR Business Partnera

cena: 1690.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
11.12.2023

Szkolenie on-line: Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
11.12.2023

Szkolenie on-line: Obowiązki płatników podatku dochodowego - zakończenie roku 2023 i 2024 rok

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
12.12.2023

Szkolenie on-line: Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
13.12.2023

Szkolenie on-line: Leasing według zasad księgowych i podatkowych (z uwzględnieniem MSSF 16)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY