Wiadomości z www.podatki.biz
2019-05-21  Podatki 2019: Obligatoryjny split payment będzie budzić wątpliwości
2019-05-21  Zezwolenia na pracę dla cudzoziemców – liczba dokumentów wzrosła o 40 proc.
2019-05-21  Przyspieszenie inflacji może doprowadzić do podniesienia stóp procentowych
2019-05-21  Na wydatki społeczne Polska przeznacza już ponad 21 proc. PKB
2019-05-21  Zwrot za używanie samochodu prywatnego w delegacji
2019-05-20  Podatki 2019: Obowiązkowy split payment będzie połączony z nowymi sankcjami
2019-05-20  Przygotowanie zawodowe młodocianych – wzrosną stawki wynagrodzenia
2019-05-20  UE bez porozumienia ws. opodatkowania gospodarki cyfrowej i alkoholu
2019-05-20  MON otrzyma nowe możliwości ingerowania w działalność firm?
2019-05-20  Małe dziecko i odmowa wyjazdu na delegację