Koszty uzyskania przychodów

W dziale Koszty uzyskania przychodów znajduje się 62 artykuły spośród 56086 dostępnych w podatki.biz. Spis artykułów prezentowany jest w układzie chronologicznym - od najnowszego do najstarszego. Wybierz żądany artykuł lub przejdź na kolejną stroną aby wyświetlić listę z poprzedniego okresu. Zawsze możesz skorzystać z wyszukiwarki, przejść do spisu tematycznego artykułów, wyświetlić wykaz wszystkich artykułów opublikowanych w podatki.biz.

 • 09.02.2024
  Zapłata gotówką ponad 15 tys. zł komornikowi a koszty podatkowe
  Przedsiębiorca kupił na licytacji komorniczej ciągnik rolniczy. Otrzymał fakturę, gdzie sprzedawcą jest inny podmiot oraz adnotacja, że wystawił ją komornik. Faktura została zapłacona komornikowi częściowo przelewem a pozostała część gotówką. Czy przedsiębiorca może kwotę zapłaconą gotówką na nabycie ciągnika rolniczego zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej? więcej »
 • 30.01.2024
  Działalność w mieszkaniu. Czynsz, media i kredyt w kosztach firmy
  Poniesione koszty na utrzymanie i korzystanie z lokalu mieszkalnego (m.in. czynsz, energia, woda, inne media), a także zapłacone odsetki od kredytu hipotecznego, proporcjonalnie do zajmowanej na działalność gospodarczą powierzchni tego lokalu, stanowią koszty uzyskania przychodów działalności gospodarczej. więcej »
 • 30.01.2024
  Wydatki na psa nie zawsze mogą być kosztem działalności
  Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą, polegającą na nauce języków obcych. Posiada psa, który jest maskotką jego firmy a jego zdjęcia publikuje w mediach społecznościowych, tworzy materiały do nauki z jego wizerunkiem oraz występuje on w trakcie zajęć. Czy kosztami działalności może być m.in. zakup karmy, zabawek dla zwierzęcia, środków do utrzymania czystości, wizyty groomerskie oraz wizyty u weterynarza (wraz z zakupem lekarstw oraz kosztów wykonywanych zabiegów)? więcej »
 • 18.01.2024
  Zegarek może być kosztem firmy
  Jak stwierdził Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej, wydatek poniesiony w związku zakupem zegarka mechanicznego naręcznego służącego do pomiaru czasu świadczenia usługi prawnej, może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. więcej »
 • 21.12.2023
  WSA. Powtarzające się świadczenia na rzecz spółki bez zryczałtowanych kosztów
  Koszty uzyskania przychodów ustalone jako 20% uzyskanego przychodu mogą być zastosowane przez podatników uzyskujących dochody z innych źródeł na podstawie umowy, do której stosuje się przepisy prawa cywilnego dotyczące umowy zlecenia lub o dzieło. Zatem jednoznacznie dyspozycja art. 22 ust. 9 pkt ustawy i PIT nie dotyczy obowiązku świadczenia usług na rzecz spółki wynikającego z korporacyjnego stosunku uczestnictwa w spółce. więcej »
 • 12.12.2023
  Płatność na rachunek nieujęty w wykazie podatników VAT
  Czy w przypadku zapłaty za fakturę kwoty przekraczającej 15 tys. zł, w sytuacji braku rejestracji podatnika jako podatnika VAT czynny (informacja o niefigurowaniu w rejestrze VAT lub informacja o podatniku VAT zwolnionym), w związku z dokonaniem płatności na rachunek płatniczy nieujęty w Wykazie, przy braku zapisu na fakturze wyrazów „mechanizm podzielonej płatności”, przedsiębiorca jest zobowiązany do składania zawiadomienia oraz jest zobowiązany do wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów takiej płatności? więcej »
 • 08.12.2023
  Samochód w leasingu w kosztach: Jak stosować limit 150 tys. zł?
  Czy art. 23 ust. 1 pkt 47a ustawy o PIT mówiący o limicie 150 000 zł, dotyczy wyłącznie opłat związanych z używaniem samochodu osobowego w ramach umowy leasingu (tj. opłaty wstępnej i rat), natomiast nie dotyczy opłaty końcowej związanej z wykupem samochodu osobowego z leasingu? Czy odsetki zawarte w racie leasingowej tego samochodu są w 100% kosztem uzyskania przychodu? więcej »
 • 29.11.2023
  Kara umowna kosztem podatkowym - fiskus musiał zmienił zdanie
  Art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawu o CIT nie odnosi się do kar umownych w ogólności, ale tylko do określonego ich typu - kar z tytułu wad dostarczonych towarów i usług (oraz nieterminowego usunięcia tych wad lub dostarczenia towarów lub usług wolnych od wad). Skoro zatem ustawodawca wyjątek od zasady uznawania za koszty uzyskania przychodów odniósł tylko do określonej kategorii kar umownych, rozszerzanie tego wyjątku na inne kategorie kar umownych, płaconych z innych tytułów, nie jest uprawnione ani dopuszczalne - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. więcej »
 • 22.11.2023
  Podróże prezesa zarządu w kosztach spółki
  Wydatki związane z przemieszczaniem się prezesa zarządu pomiędzy miejscem wykonywania obowiązków a miejscem zamieszkania, gdzie wykonuje on swoje obowiązki zdalnie, a także inne podróże służbowe są realizowane w celach związanych z kierowaniem przez niego spółką. Zatem, wydatki te ponoszone są w celu osiągnięcia, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów spółki. więcej »
 • 16.11.2023
  Zaliczenie do kosztów wydatków udokumentowanych fakturą bez NIP
  Jeżeli na gruncie odrębnych przepisów dowody potwierdzające poniesione wydatki stanowią dowody księgowe, będące podstawą wprowadzenia tych wydatków do podatkowej księgi przychodów i rozchodów, będą wystarczające również dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych. więcej »
 • 16.11.2023
  Kiedy prenumerata czasopism jest kosztem podatkowym?
  Przedsiębiorca nabywa usługę prenumeraty czasopism obejmującą okres od stycznia do grudnia 2023 r. Otrzymuje fakturę dokumentującą tę usługę oraz ujmuje ją w księgach rachunkowych w listopadzie 2022 r., natomiast dokonał zapłaty za tę usługę w grudniu 2022 r. W którym momencie przedsiębiorca powinien zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ww. wydatek? więcej »
 • 13.11.2023
  Aparat słuchowy nie może być kosztem podatkowym firmy
  Do kosztów uzyskania przychodów pozarolniczej działalności gospodarczej nie można zaliczyć wydatków osobistych, tj. m.in. takich, których poniesienie spowodowane jest wyłącznie stanem zdrowia podatnika prowadzącego działalność gospodarczą. Podstawowym celem poniesienia takich wydatków jest bowiem poprawa stanu zdrowia, bądź jakości życia podatnika, a nie osiągnięcie przychodu. więcej »
 • 03.11.2023
  Catering dla pracowników jako koszt podatkowy
  Spółka nabywa usługi cateringowe dla swoich pracowników. Posiłki opisane imieniem i nazwiskiem zamawiającego są dowożone bezpośrednio do siedziby spółki i przez nią opłacane. Skorzystanie z tego programu jest dobrowolne. Czy koszty zakupu na rzecz pracowników usług cateringowych będą dla spółki kosztem uzyskania przychodów? więcej »
 • 03.11.2023
  Ewidencjonowanie kosztów ogrzewania przy prowadzeniu działalności w mieszkaniu
  Wydatki poniesione na ogrzewanie firmy prowadzonej we własnym mieszkaniu mogą być zaksięgowane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Wydatek musi być jednak prawidłowo udokumentowany oraz rozliczony w wysokości adekwatnej do powierzchni, jaka jest przeznaczona na prowadzenie firmy. więcej »
 • 02.11.2023
  Zakup konsoli do gier dla pracowników w kosztach firmy
  Spółka umożliwia integrację pracowników / współpracowników m.in. poprzez wspólną grę na konsoli do gier w strefie relaksu, która jest dostępna zarówno w godzinach pracy (korzystanie w przerwach), a także poza godzinami pracy - w przypadku wydarzeń integracyjnych organizowanych na terenie biura. Czy wydatek na zakup konsoli do gier komputerowych do strefy relaksacyjno-integracyjnej stanowić koszt uzyskania przychodu spółki? więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

22.07.2024

Szkolenie on-line: Jak ustalić koszt wyrobu gotowego? Zasady ewidencji kosztów, ustalenie...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
23.07.2024

Szkolenie on-line: Estoński CIT - zasady, korzyści oraz pułapki

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
25.07.2024

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
29.07.2024

Szkolenie online: Rozliczanie transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych na gruncie podatku VAT...

cena: 790.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
29.07.2024

Szkolenie online: Akademia kadr 2024. Nowelizacja kodeksu pracy oraz dyrektywa Work Life Balance -...

cena: 1600.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY