Szukaj
Twój Urząd Skarbowy | Kalkulator wynagrodzeń | Zwrot VAT w budownictwie | OC biur, księgowych i zarządów
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Kalkulator zwrotu podatku VAT w budownictwie

Zobacz także

Zwrot VAT dla osób fizycznych
serwis tematyczny

Program Formularze VZM-1 podatki.biz
wersja instalacyjna, opis

Kalkulator zwrotu podatku VAT w budownictwie pozwala wyliczyć kwotę podatku od towarów i usług (VAT), jaka może zostać zwrócona z tytułu poniesionych wydatków związanych z zakupem materiałów budowlanych.

uruchom kalkulator
wszystkie kalkulatory


Zasada działania

Działanie kalkulatora zwrotu podatku VAT tytułem poniesionych wydatków związanych z budową, zakupem materiałów budowlanych, polega na podaniu wskaźników dotyczących poniesionych kosztów, takich jak:

kwot poniesionych wydatków kwalifikujących się do objęcia częściowym zwrotem podatku VAT
ceny 1 m. kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego
ewentualnego skorzystania z przysługujących ulg
tego, czy inwestycja wymaga pozwolenia na budowę


Przykład zastosowania

Sprawdzenie możliwej do zwrotu kwoty podatku VAT z tytułu zakupu materiałów budowlanych.

Zakończyliśmy inwestycję - budowę domu mieszkalnego.
Ponieśliśmy spore wydatki związane z zakupem materiałów budowlanych, opodatkowanych podatkiem VAT w wysokości 22%.
Chcemy wyliczyć, jaka przysługuje nam kwota zwrotu, z tytułu poniesionych wydatków.

Dla przedstawionego powyżej przykładu w pola:

Kwota wydatków brutto, kwalifikujących się do objęcia częściowym zwrotem (stawka VAT 22%) - wpisujemy odpowiednią wysokość - 26534,21 zł
Cena 1 m. kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych - wpisujemy odpowiednią wysokość - 2900 zł
Jeśli korzystaliśmy z ulg, na podstawie wymienionych przepisów prawa podatkowego - zaznaczamy odpowiednią opcję
Ostatecznie - zaznaczamy - czy inwestycja wymaga pozwolenia na budowę

W rezultacie, po wciśnięciu przycisku, otrzymujemy wynik - wysokość kwoty przysługującego zwrotu podatku od towarów i usług.


Kalkulator zwrotu podatku VAT w budownictwie

Rys. 1. Kalkulator zwrotu podatku VAT w budownictwie.

uruchom kalkulator
wszystkie kalkulatory

435721 zarejestrowanych użytkowników

1598 ujednoliconych aktów prawnych

35301 artykułów

342621 interpretacji izb i urzędów, indeks

399262 odbiorców biuletynu codziennego

302060 wypowiedzi na forum

Wskaźniki i stawki:

3959,00 zł  Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie na rok 2015

2375,40 zł  Podstawa ZUS dla prowadzących działalność od 01.2015

3896,97 zł  Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw za I kwartał 2014

3104,57 zł  Podstawa na ubezpieczenie zdrowotne dla prowadzących działalność od 01.2015

8%   Odsetki za zwłokę od należności podatkowych (odsetki podatkowe) od 09.10.2014

8%   Ustawowe odsetki za zwłokę (odsetki ustawowe) od 23.12.2014

Delegacje krajowe więcej »

Delegacje zagraniczne więcej »

wszystkie parametry »

NBP: 28.04.2017Kurs Walut:

AUD2.8934-0.13%
BGN2.1562-0.30%
BRL1.2158-0.53%
CAD2.8362-0.59%
CHF3.8951-0.27%
CNY0.5610-0.28%
CZK0.1565-0.25%
DKK0.5669-0.28%
EUR4.2170-0.30%
GBP5.0021+0.09%
USD3.8696-0.21%

wszystkie waluty »