Szukaj
Twój Urząd Skarbowy | Zwrot VAT za materiały budowlane | Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Kalkulator zwrotu podatku VAT w budownictwie

Zobacz także

Zwrot VAT dla osób fizycznych
serwis tematyczny

Program Formularze VZM-1 podatki.biz
wersja instalacyjna, opis

Kalkulator zwrotu podatku VAT w budownictwie pozwala wyliczyć kwotę podatku od towarów i usług (VAT), jaka może zostać zwrócona z tytułu poniesionych wydatków związanych z zakupem materiałów budowlanych.

uruchom kalkulator
wszystkie kalkulatory


Zasada działania

Działanie kalkulatora zwrotu podatku VAT tytułem poniesionych wydatków związanych z budową, zakupem materiałów budowlanych, polega na podaniu wskaźników dotyczących poniesionych kosztów, takich jak:

kwot poniesionych wydatków kwalifikujących się do objęcia częściowym zwrotem podatku VAT
ceny 1 m. kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego
ewentualnego skorzystania z przysługujących ulg
tego, czy inwestycja wymaga pozwolenia na budowę


Przykład zastosowania

Sprawdzenie możliwej do zwrotu kwoty podatku VAT z tytułu zakupu materiałów budowlanych.

Zakończyliśmy inwestycję - budowę domu mieszkalnego.
Ponieśliśmy spore wydatki związane z zakupem materiałów budowlanych, opodatkowanych podatkiem VAT w wysokości 22%.
Chcemy wyliczyć, jaka przysługuje nam kwota zwrotu, z tytułu poniesionych wydatków.

Dla przedstawionego powyżej przykładu w pola:

Kwota wydatków brutto, kwalifikujących się do objęcia częściowym zwrotem (stawka VAT 22%) - wpisujemy odpowiednią wysokość - 26534,21 zł
Cena 1 m. kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych - wpisujemy odpowiednią wysokość - 2900 zł
Jeśli korzystaliśmy z ulg, na podstawie wymienionych przepisów prawa podatkowego - zaznaczamy odpowiednią opcję
Ostatecznie - zaznaczamy - czy inwestycja wymaga pozwolenia na budowę

W rezultacie, po wciśnięciu przycisku, otrzymujemy wynik - wysokość kwoty przysługującego zwrotu podatku od towarów i usług.


Kalkulator zwrotu podatku VAT w budownictwie

Rys. 1. Kalkulator zwrotu podatku VAT w budownictwie.

uruchom kalkulator
wszystkie kalkulatory

422426 zarejestrowanych użytkowników

41022 artykułów

342621 interpretacji izb i urzędów, indeks

388123 odbiorców biuletynu codziennego

310418 wypowiedzi na forum

Wskaźniki i stawki:

3959,00 zł  Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie na rok 2015

2375,40 zł  Podstawa ZUS dla prowadzących działalność od 01.2015

3896,97 zł  Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw za I kwartał 2014

3104,57 zł  Podstawa na ubezpieczenie zdrowotne dla prowadzących działalność od 01.2015

8%   Odsetki za zwłokę od należności podatkowych (odsetki podatkowe) od 09.10.2014

8%   Ustawowe odsetki za zwłokę (odsetki ustawowe) od 23.12.2014

Delegacje krajowe więcej »

Delegacje zagraniczne więcej »

wszystkie parametry »

NBP: 22.03.2019Kurs Walut:

AUD2.6912+0.24%
BGN2.1932+0.06%
BRL1.0006+0.52%
CAD2.8367+0.42%
CHF3.8079+0.61%
CLP0.5686+0.23%
CNY0.5651+0.52%
CZK0.1669-0.18%
EUR4.2894+0.06%
GBP4.9700+0.40%
USD3.7948+0.98%

wszystkie waluty »