Szukaj
Twój Urząd Skarbowy | Zwrot VAT za materiały budowlane | Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Kalkulator razem czy osobno

Kalkulator razem czy osobno umożliwia przeprowadzenie symulacji - zbadania korzyści wynikających ze wspólnego, bądź rozdzielnego - rozliczenia się małżonków z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2010.

Kalkulator umożliwia przeprowadzenie symulacji w oparciu o parametry dotyczące uzyskanych przychodów, poniesionych kosztów - w tym odliczeń (odliczanych od przychodu oraz odliczanych od podatku).

uruchom kalkulator
wszystkie kalkulatory


Zasada działania

Działanie kalkulatora sprowadza się do wprowadzenia danych niezbędnych do przeprowadzenia wyliczeń, tj.:

określenia przychodów małżonków
określenia kosztów poniesionych przez małżonków:
odliczanych od przychodu i osobno odliczanych od podatku


Przykład zastosowania

Symulacja korzyści wynikających ze wspólnego rozliczenia się małżonków:

Oboje z małżonków, w ubiegłym roku podatkowym, uzyskiwali przychody. W chwili obecnej - przed złożeniem deklaracji podatkowej - zastanawiają się nad sposobem rozliczenia (indywidualnym lub wspólnym). W okresie, którego dotyczy rozliczenie, uzyskali następujące wynagrodzenie, oraz ponieśli następujące wydatki:

Podatnik
uzyskany przychód: 69425,20 zł
koszty odliczane od przychodu: 5451 zł
koszty odliczane od podatku: 1448,65 zł

Małżonek
uzyskany przychód: 25800 zł
koszty odliczane od przychodu: 1248,87 zł
koszty odliczane od podatku: 965,87 zł

Dla przedstawionego powyżej przykładu w sekcji Podatnik w polach:

Przychód - należy wpisać: 69425,20
Odliczenia od przychodu - należy wpisać: 5451
Odliczenia od podatku - należy wpisać: 1448,65

W sekcji Małżonek w polach:

Przychód - należy wpisać: 25800
Odliczenia od przychodu - należy wpisać: 1248,87
Odliczenia od podatku - należy wpisać: 965,87

Kalkulator razem czy osobno - rozliczenie wspólne i rozdzielne małżonków

Rys. 1. Kalkulator razem czy osobno - rozliczenie wspólne i rozdzielne małżonków.


W rezultacie, po wciśnięciu przycisku przelicz, otrzymamy wynik działania symulacji, tj.:

uzyskany dochód (dla każdego z małżonków oraz wspólnie)
wysokość wyliczonego podatku (dla każdego z małżonków oraz wspólnie)
wysokość podatku podlegającego wpłacie (dla każdego z małżonków oraz wspólnie)
Wysokość podatku przy rozliczeniu indywidualnym (suma podatku podatnika i małżonka)
Wysokość podatku przy rozliczeniu wspólnym (suma podatku podatnika i małżonka)

Kalkulator razem czy osobno - rozliczenie wspólne i rozdzielne małżonków

Rys. 2. Kalkulator razem czy osobno - korzyści z rozliczenia wspólnego.


uruchom kalkulator
wszystkie kalkulatory

421761 zarejestrowanych użytkowników

40717 artykułów

342621 interpretacji izb i urzędów, indeks

387463 odbiorców biuletynu codziennego

309724 wypowiedzi na forum

Wskaźniki i stawki:

3959,00 zł  Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie na rok 2015

2375,40 zł  Podstawa ZUS dla prowadzących działalność od 01.2015

3896,97 zł  Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw za I kwartał 2014

3104,57 zł  Podstawa na ubezpieczenie zdrowotne dla prowadzących działalność od 01.2015

8%   Odsetki za zwłokę od należności podatkowych (odsetki podatkowe) od 09.10.2014

8%   Ustawowe odsetki za zwłokę (odsetki ustawowe) od 23.12.2014

Delegacje krajowe więcej »

Delegacje zagraniczne więcej »

wszystkie parametry »

NBP: 15.02.2019Kurs Walut:

AUD2.7213-0.52%
BGN2.2110-0.35%
BRL1.0294+0.34%
CAD2.8851-0.67%
CHF3.8081-0.26%
CLP0.5768-0.62%
CNY0.5656-0.49%
CZK0.1682-0.06%
EUR4.3243-0.35%
GBP4.9104-0.66%
USD3.8326-0.49%

wszystkie waluty »