Szukaj
Zwrot VAT za materiały budowlane | Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Kalkulator rat kredytu

Zobacz także

Program Kalkulator IP - kalkulator finansowy
Wyliczenia związane z zaciąganiem kredytu, lokatą środków pieniężnych oraz leasingiem

Kalkulator rat kredytu pozwala wyliczyć obciążenie powstałe w wyniku spłaty kredytu, w zależności od okresu kredytowania, stopy nominalnej oprocentowania i rodzaju rat.

Możliwe jest również wyliczenie oprocentowania kredytu - zakładając określoną wysokość raty stałej.

Kalkulator kredytów okaże się pomocny dla tych wszystkich, którzy zastanawiają się nad finansowaniem wydatków za pomocą pożyczonych środków.

uruchom kalkulator
wszystkie kalkulatory


Zasada działania

Działanie kalkulatora sprowadza się do podania - określenia - wstępnych parametrów kredytu, takich jak:

kwota kredytu
długość kredytu w miesiącach
rodzaj rat (stała, malejąca)
oprocentowanie kredytu (nominalna stopa oprocentowania)
wartość opłat dodatkowych (kwotowo lub procentowo)
oraz zaznaczenia, czy opłaty dodatkowe mają zostać wliczone do kredytu
opcjonalnie - wprowadzenia wysokości raty kredytu


Przykład zastosowania

Symulacja spłaty kredytu konsumpcyjnego

Jesteśmy zainteresowani zaciągnięciem kredytu konsumpcyjnego, o następujących parametrach:

Wysokość zaciąganego kredytu: 6500 zł
czas trwania kredytu: 2 lata
rodzaj spłacanych rat: rata malejąca
oprocentowanie kredytu: 8,96%
opłaty dodatkowe: 1% za uruchomienie kredytu
sposób rozliczania opłat dodatkowych: wliczane do kredytu

Dla przedstawionego powyżej przykładu w polu:

Kwota kredytu - należy wpisać: 6500 zł
Długość kredytu w miesiącach - należy wpisać: 24
Rodzaj rat - należy wybrać: rata zmniejszająca się
Nominalna stopa oprocentowania - należy wpisać: 8,96
Opłaty dodatkowe - należy wybrać: %
oraz wpisać 1
dodatkowo należy zaznaczyć opcję Dodaj do kredytu

Kalkulator rat kredytu - symulacja kredytu konsumpcyjnego

Rys. 1. Kalkulator rat kredytu - symulacja kredytu konsumpcyjnego.


W rezultacie, po wciśnięciu przycisku przelicz, otrzymamy następujące informacje:

sumę odsetek do zapłaty, wynikających z zaciągniętego kredytu

Kalkulator rat kredytu - wysokość odsetek z tytułu zaciągnięcia kredytu konsumpcyjnego

Rys. 2. Kalkulator rat kredytu - wysokość odsetek.


Dodatkowo - w postaci tabelarycznej - otrzymamy symulację spłaty kredytu wraz z informacjami, takimi jak:

pozostałą - po pomniejszeniu o ratę - kwotę kredytu do spłaty
wysokość raty w rozbiciu na kapitał i odsetki
łączną wysokość raty kredytu, przypadającą do wpłaty

Kalkulator rat kredytu - wynik symulacji spłaty kredytu konsumpcyjnego

Rys. 3. Kalkulator rat kredytu - wynik symulacji spłaty kredytu konsumpcyjnego.


uruchom kalkulator
wszystkie kalkulatory

422769 zarejestrowanych użytkowników

41275 artykułów

388460 odbiorców biuletynu codziennego

310694 wypowiedzi na forum

Wskaźniki i stawki:

3959,00 zł  Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie na rok 2015

2375,40 zł  Podstawa ZUS dla prowadzących działalność od 01.2015

3896,97 zł  Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw za I kwartał 2014

3104,57 zł  Podstawa na ubezpieczenie zdrowotne dla prowadzących działalność od 01.2015

8%   Odsetki za zwłokę od należności podatkowych (odsetki podatkowe) od 09.10.2014

8%   Ustawowe odsetki za zwłokę (odsetki ustawowe) od 23.12.2014

Delegacje krajowe więcej »

Delegacje zagraniczne więcej »

wszystkie parametry »

NBP: 19.04.2019Kurs Walut:

AUD2.7229+0.02%
BGN2.1884+0.02%
BRL0.9689+0.41%
CAD2.8461+0.11%
CHF3.7557-0.08%
CLP0.5747+0.12%
CNY0.5677+0.18%
CZK0.16660.00%
EUR4.2802+0.03%
GBP4.9479-0.01%
USD3.8051+0.13%

wszystkie waluty »