Szukaj
Zwrot VAT za materiały budowlane | Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Kalkulator podatku dochodowego

Kalkulator podatku dochodowego umożliwia wyliczenie - dla osób prowadzących działalność gospodarczą - obciążeń z tytułu podatku (zaliczki) na podatek dochodowy od osób fizycznych, a także podstawy opodatkowania i dochodu.

Kalkulator umożliwia przeprowadzenie operacji w oparciu o parametry dotyczące konkretnego roku podatkowego.

Możliwe jest przeprowadzenie wyliczeń dla podatników rozliczających się metodą progresywną oraz rozliczających się na zasadzie podatku liniowego.

uruchom kalkulator
wszystkie kalkulatory


Zasada działania

Działanie kalkulatora sprowadza się do wprowadzenia danych niezbędnych do uzyskania ostatecznego wyniku (wysokości podatku - zaliczki na podatek), takich jak:

określenia roku podatkowego, a także metody rozliczania
(progresywna, liniowa)
wysokości uzyskanego przychodu
wysokości kosztów
wysokości (kwoty) zmniejszającej podstawę opodatkowania
wysokości (kwoty) zmniejszającej wyliczony podatek


Przykład zastosowania

Wyliczenie należnej zaliczki na podatek dochodowy podatnika, rozliczającego się na zasadach ogólnych

Podatnik, rozliczający się metoda progresywną, w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej w miesiącu 10.2005 osiągnął następujące wyniki:

przychód: 16587,58 zł
koszty: 4025,68 zł
poniósł wydatki wpływające na zmniejszenie podstawy opodatkowania
w wysokości: 1254,48 zł
poniósł wydatki wpływające na zmniejszenie podatku
w wysokości: 165,54 zł

Dla przedstawionego powyżej przykładu w polu:

Wybierz rok - należy wybrać: 2005
Przychód - należy wpisać: 16587,58
Koszty - należy wpisać: 4025,68
Zmniejszenia podstawy opodatkowania - należy wpisać: 1254,48
Zmniejszenia podatku - należy wpisać: 165,54

Kalkulator podatku dochodowego - wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Rys. 1. Kalkulator podatku dochodowego - wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy.


W rezultacie, po wciśnięciu przycisku przelicz, otrzymamy następujące wyniki:

uzyskany dochód
wyliczoną podstawę opodatkowania
wysokość podatku (zaliczki na podatek) podlegający wpłacie

Kalkulator podatku dochodowego - wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Rys. 2. Kalkulator podatku dochodowego - wyniki działania.


uruchom kalkulator
wszystkie kalkulatory

422769 zarejestrowanych użytkowników

41275 artykułów

388460 odbiorców biuletynu codziennego

310694 wypowiedzi na forum

Wskaźniki i stawki:

3959,00 zł  Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie na rok 2015

2375,40 zł  Podstawa ZUS dla prowadzących działalność od 01.2015

3896,97 zł  Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw za I kwartał 2014

3104,57 zł  Podstawa na ubezpieczenie zdrowotne dla prowadzących działalność od 01.2015

8%   Odsetki za zwłokę od należności podatkowych (odsetki podatkowe) od 09.10.2014

8%   Ustawowe odsetki za zwłokę (odsetki ustawowe) od 23.12.2014

Delegacje krajowe więcej »

Delegacje zagraniczne więcej »

wszystkie parametry »

NBP: 19.04.2019Kurs Walut:

AUD2.7229+0.02%
BGN2.1884+0.02%
BRL0.9689+0.41%
CAD2.8461+0.11%
CHF3.7557-0.08%
CLP0.5747+0.12%
CNY0.5677+0.18%
CZK0.16660.00%
EUR4.2802+0.03%
GBP4.9479-0.01%
USD3.8051+0.13%

wszystkie waluty »