Szukaj
Twój Urząd Skarbowy | Zwrot VAT za materiały budowlane | Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Kalkulator odsetek własnych (odsetki własne)

Zobacz także

Program do wyliczania odsetek
odsetki podatkowe, ustawowe, własne, nota odsetkowa

Parametry, wskaźniki
aktualnie obowiązujące stawki odsetek za zwłokę i inne...

Kalkulator odsetek własnych (odsetki własne) umożliwia wyliczanie odsetek własnych, tj. rozliczanych według zdefiniowanej przez siebie stopy procentowej, np. tytułem wpłat należności wynikających z zawartej umowy - strony umowy mogą bowiem w dowolny sposób kształtować swoje stosunki umowne - mogą zastrzec również inną niż ustawowa wysokość odsetek za zwłokę.

Odsetki mogą być rozliczane według:

- stawki rocznej
- stawki dziennej

uruchom kalkulator
wszystkie kalkulatory


Zasada działania

Działanie mechanizmu jest niezwykle proste - naliczenie odsetek za zwłokę sprowadza się do wpisania w formularzu:

a) daty powstania zobowiązania,
b) daty zapłaty należności,
c) kwoty spłacanego zobowiązania (należności głównej)
d) wysokości oprocentowania (stawki odsetkowej)
e) wybrania sposobu rozliczania odsetek (stawka roczna/stawka dzienna)


Przykład zastosowania (odsetki wg stawki rocznej)

Zapłata po terminie należności wynikającej z umowy.
sposób wyliczania odsetek: odsetki liczone wg stawki rocznej - 12,55%

Dłużnik dokonuje, po terminie, zapłaty wynikającej z zawartej umowy:

Typ zobowiązania: zobowiązanie wynikające z umowy
Kwota zobowiązania: 15687,54 zł
Termin wpłaty zobowiązania: 21.07.2003
Data dokonania zapłaty: 04.11.2005

Dla przedstawionego powyżej przykładu w pola:

data powstania zobowiązania - należy wpisać: 21.07.2003
data zapłaty należności - należy wpisać: 04.11.2005
kwota spłacanego zobowiązania (należność główna) - należy wpisać: 15687,54 zł
(lub kwotę mniejszą, jeśli należność główna nie jest spłacana w całości)
wysokość oprocentowania (stawka odsetkowa) - należy wpisać: 12,55
sposób rozliczania odsetek - należy wybrać: wg stawki rocznej


Kalkulator odsetek własnych - wprowadzanie wartości

Rys. 1. Kalkulator odsetek własnych - wprowadzanie wartości.


W rezultacie, po wciśnięciu przycisku przelicz, otrzymamy wynik działania kalkulatora.
Kalkulator wyliczy:

ilość dni spóźnienia,
kwotę odsetek za zwłokę,
wysokość kwoty podlegającej wpłacie - tj. sumę odsetek i zobowiązania.

Kalkulator odsetek własnych - wynik działania

Rys. 2. Kalkulator odsetek własnych - wynik działania.


Przykład zastosowania (odsetki wg stawki dziennej)

Zapłata po terminie raty kredytu kupieckiego.
sposób wyliczania odsetek: odsetki liczone wg stawki dziennej - 0,50%

Dłużnik dokonuje, po terminie, zapłaty raty kredytu kupieckiego:

Typ zobowiązania: zobowiązanie wynikające z umowy o kredyt kupiecki
Kwota zobowiązania: 1896,54 zł
Termin wpłaty zobowiązania: 09-09-2005
Data dokonania zapłaty: 04-11-2005

Dla przedstawionego powyżej przykładu w pola:

data powstania zobowiązania - należy wpisać: 09-09-2005
data zapłaty należności - należy wpisać: 04.11.2005
kwota spłacanego zobowiązania (należność główna) - należy wpisać: 1896,54 zł
(lub kwotę mniejszą, jeśli należność główna nie jest spłacana w całości)
wysokość oprocentowania (stawka odsetkowa) - należy wpisać: 0,50
sposób rozliczania odsetek - należy wybrać: wg stawki dziennej

Kalkulator odsetek własnych - wprowadzanie wartości

Rys. 3. Kalkulator odsetek własnych - wprowadzanie wartości.


W rezultacie, po wciśnięciu przycisku przelicz, otrzymamy wynik działania kalkulatora.
Kalkulator wyliczy:

ilość dni spóźnienia,
kwotę odsetek za zwłokę,
wysokość kwoty podlegającej wpłacie - tj. sumę odsetek i zobowiązania.

Kalkulator odsetek własnych - wynik działania

Rys. 4. Kalkulator odsetek własnych - wynik działania.


uruchom kalkulator
wszystkie kalkulatory

422426 zarejestrowanych użytkowników

41022 artykułów

342621 interpretacji izb i urzędów, indeks

388123 odbiorców biuletynu codziennego

310418 wypowiedzi na forum

Wskaźniki i stawki:

3959,00 zł  Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie na rok 2015

2375,40 zł  Podstawa ZUS dla prowadzących działalność od 01.2015

3896,97 zł  Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw za I kwartał 2014

3104,57 zł  Podstawa na ubezpieczenie zdrowotne dla prowadzących działalność od 01.2015

8%   Odsetki za zwłokę od należności podatkowych (odsetki podatkowe) od 09.10.2014

8%   Ustawowe odsetki za zwłokę (odsetki ustawowe) od 23.12.2014

Delegacje krajowe więcej »

Delegacje zagraniczne więcej »

wszystkie parametry »

NBP: 22.03.2019Kurs Walut:

AUD2.6912+0.24%
BGN2.1932+0.06%
BRL1.0006+0.52%
CAD2.8367+0.42%
CHF3.8079+0.61%
CLP0.5686+0.23%
CNY0.5651+0.52%
CZK0.1669-0.18%
EUR4.2894+0.06%
GBP4.9700+0.40%
USD3.7948+0.98%

wszystkie waluty »