Szukaj
Twój Urząd Skarbowy | Zwrot VAT za materiały budowlane | Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Kalkulator odsetek ustawowych

Zobacz także

Program do wyliczania odsetek
odsetki podatkowe, ustawowe, własne, nota odsetkowa

Parametry, wskaźniki
aktualnie obowiązujące stawki odsetek za zwłokę i inne...

Kalkulator odsetek ustawowych (odsetki ustawowe) umożliwia wyliczanie odsetek ustawowych, np. tytułem wpłat należności wynikających z nieuregulowanych na czas Faktur VAT, rozliczeń wzajemnych itp.

uruchom kalkulator
wszystkie kalkulatory


Zasada działania

Działanie mechanizmu jest niezwykle proste - naliczenie odsetek za zwłokę sprowadza się do wpisania w formularzu:

a) daty powstania zobowiązania,
b) daty zapłaty należności,
c) kwoty spłacanego zobowiązania (należności głównej)

Kalkulator wylicza odsetki ustawowe za zwłokę, dla których data powstania zobowiązania nie jest starsza niż 15.08.1992


Przykład zastosowania

Zapłata po terminie Faktury VAT.

Dłużnik dokonuje, po terminie, zapłaty wynikającej z otrzymanej Faktury VAT:

Typ zobowiązania: zobowiązanie wynikające z faktury
Kwota zobowiązania: 15687,54 zł
Termin wpłaty zobowiązania: 21.07.2003
Data dokonania zapłaty: 04.11.2005

Dla przedstawionego powyżej przykładu w pola:

data powstania zobowiązania - należy wpisać: 21.07.2003
data zapłaty należności - należy wpisać: 04.11.2005
kwota spłacanego zobowiązania (należność główna) - należy wpisać: 15687,54 zł
(lub kwotę mniejszą, jeśli należność główna nie jest spłacana w całości).


Kalkulator odsetek ustawowych - wprowadzanie wartości

Rys. 1. Kalkulator odsetek ustawowych - wprowadzanie wartości.


W rezultacie, po wciśnięciu przycisku przelicz, otrzymamy wynik działania kalkulatora.
Kalkulator wyliczy:

ilość dni spóźnienia,
kwotę odsetek za zwłokę,
wysokość kwoty podlegającej wpłacie - tj. sumę odsetek i zobowiązania.

Kalkulator odsetek ustawowych - wynik działania

Rys. 2. Kalkulator odsetek ustawowych - wynik działania.


Dodatkowo - w formie tabelarycznej - przedstawiane jest również zestawienie - według jakiej stawki (stawek) nastąpiło rozliczenie w okresie pomiędzy datą powstania zobowiązania, a datą zapłaty. Kalkulator odsetek ustawowych - stawka odsetek

Rys. 3. Kalkulator odsetek ustawowych - stawka odsetek.

uruchom kalkulator
wszystkie kalkulatory

422426 zarejestrowanych użytkowników

41022 artykułów

342621 interpretacji izb i urzędów, indeks

388123 odbiorców biuletynu codziennego

310418 wypowiedzi na forum

Wskaźniki i stawki:

3959,00 zł  Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie na rok 2015

2375,40 zł  Podstawa ZUS dla prowadzących działalność od 01.2015

3896,97 zł  Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw za I kwartał 2014

3104,57 zł  Podstawa na ubezpieczenie zdrowotne dla prowadzących działalność od 01.2015

8%   Odsetki za zwłokę od należności podatkowych (odsetki podatkowe) od 09.10.2014

8%   Ustawowe odsetki za zwłokę (odsetki ustawowe) od 23.12.2014

Delegacje krajowe więcej »

Delegacje zagraniczne więcej »

wszystkie parametry »

NBP: 22.03.2019Kurs Walut:

AUD2.6912+0.24%
BGN2.1932+0.06%
BRL1.0006+0.52%
CAD2.8367+0.42%
CHF3.8079+0.61%
CLP0.5686+0.23%
CNY0.5651+0.52%
CZK0.1669-0.18%
EUR4.2894+0.06%
GBP4.9700+0.40%
USD3.7948+0.98%

wszystkie waluty »