Szukaj
Zwrot VAT za materiały budowlane | Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Kalkulator odsetek podatkowych (odsetki podatkowe)

Zobacz także

Program do wyliczania odsetek
odsetki podatkowe, ustawowe, własne, nota odsetkowa

Parametry, wskaźniki
aktualnie obowiązujące stawki odsetek za zwłokę i inne...

Kalkulator odsetek podatkowych (odsetki podatkowe) umożliwia wyliczanie odsetek od należności podatkowych, np. tytułem wpłat należności podatkowych, składek na ubezpieczenia do ZUS itp.

uruchom kalkulator
wszystkie kalkulatory


Zasada działania

Działanie mechanizmu jest niezwykle proste - naliczenie odsetek za zwłokę sprowadza się do wpisania w formularzu:

a) daty powstania zobowiązania podatkowego,
b) daty zapłaty należności,
c) kwoty spłacanego zobowiązania (należności głównej)

Kalkulator wylicza odsetki od należności podatkowych (odsetki podatkowe), dla których data powstania zobowiązania nie jest starsza niż 29.05.1995.


Odsetki podatkowe - tabela stawek odsetek od należności podatkowych (od roku 2004)

Odsetki podatkowe - pełna tabela zmian stawek - kliknij tutaj


Przykład zastosowania

Zapłata po terminie zaliczki na podatek dochodowy

Podatnik dokonuje, po ustawowym terminie, zapłaty zaliczki na podatek dochodowy, z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej - na podstawie deklaracji PIT-5 za miesiąc wrzesień 2005:

Typ zobowiązania: zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych
Kwota zobowiązania: 1582 zł
Ustawowy termin wpłaty zobowiązania: 20.10.2005
Data dokonania zapłaty: 08.11.2005

Dla przedstawionego powyżej przykładu w pola:

data powstania zobowiązania podatkowego - należy wpisać: 20.10.2005
data zapłaty należności - należy wpisać: 08.11.2005
kwota spłacanego zobowiązania (należność główna) - należy wpisać: 1582 zł
(lub kwotę mniejszą, jeśli należność główna nie jest spłacana w całości).


Kalkulator odsetek od należności podatkowych - wprowadzanie wartości

Rys. 1. Kalkulator odsetek od należności podatkowych - wprowadzanie wartości.


W rezultacie, po wciśnięciu przycisku przelicz, otrzymamy wynik działania kalkulatora.
Kalkulator wyliczy:

ilość dni spóźnienia,
kwotę odsetek za zwłokę,
wysokość kwoty podlegającej wpłacie - tj. sumę odsetek i zobowiązania.

Kalkulator odsetek od należności podatkowych - wynik działania

Rys. 2. Kalkulator odsetek od należności podatkowych - wynik działania.


Dodatkowo - w formie tabelarycznej - przedstawiane jest również zestawienie - według jakiej stawki (stawek) nastąpiło rozliczenie w okresie pomiędzy datą powstania zobowiązania, a datą zapłaty. Kalkulator odsetek od należności podatkowych - stawka odsetek

Rys. 3. Kalkulator odsetek od należności podatkowych - stawka odsetek.

uruchom kalkulator
wszystkie kalkulatory

422765 zarejestrowanych użytkowników

41274 artykułów

388455 odbiorców biuletynu codziennego

310696 wypowiedzi na forum

Wskaźniki i stawki:

3959,00 zł  Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie na rok 2015

2375,40 zł  Podstawa ZUS dla prowadzących działalność od 01.2015

3896,97 zł  Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw za I kwartał 2014

3104,57 zł  Podstawa na ubezpieczenie zdrowotne dla prowadzących działalność od 01.2015

8%   Odsetki za zwłokę od należności podatkowych (odsetki podatkowe) od 09.10.2014

8%   Ustawowe odsetki za zwłokę (odsetki ustawowe) od 23.12.2014

Delegacje krajowe więcej »

Delegacje zagraniczne więcej »

wszystkie parametry »

NBP: 19.04.2019Kurs Walut:

AUD2.7229+0.02%
BGN2.1884+0.02%
BRL0.9689+0.41%
CAD2.8461+0.11%
CHF3.7557-0.08%
CLP0.5747+0.12%
CNY0.5677+0.18%
CZK0.16660.00%
EUR4.2802+0.03%
GBP4.9479-0.01%
USD3.8051+0.13%

wszystkie waluty »