Szukaj
Zwrot VAT za materiały budowlane | Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Kalkulator VAT - Stawki VAT

Kalkulator VAT to w istocie kalkulator brutto netto. Pozwala, jeśli znamy cenę brutto obliczyć cenę netto i odwrotnie - na podstawie znanej ceny netto ustalić cenę brutto. Oczywiście - konieczne jest wprowadzenie odpowiedniej stawki VAT. Kalkulator znajduje się nieco niżej, poprzedzony teoretycznym wstępem, z którego dowiecie się, dlaczego stosowane są różne stawki VAT i jak to działa w praktyce.

Czym tak naprawdę jest podatek VAT?

Podatek VAT jest podatkiem pośrednim, dodawanym do ceny przez czynnych podatników VAT (czyli takich podatników, którzy są zobowiązani doliczać do ceny swoich towarów i usług ten podatek) za każdym razem, kiedy występuje dostawa towaru lub usługi - z wyjątkiem przypadków, gdy dostawa ta jest od podatku zwolniona lub opodatkowana stawką VAT preferencyjną 0%. Każdy czynny podatnik dokonujący opodatkowanej sprzedaży ma jednak prawo do odliczenia od podatku dodanego do ceny przy sprzedaży (w terminologii rozliczeń z urzędem skarbowym i w przepisach ten podatek nazywany jest podatkiem należnym) podatku, który został naliczony przez innego czynnego podatnika VAT przy dostawie towarów i usług niezbędnych do dokonania sprzedaży opodatkowanej.

Przedstawię tę zasadę na przykładzie.

Przyjrzyjmy się przedsiębiorcy, który jest czynnym podatnikiem VAT i zajmuje się w swojej działalności gospodarczej sprzedażą artykułów przemysłowych. Sprzedaż ta opodatkowana jest stawką VAT 23% (w przykładzie stosujemy stawkę VAT 23% - jest to tzw. stawka VAT podstawowa, ale w obrocie funkcjonują różne stawki VAT - o czym za chwilę). Co oczywiste, aby towar sprzedać, należy go uprzednio zakupić.

Podatnicy VAT, kupując towary i usługi, operują pojęciami ceny netto i brutto. Netto to cena bez VAT, brutto - cena zawierająca już ten podatek. Ponieważ najczęściej podatek uwzględniony w cenie kupowanego towaru lub usługi przedsiębiorcy będą mogli odliczyć w dalszej fazie obrotu, zwracają głównie uwagę na cenę netto - tym się między innymi różnią od zwykłych konsumentów, którzy podatku VAT zapłaconego w cenie nie odliczą - dla tych ostatnich ważna jest cena brutto.

Przedsiębiorca kupuje więc towary handlowe od hurtowników. Wydaje na te towary miesięcznie 100 000 zł netto. Oznacza to, że musi zapłacić dostawcom 123 000 zł brutto (100 000 zł + 23% VAT).

Następnie sprzedaje te towary konsumentom lub innym przedsiębiorcom, ale już za cenę 140 000 zł netto. Oznacza to, że do cen musi doliczyć VAT wg stawki 23% od 140 000 zł - czyli 32 200 zł. Gdyby przedsiębiorcy nie mieli prawa do odliczania VAT, który został naliczony na poprzednich etapach obrotu, nasz przykładowy przedsiębiorca musiałby odprowadzić do budżetu pełną kwotę podatku VAT, którą pobrał od nabywców swoich towarów (tak, tak, inkasując cenę za towar, przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT staje się w istocie poborcą podatkowym - z czym wiążą się oczywiście obowiązki i odpowiedzialność).

Ale na szczęście tak nie jest - podatek pobierany jest bowiem w idealnym przypadku od wartości dodanej. W naszym przykładzie ta wartość dodana wynosi 40 000 zł (kupił za 100 000 zł, sprzedał za 140 000 zł).

Zobaczmy, jak działa ten system w swojej najprostszej postaci. Kupując towary, przedsiębiorca zapłacił 23 000 zł VAT (tyle doliczono do ceny netto kupowanych przez niego towarów). Sprzedając, pobrał od klientów już 32 200 zł VAT. Ponieważ podatek naliczony (czyli 23 000 zł) może odjąć od podatku należnego (32 200 zł), będzie miał do zapłaty podatek w kwocie 9200 zł (różnica między podatkiem należnym a naliczonym: 32 200 zł - 23 000 zł). Zauważcie: ta kwota to po prostu 23% od kwoty 40 000 zł, czyli kwoty, która stanowi wartość dodaną do towaru. I stąd nazwa - podatek od wartości dodanej.

Definicje do zapamiętania

Podatek należny VAT - podatek, wg odpowiedniej stawki VAT, który doliczyłeś do ceny netto sprzedawanego towaru lub usługi.
Podatek naliczony VAT - podatek, który doliczył wg odpowiedniej stawki VAT do ceny netto Twój dostawca.
Podatek do zapłaty - dodatnia różnica między podatkiem VAT należnym a podatkiem VAT naliczonym.
Podatek do zwrotu - ujemna różnica między podatkiem należnym VAT a podatkiem VAT naliczonym.

Stawki VAT

Po wybuchu jednego z kolejnych światowych kryzysów finansowych polski rząd postanowił podnieść stawki VAT - na czas kryzysu. I choć kryzys za nami, podwyższone stawki VAT pozostały. Od tej pory stawki VAT w zależności od towaru, usługi lub szczególnych warunków dostawy towaru lub świadczenia usługi wynoszą: 0, 5%, 8%, 23%. Podwyższone zostały stawki z 22% na 23% i z 7% na 8%.

Kalkulator VAT

Kalkulator VAT pozwala na wybór lub wprowadzenie stawki VAT, oraz wartości brutto netto. Przewidując, że stawki VAT mogą w dalszym ciągu ulegać modyfikacjom, w kalkulatorze znajduje się również pole na wprowadzenie dowolnej stawki VAT.

Dostępne w Kalkulatorze stawki: dowolna, 0%, 5%, 7%, 8%, 22%, 23%.

Kalkulator VAT pozwala również wyliczyć obciążenie podatkiem VAT sprzedawcy, znającego cenę netto lub cenę brutto zakupu i sprzedaży. W tym celu należy skorzystać z sekcji kalkulatora: - Wylicz podatek VAT do zapłaty.

Kalkulator netto brutto VAT z wykorzystaniem znanej stawki VAT

W kolumnie: Stawki VAT zaznacz lub wprowadź stawkę VAT | W kolumnie netto wprowadź kwotę netto lub | W kolumnie brutto wprowadź kwotę brutto | Wybierz przycisk PRZELICZ | Wprowadzone i wyliczone kwoty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku przy zastosowaniu wprowadzonej stawki VAT.

Stawka VAT lub
Kwota PLN

Wylicz podatek VAT do zapłaty

W kolumnie Stawki VAT zakup zaznacz lub wprowadź stawkę VAT | W kolumnie Stawki VAT sprzedaż zaznacz lub wprowadź stawkę VAT | Wprowadź znaną cenę zakupu do jednej z kolumn - Cena zakupu netto Cena zakupu brutto. | Wprowadź odpowiednią kwotę w kolumnie Cena sprzedaży netto lub Cena sprzedaży brutto. Wybierz przycisk PRZELICZ. W rezultacie otrzymasz: Cenę zakupu netto Cenę zakupu brutto Stawki VAT - zakupu i sprzedaży, marżę netto, marżę brutto, podatek VAT do zapłaty.

Stawka VAT zakup lub
Stawka VAT sprzedaż lub
Cena zakupu PLN
Cena sprzedaży PLN

Chcesz dowiedzieć się więcej o stosowaniu stawek VAT? Zapraszamy do dalszej lektury.

Skoro tak prosto, to dlaczego tak trudno?
Prezentowany wyżej przykład mógłby wskazywać, że nie ma nic prostszego niż VAT i jego stosowanie. Przecież zasady jego naliczania są banalne. Co więc powoduje, że podatek VAT w stosowaniu jest bardzo uciążliwy, obciążony wieloma obowiązkami dokumentacyjnymi, i co sprawia, że w praktyce każdy podatnik prędzej czy później ma z tym podatkiem problemy? Mogłoby być prosto. Wystarczyłoby, żeby obowiązywała jedna stawka VAT na wszystkie towary i usługi, bez zwolnień, wyłączeń, ulg, wyjątków i podmiotów zwolnionych. To jednak niemożliwe - zarówno ze względów społecznych, jak i gospodarczych. Obowiązują nas również postanowienia prawa międzynarodowego - w istocie polskie regulacje prawne dotyczące VAT są jedynie realizacją przepisów UE (choć z harmonizacją prawa w zakresie VAT Polska ma jeszcze pewne problemy). To wszystko sprawia, że sprawy się komplikują.

Obowiązujące zwolnienia i różnice w stawkach VAT oraz liczne ograniczenia związane z odliczaniem podatku, a także konieczność rozliczania transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami, które mają siedziby na terenie różnych krajów, powodują, że proste zasady z opisanego wyżej przykładu w praktyce stosuje się bardzo rzadko. Prezentuję kolejny przykład, który pokazuje, jak sprawy potrafią się skomplikować w stosunkowo prostej sytuacji.

Tym razem nasz przedsiębiorca to producent elementów wyposażenia medycznego, opodatkowanego różnymi stawkami VAT. W zależności od ich przeznaczenia elementy te mogą być opodatkowane stawką VAT 0%, 8% lub 23% (niestety, kiedy ustawodawca postanawia wprowadzić stawki obniżone, sytuacja się komplikuje, ponieważ zawsze jest ktoś, kto musi zapłacić stawkę podstawową, i trzeba uważać, by ten ktoś nie korzystał ze stawki obniżonej; poza tym należy dopilnować wielu innych rzeczy - o czym za chwilę).

Aby móc produkować, przedsiębiorca kupuje różnego rodzaju materiały, materiały pomocnicze, maszyny, usługi itp. Załóżmy dla uproszczenia, że kupując te wszystkie dobra, płaci dostawcom cenę netto powiększoną o kwotę wyliczoną wg stawki VAT 23%.

Mogą teraz wystąpić trzy sytuacje (to przykład - w rzeczywistości tych sytuacji będzie trochę więcej, ze względu na ich wzajemne kombinacje).

I. Przedsiębiorca kupuje towary i usługi za 100 000 zł netto, płacąc przy zakupie 23 000 zł VAT (stawka VAT 23%). Wytwarza wyposażenie, które sprzedaje za 140 000 zł netto, ze stawką VAT 0%.
II. Jak wyżej, ale wyposażenie sprzedaje za 140 000 zł netto, ze stawką VAT 8%.
III. Jak wyżej, ale wyposażenie sprzedaje za 140 000 zł netto, ze stawką VAT 23%.

W pierwszym przypadku podatek należny wynosi 0% od 140 000 zł, czyli 0 zł. W drugim przypadku podatek należny wyniesie 8% od 140 000 zł, czyli 11 200 zł. A w trzecim - 23% od 140 000 zł, czyli 32 200 zł.

W każdym z tych przypadków przedsiębiorca ma prawo pomniejszyć podatek należny o podatek naliczony przy zakupach, stosując odpowiednie stawki VAT. I tu zaczyna się cały problem. Spójrzcie na poniższą tabelę:

Zakup netto VAT naliczony Sprzedaż netto Stawka podatku VAT należny Podatek do zapłaty
(5 - 2)
1 2 3 4 5 6
100 000,00 zł 23 000,00 zł 140 000,00 zł 0% 0,00 zł -23 000,00 zł
100 000,00 zł 23 000,00 zł 140 000,00 zł 8% 11 200,00 zł -11 800,00 zł
100 000,00 zł 23 000,00 zł 140 000,00 zł 23% 32 200,00 zł 9200,00 zł

Widzicie, co się dzieje w poszczególnych przypadkach?

W przykładach I i II producent ma prawo otrzymać od urzędu skarbowego ZWROT podatku, ale w przypadku III musi już podatek zapłacić. Czy dziwicie się, że naturalną rzeczą jest, że producenci często chcieliby sprzedawać ze stawką VAT 0%, otrzymując zwrot z urzędu skarbowego? Chyba nie.

Ale nie dziwcie się również, że fiskus robi wszystko, aby ta stawka była stosowana tylko i wyłącznie w tym zakresie, dla jakiego została przewidziana. A że przedstawiciel fiskusa nie może być w każdej firmie, stąd mnogość przepisów, ewidencji VAT, deklaracji i - niestety - kontroli VAT.

Jesteście zainteresowani jak stosować obniżone stawki VAT i jak stosować zasady rządzące podatkiem od towarów i usług w praktyce? Zapraszamy do udziału w naszym e-kursie: Zrozumieć VAT, przeznaczonym dla początkujących przedsiębiorców i księgowych.

422765 zarejestrowanych użytkowników

41274 artykułów

388455 odbiorców biuletynu codziennego

310696 wypowiedzi na forum

Wskaźniki i stawki:

3959,00 zł  Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie na rok 2015

2375,40 zł  Podstawa ZUS dla prowadzących działalność od 01.2015

3896,97 zł  Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw za I kwartał 2014

3104,57 zł  Podstawa na ubezpieczenie zdrowotne dla prowadzących działalność od 01.2015

8%   Odsetki za zwłokę od należności podatkowych (odsetki podatkowe) od 09.10.2014

8%   Ustawowe odsetki za zwłokę (odsetki ustawowe) od 23.12.2014

Delegacje krajowe więcej »

Delegacje zagraniczne więcej »

wszystkie parametry »

NBP: 19.04.2019Kurs Walut:

AUD2.7229+0.02%
BGN2.1884+0.02%
BRL0.9689+0.41%
CAD2.8461+0.11%
CHF3.7557-0.08%
CLP0.5747+0.12%
CNY0.5677+0.18%
CZK0.16660.00%
EUR4.2802+0.03%
GBP4.9479-0.01%
USD3.8051+0.13%

wszystkie waluty »