Szukaj
Zwrot VAT za materiały budowlane | Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Strona główna kalkulatorów

Udostępniamy następujące kalkulatory, do których linki i krótki opis znajduje się poniżej w kolejności alfabetycznej:

Zapraszamy do skorzystania z kalkulatorów podatki.biz. Jeżeli uważasz, że na tej stronie powinien znaleźć się jeszcze jakiś kalkulator, napisz do nas. Jeżeli uważasz, że warto powiadomić o tej stronie znajomego, użyj linku "Wyślij stronę znajomemu" znajdującego się na dole każdej strony.

Kalkulator brutto-netto

Kalkulator brutto-netto umożliwia błyskawiczne wyliczenie wynagrodzenia netto lub brutto.

Częstokroć, zatrudniając nowego pracownika, chcemy zaoferować mu konkretny wymiar pensji (a więc kwotę netto) - ręczne próby dopasowania pensji brutto w taki sposób, aby w rezultacie uzyskać odpowiednią wysokość wynagrodzenia wypłacanego "na rękę" stanowią nielada wyzwanie, a dodatkowo zabierają dużo czasu.

Kalkulator brutto - netto znakomicie ułatwia to zadanie - kalkulator działa zarówno w jedną, jak i w drugą stronę - na podstawie wynagrodzenia brutto, wylicza należną pensję netto, oraz na podstawie pensji netto wylicza wynagrodzenie brutto. Dodatkowo pokazywany jest także całkowity koszt wynagrodzenia.

W przypadku wynagrodzenia liczonego od kwoty netto, uzyskane wartości - wynagrodzenie brutto - są przybliżone (tolerancja +/- 10 gr) - ze względu na algorytm zaokrągleniowy.

zobacz więcej

Kalkulator - kilometrówka

Kalkulator - kilometrówka umożliwia wyliczenie kwoty wypłacanej z tytułu używania pojazdu dla celów działalności gospodarczej.

Kalkulator uwzględnia także - w przypadku rozliczania należności za używanie samochodu pracownika - zmniejszenie kwoty przysługującego ryczałtu uwzględniając nieobecności pracownika w danym miesiącu.

zobacz więcej

Kalkulator odsetek podatkowych (odsetki podatkowe)

Kalkulator odsetek podatkowych (odsetki podatkowe) umożliwia wyliczanie odsetek od należności podatkowych, np. tytułem wpłat należności podatkowych, składek na ubezpieczenia do ZUS itp.

zobacz więcej

Kalkulator odsetek ustawowych

Kalkulator odsetek ustawowych umożliwia wyliczanie odsetek ustawowych, np. tytułem wpłat należności wynikających z nieuregulowanych na czas Faktur VAT, rozliczeń wzajemnych itp.

zobacz więcej

Kalkulator odsetek własnych (odsetki własne)

Kalkulator odsetek własnych (odsetki własne) umożliwia wyliczanie odsetek własnych, tj. rozliczanych według zdefiniowanej przez siebie stopy procentowej, np. tytułem wpłat należności wynikających z zawartej umowy - strony umowy mogą bowiem w dowolny sposób kształtować swoje stosunki umowne - mogą zastrzec również inną niż ustawowa wysokość odsetek za zwłokę.

Odsetki mogą być rozliczane według:

- stawki rocznej
- stawki dziennej

zobacz więcej

Kalkulator podatku dochodowego

Kalkulator podatku dochodowego umożliwia wyliczenie - dla osób prowadzących działalność gospodarczą - obciążeń z tytułu podatku (zaliczki) na podatek dochodowy od osób fizycznych, a także podstawy opodatkowania i dochodu.

Kalkulator umożliwia przeprowadzenie operacji w oparciu o parametry dotyczące konkretnego roku podatkowego.

Możliwe jest przeprowadzenie wyliczeń dla podatników rozliczających się metodą degresywną oraz rozliczających się na zasadzie podatku liniowego.

zobacz więcej

Kalkulator płacowy - ZUS, zaliczka na podatek

Kalkulator płacowy - ZUS, zaliczka na podatek umożliwia wyliczenie wynagrodzenia netto lub brutto pracownika, składek na ubezpieczenia ZUS oraz wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy.

Wyliczenia możliwe są zarówno dla pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, jak również w przypadku zawarcia umowy cywilno-prawnej.

Kalkulator umożliwia przeprowadzenie operacji w oparciu o parametry dotyczące konkretnego roku podatkowego.

zobacz więcej

Kalkulator rat kredytu

Kalkulator rat kredytu pozwala wyliczyć obciążenie powstałe w wyniku spłaty kredytu, w zależności od okresu kredytowania, stopy nominalnej oprocentowania i rodzaju rat.

Możliwe jest również wyliczenie oprocentowania kredytu - zakładając określoną wysokość raty stałej.

Kalkulator kredytów okaże się pomocny dla tych wszystkich, którzy zastanawiają się nad finansowaniem wydatków za pomocą pożyczonych środków.

zobacz więcej

Kalkulator razem czy osobno

Kalkulator razem czy osobno umożliwia przeprowadzenie symulacji - zbadania korzyści wynikających ze wspólnego, bądź rozdzielnego - rozliczenia się małżonków z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2010.

Kalkulator umożliwia przeprowadzenie symulacji w oparciu o parametry dotyczące uzyskanych przychodów, poniesionych kosztów - w tym odliczeń (odliczanych od przychodu oraz odliczanych od podatku).

zobacz więcej

Kalkulator rzeczywistej stopy oprocentowania

Kalkulator rzeczywistej stopy oprocentowania pozwala wyliczyć rzeczywistą stopę oprocentowania, której - zgodnie z obowiązującymi przepisami - podawanie we wszelkich materiałach informacyjnych dotyczących oferty kredytowej jest obowiązkowe.

zobacz więcej

Kalkulator - walutowy

Kalkulator - walutowy umożliwia przeliczanie walut według kursów średnich notowanych przez NBP.

zobacz więcej

Kalkulator wyboru zasad opodatkowania: ryczałt - zasady ogólne

Kalkulator wyboru zasad opodatkowania: ryczałt - zasady ogólne - umożliwia - na podstawie oszacowania spodziewanych przychodów i kosztów w prowadzonej działalności gospodarczej - podjąć decyzje o wybraniu korzystniejszego sposobu opodatkowania.

W ten sposób przedsiębiorca zorientuje się, czy korzystniejsza forma opodatkowania dla wybranego typu działalności gospodarczej to: ryczałt czy opodatkowanie na zasadach ogólnych.

zobacz więcej

Weryfikator numerów NIP, REGON, PESEL

Weryfikator numerów NIP, REGON, PESEL to proste w użyciu narzędzie, pozwalające na wstępną weryfikację kontrahenta.

Niektóre ustawy podatkowe czynią podatnika odpowiedzialnym za sprawdzenie kontrahenta. Przykładowo ustawa o Vat nie pozwala na odliczenie podatku wynikającego z faktur wystawionych przez nieistniejącego podatnika.

Weryfikator numerów pozwala wstępnie określić prawidłowość numeru NIP, REGON i PESEL.

zobacz więcej

Kalkulator zwrotu podatku VAT w budownictwie

Kalkulator zwrotu podatku VAT w budownictwie pozwala wyliczyć kwotę podatku od towarów i usług (VAT), jaka może zostać zwrócona z tytułu poniesionych wydatków związanych z zakupem materiałów budowlanych.

zobacz więcej

422769 zarejestrowanych użytkowników

41275 artykułów

388460 odbiorców biuletynu codziennego

310694 wypowiedzi na forum

Wskaźniki i stawki:

3959,00 zł  Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie na rok 2015

2375,40 zł  Podstawa ZUS dla prowadzących działalność od 01.2015

3896,97 zł  Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw za I kwartał 2014

3104,57 zł  Podstawa na ubezpieczenie zdrowotne dla prowadzących działalność od 01.2015

8%   Odsetki za zwłokę od należności podatkowych (odsetki podatkowe) od 09.10.2014

8%   Ustawowe odsetki za zwłokę (odsetki ustawowe) od 23.12.2014

Delegacje krajowe więcej »

Delegacje zagraniczne więcej »

wszystkie parametry »

NBP: 19.04.2019Kurs Walut:

AUD2.7229+0.02%
BGN2.1884+0.02%
BRL0.9689+0.41%
CAD2.8461+0.11%
CHF3.7557-0.08%
CLP0.5747+0.12%
CNY0.5677+0.18%
CZK0.16660.00%
EUR4.2802+0.03%
GBP4.9479-0.01%
USD3.8051+0.13%

wszystkie waluty »