Szukaj
Twój Urząd Skarbowy | Zwrot VAT za materiały budowlane | Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Interpretacje Izb i Urzędów Skarbowych - indeks


 
Tytuł:
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy 14-06-2016 ITPB2/4511-257/16/BK Istota interpretacji: 1. Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego w Polsce za lata 2014 i lata następne? 2. Czy do rozl...
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy 14-06-2016 ITPP2/4512-244/16/AW Istota interpretacji: Wyłączenie z opodatkowania czynności przeniesienia składników majątkowych z samorządowego zakładu budżetowego do Gminy oraz ...
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy 14-06-2016 ITPB4/4511-263/16/AS Istota interpretacji: W jaki sposób ustalić dochód z tytułu zbycia udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej częśc...
Minister Finansów 11-10-2016 DD3.8222.2.107.2016.OBQ Istota interpretacji: w zakresie poboru 70% podatku od wypłaconych odpraw i odszkodowań INTERPRETACJA INDYWIDUALNA ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ Na ...
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy 11-10-2016 ITPP3/4512-430/16-1/BJ Istota interpretacji: Prawo do obniżenia podstawy opodatkowania. INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia ...
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy 11-10-2016 ITPP3/4512-403/16/BJ Istota interpretacji: Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego na podstawie posiadanych skanów faktur zakupowych z...
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy 11-10-2016 0461-ITPP2.4512.690.2016.1.AK Istota interpretacji: Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących realizację operacji. INTERP...
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie 11-10-2016 IPPP2/4512-538/16-2/MT Istota interpretacji: Spółka rozpoczęła ewidencjonowanie sprzedaży dokonywanej na rzecz pracowników na kasach rejestrujących przed 1 stycznia 201...
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy 11-10-2016 0461-ITPP2.4512.710.2016.1.AGW Istota interpretacji: Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją inwestycji. INTERPRETACJA INDYWIDUALNA ...
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie 11-10-2016 IPPB4/4511-876/16-4/GF Istota interpretacji: W oparciu o tak przedstawione zdarzenie przyszłe należy zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, który stwierdził, że prze...
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu 11-10-2016 3063-ILPP1-1.4512.56.2016.1.SJ Istota interpretacji: Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do częściowego odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do wydatków ...
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi 11-10-2016 1061-IPTPB4.4511.134.2016.2.JR Istota interpretacji: Czy Wnioskodawca jest obowiązany do rozliczania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodu zgodnie z procentowo przyję...
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie 11-10-2016 IPPB2/4511-525/16-5/AK Istota interpretacji: w zakresie skutków połączenia spółek INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sier...
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi 11-10-2016 1061-IPTPB1.4511.590.2016.2.KO Istota interpretacji: Sposób ustalenia wartości początkowej składników majątku wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa. INTERPRETACJ...
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi 11-10-2016 1061-IPTPP2.4512.314.2016.4.KT Istota interpretacji: określenie podstawy opodatkowania sprzedaży promocyjnej INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § ...
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi 11-10-2016 1061-IPTPP2.4512.411.2016.3.KT Istota interpretacji: prawo do odliczenia podatku VAT INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierp...
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi 11-10-2016 1061-IPTPB4.4511.137.2016.2.JR Istota interpretacji: Czy Wnioskodawca jest obowiązany do rozliczania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodu zgodnie z procentowo przyję...
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi 11-10-2016 1061-IPTPB2.4511.543.2016.2.ACz Istota interpretacji: Czy w związku z czynnością prawną sprzedaży dokonaną przez Wnioskodawczynię, jaka miała miejsce na podstawie aktu nota...
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi 11-10-2016 1061-IPTPB4.4511.131.2016.1.SK Istota interpretacji: Czy i w jakiej wysokości przekształcenie Spółki w Spółkę osobową, opisane w zdarzeniu przyszłym, skutkuje powstaniem pr...
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi 11-10-2016 1061-IPTPB4.4511.130.2016.1.SK Istota interpretacji: Czy i w jakiej wysokości przekształcenie Spółki w Spółkę osobową, opisane w zdarzeniu przyszłym, skutkuje powstaniem pr...
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi 11-10-2016 1061-IPTPP2.4512.425.2016.1.MM Istota interpretacji: w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na p...
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi 11-10-2016 1061-IPTPB4.4511.127.2016.1.KS Istota interpretacji: Czy Wnioskodawczyni jest obowiązana do rozliczania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodu zgodnie z procentowo prz...
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi 11-10-2016 1061-IPTPB4.4511.126.2016.1.KS Istota interpretacji: Czy Wnioskodawczyni jest obowiązana do rozliczania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodu zgodnie z procentowo prz...
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi 11-10-2016 1061-IPTPB4.4511.125.2016.1.KS Istota interpretacji: Czy Wnioskodawca jest obowiązany do rozliczania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodu zgodnie z procentowo przyję...
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi 11-10-2016 1061-IPTPB4.4511.124.2016.2.KS Istota interpretacji: Czy i w jakiej wysokości przekształcenie Spółki w Spółkę osobową, opisane w zdarzeniu przyszłym, skutkuje powstaniem pr...
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi 11-10-2016 1061-IPTPP3.4512.436.2016.2.IŻ Istota interpretacji: Czy podatnik postępuje prawidłowo stosując 8% stawkę VAT do wykonywanej przez siebie usługi transportu odpadów? INTE...
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie 11-10-2016 IPPP1/4512-562/16-4/KR Istota interpretacji: w zakresie: - braku obowiązku naliczania podatku należnego z tytułu wykorzystywania wydatków mieszanych do zdarzeń pozosta...
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie 11-10-2016 IPPP1/4512-549/16-2/AS Istota interpretacji: Usługi świadczone na rzecz podmiotów pośredniczących w udzielaniu kredytów i pożyczek pieniężnych -brak zwolnienia INTER...
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi 11-10-2016 1061-IPTPP1.4512.385.2016.3.MW Istota interpretacji: podstawa opodatkowania podatkiem VAT i stawka podatku VAT dla sprzedaży nieruchomości INTERPRETACJA INDYWIDUALNA ...
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy 11-10-2016 ITPP2/4512-285/15/16-S/AGW Istota interpretacji: Prawo do odliczenia w drodze korekty podatku naliczonego związanego ze zrealizowaną inwestycją polegającą na budowie s...
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy 11-10-2016 ITPP2/4512-518/16/AK Istota interpretacji: Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia turbin wiatrowych oraz termin rozliczenia poda...
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy 11-10-2016 ITPB3/4510-397/16-1/PS Istota interpretacji: Czy w dacie zawarcia umowy nowacji i wręczenia kontrahentowi weksla, Wnioskodawca miał prawo uznać przedmiotową fakturę za...
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie 11-10-2016 IPPB6/4510-463/16-2/AG Istota interpretacji: Czy środki wypłacone Deweloperowi celem przekazania ich Powiatowi na budowę ronda, jako wydatki niezbędne do rozpoczęcia uż...
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi 11-10-2016 1061-IPTPB3.4511.597.2016.2.GG Istota interpretacji: Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym przychodem (dochodem) Wnioskodawcy z tytułu podwyższenia ...
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi 11-10-2016 1061-IPTPB4.4511.133.2016.2.JR Istota interpretacji: Czy i w jakiej wysokości przekształcenie Spółki w Spółkę osobową, opisane w zdarzeniu przyszłym, skutkuje powstaniem pr...
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi 11-10-2016 1061-IPTPB4.4511.128.2016.1.SK Istota interpretacji: Czy Wnioskodawca jest obowiązany do rozliczania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodu zgodnie z procentowo przyję...
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi 11-10-2016 1061-IPTPP2.4512.388.2016.1.SM Istota interpretacji: Otrzymanie zaliczki na poczet wykonania usługi turystyki zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy rodzi powstanie obowiązku pod...
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi 11-10-2016 1061-IPTPP1.4512.351.2016.2.MW Istota interpretacji: Prawo do obniżenia podatku należnego o całość podatku naliczonego związanego z nabyciem produktu nr 2. INTERPRETACJA...
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy 11-10-2016 ITPP1/4512-589/16-1/BK Istota interpretacji: Czy stosowanie stawki VAT 5% do sprzedaży żwirku dla kotów jest prawidłowe? INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie ...
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy 11-10-2016 ITPP1/4512-573/16/EA Istota interpretacji: Możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu. INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podsta...
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie 11-10-2016 IPPB6/4510-455/16-2/AZ Istota interpretacji: W zakresie określenia momentu powstania przychodu należnego z tytułu wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie Funduszem. I...
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie 11-10-2016 IPPB5/4510-810/16-3/MR Istota interpretacji: w zakresie zakresie ustalenia czy spłata przez Spółkę kredytu bankowego (tj. kapitału i odsetek) będzie kwalifikowana jako ...
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu 11-10-2016 ILPB1-3/4511-1-79/16-2/AK Istota interpretacji: Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie powstania przychodu w związku z otrzymaniem spłaty wartości Nieruchomości...
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu 11-10-2016 ILPB1-2/4511-1-123/16-3/ES Istota interpretacji: Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości. INTERPRETACJA IND...
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie 11-10-2016 1462-IPPB5.4510.845.2016.1.BC Istota interpretacji: w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z organizacją Programu Motywacy...
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu 11-10-2016 ILPP1-3/4512-1-35/16-3/JK Istota interpretacji: Podatek od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania sprzedaży składników wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. ...
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu 11-10-2016 3063-ILPP1-2.4512.69.2016.2.PG Istota interpretacji: Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją za...
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi 11-10-2016 1061-IPTPB3.4511.598.2016.1.GG Istota interpretacji: Czy w przypadku przekształcenia Spółki w Spółkę komandytową, wartość kapitału zapasowego w części utworzonej z tzw. agi...
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach 07-02-2017 2461-IBPP2.4512.973.1.2016.AZe Istota interpretacji: w zakresie stawki podatku dla usługi opróżniania i wywozu samochodem asenizacyjnym nieczystości płynnych z przydom...
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach 07-02-2017 2461-IBPB-2-2.4511.982.2016.1.MMA Istota interpretacji: 1. Czy równowartość Świadczeń Dodatkowych poniesionych przez Wnioskodawcę, przy postanowieniu umownym przewiduj...
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach 07-02-2017 2461-IBPB-2-1.4514.602.2016.2.MD Istota interpretacji: Wkład niepieniężny do spółki komandytowo-akcyjnej winien być opodatkowany zgodnie z zasadami przewidzianymi prze...
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy 07-02-2017 0461-ITPB2.4511.943.2016.2.IB Istota interpretacji: Czy w zaistniałym stanie faktycznym Spółka jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych ma obowiązek uwzględ...
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach 07-02-2017 2461-IBPP2.4512.836.2016.2.AB Istota interpretacji: Możliwość zwolnienia z podatku VAT sprzedaży działek nr 829/1, 829/2 i 830/2. INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na p...
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy 29-03-2016 ITPP3/4512-50/16-2/MZ Istota interpretacji: Czy Miasto ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług od projektu, jeśli brak jest czynności opodatkowanych i nie b...
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie 21-02-2017 1462-IPPP3.4512.90.2017.1.PC Istota interpretacji: W zakresie opodatkowania transakcji zbycia nieruchomości. INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 ...
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu 21-02-2017 3063-ILPB2.4510.31.2017.1.ŁM Istota interpretacji: Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów kwalifikowanych wynagrodzenia wypłacanego na rzecz...
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu 21-02-2017 3063-ILPB2.4510.234.2016.1.ŁM Istota interpretacji: Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie włączenia do podstaw kalkulacji kosztów kwalifikowanych wydatków na zak...
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach 28-02-2017 2461-IBPP3.4512.860.2016.1.ASz Istota interpretacji: prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z wykonaną elewacją i pracami konserwatorskimi budynku. INTE...
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie 28-02-2017 1462-IPPB3.4510.1126.2016.1.DP Istota interpretacji: w zakresie zaliczania do kosztów podatkowych wydatków ponoszonych w związku z zawartymi umowami najmu INTERPRETA...
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie 28-02-2017 1462-IPPB3.4510.1.2017.1.MC Istota interpretacji: W zakresie rozliczenia kosztów uzyskania przychodów związanych z transakcja nabycia udziałów/akcji. INTERPRETACJA I...
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie 28-02-2017 IPPP1/4441-4/14-4/17-S/AKo Istota interpretacji: w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Gminę w związku z wybudowaniem infrastruktury kanalizacyjnej i...
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie 28-02-2017 1462-IPPP2.4512.84.2017.1.AM Istota interpretacji: w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pol...
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie 14-02-2017 IPPB4/4511.1275.2016.1.JK2 Istota interpretacji: W zakresie skutków podatkowych przetransferowania do Polski dobrowolnie gromadzonych środków środków pieniężnych w bank...
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie 14-02-2017 1462-IPPP2.4512.10.2017.2.KOM Istota interpretacji: W zakresie korzystania ze zwolnienia podmiotowego przy świadczeniu usług rzeczoznawcy majątkowego. INTERPRETACJA ...
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy 07-02-2017 0461-ITPB2.4511.1013.2016.1.NPR Istota interpretacji: Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej na pokładach statków eksploatowanych w transporcie międzynarodowym przez ...
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy 07-02-2017 0461-ITPP2.4512.932.2016.1.AK Istota interpretacji: Opodatkowanie czynności wykonywanych w ramach realizacji wspólnego przedsięwzięcia oraz sposób ich dokumentowania. ...
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 07-03-2017 2461-IBPB-1-3.4510.63.2017.1.MST Istota interpretacji: Obowiązek złożenia deklaracji CIT-8 o dochodach (stratach) osiągniętych przez Spółkę przejmowaną do dnia połąc...
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 07-03-2017 2461-IBPB-1-3.4510.1182.2016.1.JKT Istota interpretacji: Czy wydatki sfinansowane z powstałej nadwyżki ze stawek jednostkowych oraz stawki ryczałtowej kosztów pośred...
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 07-03-2017 2461-IBPB-1-3.4510.1179.2016.1.IZ Istota interpretacji: Czy Wnioskodawca prawidłowo nie zwiększył wartości początkowej Nowego środka trwałego o Materiały odzyskane w...
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 14-03-2017 0461-ITPB1.4511.58.2017.1.WM Istota interpretacji: Czy faktury wystawiane za wykonywane usługi budowlane na konkretnych obiektach są traktowane jako jednorazowa tran...
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 14-03-2017 0461-ITPB2.4511.14.2017.1.IB Istota interpretacji: Czy środki finansowe otrzymane w ramach stypendium doktorskiego ETIUDA 4 podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodo...
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 14-03-2017 3063-ILPP2-2.4512.15.2017.3.JK Istota interpretacji: Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości. INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na...
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 14-03-2017 1061-IPTPB1.4511.95.2017.2.MMA Istota interpretacji: W zakresie obowiązków płatnika INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z...
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 14-03-2017 1061-IPTPB4.4511.22.2017.1.MG Istota interpretacji: Czy do przychodu z tytułu wynagrodzenia za pracę twórczą, które to wynagrodzenie wynika z czasu pracy udokumentow...
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 14-03-2017 1061-IPTPB3.4511.9.2017.1.RR Istota interpretacji: obowiązki płatnika w związku z organizacją konkursu INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, ar...
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 14-03-2017 IBPB-1-2.4510.1107.2016.2.KP Istota interpretacji: możliwości zaliczenia wierzytelności do kosztów uzyskania przychodu INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie ...
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 14-03-2017 1061-IPTPP3.4512.55.2017.1.BM Istota interpretacji: Brak prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu. INTERPR...
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 14-03-2017 3063-ILPB1-2.4511.100.2017.1.DJ Istota interpretacji: Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości. INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, a...
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 14-03-2017 3063-ILPP2-2.4512.193.2016.3.AO Istota interpretacji: Podatek od towarów i usług w zakresie braku konieczności uznania Wnioskodawcy za podatnika podatku od towarów i...
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 14-03-2017 1462-IPPB5.4510.1085.2016.2.MR Istota interpretacji: w zakresie ulgi na działalność badawczo-rozwojową INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, ar...
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 14-03-2017 1462-IPPP3.4512.103.2017.2.PC Istota interpretacji: W zakresie opodatkowania transakcji zbycia nieruchomości w zamian za odszkodowanie. INTERPRETACJA INDYWIDUALNA...
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 14-03-2017 1462-IPPB5.4510.24.2017.1.AJ Istota interpretacji: W zakresie określenia momentu rozpoznania przychodu z tytułu udzielenia licencji przez Spółkę. INTERPRETACJA IN...
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 14-03-2017 3063-ILPB1-1.4511.6.2017.2.IM Istota interpretacji: Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie hodowli meduz w akwariach. INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na po...
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 14-03-2017 3063-ILPP2-2.4512.27.2017.1.JK Istota interpretacji: Podatek od towarów i usług w zakresie korekty kwoty podatku naliczonego w związku ze zmianą przeznaczenia budynk...
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 14-03-2017 3063-ILPP1-2.4512.19.2017.1.AW Istota interpretacji: Możliwość zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla usług budowlanych. INTERPRETACJA INDYWIDUALNA ...
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 14-03-2017 1061-IPTPB1.4511.1008.2016.2.DJD Istota interpretacji: możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu odpisów amortyzacyjnych od otrzymanych w drodze darowizny ...
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 14-03-2017 1061-IPTPB2.4511.874.2016.2.KR Istota interpretacji: Zwolnienie z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszka...
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 14-03-2017 0461-ITPP1.4512.211.2017.1.BS Istota interpretacji: Czy w odniesieniu do planowanej inwestycji Gmina będzie miała możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT w cało...
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 14-03-2017 0461-ITPP1.4512.210.2017.1.BS Istota interpretacji: Czy w odniesieniu do planowanej inwestycji Gmina będzie miała możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT w cało...
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 14-03-2017 0461-ITPP1.4512.124.2017.1.BS Istota interpretacji: Czy w odniesieniu do planowanej inwestycji Gmina będzie miała możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT w cało...
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 21-03-2017 0461-ITPP2.4512.955.2016.2.AK Istota interpretacji: Uznanie wydatków dotyczących nieodpłatnego wstępu do Muzeum w jednym dniu tygodnia na podstawie art. 10 ust. 2 us...
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 21-03-2017 0461-ITPB3.4510.69.2017.1.JS Istota interpretacji: Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup pakietów medycznych dla pracow...
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 21-03-2017 0461.ITPP3.4512.60.2017.APR Istota interpretacji: Prawo do odliczenia podatku naliczonego dotyczącego nabywanych usług budowlanych w związku z przebudową budynku han...
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 21-03-2017 2461-IBPP1.4512.73.2017.1.JN Istota interpretacji: Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia do nabywanych usług budowlanych. INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na...
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 21-03-2017 2461-IBPP1.4512.69.2017.2.SS Istota interpretacji: brak prawa do odliczenia podatku VAT w całości lub części w związku z realizacją projektu pn. "..." INTERPRETAC...
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 21-03-2017 0461-ITPB4.4511.32.2017.1.AW Istota interpretacji: 1. Czy od przychodu uzyskanego w 2015 r. ze sprzedaży ½ udziału w działce X, odziedziczonej po zmarłym w 2013...
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 21-03-2017 2461-IBPP2.4512.125.2017.1.JN Istota interpretacji: dokumentacja uprawniająca do zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów....
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 21-03-2017 2461-IBPP1.4512.58.2017.2.JN Istota interpretacji: Wykazanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w ewidencjach VAT oraz opodatkowanie ww. dostawy. INTERPRETACJA ...
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 21-03-2017 0461-ITPB3.4510.10.2017.1.JG Istota interpretacji: W zakresie zasad zaliczania wydatku do kosztów uzyskania przychodów. INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie...
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 21-03-2017 0461-ITPP3.4512.76.2017.1.AB Istota interpretacji: Sposób opodatkowania montażu kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych oraz poza nimi; prawo do odliczenia ...
« poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] następna strona »