Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

komunikat gus

 • 22.04.2010Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie zaktualizowanego szacunku PKB za 2009 r.
  Równolegle z „Komunikatem dotyczącym deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2009 r.” Główny Urząd Statystyczny publikuje zaktualizowany szacunek PKB (roczny i kwartalny) za 2009 r. Szacunek ten jest efektem uwzględnienia pełniejszych informacji o wynikach dla całego roku, dotyczących finansów przedsiębiorstw, budżetu państwa i samorządów terytorialnych, danych o handlu zagranicznym w zakresie towarów i usług, a także innych, głównie ze źródeł administracyjnych. W rezultacie nastąpiły zmiany w poziomach absolutnych oraz w dynamice realnej PKB i w niektórych jego elementach składowych.
  • 16.04.2010Komunikaty Prezesa GUS w sprawie zmian cen
   Główny Urząd Statystyczny poinformował w komunikacie, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2010 r. w stosunku do lutego 2010 r. wzrosły o 0,3%. Opublikowano również komunikaty dotyczące:
   • 13.04.2010GUS: Obroty handlu zagranicznego – wyniki za styczeń i luty
    W okresie styczeń - luty br. eksport w cenach bieżących wyniósł 66,3 mld zł, a import 71,7 mld zł. W porównaniu z analogicznym okresem ub. roku eksport zwiększył się o 3,4%, a import o 1,3%. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 5,4 mld zł (w analogicznym okresie ub. roku minus 6,6 mld zł).
    • 08.04.2010GUS: Wskaźnik cen nakładów inwestycyjnych w górę
     Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za cztery kwartały 2009 r.
     • 01.03.2010MF: W lutym roczna inflacja spadła o 0,6 pkt
      Według ogłoszonego przez Ministerstwo Finansów komunikatu na temat prognozowanej dynamiki cen konsumpcyjnych w lutym 2010 r., roczna inflacja w minionym miesiącu zmniejszyła się o 0,6 pkt proc. w porównaniu ze styczniem tego roku.
      • 11.02.2010Obowiązek rejestracji dla potrzeb podatku VAT
       Pytanie podatnika: Czy przedszkole powinno zarejestrować się jako podatnik podatku od towarów i usług?
       • 02.02.2010MF: Roczna inflacja bez zmian
        Z komunikatu na temat prognozowanej dynamiki cen konsumpcyjnych opublikowanego przez Ministerstwo Finansów wynika, że roczna inflacja w styczniu 2010 r. pozostała na poziomie notowanym w grudniu ubiegłego roku. Tymczasem w strefie euro inflacja była prawdopodobnie o 2,5 pkt proc. niższa niż w Polsce.
        • 04.01.2010MF: W grudniu wzrosła inflacja
         Z opublikowanego przez Ministerstwo Finansów comiesięcznego komunikatu na temat prognozowanej dynamiki cen konsumpcyjnych wynika, że w grudniu 2009 r. roczna inflacja po raz kolejny przekroczyła górną granicę wahań od celu wyznaczonego przez Radę Polityki Pieniężnej.
         • 01.12.2009Roczna inflacja znów wyższa
          Po spadkach we wrześniu i październiku roczna inflacja ponownie wzrosła w przedostatnim miesiącu tego roku – ocenia Ministerstwo Finansów. Według wydanego przez resort komunikatu na temat prognozowanej dynamiki cen konsumpcyjnych w listopadzie, towary i usługi mogły podrożeć w skali roku o 3,3 proc.
          • 02.11.2009Kolejny miesiąc spadku inflacji
           Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat na temat prognozowanej dynamiki cen konsumpcyjnych w październiku 2009 r. Resort przewiduje, że roczna inflacja zmniejszyła się w październiku o 0,3 pkt proc. w porównaniu z wrześniem tego roku.
           • 25.03.2009Nowe podstawy wymiaru ubezpieczenia chorobowego i zdrowotnego
            Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował o wysokości najwyższej podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe i najniższej – na ubezpieczenie zdrowotne, które od marca będą obowiązywały niektóre grupy ubezpieczonych. Zmiany są efektem wzrostu przeciętnego wynagrodzenia (ogółem i z wypłatami z zysku) w ostatnim kwartale ubiegłego roku.
            • 11.12.2008Zmiana PKD — aktualizacja REGON
             Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności uchyliło PKD wprowadzoną Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2004 r. Od 1 stycznia 2008 r. powstające podmioty przy dokonywaniu czynności rejestracyjnych posługują się już nową klasyfikacją (dalej: PKD 2007). Jednak do 31 grudnia 2009 r. stara klasyfikacja (PKD 2004) będzie nadal stosowania — do działalności oznaczonych zgodnie z nią przed 1 stycznia 2008 r. Przedsiębiorcy zadają sobie jednak pytanie: czy i kiedy powinni podjąć działania w celu zmiany numeracji PKD w istniejących wpisach do systemu REGON.
             • 03.11.2008MF: Niższa inflacja w październiku
              Resort finansów przewiduje, że w ubiegłym miesiącu roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych obniżył się o 0,3 pkt. proc. w porównaniu z wrześniem bieżącego roku.
              • 01.10.2008MF: Spadek inflacji we wrześniu
               Ministerstwo Finansów ocenia, że we wrześniu roczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych obniżyła się o 0,4 pkt. proc. w porównaniu do sierpnia bieżącego roku.
               • 02.06.2008MF: Wzrost inflacji w maju
                Ministerstwo Finansów wydało komunikat na temat prognozowanej dynamiki cen konsumpcyjnych w maju 2008 r. Zdaniem resortu inflacja mogła w ubiegłym miesiącu osiągną poziom najwyższy od grudnia 2004 r.
                • 03.12.2007MF: Roczna inflacja wzrosła do 3,5 proc.
                 Ministerstwo Finansów przewiduje, że roczny wskaźnik inflacji wzrósł w listopadzie do poziomu 3,5 proc.
                 • 22.11.2007KRUS: Nowy wymiar zasiłku pogrzebowego
                  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłosiła wysokość zasiłku pogrzebowego, jaka będzie obowiązywała od 1 grudnia 2007 r.
                  • 05.11.2007MF: W październiku ceny wzrosły o 3 proc.
                   Resort finansów szacuje, że w minionym miesiącu wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wzrósł do 3 proc. w porównaniu z październikiem 2006 r.
                   • 24.08.2007GUS: Bezrobocie w lipcu 2007
                    W lipcu 2007 odnotowano kolejny spadek liczby bezrobotnych. Natomiast większa niż przed miesiącem była liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych, m.in. ze względu na rejestrujących się absolwentów szkół ponadpodstawowych. Spadła liczba bezrobotnych wyrejestrowanych z ewidencji urzędów pracy.
                    • 07.08.2007Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej w 2008 roku
                     Ministerstwo Finansów udostępniło projekt rozporządzenia w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej. Rozporządzenie określa stawki, które będą obowiązywać w 2008 r. W uzasadnieniu do rozporządzenia wyjaśniono, w jaki sposób waloryzowane są wysokości stawek:
                     • 30.01.2007Nabycie akcji za pośrednictwem domu maklerskiego
                      Pytanie podatnika: Czy nabycie akcji za pośrednictwem domu maklerskiego jest zwolnione od podatku od czynności cywilnoprawnych?
                      • 22.10.2006Prezes GUS informuje
                       Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2006 r. oraz w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2006 r.:
                       • 09.10.2006Uchwalanie stawek podatków i opłat lokalnych
                        Pismo Zastępcy Dyrektora Departamentu Podatków i Opłat Lokalnych z dnia 3 października 2006 r. znak: PL-0680-88/MW/06/MB8/387/2006, w sprawie uchwalania stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2006, stanowiące odpowiedź na wystąpienie prasowe.
                        • 30.07.2006Klasyfikacje statystyczne a VAT
                         Klasyfikacje statystyczne w ustawie o podatku od towarów i usług1)Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, identyfikując towary i usługi, odsyłają do klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej. Klasyfikacje statystyczne pozwalają bowiem dokonać oceny czy dana czynność korzysta ze zwolnienia przedmiotowego albo jest opodatkowana stawką inną niż podstawowa.
                         • 15.02.2006Cena 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2005 r.
                          Jak poinformowało Ministerstwo Transportu i Budownictwa na swoich stronach internetowych, 15 lutego 2006 roku Prezes GUS wydał komunikat w sprawie ceny 1 m. kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2005 r. Komunikat ten będzie opublikowany w Dzienniku Urzędowym GUS. Cena 1 m. kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2005 roku wynosi 2388 zł. Cena 1 mkw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2005 roku wynosi 2.388 zł. Podany wskaźnik służy celom określonym w ww. ustawie, w tym do obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na budownictwo mieszkaniowe dla posiadaczy książeczek mieszkaniowych.
                          • 01.12.2005Waloryzacja rent i emerytur w 2006 r.
                           Ministerstwo Polityki Społecznej poinformowało, że 1 marca 2006 r. nastąpi waloryzacja rent i emerytur. Waloryzacja nastąpi w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług z ostatnich dwóch lat, który szacowany jest w tej chwili na ok. 6 procent. Dokładne dane znane będą dopiero w przyszłym roku - po ukazaniu się komunikatu GUS.
                           • 30.11.2005Stopy procentowe i nastawienie bez zmian
                            W dniu 29 i 30 listopada odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, na którym RPP nie zmieniła stóp procentowych i utrzymała łagodne nastawienie w polityce pieniężnej. Publikujemy w całości komunikat RPP, zawierający uzasadnienie tej decyzji.
                            • 08.06.2005Wysokość odpisów na ZFŚS w 2005 r.
                             Zgodnie z art. 5 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych wysokość odpisu podstawowego wynosi na jednego zatrudnionego 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.

                            « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ]