Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

komunikat gus

 • 01.07.2010Kolejny miesiąc spadku inflacji
  Zgodnie z komunikat Ministerstwa Finansów na temat prognozowanej dynamiki cen konsumpcyjnych, w czerwcu – kolejny miesiąc z rzędu – zmniejszyła się wartość wskaźnika inflacji. W tym samym okresie zmalała dotychczas rosnąca inflacja w Unii Europejskiej.
  • 01.06.2010MF: Inflacja spadła kolejny miesiąc z rzędu
   Z ogłoszonego przez Ministerstwo Finansów komunikatu na temat prognozowanej dynamiki cen konsumpcyjnych w maju tego roku wynika, że – w porównaniu z poprzednim miesiącem – roczna inflacja była niższa o 0,3 pkt proc. W tym samym okresie w strefie euro ceny wzrosły w ujęciu rocznym o 0,1 pkt proc.
   • 04.05.2010Inflacja w kwietniu poniżej celu RPP – prognozuje MF
    Według ogłoszonego we wtorek, 4 maja komunikatu na temat prognozowanej dynamiki cen konsumpcyjnych w kwietniu 2010 r., roczna inflacja w pierwszym miesiącu II kwartału zmniejszyła się o 0,3 pkt proc. w porównaniu z marcem tego roku, co oznacza, że wskaźnik ten znalazł się poniżej celu ustalonego przez Radę Polityki Pieniężnej (2,5 proc.).
    • 04.05.2010Opodatkowanie usług szkoleniowych
     Pytanie podatnika: Czy szkolenia prowadzone przez Spółkę, w szczególności z zakresu savoir-vivre oraz sztuki autoprezentacji, podlegają zwolnieniu od opodatkowania podatkiem od towarów i usług?
     • 22.04.2010Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie zaktualizowanego szacunku PKB za 2009 r.
      Równolegle z „Komunikatem dotyczącym deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2009 r.” Główny Urząd Statystyczny publikuje zaktualizowany szacunek PKB (roczny i kwartalny) za 2009 r. Szacunek ten jest efektem uwzględnienia pełniejszych informacji o wynikach dla całego roku, dotyczących finansów przedsiębiorstw, budżetu państwa i samorządów terytorialnych, danych o handlu zagranicznym w zakresie towarów i usług, a także innych, głównie ze źródeł administracyjnych. W rezultacie nastąpiły zmiany w poziomach absolutnych oraz w dynamice realnej PKB i w niektórych jego elementach składowych.
      • 16.04.2010Komunikaty Prezesa GUS w sprawie zmian cen
       Główny Urząd Statystyczny poinformował w komunikacie, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2010 r. w stosunku do lutego 2010 r. wzrosły o 0,3%. Opublikowano również komunikaty dotyczące:
       • 13.04.2010GUS: Obroty handlu zagranicznego – wyniki za styczeń i luty
        W okresie styczeń - luty br. eksport w cenach bieżących wyniósł 66,3 mld zł, a import 71,7 mld zł. W porównaniu z analogicznym okresem ub. roku eksport zwiększył się o 3,4%, a import o 1,3%. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 5,4 mld zł (w analogicznym okresie ub. roku minus 6,6 mld zł).
        • 08.04.2010GUS: Wskaźnik cen nakładów inwestycyjnych w górę
         Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za cztery kwartały 2009 r.
         • 01.03.2010MF: W lutym roczna inflacja spadła o 0,6 pkt
          Według ogłoszonego przez Ministerstwo Finansów komunikatu na temat prognozowanej dynamiki cen konsumpcyjnych w lutym 2010 r., roczna inflacja w minionym miesiącu zmniejszyła się o 0,6 pkt proc. w porównaniu ze styczniem tego roku.
          • 11.02.2010Obowiązek rejestracji dla potrzeb podatku VAT
           Pytanie podatnika: Czy przedszkole powinno zarejestrować się jako podatnik podatku od towarów i usług?
           • 02.02.2010MF: Roczna inflacja bez zmian
            Z komunikatu na temat prognozowanej dynamiki cen konsumpcyjnych opublikowanego przez Ministerstwo Finansów wynika, że roczna inflacja w styczniu 2010 r. pozostała na poziomie notowanym w grudniu ubiegłego roku. Tymczasem w strefie euro inflacja była prawdopodobnie o 2,5 pkt proc. niższa niż w Polsce.
            • 04.01.2010MF: W grudniu wzrosła inflacja
             Z opublikowanego przez Ministerstwo Finansów comiesięcznego komunikatu na temat prognozowanej dynamiki cen konsumpcyjnych wynika, że w grudniu 2009 r. roczna inflacja po raz kolejny przekroczyła górną granicę wahań od celu wyznaczonego przez Radę Polityki Pieniężnej.
             • 01.12.2009Roczna inflacja znów wyższa
              Po spadkach we wrześniu i październiku roczna inflacja ponownie wzrosła w przedostatnim miesiącu tego roku – ocenia Ministerstwo Finansów. Według wydanego przez resort komunikatu na temat prognozowanej dynamiki cen konsumpcyjnych w listopadzie, towary i usługi mogły podrożeć w skali roku o 3,3 proc.
              • 02.11.2009Kolejny miesiąc spadku inflacji
               Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat na temat prognozowanej dynamiki cen konsumpcyjnych w październiku 2009 r. Resort przewiduje, że roczna inflacja zmniejszyła się w październiku o 0,3 pkt proc. w porównaniu z wrześniem tego roku.
               • 25.03.2009Nowe podstawy wymiaru ubezpieczenia chorobowego i zdrowotnego
                Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował o wysokości najwyższej podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe i najniższej – na ubezpieczenie zdrowotne, które od marca będą obowiązywały niektóre grupy ubezpieczonych. Zmiany są efektem wzrostu przeciętnego wynagrodzenia (ogółem i z wypłatami z zysku) w ostatnim kwartale ubiegłego roku.
                • 11.12.2008Zmiana PKD — aktualizacja REGON
                 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności uchyliło PKD wprowadzoną Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2004 r. Od 1 stycznia 2008 r. powstające podmioty przy dokonywaniu czynności rejestracyjnych posługują się już nową klasyfikacją (dalej: PKD 2007). Jednak do 31 grudnia 2009 r. stara klasyfikacja (PKD 2004) będzie nadal stosowania — do działalności oznaczonych zgodnie z nią przed 1 stycznia 2008 r. Przedsiębiorcy zadają sobie jednak pytanie: czy i kiedy powinni podjąć działania w celu zmiany numeracji PKD w istniejących wpisach do systemu REGON.
                 • 03.11.2008MF: Niższa inflacja w październiku
                  Resort finansów przewiduje, że w ubiegłym miesiącu roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych obniżył się o 0,3 pkt. proc. w porównaniu z wrześniem bieżącego roku.
                  • 01.10.2008MF: Spadek inflacji we wrześniu
                   Ministerstwo Finansów ocenia, że we wrześniu roczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych obniżyła się o 0,4 pkt. proc. w porównaniu do sierpnia bieżącego roku.
                   • 02.06.2008MF: Wzrost inflacji w maju
                    Ministerstwo Finansów wydało komunikat na temat prognozowanej dynamiki cen konsumpcyjnych w maju 2008 r. Zdaniem resortu inflacja mogła w ubiegłym miesiącu osiągną poziom najwyższy od grudnia 2004 r.
                    • 03.12.2007MF: Roczna inflacja wzrosła do 3,5 proc.
                     Ministerstwo Finansów przewiduje, że roczny wskaźnik inflacji wzrósł w listopadzie do poziomu 3,5 proc.
                     • 22.11.2007KRUS: Nowy wymiar zasiłku pogrzebowego
                      Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłosiła wysokość zasiłku pogrzebowego, jaka będzie obowiązywała od 1 grudnia 2007 r.
                      • 05.11.2007MF: W październiku ceny wzrosły o 3 proc.
                       Resort finansów szacuje, że w minionym miesiącu wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wzrósł do 3 proc. w porównaniu z październikiem 2006 r.
                       • 24.08.2007GUS: Bezrobocie w lipcu 2007
                        W lipcu 2007 odnotowano kolejny spadek liczby bezrobotnych. Natomiast większa niż przed miesiącem była liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych, m.in. ze względu na rejestrujących się absolwentów szkół ponadpodstawowych. Spadła liczba bezrobotnych wyrejestrowanych z ewidencji urzędów pracy.
                        • 07.08.2007Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej w 2008 roku
                         Ministerstwo Finansów udostępniło projekt rozporządzenia w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej. Rozporządzenie określa stawki, które będą obowiązywać w 2008 r. W uzasadnieniu do rozporządzenia wyjaśniono, w jaki sposób waloryzowane są wysokości stawek:
                         • 30.01.2007Nabycie akcji za pośrednictwem domu maklerskiego
                          Pytanie podatnika: Czy nabycie akcji za pośrednictwem domu maklerskiego jest zwolnione od podatku od czynności cywilnoprawnych?
                          • 22.10.2006Prezes GUS informuje
                           Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2006 r. oraz w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2006 r.:
                           • 09.10.2006Uchwalanie stawek podatków i opłat lokalnych
                            Pismo Zastępcy Dyrektora Departamentu Podatków i Opłat Lokalnych z dnia 3 października 2006 r. znak: PL-0680-88/MW/06/MB8/387/2006, w sprawie uchwalania stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2006, stanowiące odpowiedź na wystąpienie prasowe.
                            • 30.07.2006Klasyfikacje statystyczne a VAT
                             Klasyfikacje statystyczne w ustawie o podatku od towarów i usług1)Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, identyfikując towary i usługi, odsyłają do klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej. Klasyfikacje statystyczne pozwalają bowiem dokonać oceny czy dana czynność korzysta ze zwolnienia przedmiotowego albo jest opodatkowana stawką inną niż podstawowa.
                             • 15.02.2006Cena 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2005 r.
                              Jak poinformowało Ministerstwo Transportu i Budownictwa na swoich stronach internetowych, 15 lutego 2006 roku Prezes GUS wydał komunikat w sprawie ceny 1 m. kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2005 r. Komunikat ten będzie opublikowany w Dzienniku Urzędowym GUS. Cena 1 m. kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2005 roku wynosi 2388 zł. Cena 1 mkw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2005 roku wynosi 2.388 zł. Podany wskaźnik służy celom określonym w ww. ustawie, w tym do obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na budownictwo mieszkaniowe dla posiadaczy książeczek mieszkaniowych.
                              • 01.12.2005Waloryzacja rent i emerytur w 2006 r.
                               Ministerstwo Polityki Społecznej poinformowało, że 1 marca 2006 r. nastąpi waloryzacja rent i emerytur. Waloryzacja nastąpi w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług z ostatnich dwóch lat, który szacowany jest w tej chwili na ok. 6 procent. Dokładne dane znane będą dopiero w przyszłym roku - po ukazaniu się komunikatu GUS.
                               • 30.11.2005Stopy procentowe i nastawienie bez zmian
                                W dniu 29 i 30 listopada odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, na którym RPP nie zmieniła stóp procentowych i utrzymała łagodne nastawienie w polityce pieniężnej. Publikujemy w całości komunikat RPP, zawierający uzasadnienie tej decyzji.
                                • 08.06.2005Wysokość odpisów na ZFŚS w 2005 r.
                                 Zgodnie z art. 5 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych wysokość odpisu podstawowego wynosi na jednego zatrudnionego 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.

                                « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ]