Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

komunikat gus

 • 04.10.2013Podatki 2014: Wzrosną normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej
  W 2014 r. podatek dochodowy od osób fizycznych osiągających przychód z działów specjalnych produkcji rolnej będzie o prawie 4% wyższy niż w 2013 r. Taki wniosek wypływa z opublikowanego we wtorek rozporządzenia ministra finansów określającego normy szacunkowe obowiązujące w przyszłym roku. Podwyżka ominie osoby prowadzące wylęgarnie drobiu, a także hodowców białych myszy laboratoryjnych, a wynika to jedynie z zasad zaokrąglania.
  • 23.09.2013Stawka VAT na ciastka i wyroby cukiernicze
   Pytanie podatnika: Którą stawką podatku od towarów i usług ( 5%, 8% czy 23%) należy opodatkować sprzedaż wytwarzanych drożdżówek, chałek, rogali i rożków?
   • 12.09.2013Stawki podatków w 2014 r.
    Interpelacja nr 19095 do ministra finansów w sprawie podwyżki podatków
    • 09.09.2013Stawka VAT na bilety wstępu i karnety na siłownię i salę do aerobiku
     Pytanie podatnika: Czy sprzedaż biletów/karnetów wstępu na siłownię, uprawniających do korzystania z infrastruktury technicznej samodzielnie przez klienta lub z pomocą trenera personalnego, powinna być traktowana dla potrzeb VAT jako świadczenie usługi w zakresie wstępu do miejsca, gdzie możliwe jest aktywne spędzanie wolnego czasu (rekreacja) i podlegać opodatkowaniu stawką VAT 8%?
     • 04.09.2013Zwrot VAT na materiały budowlane: Limity zwrotu w IV kwartale 2013 r.
      Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 22 sierpnia 2013 r. cena metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 2013 r. wyniosła 3879 zł. Oznacza to, że limity zwrotu VAT za materiały budowlane w IV kwartale br., które są obliczane na podstawie tego wskaźnika, będą niższe w porównaniu z III kwartałem 2013 r. (cena 1 m2 za I kwartał 2013 r. wyniosła 4019 zł). Dlatego też warto pospieszyć się ze złożeniem pierwszego wniosku wyznaczającego 5-letni limit ulgi. Składając go do 30 września, zyskamy trochę wyższe limity (zobacz: Limity zwrotu w III kwartale 2013 r.).
      • 29.08.2013Sprzedaż posiłków. Usługi gastronomiczne a VAT
       Pytanie podatnika: Czy sprzedaż posiłków w obu grupach sprzedaży stanowi dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT i podlega opodatkowaniu 5% stawką podatku VAT?
       • 01.08.2013Bilet lub karnet na siłownię a VAT
        Pytanie podatnika: Czy zakup jednorazowego biletu wstępu albo karnetu uprawniającego do wstępu na siłownię, skorzystania ze znajdujących się tam urządzeń, bez możliwości uzyskania porady wykwalifikowanego instruktora będzie opodatkowany stawką VAT w wysokości 8 %? Czy zakup biletu albo karnetu z możliwością uzyskania porady wykwalifikowanego instruktora będzie opodatkowany stawką VAT w wysokości 8%?
        • 24.07.2013Stawki VAT: Opinia klasyfikacyjna GUS jako decyzja administracyjna
         Interpelacja nr 17848 do prezesa Rady Ministrów w sprawie trybu wydawania opinii klasyfikacyjnych przez GUS oraz konsekwencji stosowania określonych przepisami ustawy o podatku od towarów i usług stawek podatku VAT
         • 11.07.2013Podatki 2014: Wzrosną normy szacunkowe dochodu rolników i hodowców
          Z początkiem 2014 r. o 3,8% wzrosną normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej. W efekcie rolnicy i hodowcy zwierząt zapłacą w sumie o ok. 2 mln zł podatków więcej.
          • 04.07.2013Letnie kolonie, obozy i zimowiska dla dzieci i młodzieży a stawka VAT
           Pytanie podatnika: Czy usługa organizowania kolonii letnich, obozów i zimowisk dla dzieci i młodzieży podlega stawce VAT w wysokości 8%?
           • 17.06.2013Zasady opodatkowania obrotu zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym
            Pytanie podatnika: Czy odpady przeznaczone do recyklingu, lecz wymagające dalszej obróbki (rozmontowane) na poszczególne surowce (m.in. metale) mieszczą się w definicji „złom” użytej przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług?
            • 13.06.2013Stawka podatku na wynajem statku
             Pytanie podatnika: Czy podatnik, świadczący usługi najmu statku śródlądowego i morskiego, ma prawo do zastosowania 8% stawki VAT w sytuacji, gdy wynajmuje statek wraz z załogą a najemca wykorzystuje przedmiot najmu do świadczenia usług transportu śródlądowego pasażerskiego w przybrzeżnym pasie morskim oraz rejsów pasażerskich po wodach śródlądowych?
             • 13.06.2013Opodatkowanie VAT sprzedaży posiłków. Usługi restauracyjne a dania gotowe
              Pytanie podatnika: Czy hot-dogi sporządzane według zasad opisanych wyżej i następnie wydawane klientom należy traktować jako świadczenie usług restauracyjnych, czy też jako dostawę gotowych posiłków i dań (poz. 28 załącznika 10 do ustawy o VAT) opodatkowanych stawką VAT 5% na podstawie art. 41 ust 2a ustawy o VAT?
              • 28.05.2013Zwrot VAT na materiały budowlane: Limity zwrotu w III kwartale 2013 r.
               Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 23 maja 2013 r. cena metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 2013 r. wyniosła 4019 zł. Oznacza to, że limity zwrotu VAT za materiały budowlane w III kwartale 2013 r., które są obliczane na podstawie tego wskaźnika, wzrosną w porównaniu z kwotami z II kwartału 2013 r. (cena 1 m2 za IV kwartał 2012 r. wyniosła 3837 zł). Dlatego też warto trochę poczekać ze złożeniem pierwszego wniosku wyznaczającego 5-letni limit ulgi. Składając go dopiero w lipcu br., zyskamy wyższe limity.
               • 10.05.2013Stawka VAT na lokale mieszkalne
                Pytanie podatnika: Jaką stawką podatku VAT Spółka powinna opodatkować sprzedaż poszczególnych lokali w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych z całoroczną funkcją rekreacyjną, wypoczynkową, przygotowanych do całorocznego zamieszkania, a tym samym do stałego zamieszkania?
                • 27.02.2013Zwrot VAT na materiały budowlane: Limity zwrotu w II kwartale 2013 r.
                 Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 21 lutego 2013 r. cena metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2012 r. wyniosła 3837 zł. Oznacza to, że limity zwrotu VAT za materiały budowlane w II kwartale 2013 r., które są obliczane na podstawie tego wskaźnika, nieznacznie spadną w porównaniu z kwotami z I kwartału 2013 r. (cena 1 m2 za III kwartał 2012 r. wyniosła 3915 zł). Dlatego też warto pospieszyć się ze złożeniem pierwszego wniosku wyznaczającego 5-letni limit ulgi. Składając go do 31 marca br., zyskamy trochę wyższe limity (zobacz: Limity zwrotu w I kwartale 2013 r.).
                 • 20.12.2012Część mieszkania i garaż jako środki trwałe w firmie
                  Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. We wrześniu br. podpisał umowę w formie aktu notarialnego kupna na własne nazwisko nowego mieszkania z miejscem garażowym. Obecnie zamierza 50% powierzchni pokoju przeznaczyć na działalność gospodarczą. Czy Wnioskodawca może wprowadzić do ewidencji środków trwałych z dniem 1 stycznia 2013 r. część mieszkania wyznaczoną na działalność gospodarczą i wynoszącą 28% powierzchni całkowitej zakupionego lokalu (28% kwoty zakupu mieszkania) oraz miejsca postojowego w garażu podziemnym (100% kwoty zakupu)?
                  • 03.12.2012Zwrot VAT na materiały budowlane: Limity zwrotu w I kwartale 2013 r.
                   Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 22 listopada 2012 r. cena metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 2012 r. wyniosła 3915 zł. Oznacza to, że limity zwrotu VAT za materiały budowlane w I kwartale 2013 r., które są obliczane na podstawie tego wskaźnika, dość znacznie spadły w porównaniu z kwotami z IV kwartału 2012 r. (cena 1 m2 za II kwartał 2012 r. wyniosła 4103 zł). Warto zatem pospieszyć się ze złożeniem pierwszego wniosku wyznaczającego 5-letni limit ulgi. Składając go do 31 grudnia br., zyskamy wyższe limity (zobacz: Limity zwrotu w IV kwartale 2012 r.).
                   • 22.11.2012Podatki 2013: Wzrosną normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej
                    W 2013 r. podatek dochodowy od osób fizycznych osiągających przychód z działów specjalnych produkcji rolnej będzie o prawie 16% wyższy niż w 2012 r. Taki wniosek wypływa z opublikowanego we wtorek rozporządzenia ministra finansów określającego normy szacunkowe obowiązujące w przyszłym roku. Podwyżka ominie osoby prowadzące wylęgarnie kurcząt i kaczek, a także hodowców białych myszy laboratoryjnych, a wynika to jedynie z zasad zaokrąglania.
                    • 31.10.2012Waloryzacja stawek podatków i opłat lokalnych
                     Interpelacja nr 8156 do ministra finansów w sprawie drastycznych podwyżek podatków i opłat lokalnych oraz polityki osłonowej państwa wobec najuboższych obywateli
                     • 12.10.2012Akcyza od samochodów typu pick-up
                      Interpelacja nr 8444 do ministra finansów w sprawie kwalifikowania samochodów typu pick-up do nomenklatury
                      • 27.09.2012Zwrot VAT na materiały budowlane: Limity zwrotu w IV kwartale 2012 r.
                       Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 24 sierpnia 2012 r. cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 2012 r. wyniosła 4103 zł. Oznacza to, że limity zwrotu VAT za materiały budowlane w IV kwartale 2012 r., które są obliczane na podstawie tego wskaźnika, nieznacznie spadły w porównaniu z kwotami z III kwartału 2012 r. (cena 1 m2 za I kwartał 2012 r. wyniosła 4130 zł). Warto zatem pospieszyć się ze złożeniem pierwszego wniosku wyznaczającego 5-letni limit ulgi. Składając go do 30 września br. zyskamy nieco wyższe limity (zobacz: Limity zwrotu w III kwartale 2012 r.). Natomiast dla osób składających wniosek po raz pierwszy w okresie od 1 października do 31 grudnia 2012 r. limity zwrotu wyniosą:
                       • 06.08.2012Podniesienie wieku emerytalnego było niepotrzebne?
                        Przygotowywany przez resort pracy i polityki społecznej Krajowy Raport Społeczny jest potwierdzeniem, że dotychczasowy system emerytalny motywował finansowo do dłuższej aktywności zawodowej – uważa NSZZ „Solidarność”. Związkowcy wskazują, iż w ten sposób rząd sam dezawuuje jeden z koronnych argumentów za wydłużeniem wieku emerytalnego.
                        • 11.06.2012Maksymalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe – informacja ZUS
                         W czerwcu, lipcu i sierpniu 2012 r. maksymalna podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe dla niektórych grup ubezpieczonych wynosi 9115,23 zł, czyli 250 proc. przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2012 r. – poinformował ZUS.
                         • 30.05.2012Zwrot VAT na materiały budowlane: Limity zwrotu w III kwartale 2012 r.
                          Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 23 maja 2012 r. cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 2012 r. wyniosła 4130 zł. Oznacza to, że limity zwrotu VAT za materiały budowlane w III kwartale 2012 r., które są obliczane na podstawie tego wskaźnika, znacząco wzrosły w porównaniu z kwotami z II kwartału 2012 (cena 1 m2 za IV kwartał 2011 r. wyniosła 3829 zł). Zatem, dla osób fizycznych składających wniosek po raz pierwszy w okresie od 1 lipca do 30 września 2012 r. limity zwrotu wyniosą:
                          • 25.04.2012Stawka VAT na sprzedaż kart wstępu
                           Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni prowadzi klub fitness, w ramach którego sprzedaje usługi związane z rekreacją ruchową i poprawą kondycji fizycznej. W zakres świadczonych usług wchodzą: siłownia, sauna, solarium. Powyższe usługi sprzedawane są w formie kart wstępu open, tzn. bez limitu wejść dla klienta oraz ograniczania go co do rodzaju usługi, z której chce skorzystać, przy czym nie wyznacza się klientowi czasu w jakim ma skorzystać z oferty klubu. Czy ww. karty open do klubu mogą być opodatkowane stawką VAT 8%?
                           • 24.04.2012Podatek rolny: Zmiana zasad opodatkowania
                            Interpelacja nr 2835 do ministra finansów w sprawie zmiany sposobu naliczania podstawy podatku rolnego
                            • 18.04.2012Zwrot VAT na materiały budowlane w 2012 r.
                             Jeśli po dniu 30 kwietnia 2004 r. poniosłeś wydatki na zakup materiałów budowlanych związanych z inwestycją mieszkaniową, na które od 1 maja 2004 r. wzrosła stawka podatku VAT z 7% na 22% lub 23%, możesz odzyskać część wydatków poniesionych na ten cel.
                             • 26.03.2012Stawka VAT dla sprzedaży napojów na wynos oraz spożywanych na miejscu
                              Pytanie podatnika: W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Spółka zajmuje się świadczeniem usług gastronomicznych, w tym również sprzedażą napojów przyrządzanych w posiadanych przez nią lokalach. W ofercie lokali Spółki znajdują się również napoje, których zasadniczymi składnikami są: mleko, lody, bita śmietana a dodatkowym składnikiem - napar kawowy bądź czekolada w proszku (czekolada na gorąco, kawa: biała, Cappucino, Espresso Macchiato, Latte i mrożona). Jaką stawkę VAT należy zastosować do sprzedaży ww. napojów w przypadku, gdy napoje są spożywane przez klienta na miejscu, a jaką w przypadku, gdy napoje są spożywane przez klienta na wynos?
                              • 14.03.2012Akcyza na ambulanse
                               Interpelacja nr 1653 do ministra finansów w sprawie wątpliwości związanych z nałożonym obowiązkiem doliczania akcyzy do ceny zakupu ambulansów
                               • 13.03.2012Usługi najmu a opodatkowanie VAT
                                Pytanie podatnika: Czy, wynajmując własny dom na cele mieszkaniowe, Wnioskodawca będzie świadczył usługi związane z zakwaterowaniem? Czy zawarcie w umowie wynajmu domu, sformułowania o przeznaczeniu tego domu wyłącznie na cele mieszkaniowe jest wystarczające do skorzystania przez Wnioskodawcę jako wynajmującego ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług?
                                • 27.02.2012Pracownicy 50+ są najbardziej lojalni
                                 Pracownicy 50+ to grupa najbardziej lojalna i skłonna do poświęceń dla dobra firmy – wynika z badania „Satysfakcja z pracy”, przeprowadzonego przez Interaktywny Instytut Badań Rynkowych oraz pracuj.pl.
                                 • 17.02.2012Zagospodarowanie terenów zielonych a stawka VAT
                                  Pytanie podatnika: Jaką stawką podatku VAT należy zastosować przy wykonywaniu usługi zagospodarowania terenu zieleni? Czy do całości wykonania usługi i zakupionych do jej wykonania materiałów można zastosować obniżoną stawkę podatku VAT 8%?
                                  • 01.02.2012Stawka ryczałtu dla usług budowlanych
                                   Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie robót budowlanych w branży wodno-melioracyjnej, opodatkowaną w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych. Czy usługi świadczone przez Wnioskodawcę podlegają opodatkowaniu stawką 5,5%, czy stawką 8,5%?
                                   • 20.01.2012Inflacja niweluje wzrost wynagrodzeń
                                    Jak wynika z ostatnich komunikatów Głównego Urzędu Statystycznego, przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach wzrosło w grudniu 2011 r. o 4,4%, czyli o 0,2% mniej niż inflacja – Ponieważ jednak we wcześniejszych miesiącach 2011 r. płace rosły nieco powyżej poziomu inflacji, można powiedzieć, że przeciętna płaca oscyluje dziś wokół inflacji – komentuje ekspert BCC, Zbigniew W. Żurek
                                    • 07.12.2011Sprzedaż zużytego oleju smarowego nie podlega akcyzie
                                     Pytanie podatnika: Wnioskodawca (spółka) nabywa z akcyzą zapłaconą olej smarowy oraz olej turbinowy klasyfikowany do kodu 2710 19 81 do posiadanych maszyn i urządzeń. Po zużyciu przedmiotowy olej podlega sprzedaży podmiotowi, który przetwarza i unieszkodliwia odpady niebezpieczne. Przedsiębiorstwo, które zakupiło zużyty olej dostarcza go następnie do rafinerii. Tam odpad podlega recyklingowi. Czy sprzedaż oleju smarowego przepracowanego przez spółkę podlega opodatkowaniu akcyzą?
                                     • 06.12.2011Opodatkowanie robót budowlanych
                                      Pytanie podatnika: Czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi będą opodatkowane zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. ryczałtem w wysokości 5,5%, czy zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 tejże ustawy, tj. ryczałtem w wysokości 8,5%?
                                      • 21.10.2011Podatki 2012: Stawki podatków i opłat lokalnych
                                       19 października Minister Finansów wydał obwieszczenie, w którym ogłosił górne stawki podatków i opłat lokalnych na 2012 r.
                                       • 02.09.2011ZUS: Ile można dorobić bez zawieszania świadczeń?
                                        Od 1 września obowiązują nowe kwoty przychodu, powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych, wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
                                        • 26.08.2011Zakup kabiny dla palaczy w kosztach podatkowych firmy
                                         Pytanie podatnika: Czy zakup kabiny dla palaczy z przeznaczeniem dla potrzeb pracowników stanowi koszt uzyskania przychodu podatnika? Czy zakup kabiny dla palaczy z przeznaczeniem dla potrzeb klientów lokalu gastronomicznego stanowi koszt uzyskania przychodu podatnika?
                                         • 16.08.2011Dodatki do świadczeń emerytalno-rentowych
                                          Do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy i renty rodzinnej przysługują następujące dodatki i świadczenia:
                                          • 10.08.2011Akcyza od sprowadzonego samochodu
                                           Pytanie podatnika: Czy samochód, który przed transportem do Polski został zaadoptowany wg poniższego opisu oraz poddany badaniu technicznemu przez Urząd Kontroli Technicznej Pojazdów Samochodowych i zarejestrowany jako 2-osobowy samochód ciężarowy w Niemczech, a następnie po sprowadzeniu do Polski przeszedł pozytywnie badanie techniczne w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów nr (…) oraz na podstawie ww. dokumentów Prezydent Miasta wydał dowód rejestracyjny, jako samochód ciężarowy 2 osobowy, został przez Spółkę właściwie zakwalifikowany do pozycji 8704 21 i w związku z taką klasyfikacją nie powstał obowiązek zapłaty podatku akcyzowego?
                                           • 18.07.2011Stawka ryczałtu dla usług transportowych
                                            Pytanie podatnika: Czy prowadząc działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług kierowania pojazdami ciężarowymi należącymi do zleceniodawców (co najmniej dwa podmioty gospodarcze) Wnioskodawca może opłacać zryczałtowany podatek dochodowy przewidziany dla usług transportowych, czyli 5,5% od uzyskanego przychodu?
                                            • 24.06.2011Indywidualna stawka amortyzacyjna dla lokalu użytkowego
                                             Pytanie podatnika: Spółka jawna w dniu 30 marca 2010 r. nabyła m.in. prawo własności dwóch lokali znajdujących się w budynku użytkowym. Budynek handlowo-magazynowy wybudowany był około roku 1910, jako budynek zaplecza dla gospodarstwa rolniczego. W latach 1995-1998 został odremontowany i zmienił funkcję z gospodarczej na handlowo-magazynową. W latach 2005-2006 budynek został przebudowany. Po modernizacji zostały wyodrębnione lokale, które były celem odsprzedaży. Czy można ustalić indywidualną stawkę amortyzacyjną na zakupione lokale, w wysokości 10% dla używanych lub ulepszonych środków trwałych?
                                             • 16.05.2011Emerytury pomostowe
                                              Od 1 stycznia 2009 r. osoby urodzone po 1948 r., które wykonywały prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, mogą ubiegać się o przyznanie emerytury pomostowej. Ustalenie prawa do tego świadczenia uzależnione jest od spełnienia określonych warunków, m.in. ukończenia odpowiedniego wieku oraz udowodnienia wymaganego stażu ubezpieczeniowego, w tym pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Emerytura pomostowa – w odróżnieniu od wcześniejszych emerytur przyznawanych według dotychczasowych przepisów – obliczana jest całkowicie na nowych zasadach, a więc na podstawie odpowiednio zwaloryzowanych składek emerytalnych zgromadzonych na koncie w ZUS oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego.
                                              • 10.02.2011GUS: Średnia płaca w gospodarce narodowej wyższa o ponad 120 zł
                                               Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił komunikat dotyczący wzrostu płac w ostatnim kwartale i całym ubiegłym roku. Wynika z niego, że w 2010 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wzrosło o 122,02 zł, czyli – nominalnie – o 3,9 proc. Po uwzględnieniu inflacji wzrost wyniósł jednak tylko 1,5 proc., o 0,6 pkt mniej niż rok wcześniej.  
                                               • 09.12.2010Księgowa nie zawsze skorzysta ze zwolnienia podmiotowego w VAT
                                                Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest uprawniony do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Z dniem 13 lipca 2010 r. rozpoczął działalność gospodarczą - biuro rachunkowe. Usługi, które świadczy obejmują przede wszystkim prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów i ksiąg rachunkowych na zlecenie/rzecz klientów odpowiednio osób fizycznych prowadzących działalność oraz osób prawnych. W ramach wykonywanych czynności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, Wnioskodawca nie świadczy usług w zakresie doradztwa podatkowego. Czy prawidłowym będzie korzystanie ze zwolnienia podmiotowego, w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, sprzedaży usług świadczonych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym?
                                                • 02.12.2010Ministerstwo Finansów: Roczna inflacja bez zmian
                                                 Według ogłoszonego przez resort finansów komunikat na temat prognozowanej dynamiki cen konsumpcyjnych w listopadzie 2010 r., roczna inflacja w ubiegłym miesiącu pozostała na poziomie notowanym w październiku br. Wzrostu dynamiki cen w listopadzie nie odnotowano także w strefie euro – poinformował Eurostat.  
                                                 • 04.10.2010MF: Inflacja przyspieszyła
                                                  Roczny wskaźnik inflacji powrócił we wrześniu do poziomu notowanego w czerwcu tego roku – wynika z komunikatu na temat prognozowanej dynamiki cen konsumpcyjnych w poprzednim miesiącu, który ogłosiło Ministerstwo Finansów. Rośnie także inflacja w strefie euro.
                                                  • 06.09.2010Prawidłowość nazwy usługi na paragonie fiskalnym
                                                   Pytanie podatnika: Czy prawidłowy będzie paragon fiskalny z wykazaniem wartości wydanych potraw (usługi) na kwotę ogółem z przyporządkowaniem stawki 7%, ponieważ napoje nie są objęte umówioną kwotą odpłatności od osoby?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] następna strona »