Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

blankiet wekslowy

 • 11.08.2017Znaczki skarbowe już nie wrócą
  Wyborcy posła Michała Dworczyka z sentymentem wspominają znaki opłaty skarbowej. Do tego stopnia, że poseł postanowił dowiedzieć się, czy nie ma widoków na ich przywrócenie. Zrobił to w interprelacji poselskiej nr 12745. Niestety - odpowiedź jest jednoznaczna.
  • 26.07.2007Można znów korzystać ze znaków skarbowych
   Od dziś do dnia 31 grudnia 2008 r. zapłata opłaty skarbowej może być dokonywana także nabytymi i niewykorzystanymi przed dniem 1 stycznia 2007 r. znakami opłaty skarbowej. Uprawnienie to wynika z przepisów Ustawy z dnia 13 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 128, poz. 883), które dziś zaczynają obowiązywać.
   • 11.01.2007PARP w sprawie wzoru weksla
    Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 225, poz. 1635) od 01 stycznia 2007 r. weksle własne in blanco składane do PARP (lub do Regionalnych Instytucji Finansujących) przez beneficjentów dla zabezpieczenia wykonania umów o dofinansowanie nie podlegają opłacie skarbowej. Od 2007 roku nie ma też w obiegu tzw. urzędowych blankietów wekslowych.
    • 20.11.2006Interpelacja nr 4271 do ministra finansów w sprawie podziału dochodów z opłaty skarbowej
     Szanowny Panie Ministrze! W Ministerstwie Finansów przygotowywany był projekt nowej ustawy o opłacie skarbowej. Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 203, poz. 1966, ze zm.) wpływy z opłaty skarbowej stanowią w całości dochody własne gmin (art. 4 ust. 1 pkt 2).
     • 13.06.2006Opłata skarbowa nie będzie pobierana za złożenie podania oraz załącznika do podania
      Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o opłacie skarbowej, przedłożony przez ministra finansów. Projekt ustawy przewiduje, że nakładanie opłaty skarbowej będzie ograniczone wyłącznie do dokumentów wydawanych przez organy administracji publicznej. Wysokość opłaty będzie uzależniona od nakładów pracy oraz od kosztów, które powstaną po stronie administracyjnej.
      • 29.05.2006Od 1 stycznia 2007 r. zapłacimy więcej w urzędach
       Od 1 stycznia 2007 r. znikną znaki opłaty skarbowej. Nie oznacza to jednak, że będzie taniej. Wręcz przeciwnie. Podatnik nie będzie wprawdzie naklejał znaczka, ale będzie musiał uiszczać opłatę i to znacznie wyższą niż obecnie.
       • 11.04.2006Projekt ustawy o opłacie skarbowej - będą nowe obciążenia
        Projekt ustawy o opłacie skarbowej, która ma wejść w życie 1 stycznia 2007 r. przewiduje głównie zniesienie obowiązku zapłaty opłaty skarbowej od podań i załączników do podań, weksli oraz dokumentów zawierających oświadczenie woli poręczyciela z katalogu przedmiotów podlegających opłacie skarbowej i powiązaniu obowiązku zapłaty opłaty skarbowej wyłącznie z konkretnymi czynnościami organów administracji publicznej oraz podmiotów innych niż organy administracji rządowej lub samorządowej wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, a także wyeliminowanie możliwości zapłaty opłaty skarbowej znakami opłaty skarbowej i urzędowymi blankietami wekslowymi.