Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

faktury

 • 16.03.2006Interpretacja prawa podatkowego PP/443-160-2-BS/05/06 z dnia 15.02.2006 r. - Opolski Urząd Skarbowy
  Pytanie podatnika: Czy zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
  • 15.03.2006Decyzja Izby Skarbowej w Rzeszowie w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 13.03.2006 r., sygn. L.IS.II/2-443/16/06
   Pytanie podatnika: Miejsce świadczenia przy dostawie towarów i możliwość zastosowania preferencyjnej 0% stawki podatku.
   • 14.03.2006Zwrot VAT i numer PKWiU na fakturze
    Pytanie: Będę starał się o zwrot VAT z tytułu wydatków związanych z budową domu. Nie mam na fakturze PKWiU. Pytałem sprzedawcy – twierdzi, że nie ma obowiązku umieszczać numeru PKWiU na fakturze przy towarach opodatkowanych 22%. Czy urząd będzie ode mnie żądał tych numerów?
    • 13.03.2006Faktura po kilku miesiącach od dnia zakupu
     Pytanie: Zakupiłem w markecie materiały malarskie do remontu mieszkania i otrzymałem paragon. Teraz chciałbym zamienić go na fakturę, ale minęło kilka miesięcy. Czy sklep ma obowiązek wystawienia faktury po takim czasie?
     • 13.03.2006Trudne wierzytelności i podatek VAT.
      Wczoraj pisałem o możliwości zminimalizowania części strat związanych z koniecznością zapłacenia podatku dochodowego od transakcji, z której należność jest nie do odzyskania, poprzez darowanie długu dłużnikowi. Zanim jednak zdecydujecie się na to rozwiązanie, warto zastanowić się, czy nie iść inną, nieco trudniejszą drogą, i oprócz zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wartości netto nie odzyskać dodatkowo podatku VAT, który został wykazany przy feralnej dostawie.
      • 12.03.2006Projekt rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych
       MF udostępniło projekt rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych. Rozporządzenie ureguluje kwestie związane z obowiązkiem instalacji kas na okres do 31.12.2006 r. Poniżej publikujemy pełny tekst projektu, wstrzymując się z jego analizą do czasu opublikowania rozporządzenia w Dzienniku Ustaw. Zwykle bowiem projekty ulegają w trakcie uzgodnień międzyresortowych mniejszym lub większym zmianom. Wspomnijmy jedynie o pozbawieniu zwolnienia podatników, którzy dostarczają nagrane, z zapisanymi danymi, lub zapisanymi pakietami oprogramowania komputerowego (w tym również sprzedawanymi łącznie z licencją na użytkowanie): płyty CD, DVD, kasety magnetofonowe, taśmy magnetyczne (w tym kasety wideo) i dyskietki.
       • 09.03.2006Decyzja Izby Skarbowej w Rzeszowie w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 13.01.2006 r., sygn. IS.II/2-4430/394/05
        Pytanie podatnika: Czy fakt, iż po ewentualnej kontroli nie zostanie odnaleziony nabywca towaru, bądź gdy nie figuruje on w ewidencjach swojego kraju, będzie miał wpływ na możliwość zastosowania stawki 0% przez podatnika?
        • 06.03.2006Rozliczenie wspólne i ulga na internet
         Czy w sytuacji, kiedy faktura za korzystanie z internetu jest wystawiona na osobę nie uzyskującą dochodu, pozostającą w związku małżeńskim z osobą uzyskującą dochód (ale nie wymienioną na fakturze) możliwe jest uwzględnienie ulgi w rozliczeniu wspólnym? Czy w sytuacji, w której faktura wystawiana jest na oboje małżonków, a jedno z nich nie uzyskuje dochodu można odliczyć ulgę internetową w podwójnej wysokości w rozliczeniu wspólnym od łącznego dochodu małżonków?
         • 02.03.2006Co nam skontrolują
          Przeglądając strony internetowe MF natrafiłem na ciekawy materiał, dotyczący wszystkich przedsiębiorców. Ten dokument to opracowanie „Podstawowe Zakresy Obszarów Kontroli Podatkowej na 2006r”, pochodzące z Departamentu Administracji Podatkowej. Może okazać się bardzo przydatny dla podatników między innymi z tego powodu, że zawiera omówienie najczęściej popełnianych błędów i nadużyć w poszczególnych obszarach tematycznych. Wiedza o tym, co jest najczęściej kontrolowane pozwoli przeprowadzić skuteczną kontrolę wewnętrzną i uniknąć problemów podczas lub po kontroli przeprowadzonej przez fiskusa.
          • 27.02.2006Zwrot podróżnym podatku VAT
           Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej VAT), zgodnie z art. 15 (2) VI Dyrektywy VAT Rady UE (77/388/EEC), przewiduje dla osób fizycznych, określanych jako „podróżni”, prawo do otrzymania zwrotu podatku, który zapłacili za towary nabyte i wywiezione z terytorium Wspólnoty. Według przepisu art. 126 ust. 1 VAT „podróżny” to osoba niemająca stałego miejsca zamieszkania na terytorium Wspólnoty, co ustala się na podstawie paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.
           • 24.02.2006Transakcje dokonywane na aukcjach internetowych i podatek VAT
            Transakcje dokonywane na aukcjach internetowych poprzez rozliczne serwisy aukcyjne, takie chociażby jak Allegro, eBay lub Świstak, stały się aktualnie czymś zwyczajnym i normalnym nie tylko dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej, ale również dla firm, w tym podatników VAT. Niniejszy artykuł jest próbą analizy poszczególnych problemów, z którymi mogą zmierzyć się podatnicy VAT prowadzący transakcje poprzez aukcje internetowe.
            • 20.02.2006Faktura VAT RR
             Czynny podatnik VAT, który nabywa produkty rolne od rolnika ryczałtowego, wystawia, za sprzedawcę fakturę VAT RR, która dokumentuje nabycie tych produktów. Fakturę należy wystawić w dwóch egzemplarzach, a oryginał faktury jest przekazywany dostawcy. Faktura musi być oznaczona jako „Faktura VAT RR”.
             • 15.02.2006Decyzja Izby Skarbowej w Katowicach w sprawie interpretacji prawa podatkowego PBB3-4307/9-4/2005 z dnia 04.01.2006 r.
              Pytanie podatnika: Czy podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych sprzedaż wierzytelności własnej, jeżeli stroną kupującą jest podmiot zajmujący się skupem wierzytelności?
              • 15.02.2006Ulga ZUS i usługi dla byłego pracodawcy
               Pytanie: Czy mogę wystawić fakturę dla byłego pracodawcy jeśli korzystam ze składki do ZUS w preferencyjnej wysokości? Działalność rozpoczęłam w 2005 roku, jednak w 2004 roku byłam zatrudniona w firmie, której teraz (2006 rok) chcę świadczyć usługi. Zaznaczam, że współpracuję z wieloma kontrahentami, ale teraz firma gdzie byłam zatrudniona chce skorzystać z moich usług. Nie wiem czy odmówić im współpracy i co mi grozi jeśli zdecyduję się usługę wykonać? W jaki sposób ZUS może sprawdzić czy mam prawo do tej ulgi? Czy może żądać ode mnie dokumentacji firmy - faktury wystawiane dla kontrahentów, w celu sprawdzenie czy nie wykonuję działalności na rzecz byłego pracodawcy?
               • 14.02.2006Brak paragonu i możliwość wystawienia faktury VAT
                Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych, a sprzedaż rejestrowana jest przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Czy mam obowiązek wystawienia faktury VAT w sytuacji gdy klient zgubił paragon?
                • 07.02.2006Zakup udokumentowany fakturami VAT wystawionymi przez podmiot, który nie dokonał zgłoszenia rejestracyjnego a koszt uzyskania przychodu
                 Zakupiłem towary udokumentowane fakturami VAT wystawionymi przez podmiot, który – jak wynika z informacji uzyskanej przeze mnie z organu podatkowego - nie dokonał zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie VAT i nie był uprawniony do wystawiania faktur. Czy VAT naliczony od dokonanych transakcji jest kosztem uzyskania przychodu?
                 • 26.01.2006Interpretacja ŁUS-III-2-443/33/05/AMM z dnia 25.04.2005 r. - Łódzki Urząd Skarbowy
                  Pytanie podatnika: Kiedy występuje obowiązek ewidencjonowania sprzedaży wysyłkowej za pomocą kasy fiskalnej?
                  • 23.01.2006Różnice kursowe przy ustalaniu przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej
                   Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych uznaje za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, obok kwot należnych z tytułu wykonywania tej działalności, także różnice kursowe będące wynikiem otrzymania przychodu w walucie obcej. W jakich sytuacjach różnice te mogą powstać i kiedy będą mieć wpływ na wysokość uzyskanego przychodu? Jak obliczać ich wartość? Poniższy artykuł ma na celu przybliżenie tego problemu.
                   • 23.01.2006Otrzymanie zaliczki przed wykonaniem usługi a data powstania przychodu
                    Jako spółka wystawiłem fakturę potwierdzając dokonaną przez zleceniodawcę wpłatę zaliczki na poczet przyszłej usługi w związku z którą została sporządzona i podpisana umowa pomiędzy zleceniodawcą a naszą spółką. Czy w związku z tym, że zapłata zaliczki nastąpiła przed wykonaniem usługi datą powstania przychodu będzie moment wykonania usługi wynikającej z zawartej umowy zgodnie z art. 12 ust. 3 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
                    • 22.01.2006Powstanie obowiązku podatkowego w podatku VAT przy sprzedaży biletów
                     Jestem przewoźnikiem i dokonuję sprzedaży biletów dla różnych punktów sprzedaży. Punkty te pełnią rolę pośrednika, a fakturowanie odbywa się w momencie wydania biletów. Czy obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstaje w momencie zapłaty, czy też w momencie wystawienia faktury?
                     • 17.01.2006Bez dokumentów i ewidencji nie będzie kosztu.
                      Kiedy używasz w firmie samochodu osobowego nie wprowadzonego do ewidencji środków trwałych musisz pamiętać o kilku rzeczach, aby wydatki na jego eksploatację zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Dobra wiadomość – samochód nie musi być Twoją własnością. Może to być samochód wynajęty, wydzierżawiony lub używany na zasadzie użyczenia. Może to też być samochód stanowiący współwłasność – i nie ma znaczenia w jakim stopniu używający jest jego właścicielem. Wiadomość nieco gorsza - nie wystarczy dokumentowanie wydatków prawidłowymi dowodami księgowymi. Trzeba jeszcze systematycznie prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu.
                      • 17.01.2006Interpretacja P-1-443/41/05 z 18.05.2005 r. - Trzeci Urząd Skarbowy w Lublinie
                       Pytanie podatnika: Na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa zwracam się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w swojej sprawie. Stan faktyczny sprawy: Spółka X zajmuje się głównie sprzedażą samochodów, zarówno nowych jak i używanych. Sprzedając samochody używane często korzystamy z art. 120 ust. 4 ustawy o podatku VAT, tj. wystawiamy fakturę "VAT marża". Dla samochodów używanych będących własnością spółki cena sprzedaży zawiera: