amortyzacja dla małych firm

 • 02.02.2023Niższe ceny gazu dla piekarni. Rządowe wsparcie ruszy w kwietniu
  W okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2023 r. obowiązywać będzie maksymalna cena gazu (200,17 zł/MWh) dla piekarni korzystających z pieców ogrzewanych gazem ziemnym. Wsparcie tego typu ma zostać uruchomione w ramach rządowych działań przeciwko wysokim cenom energii. Obniżenie cen gazu dla piekarni ma odbywać się na zasadach pomocy de minimis i kosztować państwo ok. 300 mln zł.
 • 23.01.2023ZUS przedsiębiorców w 2023 r.: Składka zdrowotna także w górę
  Od 1 stycznia 2023 r. wzrosła wysokość składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców. Wynika to ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę - w przypadku nowych firm oraz wyższego prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, które stanowi podstawę wyliczenia składek dla przedsiębiorców działających na rynku od dłuższego czasu. Minimalne wynagrodzenie za pracę, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 13 września 2022 r., wynosi w tym roku 3490 zł, a od 1 lipca będzie to już 3600 zł (w 2022 r. było to 3010 zł), natomiast, jak wynika z obwieszczenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 13 listopada 2022 r., prognozowane przeciętne wynagrodzenie w 2023 r. wynosi 6935 zł (w 2022 r. - 5922 zł). Podwyżka nie ominęła także składki zdrowotnej, która w tym roku dla niektórych przedsiębiorców wynosi 470,20 zł (w 2022 r. było to 419,92 zł).
 • 19.01.2023PIT za 2022: Odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne
  Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstawę obliczenia podatku można obniżyć o składki na ubezpieczenie społeczne, do których zalicza się składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Należy zaznaczyć, że ustawodawca nie wymaga przyporządkowania odliczanej kwoty składek na ubezpieczenia społeczne do odpowiedniego przychodu, którego uzyskanie było podstawą ich poniesienia. Zatem, jeżeli podatnik zapłacił w ramach działalności gospodarczej składki na własne ubezpieczenie społeczne, a w ramach działalności nie ma ich od czego odliczyć, może je uwzględnić przy obliczaniu dochodu i podatku np. z umowy o pracę czy najmu.
 • 18.01.2023Na dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców nie ma szans
  Jak czytamy w odpowiedzi Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na interpelację poselską, wprowadzenie dobrowolności ubezpieczeń społecznych, a więc w zasadzie likwidacja obecnie obowiązujących zasad mogłaby negatywnie wpłynąć na okres w życiu, kiedy to podjęcie dodatkowego zatrudnienia, czy prowadzenia działalności gospodarczej, może być stosunkowo trudne bądź nieosiągalne. Ponadto proponowana zmiana nie może zostać wprowadzona w oderwaniu od rozwiązań stosowanych do innych grup uczestniczących w systemie ubezpieczeń społecznych. Mogą bowiem pojawić się zarzuty o to, dlaczego w przypadku przedsiębiorców składki są dobrowolne, a np. w przypadku pracowników - nie.
 • 11.01.2023Pesymistyczne nastroje firm. Koszty i podatki wśród głównych zmartwień
  Mali i średni przedsiębiorcy wchodzą w 2023 r. z coraz gorszymi nastrojami i bardziej negatywnymi ocenami perspektyw na przyszłość. Nowe badanie BIG InfoMonitor pokazuje, że aktualnie tylko 8,2 proc. firm spodziewa się poprawy swojej kondycji finansowej. Największe obawy budzą wysoka inflacja, wzrost kosztów prowadzenia biznesu oraz podatki.
 • 30.12.2022Firmy boją się wysokich cen oraz nowych opłat i podatków
  Większość przedsiębiorców w Polsce (85 proc.) przewiduje, że w 2023 r. największym wyzwaniem w prowadzeniu biznesu będą wysokie ceny prądu i gazu – wynika z nowego badania, które na zlecenie Konfederacji Lewiatan przeprowadził CBM Indicator. Niewiele mniej ankietowanych firm (73 proc.) obawia się nowych opłat, podatków i innych obciążeń finansowych.
 • 21.12.2022KE zatwierdziła polski program wsparcia dla firm energochłonnych
  Komisja Europejska oficjalnie zatwierdziła w środę polski program pomocy o wartości 1,1 mld euro (5,1 mld zł) w celu wsparcia przedsiębiorstw energochłonnych. Pomoc ma być zarządzana przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii i będzie mieć formę bezpośrednich dotacji. Bruksela zaakceptowała program na podstawie tymczasowych kryzysowych ram pomocy państwa.
 • 20.12.2022Ulgi dla firm: Szybka amortyzacja wydatków do 100 tys. zł
  Przedsiębiorcy mają możliwość corocznego jednorazowego rozliczenia nakładów na środki trwałe do wysokości 100 tys. zł, przy minimalnej wartości nakładów w wysokości 10 tys. zł. Z tego rozliczenia mogą skorzystać także przedsiębiorcy, którzy skorzystali w ostatnich latach np. z dofinansowania ze środków UE. Ta ulga stanowi zachętę zarówno dla już funkcjonujących firm, jak i dla osób planujących założenie działalności gospodarczej.
 • 14.12.2022Podatki 2024: Podstawowy termin zwrotu VAT będzie skrócony do 40 dni
  W związku z planowanym na 2024 r. wprowadzeniem obowiązkowego e-fakturowania w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) możliwe będzie wyraźne przyspieszenie weryfikacji zasadności zwrotów podatku VAT – zapowiada resort finansów. W projekcie nowelizacji ustawy o VAT przewidziano generalne skrócenie podstawowego terminu zwrotu VAT o 1/3, czyli z 60 do 40 dni.
 • 13.12.2022Nie będzie wyższego limitu zwolnienia podmiotowego z VAT
  Zwolnienie podmiotowe z VAT jest opcją przewidzianą w dyrektywie VAT. Państwa Członkowskie mogą, ale nie muszą jej wdrażać. Polska skorzystała z tej możliwości. W okresie od 1 stycznia 2011 r. do końca 2016 r. limit wynosił 150 000 zł. Na mocy decyzji Rady (UE) nr 2021/17803 limit zwolnienia z VAT w Polsce wynosi 200 000 zł - obecna decyzja derogacyjna umożliwia stosowanie tego progu do 31 grudnia 2024 r. Z uwagi na obowiązującą decyzję Rady (UE) nr 2021/1780, Ministerstwo Finansów nie przewiduje modyfikacji preferencji udzielonej na podstawie ww. decyzji, tj. podwyższenia ww. limitu uprawniającego do korzystania ze zwolnienia z VAT, do końca 2024 r.
 • 12.12.2022Podatki 2024: Podstawowy termin zwrotu VAT będzie skrócony do 40 dni
  W związku z planowanym na 2024 r. wprowadzeniem obowiązkowego e-fakturowania w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) możliwe będzie wyraźne przyspieszenie weryfikacji zasadności zwrotów podatku VAT – zapowiada resort finansów. W projekcie nowelizacji ustawy o VAT przewidziano generalne skrócenie podstawowego terminu zwrotu VAT o 1/3, czyli z 60 do 40 dni.
 • 05.12.2022Przedsiębiorcy w coraz bardziej pesymistycznych nastrojach
  W obliczu hamowania gospodarki firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw deklarują coraz bardziej pesymistyczne nastawienie – wynika z nowego badania przeprowadzonego na zlecenie BIG InfoMonitor. Okazuje się, że w 2022 r. prawie jedna czwarta ankietowanych przedsiębiorców doświadczyła realnego ryzyka likwidacji swojego biznesu.
 • 25.11.2022Urządzenia fiskalne Posnet – co decyduje o ich wysokiej jakości?
  Ewidencja obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, wydajna praca, sprawna obsługa klientów – przedsiębiorcy korzystający z urządzeń fiskalnych dobrze wiedzą, jak wiele zależy od tego typu rozwiązań. Dlatego często przyznają, że liczy się nie tylko nowoczesność i funkcjonalność kas oraz drukarek rejestrujących, ale również ich solidne wykonanie, z dbałością o każdy element i szczegół. W rezultacie, chętnie sięgają po modele od uznanych producentów technologii sprzedaży – takich, jak choćby firma Posnet, która kładzie nacisk na wysoką jakość tworzonych urządzeń fiskalnych.
 • 21.11.2022Kto zapłaci mniej za firmowy prąd w 2023 roku
  Jeżeli jesteś mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, w 2023 roku będziesz mógł płacić za energię elektryczną niższą stawkę - 785 zł/MWh. Zamrożenie ceny prądu to nadzwyczajny środek, który ma wesprzeć firmy. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, żeby z niego skorzystać.
 • 18.11.2022Kto zapłaci mniej za firmowy prąd w 2023 roku
  Jeżeli jesteś mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, w 2023 roku będziesz mógł płacić za energię elektryczną niższą stawkę - 785 zł/MWh. Zamrożenie ceny prądu to nadzwyczajny środek, który ma wesprzeć firmy. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, żeby z niego skorzystać.
 • 17.11.2022Warunki prowadzenia biznesu w Polsce. Aż 69 proc. firm odczuwa pogorszenie
  Większość przedsiębiorców (69 proc.) twierdzi, że w ostatnim półroczu doszło do pogorszenia się warunków prowadzenia biznesu w Polsce – wynika z badania przeprowadzonego przez CBM Indicator na zlecenie Konfederacji Lewiatan. Najbardziej krytycznie sytuację oceniają małe firmy. Negatywne są też nastroje dotyczące prowadzenia biznesu w najbliższym czasie.
 • 14.11.2022Od 2023 r. każdy płatnik składek będzie musiał posiadać konto na PUE ZUS
  Od 1 stycznia 2023 r. każdy płatnik składek będzie zobowiązany do posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – przypomina ZUS. Obecnie taki obowiązek nie dotyczy właścicieli małych firm, zatrudniających do 5 pracowników, oraz osób płacących składki tylko za siebie.
 • 10.11.2022Od 2023 r. każdy płatnik składek będzie musiał posiadać konto na PUE ZUS
  Od 1 stycznia 2023 r. każdy płatnik składek będzie zobowiązany do posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – przypomina ZUS. Obecnie taki obowiązek nie dotyczy właścicieli małych firm, zatrudniających do 5 pracowników, oraz osób płacących składki tylko za siebie.
 • 03.11.2022Wysokie ceny prądu. Wkrótce ruszy pakiet wsparcia
  W najbliższych dniach w życie wejść powinna ustawa o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. Nowa ustawa, która została już podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę, zakłada przede wszystkim ustalenie cen maksymalnych za prąd dla gospodarstw domowych, odbiorców użyteczności publicznej oraz małych i średnich przedsiębiorstw.
 • 28.10.2022Wysokie ceny uderzają we wszystkie branże
  Ogólnie pojęta drożyzna, w tym m.in. wzrost kosztów materiałów i energii, stanowi obecnie największe wyzwanie dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce – wynika z nowego badania pn. „Skaner MSP”, które zostało przeprowadzone przez Instytut Keralla Research dla BIG InfoMonitor. Aktualnie już połowa firm podwyższa ceny swoich towarów i usług.
 • 27.10.2022Biznes apeluje o rozszerzenie ochrony także na duże firmy
  Nowe rozwiązania związane z ograniczaniem wysokości cen energii elektrycznej powinny obejmować również duże przedsiębiorstwa – apeluje Konfederacja Lewiatan. Jak przekonują eksperci organizacji, brak ochrony dla dużych firm będzie oznaczać negatywne skutki dla całej gospodarki i społeczeństwa.
 • 13.10.2022Maksymalna cena prądu dla małych i średnich firm. Wsparcie ruszy w grudniu
  Maksymalna taryfa na prąd dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw ma zostać ustalona na poziomie 785 zł/MWh – wynika z nowych zapowiedzi rządu. Jak szacuje rząd, takie rozwiązanie może ograniczyć podwyżki cen energii elektrycznej dla sektora MSP nawet o 70 proc. Ze wsparcia skorzystać ma ok. 99 proc. polskich firm. Cena maksymalna będzie stosowana w rozliczeniach z MSP od 1 grudnia 2022 do 31 grudnia 2023 r.
 • 12.10.2022Maksymalna cena prądu dla małych i średnich firm. Wsparcie ruszy w grudniu
  Maksymalna taryfa na prąd dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw ma zostać ustalona na poziomie 785 zł/MWh – wynika z nowych zapowiedzi rządu. Jak szacuje rząd, takie rozwiązanie może ograniczyć podwyżki cen energii elektrycznej dla sektora MSP nawet o 70 proc. Ze wsparcia skorzystać ma ok. 99 proc. polskich firm. Cena maksymalna będzie stosowana w rozliczeniach z MSP od 1 grudnia 2022 do 31 grudnia 2023 r.
 • 10.10.2022Podatki 2023: Zmiany ws. amortyzacji środków trwałych w postaci budynków
  Okres amortyzacji środków trwałych w postaci budynków i budowli niemieszkalnych ma zostać skrócony z obecnych 40 lat do – w zależności od poziomu bezrobocia na terenie danej gminy – 5 lub 10 lat. Zmianę przewiduje poselski projekt nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych PIT i CIT. Nowa możliwość ma być korzystna dla firm oraz gmin z wysokim bezrobociem i niskimi dochodami podatkowymi w przeliczeniu na mieszkańca.
 • 07.10.2022Podatki 2023: Zmiany ws. amortyzacji środków trwałych w postaci budynków
  Okres amortyzacji środków trwałych w postaci budynków i budowli niemieszkalnych ma zostać skrócony z obecnych 40 lat do – w zależności od poziomu bezrobocia na terenie danej gminy – 5 lub 10 lat. Zmianę przewiduje poselski projekt nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych PIT i CIT. Nowa możliwość ma być korzystna dla firm oraz gmin z wysokim bezrobociem i niskimi dochodami podatkowymi w przeliczeniu na mieszkańca.
 • 14.09.2022KE wraca do pomysłu jednego zbioru przepisów podatkowych dla firm
  W orędziu o stanie Unii Europejskiej za 2022 r. Ursula von der Leyen zapowiedziała przedłożenie pakietu pomocy gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jak wskazała przewodnicząca Komisji Europejskiej, w ramach pakietu złożony zostanie też wniosek ws. jednego zbioru przepisów podatkowych dla przedsiębiorstw w Europie (tzw. BEFIT).
 • 13.09.2022Zerwane łańcuchy dostaw zaszkodziły połowie polskich firm
  Przerywane łańcuchy dostaw negatywnie oddziaływają na polskie przedsiębiorstwa. Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie BIG InfoMonitor, niemal połowa firm przyznaje, że zjawisko to miało negatywny wpływ na prowadzoną przez nie działalność gospodarczą. Problemy dotyczą głównie ograniczenia sprzedaży oraz konieczności poszukiwania nowych dostawców i zamienników.
 • 29.08.2022Podatki 2023: Przedsiębiorcy zadowoleni z szykowanego pakietu Slim VAT 3
  Ilość usprawnień, które resort finansów proponuje w pakiecie Slim VAT 3, jest stosunkowo liczna, a niektóre powinny mieć istotny wpływ na funkcjonowanie podatników – oceniają eksperci Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Za najważniejsze organizacja uznaje zmiany dotyczące małych podatników i mechanizmu split payment. Większość nowych regulacji powinna wejść w życie na początku przyszłego roku.
 • 22.08.2022Do Sejmu trafił projekt zamrażający ceny energii dla małych firm
  Do Sejmu trafił poselski projekt nowelizacji Prawa energetycznego, w którym zaproponowano zamrożenie cen energii dla mikro- i małych przedsiębiorców. Posłowie Koalicji Polskiej wskazują, że takie rozwiązanie mogłoby przeciwdziałać drastycznym podwyżkom cen prądu, które czekają przedsiębiorców. Ceny miałyby zostać w praktyce zamrożone na poziomie z 30 czerwca 2022 r.
 • 22.07.2022Jakie funkcje powinno mieć nowoczesne oprogramowanie do księgowości?
  Księgowość to jeden z najbardziej angażujących, ale też najszybciej rozwijających się obszarów związanych ze standardową działalnością każdej firmy. Oczywiste jest więc, że starając się ułatwić procesy księgowe, korzystamy z nowoczesnego oprogramowania, które zapewnia nam oszczędność czasu, zgodność realizowania formalności z przepisami prawa oraz redukcję kosztów zatrudniania specjalistów z obszaru księgowości. Jakie funkcje powinno zawierać oprogramowania do księgowości?
 • 10.06.2022Rzecznik MŚP interweniuje ws. zwrotu subwencji z Tarczy Finansowej 2.0
  Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz interweniuje w Ministerstwie Rozwoju i Technologii w sprawie konieczności zwrotu subwencji finansowej z Tarczy Finansowej 2.0 PFR przez przedsiębiorców, którzy nie mogli prowadzić działalności w kwietniu, maju i czerwcu 2021 r. ze względu na obowiązujące ówcześnie restrykcje covidowe.
 • 09.06.2022PIP bierze pod lupę małe budowy
  Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczęła ogólnopolską akcję kontroli na małych budowach. Jak tłumaczy PIP, to właśnie na tego typu budowach istnieje najwięcej zagrożeń wypadkowych i zawodowych. W poprzednich latach różne nieprawidłowości wykrywano w ok. 90 proc. kontroli. W obecnym roku inspektorzy przeprowadzą jeszcze jedną taką akcję.
 • 30.05.2022Składka zdrowotna to parapodatek dla przedsiębiorcy
  Dlaczego różnicuje się składki zdrowotne w zależności od formy, w jakiej rozliczają się z fiskusem prowadzący działalność (ryczałt, podatek liniowy, skala podatkowa)? Dlaczego prowadzący działalność gospodarczą ma płacić składki zdrowotne od całego dochodu, bez względu na jego wysokość (jest to parapodatek)? Osoby te nie mają stałych dochodów, jak osoby zatrudnione na umowie o pracę, i przy każdych dochodach (a nawet ich braku) odprowadzają składki ZUS - pytają posłowie w interpelacji do Ministra Finansów.
 • 10.05.2022Co musi zawierać umowa wynajmu nieruchomości komercyjnej?
  Umowa wynajmu nieruchomości do celów związanych z prowadzeniem firmy to jeden z najczęściej podpisywanych rodzajów kontraktów. Wynajem to opcja korzystna zarówno dla małych, jednoosobowych firm, jak i dla dużych korporacji czy międzynarodowych przedsiębiorstw. Według przepisów, w ramach umowy najmu wynajmujący zobowiązuje się do oddania najemcy rzeczy do użytku przez czas określony lub nieokreślony. Z kolei najemca jest zobligowany do zapłaty umówionego czynszu wynajmującemu. Jak zadbać o to, aby postanowienia umowne zabezpieczały interesy obu stron?
 • 09.05.2022Polskie firmy mają problemy z kapitałem społecznym
  Przedsiębiorstwa w Polsce mają problemy z kapitałem społecznym, co w efekcie wiąże się m.in. z niską skłonnością do podejmowania ryzyka – wynika z nowego raportu pn. „Skłonność do podejmowania ryzyka jako czynnik rozwoju polskich przedsiębiorstw”, który opublikował Polski Instytut Ekonomiczny. Kłopoty z kapitałem społecznym mają też związek np. z postrzeganiem procesu zatrudniania pracowników jako bardzo ryzykownego.
 • 09.05.2022Co musi zawierać umowa wynajmu nieruchomości komercyjnej?
  Umowa wynajmu nieruchomości do celów związanych z prowadzeniem firmy to jeden z najczęściej podpisywanych rodzajów kontraktów. Wynajem to opcja korzystna zarówno dla małych, jednoosobowych firm, jak i dla dużych korporacji czy międzynarodowych przedsiębiorstw. Według przepisów, w ramach umowy najmu wynajmujący zobowiązuje się do oddania najemcy rzeczy do użytku przez czas określony lub nieokreślony. Z kolei najemca jest zobligowany do zapłaty umówionego czynszu wynajmującemu. Jak zadbać o to, aby postanowienia umowne zabezpieczały interesy obu stron?
 • 25.04.2022Nowe obowiązki i kary dla przedsiębiorców w ustawie o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
  W czwartek 10 marca ukazał się projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych autorstwa Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Jej głównym celem jest doprecyzowanie przepisów dotyczących tzw. obowiązku sprawozdawczego oraz zwiększenie efektywności prowadzonych przez Prezesa UOKiK postępowań w sprawach nadmiernego opóźniania w spełnianiu świadczeń pieniężnych. Do nowych przepisów będą musieli dostosować się przedsiębiorcy, ale nie tylko.
 • 25.04.2022Rzecznik MŚP: NIE dla odrębnych zasad prowadzenia działalności dla uchodźców
  Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców przestrzega przed konsekwencjami stanowienia odrębnych zasad prowadzenia działalności gospodarczej dla uchodźców z objętej wojną Ukrainy i proponuje w zamian pakiet rozwiązań, które ułatwią funkcjonowanie na polskim rynku wszystkim bez względu na narodowość i pochodzenie.  List Rzecznika MŚP do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego: 
 • 22.04.2022Nowe obowiązki i kary dla przedsiębiorców w ustawie o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
  W czwartek 10 marca ukazał się projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych autorstwa Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Jej głównym celem jest doprecyzowanie przepisów dotyczących tzw. obowiązku sprawozdawczego oraz zwiększenie efektywności prowadzonych przez Prezesa UOKiK postępowań w sprawach nadmiernego opóźniania w spełnianiu świadczeń pieniężnych. Do nowych przepisów będą musieli dostosować się przedsiębiorcy, ale nie tylko.
 • 15.04.2022Biznes zadowolony z zapowiedzi możliwości zmiany formy opodatkowania
  Do Polskiego Ładu mają zostać wprowadzone korekty pozwalające na zmianę formy opodatkowania w ciągu roku podatkowego. O tego rodzaju zmianę apelowało wcześniej środowisko przedsiębiorców, w tym m.in. Business Centre Club. Eksperci wskazują, że możliwość zmiany formy opodatkowania może w praktyce uratować część małych i średnich firm, które w efekcie chaosu związanego z Polskim Ładem podjęły niekorzystne dla siebie decyzje.
 • 14.04.2022Biznes zadowolony z zapowiedzi możliwości zmiany formy opodatkowania
  Do Polskiego Ładu mają zostać wprowadzone korekty pozwalające na zmianę formy opodatkowania w ciągu roku podatkowego. O tego rodzaju zmianę apelowało wcześniej środowisko przedsiębiorców, w tym m.in. Business Centre Club. Eksperci wskazują, że możliwość zmiany formy opodatkowania może w praktyce uratować część małych i średnich firm, które w efekcie chaosu związanego z Polskim Ładem podjęły niekorzystne dla siebie decyzje.
 • 11.04.2022Podatki 2022: Przedsiębiorcy apelują o rezygnację z podatku minimalnego
  Przewidziany w tzw. Polskim Ładzie minimalny podatek dochodowy od osób prawnych budzi poważne wątpliwości interpretacyjne i sprawia duże problemy m.in. przy określaniu podstawy opodatkowania – oceniają eksperci Konfederacji Lewiatan. Zrzeszająca przedsiębiorców organizacja krytycznie ocenia daninę, wskazując jednocześnie, że podatek dotyka przede wszystkim małych i średnich polskich firm.
 • 08.04.2022Podatki 2022: Przedsiębiorcy apelują o rezygnację z podatku minimalnego
  Przewidziany w tzw. Polskim Ładzie minimalny podatek dochodowy od osób prawnych budzi poważne wątpliwości interpretacyjne i sprawia duże problemy m.in. przy określaniu podstawy opodatkowania – oceniają eksperci Konfederacji Lewiatan. Zrzeszająca przedsiębiorców organizacja krytycznie ocenia daninę, wskazując jednocześnie, że podatek dotyka przede wszystkim małych i średnich polskich firm.
 • 04.04.2022Co zmienia Polski Ład w IP Box, uldze B+R oraz uldze na robotyzację?
  Projekt Polskiego Ładu wdraża zmiany związane ze zwiększeniem innowacyjności krajowej gospodarki. Wynikiem tego jest m.in. dopracowanie wybranych, obecnie działających preferencji: ulgi na prace badawczo-rozwojowe (B+R) oraz ulgi IP Box. Jednocześnie ma dojść do wprowadzenia zupełnie nowych rozwiązań, którymi będą: możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia go na rynek i tzw. ulga na robotyzację. 
 • 15.03.2022Inflacja wciąż rośnie. Biznes obawia się coraz większych zatorów płatniczych
  W lutym br. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 8,5 proc. rok do roku, a w skali miesiąca zanotowano spadek cen o 0,3 proc. – podał Główny Urząd Statystyczny. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wskaźnik uległ poprawie, przy czym perspektywy na kolejne miesiące są już wyraźnie gorsze. Wzrost cen wpływa negatywnie nie tylko na nastroje konsumentów, ale też przedsiębiorców. Biznes obawia się ryzyka większych opóźnień w płatnościach między firmami.
 • 18.02.2022Wysokie ceny gazu. Czy będzie pomoc dla mikroprzedsiębiorców?
  Dla setek tysięcy mikroprzedsiębiorców w całym kraju, wzrost cen za gaz to podwyżki nawet 600-800%. Właściciele małych firm nie są w stanie udźwignąć finansowo tak horrendalnych podwyżek tego surowca. Należy tu zapytać, z jakich powodów małe firmy, często kilkuosobowe, będące niejednokrotnie działalnością przekazywaną z pokolenia na pokolenie, są traktowane jak duże korporacje i ich rozliczanie za zużycie gazu odbywa się na tych samych zasadach co dużych koncernów - zastanawiają się posłowie w interpelacji do Ministra Klimatu i Środowiska.
 • 16.02.2022Podatki 2022: Biznes chce możliwości wstecznej zmiany formy opodatkowania
  Przedsiębiorcy powinni mieć możliwość wstecznej zmiany wyboru formy opodatkowania po zakończeniu 2022 r. – twierdzi Business Centre Club. Zrzeszająca firmy organizacja wskazuje, że taka możliwość mogłaby pomóc w zatrzymaniu negatywnych skutków związanych z podatkowymi zmianami w ramach Polskiego Ładu.
 • 15.02.2022Podatki 2022: Biznes chce możliwości wstecznej zmiany formy opodatkowania
  Przedsiębiorcy powinni mieć możliwość wstecznej zmiany wyboru formy opodatkowania po zakończeniu 2022 r. – twierdzi Business Centre Club. Zrzeszająca firmy organizacja wskazuje, że taka możliwość mogłaby pomóc w zatrzymaniu negatywnych skutków związanych z podatkowymi zmianami w ramach Polskiego Ładu.
 • 11.02.2022Podatki 2022: Biznes liczy na niektóre elementy pakietu Slim VAT 3
  W Ministerstwie Finansów trwają prace nad kolejnym pakietem uproszczeń dotyczących podatku VAT. W ramach tzw. pakietu Slim VAT 3 wprowadzonych ma zostać 20 różnych ułatwień. Eksperci oceniają, że duże znaczenie będzie mieć m.in. zmiana wartości sprzedaży pozwalająca na uznanie danego przedsiębiorcy za małego podatnika.
 • 10.02.2022Podatki 2022: Biznes liczy na niektóre elementy pakietu Slim VAT 3
  W Ministerstwie Finansów trwają prace nad kolejnym pakietem uproszczeń dotyczących podatku VAT. W ramach tzw. pakietu Slim VAT 3 wprowadzonych ma zostać 20 różnych ułatwień. Eksperci oceniają, że duże znaczenie będzie mieć m.in. zmiana wartości sprzedaży pozwalająca na uznanie danego przedsiębiorcy za małego podatnika.

następna strona »