Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

-kasy fiskalne usługach

 • 14.08.2019Nocleg ze śniadaniem stanowi usługę kompleksową
  Pytanie: Wnioskodawca prowadzi działalność obejmującą usługi noclegowe i gastronomiczne. W restauracji Wnioskodawca świadczy usługi gastronomiczne na rzecz konsumentów zewnętrznych oraz na rzecz osób będących gośćmi gościńca. Usługi noclegowe są sprzedawane łącznie ze śniadaniem jako usługa złożona. Czy świadczenie usług noclegowych wraz ze śniadaniem i obiadokolacją jako usługą kompleksową należy opodatkować stawką 8% VAT jako całość i wykazać na fakturze jako usługę noclegową według stawki VAT - 8%?
  • 16.11.2017VAT przy usługach kompleksowych
   Usługa kompleksowa to termin szeroko stosowany, mimo że pojęcie to nie występuje w żadnych przepisach regulujących zagadnienie podatku od towarów i usług. Regulacje dyrektyw prawa wspólnotowego ani samej ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (test jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221) nie formułują definicji tego pojęcia, nie określają nawet elementów, których wystąpienie przy wykonywaniu przez podatników określonych czynności warunkowałoby możliwość rozpoznania takiego świadczenia.
   • 15.11.2017VAT przy usługach kompleksowych
    Usługa kompleksowa to termin szeroko stosowany, mimo że pojęcie to nie występuje w żadnych przepisach regulujących zagadnienie podatku od towarów i usług. Regulacje dyrektyw prawa wspólnotowego ani samej ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (test jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221) nie formułują definicji tego pojęcia, nie określają nawet elementów, których wystąpienie przy wykonywaniu przez podatników określonych czynności warunkowałoby możliwość rozpoznania takiego świadczenia.
    • 11.05.2016Niepewność prawno-podatkowa wpływa na inwestycje – raport NBP
     W sektorze przedsiębiorstw notowany jest stały wzrost poziomu inwestycji – wynika z raportu pn. „Sytuacja finansowa przedsiębiorstw w IV kwartale 2015 r.”, który opublikował Narodowy Bank Polski. Autorzy raportu oceniają, że na decyzje inwestorów niekorzystnie wpływać może stale utrzymująca się niepewność dotycząca prawno-podatkowych warunków prowadzenia działalności.
     • 04.03.2014MF o odliczaniu VAT od firmowych samochodów
      Interpelacja nr 23511 do ministra finansów w sprawie odliczania podatku VAT od samochodów użytkowanych w celach biznesowych
      • 14.06.2013VAT: Ulga na złe długi w przypadku dłużnika w upadłości
       Interpelacja nr 16409 do ministra gospodarki w sprawie ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce
       • 06.05.2011WSA: Motocykl wykorzystywany w działalności – odzież motocyklowa w KUP
        Teza: Skoro organy podatkowe a priori uznały, że skarżąca wykorzystuje motocykl w działalności gospodarczej, to niezrozumiałe jest dlaczego organy nie uznały za koszty uzyskania przychodów wydatków na odzież specjalistyczną motocyklową, w szczególności na nabycie butów, kurtki skórzanej, kamizelki, spodni i rękawic. Skoro bowiem w obecnych czasach jeżdżenie motocyklem wymaga używania odzieży specjalistycznej ze wzmocnieniami, stanowiącymi ochronę przed niższymi temperaturami oraz przed skutkami ewentualnych wypadków drogowych, a ponadto zasady bezpieczeństwa wymagają, aby motocyklista był ubrany w odzież specjalnie przystosowaną do jazdy motocyklem, to w konsekwencji należy zgodzić się z tym, że wydatki na nabycie specjalistycznej (ochronnej) odzieży motocyklowej pozostają w związku z osiąganymi przychodami, tym bardziej, że odzież motocyklowa różni się istotnie od odzieży standardowej.
        • 27.02.2007Posiedzenie Rady ECOFIN 27 lutego 2007 r.
         W dniu dzisiejszym, tj. 27 lutego br., w Brukseli odbędzie się posiedzenie Rady UE ds. Ekonomicznych i Finansowych (ECOFIN). W posiedzeniu wezmą udział Marta Gajęcka oraz Katarzyna Zajdel-Kurowska, Podsekretarze Stanu w Ministerstwie Finansów.